Lietuvai per mutavusią teisinę sistemą gręsia defragmentacija iš ES

Lietuvai per mutavusią teisinę sistemą gręsia defragmentacija iš ES

 

Victoria Fetaimia

Tamsta Dainiau Žalimai,

Kaip Konstitucinio teismo pirmininkas, aš manau Jūs suprangate, jog Lietuvoje dabar teisinę sistemą užvaldė GODUMAS. Ji mutavo į pasipelnymo šalitinį.
Taigi, taip negali tęstis amžinai, nes iš esmės teisinė sistema – yra įteisinta tik GINTI pažeistas teises.
Ta sistema NEGALI ginti šantažo ir pasipelnymo schemų per proceso reikalavimus.
Ne tam ji sukurta.
Gudragalviai advokatai, buvę teistais teisėjais, tokie, kaip Jurgis Kaušinis iš asmeninio amoralumo ir praradę sąžinę sugebėjo įtikinti moraliai neatsparius teisėsaugininkus, jog apsimoka tą sistemą iškraipyti. Tačiau, pagal galiojančius įstatymus – taip nėra.

Taigi, prašau Jūsų, kol aš dar neinicyjavau Lietuvai INFRIDGEMENTO iš ES labai skubiai viską sutvarkyti Lietuvos Teisnėje sistemoje taip, kaip – tai turi būti pagal ES Chartiją.
Antraip aš pradėsiu dėti visas pastangas su visais jau pakankamais įrodymais, kad Lietuva būtų defragmentuota iš ES.

Prisegu savo pradinius ieškinius.

Viktorija Fetaimia

On Thursday, 7 May 2020, 07:11:35 BST, Paštas <pastas@lrkt.lt> wrote:

Laba diena,

 

informuojame, kad gavome Jūsų 2020 m. gegužės 6 d. elektroninį laišką, tačiau jis Konstituciniame Teisme negali būti registruojamas, kadangi neatitinka Konstitucinio Teismo reglamente nustatytų reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad elektroniniu paštu pateikėte ne prašymą Konstituciniam Teismui, o tiesiog nurodėte tam tikras aplinkybes.

Pažymime, kad elektroninių ryšių priemonėmis teikiami prašymai, paklausimai ir jų priedai turi atitikti tris reikalavimus, t. y. turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitikti elektroninių dokumentų specifikaciją ADOC (prašymas Konstituciniam Teismui su priedais) ir pateikti per e. pristatymo sistemą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) (Konstitucinio Teismo reglamento 71 punktas).

Papildomai pažymime, kad prašymai ir jų priedai, Konstituciniam Teismui pateikti kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (pavyzdžiui, elektroniniu paštu), laikomi nepasirašytais ir neregistruojami (Konstitucinio Teismo reglamento 72, 74 punktai).

Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pagal Konstitucijos 102 straipsnį Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

 

Pagarbiai

 

Vaiva Matuizaitė

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo

Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Tel. (8 5) 249 2462

Gedimino pr. 36, LT-01104 Vilnius

www.lrkt.lt

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));