Lietuva – mafijos respublika (pildoma)

mekionis

mekionis

Lietuva – mafijos respublika

 

Aurimas Drižius

 

Kaunietis VSD pareigūnas, atsakingas už kovą su pareigūnų korupcija, Aurelijus Beržinis 1999 m. Kauno centre buvo užpultas trijų plėšikų, bandžiusių jį apiplėšti. Kaip treniruotas VSD pareigūnas, A.Beržinis pasipriešino, ir vieną užpuoliką sulaikė. Plėšikas buvo pristatytas į Žaliakalnio policijos komisariatą. Nors buvo įvykdytas sunkus nusikaltimas, Kauno policija plėšiką paleido, net nenustačiusi jo tapatybės, nenufotografavusi, nepaėmusi pirštų antspaudų. Vėliau Kauno policija, apylinkės ir apygardos prokuratūros 16 metų vilkino šio nusikaltimo tyrimą. Kodėl 16 metų? Nes pirma turėjo sueiti senatis plėšimo nusikaltimui, o paskui – senatis šį nusikaltimą nuslėpusiems policininkams ir prokurorams nuteisti. Generalinis bevalis šiuos nusikaltimus nusiuntė tirti nusikaltimą padariusiems Kauno apygardos prokurorams, o Vilniaus apygardos teismas atmetė A.Beržinio skundą dėl žalos atlyginimo.

 

 

A.Beržinio užpuolikai galėjo būti prokuratūros pasamdyti banditai už tai, kad prieš tai A.Beržinis demaskavo vieną jų sėbrą, Jonavos vyr. prokurorą Algimantą Valantiną, sąmoningai nuslėpusį vieną nusikaltimą, kai Jonavos  rajono policijos komisariato kelių policijos vadovas Vygaudas Čižauskas girtas  suvažinėjo žmogų ir pabėgo iš įvykio vietos (šis nusikaltimas niekaip nesutrukdė V.Čižausko karjerai – jis ir toliau vadovauja Jonavos priešgaisrinei tarnybai – aut. pastaba). Dirbdamas VSD, A.Beržinis atskleidė šį nusikaltimą, ir demaskavo A.Valantiną, kuris žinojo, kad žmogų suvažinėjo V.Čižauskas, tačiau sąmoningai jį slėpė. Tokia praktika, kai reikia išsukti savą žmogų nuo atsakomybės, A.Valantinui vėliau labai pravertė – jis net tapo generaliniu prokuroru, dabar – Vilniaus apygardos teismo teisėju. Pačiam A.Beržiniui tai geruoju nesibaigė – po kiek laiko jį gatvėje užpuolė trys banditai, bandę jį sumušti ir apiplėšti. Tačiau kadangi A.Beržinis buvo treniruotas vyrukas, jis pasipriešino, ir sulaikė vieną plėšiką. Pristatytas į policiją plėšikas, prisistatęs svetimu vardu, buvo nedelsiant paleistas. Vėliau Kauno prokuratūra iškėlė bylą pagal žinomai melagingą pareiškimą, ir persekioja A.Beržinį jau 20 metų. 

Tam, kad plėšikai nepasakytų, kas užsakė šį nusikaltimą, Kauno apylinkės ir apygardos teismai ir prokuratūros 16 metų vilkino senaties terminą – nors dešimties metų senatis plėšimui suėjo dar 2009 m., tačiau prokuratūra bylos nenutraukė iki pat 2015 m. – kad sueitų senatis ir nusikaltimą nuslėpusiems prokurorams i policininkams nuteisti. Visa tai buvo daroma sąmoningai, kad neišaiškėtų sunkūs nusikaltimai, į kuriuos įsivėlę Kauno prokuratūros vadovai.

 

Įdomų dar ir tai, kad Generalinė prokuratūra šią bylą marino lygiai 16 metų – kad sueitų senatis ne tik plėšikų nusikaltimui ištirti, tačiau sueitų senatis ir prokurorų bei teisėjų, pridengusių šį nusikaltimą, nusikaltimams ištirti. 

