Lietuvos teisėsauga tapo teisėlauža

Gerb. ES ombudsmane Capizzi,
 
Lietuvos teisėsauga pažeidžia ES Chartijos visus 52 str. reikalavimus ir riboja ne tik mano bet ir kitų piliečių teises į ES numatytas laisves.
 
Lietuvos teisėsauga tapo teisėlauža.
 
Užsidėjo valstybės herbą ant savo privačios administracijos, kaip LAT’o nuosavybės ir skundus nagrinėja, ne pagal LR Konstitucijos reikalavimus, o pagal savo tik sau numatytas taisykles. Prisegu kaip pavyzdį Kauno Apylinkės pirminko atsakymą. 
 
Jums dar reikia kokių nors įrodymų?
 
Ar jūs suvokiate kas LIETUVOJE vyksta?
 
Paaiškinu, kad Lietuvoje pasilikę visi seni teisėjai t.y. KGB palikuonys po nepriklausomybės apgavo naujos ES valstybės balsuotojus, kai primetė savo jau ne teisėsaugos, o teisėlaužos įstatymo papildymus ir tik tą teisėlaužą ginančius įstatymus, prieštaraujančius ES laisvių Chartijai.
 
Jie – tai dar SAMONINGAI, nes – tai labai apsimoka.
 (Ir taip tik sau profiteriauja „profiteering from justice system”) 
 
775 teisėjai plius 100 antstolių daro ką nori, nes dar 700 prokurorų absoliučiai į pažeistas žmonių teises, skundus, pareiškimus NEREAGUOJA.
 
Jų – yra apie 3000, t.y. 0.001%  ir jie valdo VISĄ LIETUVĄ t.y. 99.99% nepaiso žmonių teisių.
 
Pasiima žmonių daiktus, parsiduoda pusvelčiui arba išsidalina tarpusavyje NEMOKAMAI.
 
O iš aukų ir nukentėjusiųjų reikalauja neįmanomų dalykų, kaip, kad rašyti jiems skundus, ieškinius, ir prašymus pagal kažkokius išsigalvotus reikalavimus ir TIESIOG VIKTIMIZUOJA juos toliau, kol jie numiršta arba suserga arba išeina iš proto. 
 
Antraip atmeta. 
 
Manęs viktimizuoti – yra neįmanoma, nes aš turiu Anglijos Sheffield’o Universiteto teisnį diplomą pagal viktimizacijos specialybę ir aukų teisių ginybą. 
 
IR AŠ JUMS AIŠKINU KAS REALIAI VYKSTA LIETUVOJE. 
Tai maža valstybė, kurios kalbos nekas nesupranta, tad rašo lietuvių kalba sukurptuose sprendimuose ką nori ir nepaiso jokių oficialiu ES LAISVIŲ IR TEISIŲ CHARTIJŲ. 
 
Lietuvoje nei vienas teisinis universitetas net nedėsto „Viktimizacijos”.
 
Iš esmės jie taip iš žmonių Lietuvoje reikalauja jiems rašyti prašymus ginti jų teisėtus intervjus vos ne ant pinigų ir tiesiog nešti jiems kyšį arba išpirką ir viskas. 
 
Tai – yra tyčia išmąstytas prievartos aparatas, kuris pagal nutylėjimą, paslapčia ir nepriklauosmai – VYKDO neteisėto teisėsaugos, tapusios teisėlaužą, turtėjimo įteisinimą.
 
Pažiūrėkite į teisėjų pajamų deklaracijas ir į juos turinčio prižiūrėti Augustino Normano pajamas. 
 
Iš kur tie milijonai pas juos?
– Juk atlyginimnai tik keli tūkstančiai.
 
O gal jie dirbo po kelis šimtus metų, kad tiek uždirbo?
 
Taigi – yra akivaizdu, jog Lietuvos VISA teisėsauga todėl ir neprima dirbti NEI VIENO užsienyje gavusio išsilavinimą teisėjo arba advokato, nes jie suskurpė savo įteisintos teisėlaužos versiją, kurią pavadino teisėsauga.
 
 
Tai, kaip minėjau pažeidžia visa ES laisvių Chartijos 52 str. numatytas įmanomas teisių ribojimo galimybes.
 
Tai jau – yra virš teisinės demokratinės sistemos, numatyto prievartos aparato žmonių laisves ribojančių specifinių reikalavimų  ir Lietuvos teisinė sistema – yra tapusi oficialiai korumpuota, kur teismo sprendimo vykdymas – yra įmanomas tik per papildomus kyšius teisėjams, antstoliams ir prokurorams arba jie pasiima kaip mano atveju visus mano ir mano vaikų daiktus, dokumentus, baldus, automobilį ir tiesiog nereaguoja, kai aš reikalauju man – tai TEISĖTAI sugrąžinti.
 
Taigi – tai yra rimta problema ir aš Jums patariu ją spręsti ne pačiai, o nedelsiant su visa ES teisinių ombudsmanų komanda, nes Lietuvoje VISA teisinė sistema ir Seimo teisės bei teisėtvarkos komitetas kartu su Prezidentu – yra tik marionetės, kurie bijo susidorojimo, šantažo ir tiesiog kalėjimo be jokių konkrečių nusiklatimų padarymo…
 
Jiems, tiems teisėsaugininkais pasivadinusiais asmenims be sąžinės labai, labai apsimoka neteisėtai ir toliau pasakiškai turtėti, negu vykdyti TEISINGUMĄ pagal geros moralės normas ir sąžinės reikalavimus.
 
Man – tai išaiškino  pažįstama LIETUVOS TEISĖJA, kurios tėvas buvo antstolis.
 
Taigi jie visi puikiai supranta ką jie daro ir daro – tai tyčia jau labai saug metų, dar nuo Tarybų Sąjungos laikų.
 
LIETUVOJE NĖRA NEPRIKLAUSOMO TEISINGUMO VYKDYMO.
 
NES NĖRA GEROS MORALĖS.
 
YRA TIK SUSIDOROJIMAS.
 
Aš esu nukentėjusioji, iš kurios ta sistema išdrįso be jokios skolos paimti viską, nes mano daiktai – yra labai brangūs ir geros kokybės, o jie – yra amoralūs, godūs ir pavydūs ir to NESIGĖDYJA. 
 
Viktorija Fetaimia
 
P.S. Žinoma taip toliau tęstis jau negali ir todėl nepriklausoma spauda publikuoja mano skundus, bet iš esmės be ES įsikišimo NIEKAS LIETUVOJE NIEKO PAKEISTI NEGALI, nes patys teisėlaužininkai tikrai nepaliks tokios pelningos darbo vietos ir toliau išnaudos visus žmones, kaip savo vergus su kurių teisėmis GALIMA absoliučiai nesiskaityti XXI amžiuje ES, nes ES to esą NEMATO IR NESUPRANTA. 
 
Jūs paskaitykite kas realiai Lietuvoje vyksta, tai juk ES, o ne Rusijos valstybė, o jūs , kai nekontroliuojate – tai facilituojate tą visą teisėlaužą ir toliau bujoti, kaip nusavinęs mano vaikų daiktus ir visą Kauno vaikų tuberkuliozės sanatorija G.Buinevičius, kuris – yra pagal nutykėjimą tituluojamas, kaip Kauno KARALIUS, o ne tik buvęs Kauno Rajono administracijos viršininkas. 
 
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));