Lukasenka su Gybauskaite

Lukašenkos Vaterlo

 

Geoff Vasil

 

Daug pergalių ir vienas ryškus pralaimėjimas.

 

Lukašenko prieš metus laimėjo rinkimus. Jis išliko populiariausiu politiku Baltarusijoje, o opozicija nelabai egzistuoja, ir niekaip negali susitarti dėl esminių dalykų. Jis taip pat atlaikė Vakarų sukeltą liaudies revoliuciją. O dabar, kai jis pabandė per migrantus šturmuoti Vilniaus vartus–pralaimėjo. Kodėl? Kaip tai atisitiko?

 

Visų pirma, nepaisant buvusios Vokietijos kanclerės rimtų pastangų dar pastūmėti daugiau švetimšalių į jau nykstančią Europos populiaciją, ES stojo išvien su tiesa, bent jau dabar. Lukašenko elgėsi pernelyg nesubtiliai – sakė iš karto, kad atkeršys dėl naujų sankcijų „protasevičiams” su migrantų srautais, nukreiptais prieš Lietuvą. Ir sakė tai tiesiogiai. Nebuvo erdvės prijaučiantiems Vakaruose pasitraukti. Pasakė, ir įvyko. Neilgai trukus publika Vilniuje tapo daug margesnė. ES širdyje, kur nuolat verkiama dėl „pabėgelių” teisių ir jų teisių į greitąjį internetą už dyką, teisių gyventi dideliuose namuose, teisių gauti medicinos pagalbą nemokamai ir teisių vadovauti mūsų šiaip gana rasistinei visuomenei, turėjo prisipažinti, kad štai — ataka.

 

„Atgręžimo politika” Lenkijoje, Lietuvoje ir net Latvijoje davė vaisių — nebeįleidžami migrantai ėmėsi bauginti Minsko praeivius. Bandydamas apsaugoti kažkokią jo reputaciją, Lukašenko kelias minutes prieš vidurnaktį pranešė per Baltarusijos valstybinę žiniasklaidą esą sudarė slaptą sutartį su jau buvusia, visų nebekenčiama Rytų Vokietijos kanclere Angela Merkel.

 

Jau prieš tai buvo matyti, kad Lukašenkai neužtenka nervų — paleido per savo žiniasklaidą žinutę, kad Valstybės oro linija atskraidinus jo invazijos armijos naudingus kvailiukus atgal į savo tevynes. Mat operacija prieš visą ES yra vienas dalykas, o palaikyti rimtį Minsko gatvėse visai kitas reikalas.

 

Ir vargšų minios patraukia Minsko link, bent jau Vakarų žiniasklaidos atstovams pripažindami, kad jie visi buvo ir lieka diktatūros įrankiu.

 

Tuo tarpu fašistinis režimas Ukrainoje taip pat bando išnaudoti padėtį atkreipti į savę demėsį. Esą už Lukašenkos beprotybės slypi Rusija, ir tai tik priedanga aneksuoti visą Ukrainą. Tuo pačiu metu buvusios respublikos Armėnija ir Azerbaidžanas ėjo į karą, Armėnijai prašant ir net reikalaujant Rusijos pagalbos, cituodami neva pasirašytą sutartį dėl abipusės pagalbos konflikto metu.

 

Kinija savo ruožtu bando patraukti Lenkiją atsakomybėn dėl neva nusikaltimų prieš žmoniją pasienyje. Kinija, jau laimėjusi trečią pasaulinį karą prieš JAV su savo agentu Joe Biden Baltuosuose rūmuose, dabar mato Rusiją savo taikinyje.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));