Lietuvos bankas nustatė neteisėtą palūkanų skaičiavimą Luminor banke

Lietuvos bankas nustatė neteisėtą palūkanų skaičiavimą Luminor banke

Autorius advokatas Andrius Kremensas

 

 

2019-08-28 sprendimu Nr. 242-341, vartojimo ginčo byloje Nr. 2019-00749, Lietuvos bankas nustatė, kad Luminor bankas neteisėtai apskaičiavo ir būsto kredito skolininkas sumokėjo 3 640, 98 € palūkanų. https://www.lb.lt/lt/frd-gincai-su-vartotojais/view_dispute?id=7184

2008-03-31 skolininkas buvo sudaręs būsto kredito sutartį su Nordea Bank Finland AB. 2012-04-27 šalys sudarė kredito sutarties pakeitimą, kuriuo pakeitė kredito mokėjimo metodą iš linijinio į anuitetą. Prieš tai skolininko mokamos palūkanos buvo USD LIBOR 3M + marža 0,66 %. Tuo metu USD LIBOR 3M buvo 0,46585 %. Sutarties pakeitimu šalys susitarė fiksuoti palūkanas 2 metų laikotarpiui.

Vėliau paaiškėjo, kad tikrovėje bankas taikė bazines palūkanas ne 0,46585 %, tačiau 1,38 % t.y. 2,96 kartų didesnes nei priklausė. Šią aplinkybę skolininkas nustatė tik 2018 metais, nors pačios palūkanos buvo taikomos 2012-2014. Taip atsitiko dėl to, kad keičiant kredito mokėjimo metodą iš linijinio į anuitetą, bendra mėnesio kredito ir palūkanų įmoka turėtų ženkliai sumažėti, esant tokioms pačioms palūkanoms. Jeigu mokėjimo metodo keitimo metu bazinės palūkanos padidinamos 2,96 kartų (šio konkretaus kredito parametrų atveju), tai bendra kredito ir palūkanų mėnesio įmoka išlieka beveik nepakitusi, tačiau joje ženkliai padidėja palūkanų suma. Viso to rezultatas, šiuo konkrečiu atveju, yra banko neteisėtai apskaičiuota ir skolininko pertekliniai sumokėta 3 640, 98 € suma.

2016 metais skolininkas vėlavo mokėti šias neteisėtai apskaičiuotas įmokas, todėl bankas nutraukė kredito sutartį. Tikrovėje, gi, kredito sutarties nutraukimo metu ne skolininkas, tačiau bankas buvo jam skolingas.

2016-2017 pagal specialų susitarimu skolininkas įsipareigojo vykdyti mokėjimus bankui po 600 € per mėnesį. 2017 metais šalys susitarė atnaujinti kredito sutartį, tačiau skolininkas turėjo įsipareigoti bankui sumokėti be pagrindo apskaičiuotas 10 274,72 USD įsipareigojimų nevykdymo palūkanas. Šia suma buvo padidintas skolininko kredito likutis. Bankas tai pat pakeitė palūkanų maržą iš 0,66 % į 2,5 % ir 3,5 %, jeigu skolininkas nevykdytų pajamų pervedimo į banką įsipareigojimo.

2018 metais skolininkas vėl vėlavo mokėti vėl neteisėtai Luminor banko apskaičiuotas įmokas. Luminor bankas vėl neteisėtai nutraukė kredito sutartį, nors kaip ir pirmojo nutraukimo atveju, taip ir šį kartą sutarties nutraukimo metu ne skolininkas, tačiau bankas buvo jam skolingas. Buvo išduotas vykdomasis įrašas, prasidėjo vykdymo procesas. Antstolis pareikalavo skolininko sumokėti Luminor bankui 127 351,53 € per 30 dienų.

Lietuvos banko sprendimas yra rekomendacinio statuso, todėl skolininkui telieka tikėtis, kad nors dabar Luminor bankas geranoriškai ištaisys savo neteisėto veikimo padarinius ir atlygins žalą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));