Lietuvos Visuomenės taryba reikalaus asmeninės teisėjų atsakomybės už priimamus sprendimus

Taryba1

Taryba1

Lietuvos Visuomenės taryba reikalaus asmeninės teisėjų atsakomybės už priimamus sprendimus

 

Naujas savaitgalyje įsisteigusios Lietuvos Visuomenės tarybos (LVT) tikslas yra mažų mažiausiai pakeisti visą Lietuvos teisinę ir politinę sistemą.

T.y. LVT mano, kad dabar galiojanti tvarka, kai Seimas paskiria teisėjus ir generalinį prokurorą, yra ydinga, nes politikų paskirti valstybės pareigūnai nėra nepriklausomi, ir tokiu atveju niekaip negalima sakyti, kad valdžios šakos (įstatymų leidybos, vykdomoji ir teismų) yra savarankiškos ir nepriklausomos.

“Tai, kad teisėjai niekaip neatsako už savo sprendimus, sąlygoja jų piktnaudžiavimą teise, net tame pačiame Konstituciniame teisme,  – mano vienas LVT steigėjų Zenonas Jurgelevičius, – jeigu Seimas paskiria vyriausybę  ir teismus, tai kalbėti apie tai, kad tos valdžios grandys yra savarankiškos, neverta – tai labai prastas valstybės valdymo modelis”.

LVT savo įstatuose bandė įrašyti ir punktą, kad ji rengs viešus visuomeninių teismų procesus. Tai yra, buvo planuojama, kad  LVT paskirtos komisijos atskirai nuo teismų išnagrinės rezonansines bylas, ir paskelbs savo verdiktus. Tačiau tam kategoriškai pasipriešino įstatytus turėjęs tvirtinti notaras.  Mat kol kas galiojantys teisės aktai numato, kad „teisingumą vykdo tik teismas“. O teismas už nieko neatsako, todėl bylų klastojimas jau nebe vienetinis, tačiau – masiškas reiškinys Lietuvos teismuose.  Tačiau tokia praktika greitai baigsis, kai tik atsiras asmeninė teisėjų atsakomybė už priimtus sprendimus.

Kol kas bus bandoma ieškoti kitų būtų steigti visuomeninius teismus.

LVT organizatoriai neslėpė, kad juo nuo kitų visuomeninių organizacijų vienija vienas tikslas – teisingumo stoka.  Kaip bebūtų banalu, tačiau jokio teisingumo Lietuvoje seniai nebėra, o sąlygas tam sudarė teisės normos – teisėjai už nieką neatsako ir niekam neatsiskaito. Todėl rašo visiškas nesąmonės, spresdami žmonių likimus. Tai greitai baigsis – kiekvienas teisėjas už savo priimtus sprendimus atsakys asmeniškai, taip pat aukoms padarytą žalą turės atlyginti pats.

Tokie siekiai suformuluoti LVT susirinkime, kuriame susirinko daugiausiai nuo banditiškos teisėsaugos susirinkę žmonės.  Jie supranta, kad kova sus šita mafija bus labai sunki, tačiau tikisi visuomenės palaikymo.  Rinkimuose bus remiami kandidatai, Seimui siūlomi įstatymai, ir pagal politikų darbus jie ir bus vertinami.

 

 

Taryba1

 “Faktas tas, kad lapkričio 24 d. įsteigta Lietuvos Visuomenės taryba (LVT), – pasakojo Zigmas Vaišvila, – šią idėją ne vienerius metus puoselėjo signataras Algirdas Endriukaitis, todėl sveikinimai ir jam.  Susirinkime buvo išrinkta  LVT valdyba.

Valdybos narys Tauras Jakeliaitis mano, kad šios tarybos steigimas pribrendo jau seniai, nes toliau nebėra kur trauktis. „Patvirtinti įstatai, nes mes visi supratome, kad reikia kažko naujo, todėl atsisakėme vienasmenio valdymo organo – tarybos pirmininko, – sakė T.Jakelaitis, – kadangi veikloje kviečiame dalyvauti visus piliečius, nutarėme, kad jos valdymo organas bus tik valdyba. Manome, kad turėti organizacijos pirmininką yra žalinga. Išrinkti 17 LVU valdybos nariai : Zigmas Vaišvila, Tauras Jakelaitis, Kęstutis Eiva, Donatas Šulcas, Aurimas Drižius, Zenonas Jurgelevičius, Aldona Jankevičienė, Arvydas Širvinskas, Kazys Grabys. Valdybos pirmininku išrinktas Zigmas Vaišvila. Išrinkta ir patvirtinta revizijos komisija.

