LL redaktorių A.Drižių teisia jo straipsnių apie korupciją teisme herojai

4

4

Gavau dar vieną taip vadinamojo aukčiausiojo teismo atsisakymą priiimti nagrinėti mano skundą LAT.

 

 

Ši kartą LAT kolegijos pirmininkas toks „garsus teisėjas” Artūras Pažarskis (nuotr. viršuje kairėje), kuris mane nuteisė už savaime teisėtą veiklą – žurnalistiką. T.y. teisėjas A.Pažarskis, prisiekęs saugoti LR Konstituciją, ir davęs priesaiką, padėjęs ranką ant Konstitucijos, grubiai ją sulaužė. Mat pritaikė cenzūrą, kurią draudžia LR Konstitucijos 44 straipsnis – Masinės informacijos cenzūra draudžiama. O teisėjas Pažarskis tą cenzūrą pritaikė ir mane nuteisė, nes aš dirbau savo darbą – rašiau straipsnius, kurie labai nepatiko šios mafijos kuratoriui Alvydui Sadeckui.

 

https://eteismai.lt/byla/272447051625228/1-257-648/2010?word=u%C5%BEdraud%C4%97%20ra%C5%A1yti%20ra%C5%A1iniu

Paskui LAT kolegija (pirmininkas – A.Pažarskis) 2020 m. rugsėjo 23 d. nutartimi  priėmė nutartį atmesti mano prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

A.Pažarskio nutartis:

pazarskio

 

Toliau pateikiu šios mafijos piramidės sandarą – nuo generalinės prokuratūros iki ją privalančios kontroliuoti Seimo 

Prašiau prokuratūros, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo A.Pažarskio nusikaltimų – juk negalima nuteisti žmogaus už teisėtą veiklą ir nurodžiau, kad tai akivaizdus nusikaltimas – piktnaudžiavimas tarnyba.

 

martynas jovaisaTačiau GP ONTT vyriausias prokuroras Martynas Jovaiša tik nusistebėjo – „A.Drižius reguliairiai kreipiasi į prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą pareigūnams, prokurorams ir teisėjams..”. Žinoma, apie tai, kad Pažarskis tyčia pritaikė uždraustą įstatyme ir konstitucijoje cenzūrą – nė žodžio:

jovaisa

Itin juokinga, kad nors visi teisėjai ir prokurorai, kaip ir kiekvienas LR pilietis, yra lygūs prieš įstatymą, tačiau jų nusikaltimai niekada nėra tyriami.

 

7242170 678x381 1 O Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė tyčia globoja tokią „teismų veiklą”, nes matyt, tokie teisėjai jai naudingi ir reikalingi. Itin ironiškai atrodo Ramūno Karbauskio pasakojimai apie tai, kad „prokuratūra atsisako pradėti bet kokius tyrimus pagal jų prašymus”. Jeigu prokuratūros banditai dengia sunkius nusikaltimus, turi būti traukiami atsakomybėn – tam juk ir yra Seimas, kad pareikštų nepasitikėjimą tokiu gen. prokuroru, kuris dengia sunkius nusikaltimus. Tačiau R.Karbauskis dėl to nepriekaištauja, reiškia, kad jam viskas tinka.

Nors Konstitucija nurodo, kad „nusikaltimą padarę aukščiausiojo ir apeliacinio teismo teisėjai šalinami apkaltos būdu”, kai pasiūliau Širinskienei panaudoti tą mechanizmą, nes „valstiečiai” skundėsi, kad jų niekas neklauso, tai ta pati Širinskienė pridengė šiuos nusikaltimus, pati nusprendusi, kad Seimas nebalsuos už tokių teisėjų – nusikaltėlių apkaltą :

 

Driziui ats Page 1

Driziui ats Page 2

 

 

 

Šios teisėjų mafijos buvau eilinį kartą nuteistas už tariamą šmeižimą vadinamojoje Garliavos byloje ir man net uždrausta taip vadinamojo teismo net parašyti pavardę to žmogaus, kurį tariamai apšmeižiau. Jeigu tik parašysiu, ką „apšmeižiau”, gausiu dar vieną „baudžiaką” ir tris metus kalėjimo.

