skip to Main Content

Baigiasi terminas dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS PREZIDIUMO PRANEŠIMAS

 

 2016 metų liepos 15 dieną baigiasi terminas, duotas tarptautinių institucijų Lietuvos valstybei įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios Kolegijos sprendimą dėl Rolando Pakso teisių ir nepagrįstų ribojimų dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei užimti atsakingas pareigas valstybės tarnyboje panaikinimo.

 

Valstybės institucijos daugiau kaip penkerius metus sistemiškai ignoruoja Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo klausimą, tokiu būdu šiurkščiai pažeisdamos Lietuvos Konstitucijos normas, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei Europos Tarybos Ministrų komiteto nuostatas dėl valstybės prisiimtų įsipareigojimų  žmogaus teisių srityje vykdymo.

 

Dėl šios susidariusios situacijos yra apribota partijos Tvarka ir teisingumas kaip politinės organizacijos veikla bei apsunkintos jos galimybės dalyvauti demokratiniuose rinkimuose atstovaujant teisėtus Lietuvos piliečių lūkesčius bei interesus, be to daliai šios politinės jėgos rėmėjų atimta teisė balsuoti laisvuose ir sąžininguose rinkimuose.

 

Partijos institucijos ne kartą yra išreiškusios susirūpinimą dėl sąžiningų, laisvų ir demokratiškų rinkimų į Lietuvos parlamentą, kuriuose negali dalyvauti nemaža dalis piliečių dėl neleistinai apribotų jų rinkimų teisių.

 

Partija Tvarka ir teisingumas yra įsitikinusi, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai Lietuvoje privalo būti besąlygiškai vykdomi, o jos pirmininko Prezidento Rolando Pakso pilietinės ir politinės teisės – pilnai atkurtos.

 

Partijos institucijos sieks įvardyti ir patraukti asmeninėn atsakomybėn tuos valstybės pareigūnus, kurie neleistinai ignoruoja žmogaus teises ir prisidengdami kolektyvinės atsakomybės skraiste nevykdo privalomų Europos teisės aktų reikalavimų ir pažeidžia žmogaus teises.

 

Partija sieks politinės atsakomybės tų politikų, kurie vengia dalyvauti teisingų ir teisėtų sprendimų priėmime, be to klaidina visuomenę skleisdami dezinformaciją, politizuodami  Prezidento Rolando Pakso pilietinių teisių reabilitacijos klausimą ir paversdami tai politinės kovos įrankiu.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VIDMANTAS STANIULIS, TVARKA IR TEISINGUMAS

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));