 

mekionis

Policijos atsakymas A.Beržiniui, kad „tyrimas dėl užpuolimo, įvykusio 1999 m, vyksta dar 2015 m.”, nors senaties terminas nuo nusikaltimo padarymo – 10 metų. Tyrimas sąmoningai buvo tempiamas, kad išvengtų atsakomybės prokurorai ir policijos vadovai

 

A.Beržinis toliau atsiskleidė, kaip dirba visa Lietuvos mafijinė teisėsauga – viena grandis dengia kitą, viena teismų pakopa dengia kitą, kol galiausiai jokių nusikaltimų nebelieka.

 

 valkavicius

Nuotr. Kauno apygardos prokuratūros vyr. prokuroras Darius Valkavičius : „tai, kad policija paleido sulaikytą sunkų nusikaltėlį, net nenutačiusi jo asmenybės, nepaėmusi pirštų antspaudų, ir nenufografavusi, nėra veika, turinti nusikaltimo požymių”.

 

Taip kaip baigėsi bandymas patraukti atsakomybėn tuos prokurorus ir teisėjus, kurie 16 metų dengė šiuos nusikaltimus?

– Padaviau skundą, kad teisėjams ir prokurorams būtų keliamos bylos. Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras Čirpus atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nerado jokio nusikaltimo savo kolegų veiksmuose. Jis nusprendė, kad sunkų nusikaltimą padaręs nusikaltėlis paleistas teisėtai, nenustačius jo asmenybės, nepritaikius jam kardomosios priemonės, ir suklastojus dokumentus. Jis nusprendė, kad policija tinkamai atliko savo pareigybines nuostatas ir jokio pareigūnų aplaidumo nėra. Kitaip tariant, prokuroras Čirpus pasiuntė signalą nusikaltėliams – plėškite žmones grupėmis, nieko jums už tai nebus, nes kai reikės, Seimas pakeis įstatymus. Šį nutarimą patvirtino ir Kauno apygardos prokuroras D.Valkavičius, kuris savo nutarime citavo Aukščiausio teismo nutartis, ir nurodė, kad „dėl deklaratyvaus pareiškėjo manymo apie kitus nusikaltimus šiame nutarime nebus pasisakoma, bus vertinamas tik pareiškėjo manymas, kad buvo piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi. Žodžiu, Valkavičius iš karto atsisakė vertinti pareigūnų neveikimą ir dokumentų klastojimą, ir parašė, kad pradėti tyrimą atsisakoma, nes nepadaryta veikla, turinti nusikaltimo požymių. T.y. veikla, kai policija paleido pagautą nusikaltėlį, ir jį paleido, net nenustačiusi jo asmenybės, nėra veikla, turinti nusikaltimo požymių. Po to dešimt metų prokuratūra vilkino tyrimą, vaidino, kad jis vyksta, o iš tikrųjų laukė senaties termino. Prokuroras rašė: „pareiškėjo manymo, kad buvo padarytas nusikaltimas, nepakanka…, nes nėra objektyvių duomenų, kad buvo padarytas nusikaltimas..tai yra tik subjektyvi pareiškėjo nuomonė. Nėra jokių duomenų apie prokurorų suinteresuotumą..darytina išvada, kad pareigūnai buvo objektyvūs“. Tą patį parašė ir Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė Averkienė – jokio nusikaltimų nebuvo. Nors aš nurodžiau, kad nusikaltėlis nebuvo nufotografuotas, nepaimti jo pirštų antspaudai, nenustatyti jo asmenybė, ir jis paleistas, tačiau visa Kauno teisėsauga nusprendė, kad „vsio zakonno“. Tada parašiau skundą Kauno apygardos teismui dėl tokios teisėjos nutarties ir generalinei prokuratūrai – nurodžiau, kad yra dengiama organizuotų nusikaltėlių – recidyvistų grupė, nurodau visus duomenis, kad jie galėtų išvynioti tą siūlo galą. Paprašiau kelti baudžiamąją bylą prokurorui Valkavičiui ir nurodžiau, kad prokuratūra pati ištirtų savo nusikalstamą veiką, nes prokuroras valkavičius dengia organizuotą nusikalstamumą. Pateikiau tik kelis pavyzdžius, kad prokurorai buvo suinteresuoti paleisti tuos žulikus.

