Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą

Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą

 
Paskelbta: 2019-01-11 08:36 Autorius: Giedrė Astrauskaitė | konservatoriai.eu

Su džiaugsmu noriu pranešti, kad sukurtas visuomeninis rinkimų komitetas „Lietuvos konservatoriai“ būsimiems Europos Parlamento rinkimams. Jau ateinantį pirmadienį šį komitetą turėtų užregistruoti Vyriausioji rinkimų komisija. Lietuvos rinkėjai sieja didelius lūkesčius, kuriems svarbios konservatoriškos vertybės evoliucionuojančioje mūsų Bendrijoje.

Besikuriančios Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

ES%20LT 02

Gerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi.
                             Vytautas Didysis

Melagis yra baudžiamas mirtimi.
Bailys yra baudžiamas mirtimi.
                             Čingischanas

skirt

Visuomeninio rinkimų komiteto „Lietuvos konservatoriai“ svarbiausi programiniai akcentai 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

Pripažįstama, kad Lietuvos žmonių gerovė narystės Europos Sąjungoje sąlygomis užuot kilusi, buksuoja, o kai kuriais atžvilgiais – netgi blogėja.

Per 28-erius nepriklausomybės metus Lietuvoje įsigalėjo visuomenę slegiančios problemos bei socialinės negerovės, kaip antai:

– Valdžios atstovų ciniški savanaudiškumo papročiai;
– Vešintis valstybės papirkinėjimas;
– Nevienodas ir interesais paremtas teisingumas;
– Didžiulė socialinė atskirtis;
– Milžiniška gyventojų emigracija;
– Didžiuliai energetikos kainų šuoliai ir t. t.

Mūsų tikslas – kovoti ne su pasekmėmis, o likviduoti minėtų negerovių priežastis.

Todėl rinkimai į Europos Parlamenta yra labai svarbūs – Lietuvą galima pakeisti per Europą.

Būtini pokyčiai:

• Pasieksime, kad Europos Sąjunga pradės labai aktyviai kontroliuoti žmogaus teisių situaciją Lietuvoje – operatyviai, griežtai bei negailestingai baus jos Seimą, Prezidentą, Vyriausybę, teisėjus ir kitus valstybės tarnautojus, kurie veikia prieš visuomenės interesą ir nevykdo tarptautinių įsipareigojimų.
• Pasieksime, kad Europos Sąjunga privers Lietuvos vadovybę, Konstitucinį ir Aukščiausiąjį teismus nedelsiant vykdyti Europos socialinę chartiją, Atleidimo iš darbo konvenciją, Europos žmogaus teisių konvenciją, Pilietinių ir politinių teisių paktą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Konvenciją dėl visų moters diskriminacijos formų panaikinimo, Neįgaliųjų teisių konvenciją, Konvenciją prieš kankinimą, Konvenciją dėl priverstinių žmonių dingimų, Romos statutą, Investicijų sutartis, Sutartį dėl Energijos Chartijos, ES Sutartį ir Sutartį dėl ES funkcionavimo, visus tarptautinių teisminių instancijų sprendimus.
• Pasieksime, kad Lietuvoje būtų uždraustos visos politinės partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.
• Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos socialinės chartijos 4(1) straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad minimali alga „į rankas“ šiuo metu yra 60 % vidutinės algos „į rankas” (2019 m. sausį minimali alga Lietuvoje pagal Europos teisę yra 625 €).
• Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad pensija turi garantuoti orią senatvę ir negali būti žemesnė už 600 € pabėgėlio pašalpą.
• Sieksime panaikinti visus slaptuosius kalėjimus Lietuvos ir kitų ES valstybių teritorijoje, užkardysime bet kokias galimybes tokių nusikalstamų įstaigų atsiradimui ateityje.
• Inicijuosime Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą iki simbolinės nacionalinės kariuomenės (panašios į Popiežiaus arba Monako princo kariuomenę), o krašto apsauga turi būti patikėta vieningai ES kariuomenei. Sutaupytos milžiniškos lėšos bus skiriamos socialinėms reikmėms, švietimui, kultūrai bei kompensacijų už žmogaus teisių pažeidimus išmokėjimui.

Kandidatai pasirašo krauju.
AMEN

logo bottom
Facebook komentarai
});}(jQuery));