„Mafijos bosu” kolegų išvadintas G. Kryževičius toliau kišasi į teismų darbą, prezidentas tyli

Kryzevicius1

Kryzevicius1

Dar prieš pusmetį buvusi aukščiausiojo teismo teisėja Janina Januškienė atvirai buvusį šio teismo pirmininką, dabar – vyriausiojo administracinio teismo pirmininką G.Kryževičių išvadino „mafijos bosu” ir reikaliukų tvarkytoju:

janusk

Nuo to laiko niekas nepasikeitė – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paskelbus nutartį dėl referendumų, G.Kryževičius paskelbė „skubiai grįžtantis iš atostogų”, kad sutvarkyti šį reikalą.

Kaip žinia, Teismų įstatymo 46 str. aiškiai sako, kad :

46 straipsnis. Draudimas daryti poveikį teisėjui

1. Draudžiama daryti neteisėtą poveikį teisėjui, siekiant turėti įtakos bylos eigai ar baigčiai.

2. Mitingai, piketai ir kitokie pavienių asmenų ar jų grupių veiksmai arčiau negu 75 metrai iki teismo pastato ir teisme, jeigu tuo siekiama daryti poveikį teisėjui arba teismui, yra kišimasis į teisėjo arba teismo veiklą.

3. Asmenys, kurie savo veiksmais ar neveikimu trukdo teismui vykdyti teisingumą, neteisėtai daro poveikį bylos eigai ar baigčiai, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Labai keista, kad G.Kryževičiui, kuris pats viešai deklaruoja, kad trukdo vykdyti teisingumą ir daro poveikį bylos eigai, niekas nekelia baudžiamosios bylos.

Dar keisčiau, kad tyli ir eksclencija, kuriam Konstitucija numato pareigą kontroliuoti teisingumo vykdymą: t.y. prezidentas

10) nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus;
11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą;

 

Stebiuosi kaip paprasti-nepaprasti dalykai atskleidžia kokiems interesams ir kokioms grupuotėm dirba žmonės su mantijom. Teismo pirmininkas akivaizdžiai politikuoja: kaip galima sukelti abejonę išsilavinusių ir kompetetingų kolegų priimtu sprendimu?! Įdomu, kokių priemonių imsis Prezidentas dėl teismo pirmininko politikavimo ir kišimosi į teisėjų darbą.
„Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praeitą savaitę priimtas sprendimas įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) išduoti referendumo parašų lapus Zigmui Vaišvilai ir Nendrei Černiauskienei sukėlė abejonių ne tik kai kuriems teisininkams, bet ir paties teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui. Jis dėl to žada nutraukti savo atostogas ir svarstys galimybę prašyti procesą atnaujinti.”
Skaitykite daugiau:
Facebook komentarai
});}(jQuery));