Tačiau nuo ko prasidėjo visa ši istorija ir kodėl teisėsauga banditų rankomis tau keršija?

– Viskas prasidėjo dar 1994 m., kai Kaune buvo susprogdintas mano butas. Man buvo padaryta žala apie 20 tūkst. Litų, tačiau nusikaltėlių prokuratūra nesurado. Šį nusikaltimą įvykdė ir dengė banditus nuo atsakomybės Kauno centrinis policijos komisariatas ir Kauno apylinkės- apygardos prokuratūros. Nusikaltimų pėdsakai ėjo tiesiai į prokurorus Betingį ir Jasaitį. Vyniojant šį siūlo galą, galima nueiti iki jų ir dar aukščiau. Galima atkasti, kiek čia nagus pridėjęs buvęs Kauno STT viršininkas Čekaitis ir policijos komisaras Gurklys iš 6-ojo skyriaus. Tas susprogdinimas buvo reikalingas buvo reikalingas tam , kad prokuratūra galėtų man iškelti bylą dėl tariamo sukčiavimo stambiu mastu. Turimą atliko prokurorė Čepulytė, kuri taip pat atliko ir tyrimą dėl minėto plėšiko paleidimo iš policijos. Kur sueina visų šių nusikaltimų galai? Jie man iškelia bylą dėl sukčiavimo, nors iš karto aišku, kad jie nieko neįrodys, tačiau iš karto areštuoja turtą – mano, ir visų mano giminių. Eina per visus butus – mano, tėvų, tetos – viskas areštuota. Vėliau tie areštuoti antikvariniai daiktai dingo, tačiau prokuratūra vėl atsisakė pradėti tyrimą, „kadangi areštuotų daiktų nuosavybė yra ginčytina teisme“. Nors tuos daiktus jau seniai policija pasidalino, tačiau tai areštuoto turto saugotojai buvo pasakyta dingti iš buto, kuriame buvo areštuotas turtas, ir vėliau visi daiktai prapuolė. Nors areštuoto turto pradanginimas automatiškai užtraukia atsakomybę, tačiau nieko to padaryta nebuvo. Čia veikė antstolė Karalienė, kuri vėliau tapo Antstolių rūmų pirmininkė, ir tokia Žaltauskienė, kurios dukra dirba Kauno apylinkės prokuratūroje prokurore. Viskas susivedė į tai, kad plėšikas, padaręs sunkų nusikaltimą, buvo paleistas todėl, kad rajonas, kuriame buvo mano susprogdintas mano butas, buvo Tvirtovės gatvėje, o ši teritorija priklausė „daškinių“ gaujai. O nusikaltimus šioje teritorijoje tiria Žaliakalnio policijos komisariatas. Ta ‚Daškinių“ gauja susijusi su 6-uoju policijos skyriumi, ir aišku, su VSD. Tam tikrus ryšius su banditais turėjo ir STT šefas Čekaitis, nes jo brolis mums pranešė, kad jis turi ryšius su nusikaltėliais, kurie jam davė pravardę „čekistas“. Tada aš dar dirbau Kauno VSD, ir mes pradėjome tirti tą informaciją apie Čekaičio ryšius, tačiau tada mano tiesioginis viršininkas, Kauno VSD skyriaus vadovas Andriuškevičius, buvęs tremtinys, buvo momentaliai nušalintas nuo pareigų, ir po to greitai mirė. Žodžiu, tas plėšikas buvo paleistas todėl, kad visa Kauno teisėsauga bijojo banditų šantažo. Jeigu prokuratūra būtų privertusi kalbėti mane užpuolusius plėšikus, galėjo prisikasti ir iki tų, kurie užsakė šį sprogdinimą. Tada pėdsakai ateitų iki policijos ir STT. O visus šiuos veiksmus pridengė prokurorė Čepulytė. Jeigu prokuratūra pradėtų vynioti šį nusikaltimų siūlą, greitai prieitų iki nusikaltimų užsakovų. Greitai gausiu atsakymus iš generalinio prokuroro Raulušaičio, nes jo paprašiau kelti bylas šiuos nusikaltimus dengusiems prokurorams. O Kauno apygardos teismo paprašiau įverti teisėjos I.Averkienės veiklą, nes ji visiškai nevertino pateiktų faktų, o tik perrašinėjo prokuratūros nutarimus. Žodžiu, organizuotas nusikalstamumas Kaune dengiamas pačiame aukščiausiame lygyje, ir visi įrodymai pateikti generaliniam prokurorui. Tai geras istorijos pratesimas apie mafijinę teisėsaugą.