Nors visa teismų sistema, kaip ir Garliavos byloje, ignoravo mano įrodymus, o taip pat net penkių valstybinių ekseprtizių išvadas apie tai, kad Garilavos bylos nukentėjusioji mergaitė nemelavo, pasakodama apie tai, ką su ja išdarinėjo pedofilai. Visus šiuos įrodymus nubraukė toks teisėjas Audrius Cininas, kuris, pažiūrėjęs į lubas, nusprendė, kad „pedofilijos nebuvo”, nes auka labai tyliai kalbėjo apie savo patirtą smurtą, o jos „atmintis ištrinta”. Tačiau teismas nusprendė, kad aš viską išsigalvojau, jokios pedofilijos nebuvo, nors apie ją jau parašyta nemažai knygų (viena jų – Neringos Venckienės „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”). Beje, pati N.Venckienė siūlėsi būti apklausiama šioje byloje, tačiau teisėjas Ugnius Trumpulis nusprendė, kad to nereikia, užtenka to, ką jau nusprendė Cininas – aukos „atmintis ištrinta”. Beje, tai, kad ta ištrinta atmintis buvo po kelių metų „atgaminta”, ir tada mergaitė jau pasakojo, kaip ją į mišką vežė pistoletu ginkluota močiutė. Žodžiu, visa ši teisėjų gauja rašo panašias nesąmones, tyčiojasi ir ramiai miega, o aukos vartosi karstuose.

Padaviau skundą LAT dėl šio tariamo šmeižto, ir mano skundo dar liepą nepriėmė tokį kitą „garsių” teisėjų kolegija  (susidedanti iš teisėjų Artūro Ridiko, Tomo Šeškausko ir Armano Abramavičiaus). Nurodžiau, kad minėta kolegija tiesiog negalėjo nagrinėti mano skundo, kadangi mano straipsniuose „Laisvame laikraštyje“ buvo aprašyta atvirai korupcinė minėtų teisėjų veikla. Nurodžiau, kad tai akivaizdus kerštas už žurnalistinius tyrimus.

Atkreipiau teismo dėmesį, kad minėta kolegija niekaip negalėjo nagrinėti mano skundo, kadangi visi šie teisėjai yra mano atliktų žurnalistinių tyrimų apie teisėjų korupciją pagrindiniai herojai.

Aš esu ne vieną kartą „Laisvame laikraštyje“ rašęs straipsnius, kuriuose buvo kritikuojami minėti teisėjai. Esu autorius „Laisvame laikraštyje“ išspausdintų straipsnių, kuriuose jau minėtas teisėjas Armanas Abramavičius buvo kritikuojamas dėl to, kad priima sprendimus pagal „patologinio melagio“ parodymus ir kad turi kelis butus užsienio kurortuose:

https://www.laisvaslaikrastis.lt/nekaltus-zmones-i-kalejima-pagal-unitazo-balsus-nuolat-siunciantis-lat-teisejas-armanas-abramavicius-nupirktuose-straipsniuose-moko-teisingumo/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/sugeba-auksciausias-teismas-sugeba-nuteisti-dvasias-atmestas-raimundo-ivanausko-kasacinis-skundas/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/garliavos-pedofilijos-byla-nagrines-lat-kolegija-kurios-pirmininkas-armanas-abramavicius-pasak-spaudos-galimai-pats-turejo-seksodroma-uzsienyje/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/kaip-auksciausiojo-teismo-teisejas-a-abramavicius-uzsienio-kurorte-du-butus-pigiau-grybo-pirko-ar-tai-seksodromas/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/jubiliejus-mafijine-teisesauga-jau-desimta-karta-nuteise-laisvo-laikrascio-redaktoriu-aurima-driziu/

Itin daug kritikos sulaukė ir teisėjas Artūras Ridikas, kuris darbeliai buvo aprašyti mano straipsnyje „STT įrodymus apie Radviliškio rajono  mero Antano Čepononio nusikaltimus nužudė teismai – neva teismo sankcijoje mero pasiklausymui „nebuvo nurodytas mero darbo kabineto numeris, tik visos patalpos, kuriose jis yra“.

 Tai ne anekdotas  – nors teismas leidosi klausytis ir rinkti įrodymus įtariamų savivaldybės kyšininkų visose patalpose, kuriose jie yra, aukščiausiojo teismo teisėjai  Artūras Ridikas, Tomas Šeškauskas, Pranas Kuconis (nuotr. viršuje) nusprendė, kad nebuvo nurodyti valdininkų darbo kabinetų numeriai, todėl šie įrodymai neteisėti.