Šios valdybos narys – VGTU profesorius Eugenijus Paliokas papasakojo, kaip jis įsivaizduoja šios organizacijos darbą. „prieš metus visuomenininkai buvo susirinkę, kurie jautė tą įtampą tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Tada ir buvo sukurtas LVT organizacinis komitetas, pradėjo veikti mūsų tinklapis www.Lietuvosvisuomenestaryba.lt.  Vasara įsteigta teisingumo darbo grupė, kuri nemažai nuveikė. Vėliau įsteigta  LVU steigimo grupė, o galiausiai buvo įsteigta ir LVU. Ši vėliava iškelta labai aukštai, ir ji turi mus nuvesti ten, kur Lietuvą prieš šimtą metų nuvedė Lietuvos Taryba. Prieš 30 metų susikūrė Sąjūdis, kuris atvedė į nepriklausomybę. Kaip nutiks dabar, mes turime sekti, nes pasaulyje vyksta didžiuliai pokyčiai.  Turime telktis ir rengtis tam visi kartu. Labai tam kviečiame“.

E.Paliokas priminė ir Garliavos istoriją – tai yra istoriją apie dvi mergaites – tada ir prasidėjo „vaikų istorijos”.

Zenonas Andriulėnas mano, kad šios organizacijos tikslas – pilietinė visų valdžios institucijų kontrolė.  „Todėl prašome žmonių vykdyti šią valdžios kontrolę, – sakė Z.Andriulėnas.  darbas bus organizuojamas sudarius nuolat veikiančias komisijas – švietimo, sveikatos apsaugos ir t.t. Šios komisijos įformuos darbo grupes, kurios kvies profesionalus, ir bandys rasti išeitį.

„Problema tam, kad mokslininkų pasiūlymai dažniausiai guli stalčiuose, – sakė Z.Andriulėnas, – steigsime skyrius, rinksime informaciją, bandysime pritraukti žmones. Kviečiame jungtis. Susibūrėme tam, kad daryti permainas mūsų šalyje, nes blogiausia yra nieko nedaryti, kai žinai, kad gali kažką pakeisti“.

„Noriu pasakyti vieną dalyką – išrinkta vadyba ne tam, kad jums vadovauti, – sakė Z.Vaišvila, – įstatuose numatyta, kad kiekvienos LVT skyriaus pirmininkas automatiškai tampa valdybos nariu.  Todėl kviečiame žmones įveikti baimę, o tai padaryti galime tik būdami kartu. Nes Lietuva valdanti sistema iki šiol kuria tą žmones gasdinančią atmosferą.  Vien iš savo asmeninių patirčių mes žinome, kad vien protestų nepakanka. Reikia remtis prie sienos tuos, kurie mus stato prie sienos su savo teisėsauga ir kitais dalykais. Primenu, kad dar rugpjūčio 14 d. kriepėmės į Seimą ir prezidentę, kuri primetė Seimui Vaikų teisių apsaugos įstatymą dėl atsakymų apie pagrobtus vaikus. Gavę informaciją, ir žinodami atsakymus, mes galėsime įvardinti, kas kaltas dėl tokios padėties. Ne abstrakčiai – kad kaltas blogas įstatymas, bet konkrečiai žmones, kurie jį parengė. Net vakarykščiame mitinge dėl vaikų teisių LRT žurnalistai slėpė emblemas ant savo kamerų – reiškia, kad jie bijo žmonių ir savo veidmainiškos tarnystės nežinia kam”. 

Z.Vaišvila mano, kad mitingas prie Seimo dėl vaikų grobimo parodė, kaip žiniasklaida lengvai manipuliuoja visuomenės nuomone. „Vaikų atėmimas iš šeimų yra globalizmo įrankis, kuriuo siekiame sunaikinti tautą, nes šeimų naikinimas yra valstybės pagrindų naikinimas, – mano Z.Vaišvila, – šeimos griaunamos ir vaikai atiminėjami sąmoningai, nes taip siekiama sugriauti valstybės pamatus – praradus vaikus, emigrantams nebus ko grįžti į Lietuvą. Taip valoma ši teritorija. mano galva, tas mitingas buvo garo nuleidimas, nes valdžia pamatė, kad žmonės kyla į kovą už vaikus, ir bandoma įdiegti totalę baimę net turėti vaikus – vis tiek juos atims. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=togPX5kuWuc&index=2&list=PLafTseM15bmHxW7xiQxAEn2bQBKOovPh_&t=0s