Nejaugi tu manai, kad generalinė prokuratūra ar Kauno apygardos teismas gali priimti objektyvius nutarimus?

– Žinoma, man aišku, koks bus atsakymas iš Kauno apygardos teismo, ir iš Raulušaičio. Ir kaip bus tas rezultatas, aš tau parodysiu, kaip Raulšaitis susijęs su organizuotu nusikalstamumu.

Kitaip jis nebūtų paskirtas generaliniu prokuroru?

– Taip, kitaip jis ten nebūtų atsidūręs, ir aš tau parodysiu, kaip Raulušaitis susijęs su Vilniaus ir Kauno teisėjais, ir kaip jie kartu veikia. Jis yra jų įrankis, paprasta marionetė. O D.Grybauskaitė, matyt, jau nebesuranda kišeninio prokuroro ateičiai, jeigu grasina, kad daugiau kandidatų nebesiūlys. Matyt, kad niekas nebenori būti kišeniniu prokuroru, o ji pati ir konservatoriai nebesuranda kandidato. Matyt, tokių neranda ir Landsbergis, kuris labai mėgsta savo kišeninius prokurorus. O per kišeninius prokurorus viską kontroliuoja KGB. Ar žinai, kurie KGB veikėjai kontroliavo Landsbergį? Tie visi veikėjai jam ir pasiūlo kandidatūras į generalinius prokurorus. KGB majoras Gulbinas palyginti maža figūra.

Man Rolandas Paksas pasakojo, kaip V.Landsbergis jį pakišinėjo – pasiūlė pasirašyti neteisėtas sutartis su „Williams”, sakydamas, kad jam atiteks visa garbė. Tačiau R.Paksas suprato, kuo tai gresia, ir atsisakė. Vėliau tą sutartį pasirašė „Landsbergio mokinys” Sigitas Kaktys.

– Taip, jam vėliau iškėlė bylą, tačiau paskui dėl senaties nutraukė. Tam ir reikalingi kišeniniai prokurorai. Visuomenei reikėjo parodyti, kad teisingumas vykdomas tol, kol atėjo senatis. Lygiai tas pats ir dabar vyksta toje byloje, kurioje esu teisiamas dėl nepagarbos teismui. Kauno apygardos teismas man paskyrė namų areštą, sudaro įspūdį, kad čia rimta byla, nors patys žino, kad ten jokio nusikaltimo nėra, nes Aukščiausias teismas mane du kartus išteisino. Dabar jie galvoja, kaip man dar kokią nors bylą iškelti. Bylos keliamos tam, kad žlugdyti žmogų, kad parodyti, koks jis nusikaltėlis, ir kad reikia dar kartą jį teisti, o Aukščiausias teismas toje byloje buvo neteisus. Galvoja kaip dar kelti bylas dėl to, kad prokurorus vadinu kriminaliniais nusikaltėliais, nors visi faktai apie jų nusikaltimus yra pagrįsti objektyviais duomenimis. Todėl jeigu prokuratūra pradės vynioti siūlo galą mano buto sprogdinimo byloje, suras užsakovus. Dabar žiūrėk, kodėl taip nutilo V.Uspaskich bylą dėl teisėjų įžiedimo? Juk jis juos viešai pavadino kriminaliniais nusikaltėliais.  jau atimta V.Uspaskich neliečiamybė, tačiau byla nejuda – jis jau nebereikalingas. taip ir su manimi – savo pareiškimuose aiškiai nurodau, kad teisėjai ir prokurorai yra kriminaliniai nusikaltėliai, nors tai dar per švelniai pasakyta, nes jie yra recidyvistai, kasdien darantys nusikaltimus. ir kasdien jie nevykdo jokio teisingumo, o tik susėdę galvoja, kaip čia dar pinigų pasiplėšikauti. Juk vienintelis policijos užsiėmimas – kaip kam nors bylą iškelti, ir pašantažuoti pinigų. Tas fabrikas yra likęs nuo sovietinių laikų, ir niekas čia nepasikeitė.

