skip to Main Content

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga: visų mokytojų negalima įtarinėti pedofilija

Metų pradžioje vykęs šalies mokytojų streikas leido visuomenei dar kartą pažvelgti į skaudžiausias švietimo problemas. Ne vienerius metus yra kartojama, kad viena iš didžiausių problemų – vis didėjantis nepasitikėjimas mokytojais. To nepasitikėjimo pasireiškimų galime sutikti kiekviename žingsnyje. Bene naujausia apraiška – 2015 m. spalio 20 d. priimtos ir nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, numatančios, jog visi pedagogai (taip pat medikai, socialiniai darbuotojai ir kiti asmenys dirbantys su nepilnamečiais) privalo pateikti pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kad jis nėra įtariamas, kaltinamas ar nuteistas dėl netinkamo elgesio su vaikais. Tokią pažymą privalo pateikti ir ketinantis įsidarbinti švietimo, socialinės globos, sveikatos apsaugos bei kitose įstaigose.

 

Vos pasklidus žiniai apie tokių įstatymo pataisų priėmimą, aštrialiežuviai jas pakrikštijo pažymų dėl pedofilijos vardu. Tačiau paaiškėjo, kad čia juokai menki. Vos tik įsigaliojus įstatymo pataisoms, kelių šalies savivaldybių švietimo valdininkai uoliai ėmė jas vykdyti. Pažymą, kuri kainuoja beveik 5 Eur, pedagogas turi užsisakyti Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nurodytu laiku nepristačius pažymos, darbuotojas turi būti nušalinamas nuo darbo, o jei per mėnesį nuo nušalimo pažymos taip ir nebus, tada žmogus bus tiesiog išmestas į gatvę.

 

Įvertinusi galimas priimto teisės akto įgyvendinimo pasekmes ir kitus aspektus, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kovo 15 d. kreipėsi į LR Vyriausybę, Vidaus reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijas reikalaudama, kad būtų pakoreguota jo įgyvendinimo tvarka. Siūloma, kad švietimo ir kitoms su nepilnamečiais dirbančioms įstaigoms informaciją apie jose dirbančius įtariamus, kaltinamus bei nuteistus asmenis pateiktų atitinkamą registrą kaupiantis Informatikos ir ryšių departamentas. Pažymą dėl priimamo darbuotojo iš minėtos institucijos turėtų gauti būsimas jo darbdavys. Be kita ko, kreipimesi teigiama, kad „įstatyme numatytas mechanizmas pažeidžia nekaltumo prezumpcijos principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d., kadangi visi asmenys, dirbantys vaikų socialinėse, švietimo ir sporto, sveikatos įstaigose, kol nėra pristatę pažymos yra automatiškai laikomi galimai padarę įstatymu uždraustą veiką (…)“.

 

Minėti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai priimti įgyvendinant atitinkamą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą. Direktyva numato pareigą valstybei užtikrinti, kad darbdaviai, įdarbindami asmenį, gautų informaciją bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, t. y. suteikiant prieigą (paprašius arba per atitinkamą asmenį) apie į nuosprendžių registrą įrašytus apkaltinamuosius nuosprendžius. Ir čia mūsų įstatymdaviai pasuko lengviausiu, jau tapusiu „lietuvišku“, keliu – visą informavimo naštą užkrovė ant darbuotojų pečių. 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: AUDRIUS JURGELEVIČIUS, LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));