Lietuvos valdžia vykdo karą prieš Tautą ir naikina valstybę

bobos

 

Lietuvos visuomenės tarybos ir Referendumo iniciatyvinės grupės

Kvietimas bendam Tautos veikimui

 

2021 m. gruodžio 31 d. Vilnius

 

Lietuvos valdžia vykdo karą prieš Tautą ir naikina valstybę. Beatodairiškai priimami Konstitucijai prieštaraujantys įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, vykdoma pražūtinga Lietuvai užsienio politika, provokuojami net karo veiksmai Lietuvoje. Kviečiame nedelsiant susitarti dėl bendrų veiksmų ir tikslo. Tik drauge tam atsispirsime ir išsaugosime mūsų šeimas, valstybę ir Tautą. 

Vengrija ir Lenkija rodo pavyzdį dėl šių valstybių ir tautų išlikimo. Būtina vienyti, visų pirma, Rytų Europos valstybių pastangas išlikti. Turime ieškoti draugų ir bendraminčių, bet ne priešų. Beatodairiškas ir niekuo nepagrįstas Lietuvos valdžios siekis vienu metu kariauti su Kinija, Rusija, Baltarusija ekonominius ir diplomatinius, neduok Dieve, dar ir tiesioginius karus, neįvardintomis „vertybėmis“ dangstant šias avantiūras ir nebaudžiamą korupciją, valstybės naikinimą, yra savižudiškas mūsų Tautai.

Tautos jėga yra vienybė siekiant Tautos klestėjimo. Kad išsaugoti prigimtinę mūsų Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvos valstybėje, kviečiame bendram veikimui Konstitucijos pagrindu:

  1. Respublikos Prezidentas gina Tautą ir valstybę, stabilumo valstybėje pagrindą – Konstituciją. Konstituciniam Teismui skubiai teiktini Respublikos Prezidento skundai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų Konstituciją pažeidžiančių įstatymų ir nutarimų. Šalinama Vyriausybė, keičiamos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų sistemos, nutraukiamos valstybės subsidijos politinėms partijoms, skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai, įgyvendinamas ir konstitucinis tiesioginis valstybės valdymas referendumų būdu, sumažinus referendumo inicijavimui būtiną piliečių skaičių.
  2. Mūsų išlikimo pamatą nusakė dar Vydūnas – likimas lėmė mums gyventi tarp Rytų ir Vakarų, ieškant kompromisų, adekvačiai vertinant Lietuvos padėtį pasaulyje. Visų pirma, keistini santykiai su kaimyninėmis valstybėmis ir Kinijos valstybe, stabdoma nelegali imigracija. Dėl santykių su Europos Sąjunga veiksmai derinami su Vengrija, Lenkija ir Baltijos valstybėmis, vykdant Lietuvos Respublikos piliečių referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą rezultatus ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimus, bet ne Konstituciją pažeidžiančius Seimo sprendimus dėl santykių su Europos Sąjunga. 
  3. Atkuriama Lietuvos valstybės valiuta litas, valstybė atsiima Lietuvos banką ir valstybės rezervus. Sukuriama valstybės kasa ir valstybinis komercinis bankas. Neribojami mokėjimai grynaisiais pinigais. Užtikrinamas orus piliečių pragyvenimas, nutraukiamas valdžios psichologinis teroras prieš piliečius.
  4. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, oligopolinės verslo sistemos atsisakymas, gamybos ir žemės ūkio vystymas. Strategines įmones valdo valstybė.
  5. Valstybės finansų viešumas. Atsakomybė dėl valstybės finansų užvaldymo – politinės ir teisėsaugos korupcijos kriminalizavimas, bausmės taikymas kiekvienam asmeniui už kolektyviai priimtus korupcinius sprendimus. 
  6. Teisėjų ir prokurorų darbo nepriklausomumo principo derinimas su asmenine jų atsakomybe už nepagrįstus teismų ir prokurorų sprendimus. Visuomenės kontrolė teisėsaugai. Nepriklausomas prokuroras. Valstybės ir bankų lėšų išgrobstymų ištyrimas. Išslaptinami užsienio valstybių slaptieji agentai, įstatymu nustatomas draudimas jiems užimti pareigas valstybės valdyme ir teisėsaugoje.
  7. LRT suteikia erdvę žmonių diskusijai su valdžia ir išeivija šiuolaikiškos, atsakingos, mąstančios visuomenės formavimui, bet ne globalistinių idėjų propagavimui.
  8. Rinkos ekonomikos (krepšelių) atsisakymas švietime, kultūroje ir sveikatos apsaugoje, kokybiškų švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugų nemokamas prieinamumas visiems Lietuvos žmonėms.
  9. Visuomenės pagrindo – šeimos – ardymo sustabdymas. 
  10. Kariuomenė stiprinama ne žmonių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita.
Facebook komentarai
});}(jQuery));