Liko nedaug laiko, kai naujieji „daktarėliai Maratai“ pradės spręsti kam gyventi, o kam ne

dsc_5806-1

dsc_5806-1

Naujoji pasaulinė žydų revoliucija pradeda radikalizuotis.

    Pamenate iš istorijos, po pirmosios Didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje 1917 metais, į valdžią atėję buvę batsiuviai, „pračkos“ (skalbėjos), „kucharkos“(virėjos) ir šiaip visokie Rusijos imperijos žydaujos banditai, nedelsiant pradėjo plėšikavimo orgijas.

„Vog išvogtą“, „žudyk nes tai ne žmonės, o „buržujai“ ir „kulakai“ (taip vadino darbščius kaimo ūkininkus)„.

Kuomet išvogė beveik viską, sunaikino ekonomiką, nes anot Lenino (kurio senelis buvo Srul Mojševič Blank) „kiekviena kucharkė gali valdyti valstybę“, prasidėjo badas miestuose ir kariuomenėje, reikėjo skubiai kažką daryti. Todėl batsiūviai, kucharkos, pračkos ir banditai ilgai nelaukę pradėjo masinę „продразверстка“ (maisto konfiskavimą iš kaimo žmonių). Kadangi rusų ir ukrainiečių kaimiečiai žydams ir tada ir dabar tėra gojai runkeliai, todėl niekas nesirūpino ar patys runkeliai turės ką valgyti po to kai iš jų atėmė viską, įskaitant ir sėklas sėjai.

Tokios „išmintingos politikos“ išdava buvo baisus badas, šiandien žinomas kaip „HOLODOMORAS“, kuomet mirė milijonai kaimo žmonių Rusijoje ir Ukrainoje. Baisiausias žydų surengtas genocidas žmonijos istorijoje už kurį jie dar neatsakė ir kurį bando visaip paslėpti po įvairiomis klaidinančiomis sąvokomis.

Ištisais kaimais merdėjo „žmogiška medžiaga“ (būtent taip jų revoliucijos dainius Gorkis vadino žmones iš kurių jie statė savo GEROVĖS VALSTYBĘ).

Metodai nesikeičia. Dabartinio NEW WORL ORDER (pasaulinio žydų kaganato) kūrėjai, totaliai kontroliuojamos žiniasklaidos pagalba, zombina savo ištikimus vykdytojus:

   „plėšk, uždėdinėk antsnukius, uždarinėk į konclagerius visus tuos „prasčiokus“, „runkelius“, „vatnikus“ „žmogiškos medžiagos bandą“, jie neturi teisės žmoniškai gyventi, nes jie ne žmonės, kvailių vardu skolinkis pinigus ir tratink juos kaip tik nori“.

Kodėl? Tam, kad įsiutinti visų pirma RUSUS, o antrą įsiutinti tų tautų, kurias žydų klausantys kvailiai valdo, NORMALIUS ŽMONES (stebėkite kaip sveiką protą nepraradę žmonės vakaruose, vis dažniau žiūri į Rusiją lyg pasaulio gelbėtoją).

Pačios Rusijos viduje sėdintys ir tyliai juos kontroliuojantys žydai puikiai žino, kad geresnių karių nei rusai jie ne ras savo tikslų įgyvendinimui (patys žydai yra bailiai, jie gali nunuodyti, apgaule kur nors įvilioti, kokiame rūsyje žvėriškai nužudyti, kaip Rusijos caro šeimą su vaikais). Bet jie puikiai žino, kad rusai kariauja tik tada kai juos tikrai išvedi iš kantrybės. Visa dabartinė pasaulinė žydų žiniasklaida ir jų pastatyti nevispročiai politikai (panašūs į protiškai atsilikusią Tunderberg arba mūsų infantilus anūkėlius su blondinėmis) tik ir daro, kad siutina ramiai miegančia Rusijos mešką ir skatina savo tautų normalių žmonių neapykantą sau patiems.

Tada kai viskas sprogs ir susikibusios valstybės nusilps (kaip tai buvo pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metu), jie pribaigs tai kas po karo liks iš buvusių Anglosaksų ir Rusų galybių, sujungs jų išlikusius pajėgumus kokioje nors savo sukurtoje schemoje ir nukreips Kinijos pavergimo organizavimui.