Ne, prie sovietų valdžios prokurorai negalėjo daryti tokių nesąmonių?

– Taip, nes tada bijojo, o dabar nieko nebebijo. Nes jokios teisės čia nebeliko, liko tik korupcinis teisingumas. 

 

arturas paulauskas 51e65db1458e6

Artūras Paulauskas labai pasipiktino, kai teisiamasis Andrius Janukonis įrodė, kad yra kaltinamas pagal žinomai melagingą FNTT „ekspertės” pažymą ir pareikalavo jai baudžiamos bylos už dokumentų klastojimą. Pasak A.Paulausko, tai griauna visą teisinę sistemą

 

Taip, nes įstatyme parašyta, kad „prokuroras ir teisėjas nepriklausomas”. Kaip pedofilijos byloje – prokuratūra iš jos išėmė visus įrodymus ir nusiuntė tuščią bylą į teismą, nes jie „nepriklausomi”. O teismas sako, kad Andriaus Ūso kaltės įrodymų trūksta.

– Taip, Lietuvoje neliko jokios demokratijos ar teisės. Žinai, kiek nėra įvykdytų įsiteisėjusių teismo sprendimų – daugiau nei 17 tūkst. Vien mano atveju yra priimta dešimt įsiteisėjusių teismo sprendimų, kurių piktybiškai nevykdo prokuratūra. Nes jeigu įvykdytų, gali pradėti kalbėti tie, kurie įkliuvo. Kodėl dabar kilo toks triukšmas, kai Andriaus Janukonio advokatas paprašė iškelti bylą FNTT ekspertei, suklastojusiai dokumentus? Kodėl sukilo Artūras Paulauskas su visa savo gauja? Neva tai precedento neturintis atvejis. Nieko panašaus, nes aš tokį precedentą jau sukūriau dar 1996 m., kai padaviau į teismą vieną melagingą liudininką, pagal kurio pasakojimą prokuratūra man bylą fabrikavo. Galiausiai teismas nurodė jam paneigti. A. Paulauskas drebančiomis rankomis aiškina, kad galima nagrinėti ginčą tik baudžiamojoje byloje, ir kad iš baudžiamos negalima pereiti į civilinę. Reikalaujama iškelti bylą tam advokatui, kuris padavė ieškinį ekspertui, kuris bylą suklastojo. Įsivaizduok, kaip gniaužiama iniciatyva – jeigu jau ima slysti iš rankų paimtas kyšis, prokurorai ima šaukti, kad gintis yra neteisėta.

O kaip buvo su Kaišiadorių teismu – jis išdavė nurodymą tave suimti, nors Aukščiausias teismas jau buvo panaikinęs nuosprendį?

– Taip, mane suėmusiems policininkams sakau – jūs nejuokaukite, mane juk išteisino. Policija neva patikrino, ir man pasakė, kad jie tokių duomenų neturi.

Liteko sistemoje turi būti visi sprendimai?

– O policija man sakė, kad tokio sprendimo nėra. Kita vertus, jeigu Aukščiausias teismas panaikino, nuosprendį, ta byla turėjo grįžti į Kaišiadoris. Tačiau jie vis tiek išsiuntė pavedimą mane suimti. Aukščiausias teismas du kartus panaikino Kaišiadorių teismo nuosprendžius, tačiau jie vis tiek nurodė mane suimti. Jie tai darė specialiai, tyčia.

O ko jie siekia – tave suima, nors žino, kad nuosprendis Aukščiausiojo teismo panaikintas?

