LVŽS: „Su šia valdžia švietimo sektorius neturi ateities, nes mokslą keičia kanapės“

kanapes

kanapes

LVŽS: „Su šia valdžia švietimo sektorius neturi ateities, nes mokslą keičia kanapės“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ragina valdančiuosius apsispręsti dėl vykdomos politikos prioritetų ir neklaidinti rinkėjų.

LVŽS pirmininko Ramūno Karbauskio teigimu, veidmainiškais valdančiųjų elgesys galutinai išryškėjo vakar dienos Seimo posėdyje, kuomet pirmiau buvo pritarta Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko A. Žukausko pasiūlymui skirti papildomus 46 milijonus eurų švietimo reikmėms, o po kelių minučių, valdantiesiems persigalvojus ir atsiėmus savo balsus, sprendimas buvo atšauktas ir pinigai nepasieks švietimo bendruomenės.

„Papildomai biudžete galėjo būti numatyti 46 milijonai eurų, kurie būtų buvę panaudoti nacionalinėms mokslo programoms, mokslo ir studijų kokybės didinimui, studijų aukštosiose mokyklose finansavimui, didinant vienam studentui tenkančias lėšas iki EBPO vidurkio ir kitiems universitetų bei valstybės mokslo institutų poreikiams. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai Seime rėmė šį švietimo komiteto pirmininko A. Žukausko pasiūlymą, nes investicijos į žmones ir žinias yra tai, kur būtų galima susitelkti ir opozicijai prisidėti prie Vyriausybės programos įgyvendinimo. Manipuliuojant procedūromis ir pareikalavus perbalsavimo, valdantieji atsiėmė savo pačių paramos švietimui balsus, dėl ko papildomas finansavimas galiausiai nebuvo skirtas, o vietoj rūpesčio jaunų žmonių švietimu tame pačiame posėdyje pradėtas narkotikų, tapusių ne vieno jauno žmogaus mirties priežastimi, dekriminalizavimas“, – sako LVŽS pirmininkas R. Karbauskis.

LVŽS pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė, partijoje kuruojanti švietimo politikos klausimus, pastebi, kad tai jau ne pirmas kartas, kada valdantieji neapsisprendžia dėl savo vertybių bei prioritetų.

„Panašu, kad švietimas, kaip prioritetas, buvo deklaruotas formaliai, rinkimų metu siekiant pritraukti jaunus ir išsilavinimo siekiančius rinkėjus, dabar jiems atgręžiama nugara, ir, paradoksas, Laisvės partijos deleguotas švietimo komiteto pirmininkas Seimo posėdžių salėje lieka vienišas desperatiškai ragindamas savo kolegas balsuoti už ką tik prisiimtus įsipareigojimus patvirtintoje Vyriausybės programoje ir skirti papildomas lėšas švietimui. Užuot sudarius sąlygas jaunų žmonių lavinimuisi ir skyrus jiems lėšas, jiems palengvinamos sąlygos vartoti narkotikus, netgi nesusimastant, kad jauniems priklausomybę patiriantiems žmonėms bei jų šeimoms ir taip jau sunkiai prieinama reabilitacija bei resocializacija“, – stebisi ir reiškia susirūpinimą dėl situacijos Seime A. Norkienė.

Svarstant 2022 metų biudžetą LVŽS grįš prie finansavimo švietimui didinimo klausimo ir inicijuos bei konstruktyviai rems pasiūlymus, kurie bus orientuoti į studijų ir mokslo kokybės gerinimą, studentų ir moksleivių poreikių užtikrinimą. LVŽS taip pat aktyviai ir toliau priešinsis narkotikų legalizavimui.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: LVŽS KOMUNIKACIJOS GRUPĖ, LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
Facebook komentarai
});}(jQuery));