LR Konstitucijos 153 straipsnio problemos

seimo
LR Konstitucijos 153 straipsnio problemos
Tai ir pateikiame šio straipsnio citata:
153 straipsnis Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio ketvirtojoje dalyje.
Tai čia galima pamatyti norą pakeisti priimtą Konstituciją taip kaip nori. Pasižiūrime į Konstitucijos 55 str. kuris yra: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.“ O kas tie, kurie nori? Tai prof. Vytauto Landsbergio gudrybė, nes jis tikėjosi laimėti 1992.10.25 pirmus Seimo rinkimus, o po keisti Konstituciją pagal užgaidas. Tam buvo duota metai laiko.
Tačiau atsitiko taip, kad rinkimus laimėjo LDDP-istai, net jų sąrašuose buvo per mažai, taip jie daug laimėjo, ko nesitikėjo. Pats buvau nuo Sąjūdžio rinkimų komisijos pirmininku, galiu patvirtinti, kad tikrai laimėjo LDDP-istai. Konstitucijos pakeitimams buvo atėjo galas.
Taip Konstitucijoje išliko labai civilizuota norma rinkti 141 Seimo narį lygia ir tiesiogine rinkimų teise, kas suponuoja tik vienmandačius rinkimus.
Gi jeigu būtų laimėję Vytauto Landsbergio komanda, tai tikriausiai reiktų tą 55 Konstitucijos straipsnį pakeisti taip, kad neprieštarautų nelygiems ir netiesioginiams Seimo narių rinkimams. Būtent buvo planuojama pakeisti 55 Konstitucijos straipsnį į panašų, arba tokį pat kaip Seimo rinkimų įstatyme padaryta, kad būtų legalus, teisėti 1992-10-25 Seimo narių rinkimai: „42.2 straipsnis sako: “Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“
Taigi tuomet turėtume mišrią sistemą, kuria dabar ir turime, kurios neturėtų būti, kaip prieštaraujančios Konstitucijai.  Taip yra nukopijuota Rusijos Federacijos Dūmos  rinkimų tvarka. Tik dabar toji Seimo rinkimų tvarka prieštarauja, pažeidžia, sunaikina lygią ir tiesioginę konstitucinę civilizuotą Seimo rinkimų tvarką.
Taip atsitiko, kad jau turime aštuonis neteisėtai išrinktus Seimus, niekas nenori atsisakyti korupcinės Seimo rinkimų tvarkos. Niekas nenori paklusti Konstitucijai. Todėl Seimo narių priesaika yra niekinė, nes jie priesaikos nevykdo. Partijos, Vytauto Landsbergio nuomone, yra gaujos. Gaujos neteisėtai veržiasi į Seimą.
2011-08-10 reikalavimas „Seimą lauk“ su išrūkymu ir pagrįstas ir teisėtas. Dėl to yra tokia Seimo baimė būti išvytiems, apsitverti tvoromis, atsivežti visus du tankus, nes yra neteisėti, nelegitimus.
Seimo perrinkimas turi įvykti pagal 2016-06-22 Seimo rinkimų įstatymo projektą, kurį reikia priimti ir kuris turi būti Seime.
Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
2021-09-30
Facebook komentarai
});}(jQuery));