Jei brolžudiškoje kovoje laimės rusai, tuomet anglosaksai bus „pastatyti gejų pozon“ ir (kaip dabartiniai vokiečiai) amžinai atgailaus, kad per amžius naikino vargšus žydus, buvo okupavę jų Jeruzalę ir visaip nedavė žydų talentams vystytis. Mokės pastovias kontribucijas Izraeliui (tiksliau tiems Gibeoniečiams kas jį valdo). Jei laimės Anglosaksai, tuomet tą patį darys rusai, dėl baisaus žydų „Holohausto“, kurį Stalinas surengė 1937 metais, kuomet jis lietuvio Ježovo rankomis beveik išvalė NKVD ir Komunistų partiją nuo žydų banditėlių. NKVD iki Ježovo atėjimo 95 proc. buvo suformuotas iš žydų, kurie šią struktūra naudojo vien savo plėšimams organizuoti. Po Ježovo liko tik 50 proc. kurių užteko, kad 1991 sunaikinti valstybę, kurią po truputį buvo pradėję perimti atgal į savo rankas rusai.

Buvusią CCCP sunaikino ir apiplėšė tie  patys žydai. Viskas kas ten buvo sukurta dabar guli jų bankuose arba plaukioja super brangių jachtų pavidalu pasaulio vandenyne.

Jeigu nesigaus tas jų DIDELIS PROJEKTAS, tada yra parengtas mažojo žydų kaganato planas.

Žmonių įverginimą blokpostuose turėsianti užtikrinanti Lietuvos kariuomenė, jau yra pasipuošusi geltonomis šešiakampėmis žvaigždėmis (ant karininkų antpečių), o totalios propagandos išplautų smegenų „patriotai“  rėkia: „taip, dar didinkite suvaržymus, nekreipkite dėmesio į viskių ANTIVAKSERIŲ kliedesius ir pan.“. (Įdomu ar susimąsto šie žmogeliai, kad jų paskirtis yra labai aiškiai apibrėžta. Jei tavo genealogija bent pagal mama neatitinka jų kuriamos visuomenės standartų, tavo ir tavo palikuonių vieta, geriausiu atveju, bus tvarte ruošiant ponams košerinį maistą.)

Jau dabar, Izraelis, tylint visai „Civilizuotai bendrijai“, priėmė įstatymą, kad pilietines teises Izraelyje turi tik neseniai ten atsibastę žydai pagal kilmę, negailestingai naikindami ten per tūkstantmečius gyvenančius Palestiniečius. Jie puikiai suvokia, kad tokie dalykai ilgai nesitęs. Todėl jei nesigaus pagrindinis pasaulinio įverginimo planas – koronoafera, tam iš anksto ruošia atsitraukimo kelius. Kad saugiai atsitraukti, reikalinga teritorija su bebalsiais gojais vergais. Tam ir ruošiamas antras „mažasis kaganato planas“ – Lietuva, Latvija, Estija, Baltarusija, Lenkija ir Ukraina – senoji teritorija Europoje nuo seno žinoma pavadinimu Ydišland (Žydų žemė).

Juk visi tie mūsų tautos apiplėšimai yra vardan „aukštesnių tikslų“. Žydų GEROVĖS VALSTYBĖS sukūrimui reikia didelių lėšų. Tam mūsų neobolševikai, visos Lietuvos vardu, iš Žydų bankų ėmė kreditus už trigubai didesnius procentus nei siūlė Tarptautinis valiutos fondas. Tam yra naikinamas bet koks Lietuviškas verslas. Tam yra naikinamos netgi Lietuviškos kiaulės, nes jie kiaulienos nevalgo. Tam yra beveik sunaikintas Lietuvos kaimas ir supirkta Lietuvos žemė. Argi tikrai nematote kas darosi? O gal tiesiog nenorite pripažinti?

Kiekvienas turime pradėti mastyti savo vietoje, ką aš asmeniškai galiu padaryti, kad sustabdyti tą naują pasaulio revoliuciją, kuri yra daroma gražiais sveikatos, saugumo ir gerovės šūkiais.