– Jie tiesiog tave šantažuoja ir persekioja, kad reikia visuomenei parodyti, kad tu vis tiek ateityje būsi sudorotas. Nors Aukščiausias teismas jau nurodė, kad mano veikloje jokio nusikaltimo nėra, jie mane toliau teisia. Nors teisme įrodžiau, kad teisėja nemoka elementarių aritmetikos veiksmų, ir tas kaltinimas dingo iš kaltinimo akto. O tą bylą galiausiai paėmė iš Jonavos teismo. Palauk, gausiu atsakymus, papasakosiu, kaip čia nusikaltėliai Lietuvoje gaminami, ir kaip veikia šita mafijinė sistema.

Kaip dėl Neringos Venckienės, kuri susidūrė su sistema?

– Matai, kaip veikia mafijinė teisėsauga – iš nieko prikuria bylų, kad persekiojamas žmogus iki senatvės turėtų ką veikti. Tikslas – visaip žlugdyti tave. Vienos bylos sustabdomos, kitos atnaujinamos. Jie žiūri, kaip tave toliau terorizuoti. Kadangi visų bylų iš karto negalima duoti į teismą, duoda po vieną, kad visą laiką jaustum įtampą. Jie žiūri – gal tu palūši, ir pasitrauksi.

Mano atveju lygiai tas pats A.Sadeckas pats teisme pasigyrė, kad „Drižiui paskelbta 35 nutartys ir nuosprendžiai”?

– Kai sudėlioji visą mozaiką, matai, kad lietuviškoje prokuratūroje yra atidirbta sovietinė sistema – juos taip mokė Minske ir Leningrade, ir jie nieko daugiau nesugalvojo. Pradeda vieną bylą, jeigu mažai – antrą ir trečią.

Rašoma, kad N.Venckienei inkriminuoja 39 nusikaltimus?

– Todėl, kad viena byla gali žlugti. Man iš karto kombinavo dvi bylas, abiejose apsigyniau. Keisčiausia, kad paduoti pareiškimą  į teismą, ir nurodai, kad toks ir toks teisėjas padarė tokius ir tokius neteisėtus veiksmus, yra pagrindas manyti, kad jo veikloje yra nusikaltimo požymiai. Tada teismai nepriima ieškinių, nes neva aš įžeidinėju teisėjus. Prokuratūra pasakas seka, o teismai nepriima skundų, nes neva įžeidinėja teismus. Kaip tai dera teisinėje valstybėje? Turi įrodymų, kad teismai piktnaudžiauja, tačiau jie atsisako nagrinėti bylas prieš save.

O kaip dėl Aukščiausiojo teismo – žemesni pilnai kontroliuojami nusikaltėlių, o kaip dėl šio? Juk Aukščiausias teismas du kartus tave išteisino? Reiškia, kad teisinė sistema veikia?

 

jociene

 

A.Beržinis mano, kad buvusi Lietuvos atstovė EŽTT buvo D.Grybauskaitės paskirta į Konstitucinį teismą todėl, kad EŽTT nepasiekė masė iš Lietuvos išsiųstų skundų Europos žmogaus teisių teismui

 

 

 