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/auksciausio-teismo-kysininkai-atima-zada/

 

Stačiai neįtikėtina, kad tokie teisėjai, kurie yra nuolat „Laisvame laikraštyje“ kritikuojami dėl itin abejotinų sprendimų, ėmėsi nagrinėti mano skundą, ir žinoma, kad nepriėmė jo nagrinėti. Nors privalėjo nusišalinti nuo mano skundų nagrinėjimo, kadangi jau buvo nuskambėję „Laisvame laikraštyje“ kaip labai abejotinų sprendimų autoriai.

Nurodžiau, kad mano skundą ėmėsi nagrinėti ši kolegija visiškai neatsitiktinai, tačiau norėdama man atkeršyti už mano žurnalistinius tyrimus. Nurodžiau, kad man nebuvo suteikta teisė pareikšti nušalinimą minėtai kolegijai, nors įstatymas tokią teisę man suteikia. Įstatymas yra, procesine teise deklaruojama, tačiau mechanizmo, sprendžiant kasacinius skundus, nėra — asmuo neinformuojamas apie sudarytą kolegiją mano kasaciniam skundui išnagrinėti, man nebuvo pasiūlyta pasinaudoti nušalinimo teise.

Mano pateiktą skundą išnagrinėjo ir 2020 m. rugsėjo 23 d. priėmė nutartį nepratęsti termino tas pats teisėjas A.Pažarskis, kurio atžvilgiu aš prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo.

 

T.y. savo skunde prokuratūrai prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjo A.Pažarskio atžvilgiu, nes jis, eidamas Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigas, piktnaudžiavo tarnyba, pritaikė laisvai spaudai cenzūrą ir nuteisė mane už teisėtą veiklą.

T.y. teisėjas A. Pažarskis baudžiamojoje byloje Nr. Nr.  1-257-648/2010  pritaikė cenzūrą ir nuteisė mane, „Laisvo laikraščio“  redaktorių Aurimą Drižių už sąžiningą savo pareigų atlikimą, spaudos darbą ir žurnalistiką.

 T.y. šioje byloje teisėjo A.Pažarskio buvau nuteistas už tai, kad : „A.Drižius nuteistas už tai, kad jis nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent:

  1. Drižius nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent: jis nevykdė 2009-04-10 priimto Vilniaus 1 apylinkes teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, kuris įsiteisėjo 2009-05-10, kuriuo jam ir ( – ) yra uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendroves privatizavimu ir G. Kiesaus nužudymu, tai yra jis, būdamas UAB „Šilo bitė“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, 2009-09-12 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ straipsnyje „( – )“ A. Sadecką siejo su akcine bendrove ( – ), su šios bendroves privatizavimu ir G. Kiesaus nužudymu:

  

Kitaip sakant, teisėjas A.Pažarskis mane nuteisė už savaime teisėtą veiklą – straipsnių rašymą. O teismas buvo įvedęs cenzūrą, kurią draudžia LR Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas. Būtent dėl cenzūros įvedimo aš jau daugiau nei dešimt metų esu persekiojamas šios mafijinės struktūros, kuri kažkodėl save vadina „teisine sistema“.

kuconio

Visi šie objektyvūs duomenys – mano skundo nepriėmė, o vėliau atsisakė pratęsti padavimo terminą teisėjai, kurių nutartis aš ne kartą esu aprašęs „Laisvame laikraštyje“ kaip itin abejotinas ir mano galva, nusikalstamas. Dabar šie teisėjai nagrinėja mano skundus, ir man keršydami už minėtas publikacijas, jas atmeta arba nenagrinėja.

 

Taip pat reikalavau iš naujo svarstyti mano kasacinio skundo priėmimo klausimą, nes ir pats LAT atsakymo autorius – LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas ne vieną kartą buvo minėtas „Laisvame laikraštyje“ kaip itin korupcinių ir nusikalstamų sprendimų autorius:

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/trimituojama-apie-auganti-pasitikejima-teismais-kurie-traisko-zmones-bandziusius-padeti-mazai-mergaitei/

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));