 Įstatuose numatyti tokie LVT tikslai ir uždaviniai:

9.1. LVT telkia ir vienija dorus, sąžiningus teisingumo, protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius LR piliečius:

9.1.1. LVT siekia tautos ir Lietuvos valstybės išlikimo bei teisingumo Lietuvos piliečiams;

9.1.2. LVT padeda LR valstybinių teisingumo sistemos organizavimo bei teisingumo vykdymo institucijų pareigūnams tobulinti LR valdymo ir teisinę sistemą. Vienas iš pagrindinių LVT sukūrimo tikslų – piktnaudžiavimo teise LR valdžios ir valdymo struktūrose eliminavimas;

9.1.3. LVT siekia, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga nuo valstybės tarnautojų savivalės ir kitų neteisėtų (teisiškai nepagrįstų) politinių bei administracinių manipuliacijų ir įtakų.

9.2. LVT vykdo valstybės, savivaldos bei teismų institucijose priimamų sprendimų bei jų vykdymo būdų pilietinę stebėseną, tokiu būdu valstybės, teisėsaugos ir savivaldos lygmenyje įgyvendindama pamatinių imperatyvių (visiems privalomų vykdyti ir/arba laikytis) teisinių, tarpusavyje neatsiejamų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (LR CK 1.5 str.) vykdymą. Teisinis pagrindas šiai veiklai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija.

9.3. LVT siekia, kad valstybės bei savivaldos institucijų sprendimai bei įsipareigojimai atitiktų pagrindinius Lietuvos Respublikos sukūrimo tikslus, kad centrinės valdžios naudojamos ekonominės priemonės nepažeistų LR įstatymų leidžiamo vietinės valdžios organų veiklos savarankiškumo bei,

inter alia, atitiktų Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas;

 9.4. LVT visomis teisėtomis teisinėmis priemonėmis siekia, kad būtų užtikrinta reali piliečių savivaldos teisė (kaip prigimtinė žmonių teisė kurti ir tvarkyti savo kasdienį gyvenimą);

9.5. LVT siekia, kad LR teisinės sistemos veiklą reguliuojantys teisės aktai būtų visapusiškai teisiškai ir logiškai išbaigti bei užtikrintų LR piliečių teisėtus lūkesčius bei būtų teisingai taikomi; 

9.6. LVT, įgyvendindama Įstatais nustatytus tikslus ir uždavinius, veikia savo narių vardu visose LR valdžios, valdymo ir teisėsaugos institucijose bei teismuose, kitose organizacijose sutinkamai su LR teisės aktų normomis bei LVT įstatų teisinėmis nuostatomis;

9.7. LVT skatina viešas iniciatyvas visuomenėje ir valstybei bei valstybės piliečiams naudingą veiklą.

9.8 Kad praktiškai ištaisyti LVT įstatuose įvardintus (ir į juos panašius, kitus demokratinės santvarkos iškraipymus) LVT LR Seimui ir LR visuomenei pateiks konkrečius teisiškai argumentuotus pasiūlymus dėl šiuo metu LR Konstitucijos tekste esančių vidinės teisinės prasmės

prieštaravimų (LR Konstitucijoje kaip imperatyvios teisės normos įtvirtintos: absoliuti Tautos teisė į suverenitetą, tiesioginio valstybės valdymo galimybė Tautai, kiekvieno LR piliečio teisė ginant savo teises tiesiogiai remtis galiojančios LR Konstitucijos teisinėmis nuostatomis ir panašios teisinės nuostatos – bet praktinio šių imperatyvių LR Konstitucijos teisinių nuostatų vykdymo teisinių mechanizmų nėra. Imperatyvių teisės aktų tiesioginį taikymą ar netaikymą negali reglamentuoti jokie žemesnės teisinės galios aktai. Neginamos žmogaus teisės ir laisvės yra beprasmės, jeigu

neatsižvelgiama į visuotinę taisyklę ubi jus ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti. Posovietinėje Lietuvoje nėra teisiškai viena nuo kitos atskirtų nepriklausomų LR valdžios grandžių, atskiro tų valdžios grandžių pareigūnų rinkimų ir t.t.) Čia įvardintų ir kitų

demokratinės santvarkos deformacijų pašalinimo LVT sieks teisėtais teisiniais būdais;

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));