Lietuvos Respublikos Herbas Teisme


Lietuvos Respublikos Herbas Teisme

 
Anot Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto apylinkės teismo
Be%2Bpavadinimo

pirmininko pavaduotojo pasirašyto rašto

Untitled
 

Lietuvos Respublikos herbas

Be%2Bpavadinimo

– toks:

Be%2Bpavadinimo

Savo raštą Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas papuošė kitokiu raiteliu:

Be%2Bpavadinimo

Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo tinklalapyje

Be%2Bpavadinimo

irgi toks pats ženklas, kaip Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pasirašytame rašte, bet ant teisėjų krūtinių

ds 1523

– vėl 

Untitled

šitokie ženklai.

Tik Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo

Be%2Bpavadinimo

teisėjai atitinka Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 44-jo straipsnio reikalavimus*.

teismas38%2B%25281%2529

Konstitucinis Teismas visada yra teisiausias..

 

O štai ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo rašte paminėtasis Benediktas Vanagas:

benediktas vanagas

Vostok Europe, Limited Edition…

Gal ir Lietuvos Respublikos teisėjų sprendimai of limited responsibility?

Benediktai ir Lietuvos Respublikos teisėjai – kaip nutiko, kad šitokį kudlotauodegį žirgą su žeme besivelkančiais balno kutais, it susitarę, pasibalnojot?

Kas čia per burtai?

Ir kas čia per simbolizmas?

O gal manykim, kad smulkmena tai – pamanyk, truputį ne tokį raitelį pasikabino ant krūtinių Lietuvos teisėjai, kitokį, negu Lietuvos Teismų įstatyme parašyta, ne mūsų Vytį?

Jei taip manot, pabandykit truputį ne tokį vairuotojo pažymėjimą parodyt policininkui kai jus sustabdys ir paskui papasakokit mums, kas buvo atsitiko;)

Nepavyks jums policijai taip atsirašyti, kaip Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas atsirašė mums!

Todėl?

Ko gero.

Priminė man šis Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pasirašytas raštas štai

Untitled%2B%252848%2529

ką… 

Be%2Bpavadinimo

Paskaitykit šią anksčiau Lietuvos Respublikos, o dabar jau Jungtinių Amerikos Valstijų teisininkės Aldonos Meilutytės knygą:

1559724130 9786099609003%2B%25281%2529

* 44 straipsnis. Teismų ir teisėjų valdžios simboliai

Respublikos Prezidento nustatyta tvarka teismų posėdžių salėse turi būti Lietuvos valstybės vėliava ir Lietuvos valstybės herbas.

Lietuvos Respublikos teismų teisėjų valdžios simboliai vykdant teisingumą yra mantija ir ženklas – Lietuvos valstybės herbo atvaizdas.

P.S. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas šitaip atsakė į šį mūsų, šešių visuomenės atstovų, raštą:

Be%2Bpavadinimo%2B%252812%2529

Kaip matot, į pirmąjį mūsų pateiktą klausimą Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas paprasčiausiai NEATSAKĖ – parašė tai, ką mes ir taip žinojom iš teisėjos žodžių; taigi, „atsirašė“ nenurodydamas teisinio mūsų pašalinimo iš teismo posėdžių salės pagrindo, vietoj jo, kaip savo atsakymo motyvaciją, mums nurodydamas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis.

Įdomu, vis tik, sužinoti, kokią grėsmę nepilnamečių interesams mes kėlėme būdami teismo posėdyje, kuriame buvo teisiamas „Laisvo laikraščio“ redaktorius, siekiant uždrausti jam rašyti apie pedofilijos bylą.

Antruoju gi klausimu galiu tepridurti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas, matyt, turi ne tik antrąjį Lietuvos Respublikos herbą, bet ir kitokį Teismų įstatymą, negu tą, kuris skelbiamas visuomenei. Nes pastarajame Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo nurodomas 42-sis straipsnis skelbia ką kita – štai ką:

42 straipsnis. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas paskirsto teisėjus į šio teismo skyrius, šaukia Teisėjų senatą, šaukia pirmąjį visuotinį teisėjų susirinkimą, tvirtina šio teismo raštvedybos instrukciją, tvirtina teismo vidaus struktūrą, siūlo iš paskirtųjų teisėjų Respublikos Prezidentui teikti Seimui Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkus.

P.P.S. Aš Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo rašto negavau – jame mano elektroninio pašto adresas parašytas klaidingai.

 
Facebook komentarai
});}(jQuery));