Prisiminkite, kad labai dažnai nuo vieno žmogaus priklauso beveik viskas. Pavyzdžiui žydelį daktarėlį Maratą, kuris buvo Didžiosios žydų revoliucijos Prancūzijoje smegenys ir pagrindinis budelis, nudėjo silpna mergina vienuolė Šarlotė Korde (Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont). Šitas gyvulys nudvėsė nukraujavęs vonioje, kurioje neišlysdamas tupėjo paskutinius savo gyvenimo metus, nes sirgo nepagydoma odos liga.

Dabartinėje „Naujosios realybės žydiškoje revoliucijoje“, mes vėl matome revoliucijos šauklių radikalėjimą. Vis dažniau pasigirsta reikalavimai „izoliuoti naujajai tvarkai nepasiduodančius kvailius“, „valstybė turi imtis bizūno“, „uždaryti juos į konclagerius“, „neleisti jiems pirkti maisto“, „atimti vaikus“ ir pan. Nebe daug laiko liko iki to kai naujieji „daktatėliai Maratai“ pradės spręsti kam gyventi o kam ne. Ir tam jau yra paruošti įstatymai, suteikiantys teisę naujosioms trojkėms (trys gydytojai) spręsti, ką izoliuoti iki DVIEJŲ METŲ!!!, jei jis „bus pavojingas visuomenei“.

Skaitykit: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMAS 9 str. 2 d..

Taip pat jie turės teisę SKUBIAI iki septynių dienų uždaryti bet ką, BE JOKIO TEISMO SPRENDIMO, specialiuose medicininiuose kalėjimuose (kuruos beje jau buvo pradėję statyti masiškai visame pasaulyje koronoaferos pradžioje, pavaldine juos OBSERVACIJOMIS). Per septynias dienas bet kokį žmogų galima paversti daržove.

ŠIS ĮSTATYMAS JAU GALIOJA!!!

p.s. Kas buvo tas vėl bus, nieko naują po saule. Todėl mūsų koronaaferos palaikytojams (aukštesnio išsilavinimo ir didesnes pajams turintiems kvailiams) noriu priminti mažą epizodą, didžiosios Žydų revoliucijos Rusijoje kraujo ir siaubo jūroje:

Odesoje NKVD vadas žydelis Juzefovičius Borisas Samoilovičius pradėjo masinį nežydų tautybės didesnes pajamas turėjusių inteligentų genocidą. Lenkė gyvenusi Odesoje, Efrosinia Kersovskaja, savo memuaruose „Kiek kainuoja žmogus“ rašė; „Mūsų Rusijos inteligentija, visiškai netekusi savisaugos instinkto. Jie užsispyrusiai nenorėjo tikėti, kad žydai pradės žudyti netgi tuos kas nieko blogo jiems ne padarė. To įrodymas yra tas faktas, kad 1919 metų Liepos 20 naktį, visi Odesos teismų teisininkai, buvo areštuoti savo butuose ir tą pačia naktį sušaudyti. Gyvi liko tik dviese, Baronas Gjune Fon Giunenfeld ir mano tėvas. Visus teisininkus, kurių buvo 712, suvarė į Ekaterinos aikštėje buvusį pastatą, kuriame ir buvo ta baisi įstaiga – ODESOS ČK.

Kaip atsimena buvęs Odes ČK komendantas N.L.Meras sušaudyme dalyvavo beveik visi čekistai, kurie budėjo naktimis. Tam tikslui užvesdavo krovininės mašinos variklį, nuteistieji nusirengdavo nuogai (beje jų drabužius tvarkingai rūšiavo, atskirai vyriškus ir moteriškus, taip pat atskirai apatinius rūbus) toliau partijomis po 10-12 žmonių vesdavo į garažą, kur komendanto būrys (dažniausiai kiniečiai) sušaudydavo nelaimelius.

p.s.s. Manote naujoji pasaulinė žydų revoliucija bus mielaširdingesnė jums kurie „nieko blogo naujai tvarkai ne darote ir nuolankiai vykdote visus jų reikalavimus“? Nemanau. Nes vietoj kiniečių, dabar palapinėse prie Rūdiškių ruošiasi ir semiasi neapykantos naujosios „šaudymo komandos“. Kai tik ateis laikas jiems bus duotas leidimas ir ginklai, naikinti nekenčiamus kafyrus. Ir tokie viskam pasiruošusių svetimtaučių garnizonai yra apdairiai išmėtyti visame mūsų senajame žemyne.

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));