LRT apie gėjus

Antanas Baskas

2019 m. lapkričio 9 d. prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato Vilniuje vyko mitingas. Jo dalyviai kalbėjo apie tradicinės šeimos svarbą, dar prieš susirenkant prie LRT pastato, socialiniame tinkle buvo skelbiama rezoliucija, kurioje reikalaujama keisti LRT vadovybę, atleisti iš darbo kai kuriuos darbuotojus. Iš viso protestuotojų rezoliucijoje numatyti 8 punktai, tarp jų ir nuomonių įvairovės užtikrinimas, Konstitucijos bei kitų įstatymų laikymasis. Mitinguotojų įsitikinimu, LRT paviešintas GĖJAI TĖČIAI reportažas prieštarauja Konstitucijai ir daro neigiamą įtaką nepilnamečiams.. 

Anksčiau posėdžiavusi ir apsvarsčiusi gautus skundus, LRT komisija nusprendė, kad parodyta laida apie homoseksualus tėčius nepažeidžia įstatymų.

Regis LRT komisija, LRT vadovybė nesivadovauja LR konstitucija, nes Konstitucijos 25 straipsnio trečia dalis: Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojami kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ir ginti konstitucinei santvarkai. 

Ar homoseksualų (gėjų ir lesbiečių) reklamavimas kenkia daugumos Lietuvos žmonių sveikatai, griauna jų dorovę, kėsinasi į jų privatų gyvenimą ir Lietuvos konstitucinę santvarką?

Pradėkime nuo konstitucinės santvarkos. Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką esmingiausiai nusako jos konstitucijos 38 straipsnis:

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.

Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Dauguma kitų konstitucijos straipsnių nusako valstybės struktūrą užtikrinti šį visuomenės ir valstybės pagrindą ir kitas santvarkos ypatybes. Homoseksualų reklamavimas vienareikšmiškai kėsinasi į visuomenės pagrindą-gimstamumą. LRT komisijai regis neaišku, kad tik klausimas, kada neliks lietuvių tautos, reklamuojant gėjus. Konstitucijos preambulėje parašyta, kad lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrė Lietuvos valstybę. Kad tauta išliktų, konstitucija pripažįsta tik santuoką tarp vyro ir moters ir 3 straipsnio antra dalimi įteisina to gynimą:

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

 Kėsinimasis į privatų šeimos gyvenimą pasireiškia tuo, kad homoseksualų reklamavimas skatina ypač vaikus pabandyti būti homoseksualais, o tai griauna konstitucijoje nusakytą šeimos dorovę. Bendru atveju dorovė yra gero ir blogo žmonių elgesio normos, kurias nustato bendruomenė, visuomenė, papročiai, religija, filosofija ar asmeninė sąmonė. Tai apibendrinta Lietuvos konstitucijoje. O homoseksualų reklamavimas pažeidžia joje nusakytą moralę, nors LRT komisija sako, kad nepažeidžia.

Reklamavimas elgesio, kuris priešingas nei visuomenės nustatytas ir įtvirtintos jos konstitucijoje, kenkia tos visuomenės dalies piliečių sveikatai, nes sukelia nepasitenkinimą, stresą. Skatina ekstremizmą.

Tai rodo, kas valdo LRT.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));