Lietuvių liaudies pasaka „Trys kūjagalviai”


Lietuvių liaudies pasaka „Trys kūjagalviai”

 

pink floyd soldados martelo
 
 
Senai, labai senai gyveno trys genderiaiAudriusKazimieras ir Stanislovas. Gimė jie mergelėmis, žaliosiomis rūtelėmis, bet kartą po atlaidų užsuko į kermošių, prisičiulpė cukrinių gaidelių ir sugalvojo berneliais tapti. Ir tapo, nes tais laikais neveikė jokie gamtos dėsniai, o žmonės neturėjo jokių X ir Y chromosomų, kitokių jų apspręstų lyties požymių, žodžiu, kaip plokščiosios kirmėlė žmonės tada gyveno: iš ryto dar mergelės, su žaliomis rūtelėmis, o pavakary, vien to panorėję, jau berneliai, su skambalais lygi kelių.
 
Anuomet ne gamtos motinėlės dėsniai lėmė žmonių būtį, o juodų garbanotų galvelių išgalvotos teorijos, kurias, kaip senoliai pasakojo, „šie iš piršto išlauždavo.“
 
Trys seselės, žaliosios rūtelės, kurios dėka stebuklingų teorijų berneliais – svambalėliais tapo, sumanė pinigėlių prasimanyti, degtinėlės po kermošiaus paragauti, ar ko nors dar smagesnio įsigyti, dausose paskrajoti, didvyriais pasijausti. Bet kaip jiems didvyriais, ar kokiais prezidentais, ar bent jau eurodeputatais tapti ir pinigėlių prasimanyti šitie berneliai – transgenderėliai nelabai žinojo.
 
Gerai, kad tame krašte viena juoda garbanota galvelė laikas nuo laiko pasirodydavo. Vardu Katinas jis buvo. Kaip ir visi tos rūšies katinai – labai protingas. Štai šitas Katinas, matyt, ir primurkė berneliams-transgenderėliams, kad didvyriais tapti nėra sudėtinga: tereikia kokį mėnesį degtinėlės pagerti, ar kokių tabletėlių pavalgyti, o tada galės jie pakilti į dausas su kūjų rankose ir sudaužyti kokio didvyrio paminklą.
 
KUJAGALVIS
 
Viskas labai paprasta: jei sudaužai didvyrio paminklą, pats tampi dar didesniu didvyriu. Pasirodo taip galima ne tik didvyriu tapti, bet ir kapšelį su trisdešimt sidabrinių užsidirbti, nes, kaip Katinas sakė, praeitis yra ateiteis priešas, reikia visą praeitį sunaikinti ir gyventi sau laimingiems. Tada jis tas mergeles-brolelius-transgenderėlius nuves į nuostabią sočią ir globalią ateitį, į kurią juodos ir garbanotos galvelės jau 100 metų žmoniją veda, nuo pat 1917 metų. Kas, kad ta TSRS dabar ES vadinasi, esmė gi nepasikeitė ir vadovai tie patys. Šita ateitis ir pavadinimą turi – „Gyvulių ūkis“.
 
1462889121 120097689563432211027428247919566821081721n
Kaip Katinas patarė, taip tie trys broleliai ir padarė: vienas brolelis su kūju paminklą daužė, antras filmavo, o trečias, pats gudriausias, visa tai transliavo.
 
Kuo visa ši pasaka pasibaigė visi žinote: vienas brolelis-transgenderėlis pabėgo nuo teismo į Austriją, kitą už ankstesnius žygdarbius metams lygtinai nuteisė, o trečias, pats gudriausias, kol kas dar su sveiku kailiu purve toliau sau teškenasi, it kiaulė, tikisi iš kokio katino dar sidabrinių gauti.
 
 
 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));