– Aukščiausiame teisme mato, kad tos bylos yra absurdas, tačiau jie bijo tik vieno dalyko – kaip į tuos nuosprendžius pažiūrės Europa ir pasaulis. Juk net mano byloje buvau nuteistas už tai, kad parašiau, kad teisėja nemoka aritmetikos, ir todėl plėšikauja. Ir jie patys pripažino, kad aritmetikos nemokėjimas nėra įžeidimas. Ką tai rodo? Kad teisme sėdi teisėjai, kurie  nemoka aritmetikos, ir teisia žmones. Todėl manęs negali paleisti iš to rato, nes jeigu paleis, tai visi teisėjai atrodys idiotai prieš visą pasaulį. Todėl ir siunčia tas bylas jau trečią kartą nagrinėti tame pačiame teisme. Todėl ir sakau, kad Aukščiausiame teisme žaidžia tik politika – jeigu nėra argumentų, tai ir šis teismas atmeta skundus. O kai yra akis badantys dalykai, kad teisėjai tikrai nemoka aritmetikos ir plėšikauja, tada jau reikia naikinti tokias nutartis. Nors D.Grybauskaitė jau yra įtaisiusi saugiklius Europos Žmogaus teisių teisme – ten dirba toks Gintaras Černiauskas ir teisėjas Kūris. O už ką Grybauskaitė į Konstitucinį teismą pasiuntė buvusią Lietuvos atstovę EŽTT Danutę Jočienę? Juk šis teismas buvo priėmęs keturis mano skundus, tačiau vėliau paaiškėjo, kad iš bylos dingo mano pareiškimai, todėl EŽTT ir nenagrinėjo skundų. Nors aš visus tuos dokumentus siunčiau, tačiau jie visi dingo EŽTT. Todėl ten irgi klastojami dokumentai. Kodėl į Aukščiausiąjį teismą paskyrė Norkų? Todėl, kad gavo patarimą per Landsbergį. Kaip neseniai vyko Lietuvoje, ir kodėl pvz., Maxima” ar „Senukai” atsisakė priimti į darbą visus seniai dirbusius prekybininkus? Nepriėmė, nes žinojo, kaip jie dirba. O teisėsaugoje liko dirbti visa sovietinė sistema. O Norkų paskyrė todėl, kad jis yra nesusijęs su ta sistema, ir todėl dabar gali sakyti, kad pasitikėjimas teismų darbų išaugo. Todėl Norkų ir paskyrė Aukščiausiojo teismo pirmininku – jis nesusijęs su praeitimi ir yra vienas. Nes Kryževičiui galėjai pasakyti, ką reikia daryti, o Norkui jau nebe. Vaizdelis kol kas liūdnas, tačiau manau, kad viskas dar priešakyje.

mentai

Kauno apylinkės prokuratūra nutraukė bylą A.Beržinio užpuolikams 2015 m., t.y. praėjus 16 metų nuo nusikaltimo. Jo senatis – 10 metų, o dar penki metai – nusikaltimo senatis pareigūnams, kurie tyčia paleido sunkius nusikaltėlius į laisvę

 

 

Lietuvių taip vadinamam  „Lietuvos generaliniam prokurorui”

Rinktinės 5 A, Vilnius 

Politinio kalinio ir disidento Aurelijaus Beržinio Parko 3-47, Jonava Faksas 8-37-23 7E 53 arba 8-349-50 789

 

SKUNDAS

Faksu 19 rugsėjis 2015

 

Dėl taip vadinamos institucijos „Kauno apygardos prokuratūros” taip vadinamo  „vyriausio prokuroro” D.Valkavičiaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už organizuoto nusikalstamumo „generalinėje prokuratūroje“ dengimą nuo atsakomybės BPK 166-168 P  pagrindu

10 09 2015 nurodytu nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą taip vadinamos institucijos „Kauno apygardos prokuratūra” taip vadinamas „vyriausias prokuroras” D.Valkavičiaus BPK 3 str. ld. lp.,168 str. pagrindu  atsisakė pradėti ikiteismini tyrimą BK 228 str. pagrindu dėl taip vadinamų „policijos ir prokuratūros pareigūnų nusikalstamų veiksmų” tyčia nustatydamas, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių, nes ši išvada pagrįsta neva mano pareiškime gautais duomenimis, išreikalautais procesiniais sprendimais, kurių pilnai pakanka spręsti, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių”, o pareiškėjo „manymo, jog buvo padaryta BK 228 str. nepakanka ikiteisminiam tyrimui pradėti, kadangi turi būti objektyvių duomenų apie nusikalstamos veikos požymius ir subjektyvios pareiškėjo nuomonė, neparemtos jokiais objektyviais duomenimis, nereiškia jog minėti nutarimai yra priimti pažeidžiant BPK reikalavimus. Nes argumentai grindžiami ne faktais, bet paties pareiškėjų gautų duomenų vertinimu, nes

pateiktoje medžiagoje nėra jokių duomenų apie galimą prokurorų ar kitų pareigūnų suinteresuotumą ikiteisminio tyrimo baigtimi baudžiamoje byloje Nr25-1-1960-99″, o dėl deklaratyvaus pareiškėjo manymo apie kitus nusikaltimus šiame nutarime nebus pasisakoma, nes bus vertinamas pareiškėjo manymas apie padaryta numatytą veiką BK 228 str.”

Nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes yra pažeistos baudžiamo ir baudžiamo proceso teisės normos, yra vykdoma ir įvykdyta nusikalstama veika, o taip vadinamas „vyriausias prokuroras” D.Va!kavičius yra eilinis kriminalinis nusikaltėlis ir recidyvistas taip vadinamos teritorijos Lietuva kriminalinėje institucijoje „generalinė prokuratūra” dėl sekančių argumentų:

• pažeistas BPK 2, 3, 28, 168 str. l d., nes atsisakyt! pradėti ikiteisminį tyrimą galima tik kai nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 str. l d. nurodytos aplinkybės. Pseudoprokuroras D.Valkavičius kaip ir jo bendrininkas pseudoprokuroras V.Čirpus nenustato, kad yra akivaizdžiai neteisingi faktai apie taip vadinamos kriminalinės Lietuvos taip vadinamų institucijų „prokuratūros ir policijos” organizuotą nusikalstamą veiką, bet kliedima atmerktom akim be jjokių motyvų, kad „išvada apie BPK 3 str. l d, l p. pagrįsta mano pareiškime gautais duomenimis, išreikalautais procesiniais dokumentais, kurių pilnai pakanka spręsti, jog nebuvo padarytos veikos, turinčios nusikaitimo ar baudžiamo nusižengimo požymių”, nes „pareiškėjo manymo nepakankama ikiteisminiam tyrimui pradėti, kadangi turi būti objektyvių duomenų apie nusikalstamos veikos požymius, o pateiktoje medžiagoje nėra jokių duomenų apie galimą prokurorų ar kitų pareigūnų suinteresuotumą ikiteisminio tyrimo baigtimi“. Tokia primityvi pseudodemagogija be konkrečių aplinkybių ir faktų skunde Įvertinimo ir motyvų, kuriais aplinkybės ar faktai bei įrodymai atmetami, tik patvirtina, kad nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra nepagristas ir neteisėtas, nes kriminalinis nusikaltėlis ir recidyvistas pseudoprokuroras D.Valkavičius dengia nuo baudžiamos atsakomybės ne tik taip vadinamus „prokuratūros ir policijos pareigūnus”, kurie tiesiogiai susiję su ikiteisminiu tyrimu, bet ir tuos, su kurių žinia buvo įvykdyta nusikalstama veika ikiteisminio tyrimo metu, kaip G.Jasaitis.K.Betingis ir t,t. iki taip vadinamų „generalinių prokurorų ar vidaus reikalų ministrų ar )ų pavaduotojų ir t A” .Todėl ikiteisminį tyrimą neteisėtai ir nepagrįstai atsisakoma atlikti ne dėl to, kad yra akivaizdžios BPK 3str.ld.lp,aplinkybės,bet dėl to, kad neva mano „tik subjektyvi nuomonė neparemta jokiais objektyviais duomenimis, neva nuomonę grindžiu ne faktais, o tik prielaidomis ir paties gautų duomenų vertinimu ir nepateikiu jokių duomenų apie galimą prokurorų ar kitų pareigūnų suinteresuotą ikiteisminio tyrimo baigtimi”. Vadinasi, pagal pseudoprokurorą D.Valkavičių akivaizdžios BPK Bstr. ld. lp. aplinkybės yra suprantamos ir pagrindžiama mano subjektyviu nepateikimu ir neįrodymu taip vadinamų „prokuratūros ar policijos pareigūnų suinteresuotumo ikiteisminio tyrimo metu ir nusikalstamos veikos faktų”, bet tokia išvada prieštarauja ir pažeidžia BPK 2,3str.nustatytas nuostatas. Kadangi kriminalinis nusikaltėlis ir recidyvistas pseudoprokuroras D.Valkavičius kaip ir jo bendrininkas kriminalinis nusikaltėlis ir recidyvistas pseudoprokuroras V.Čirpus supranta, jog tokio ikiteisminio tyrimo pradėjimas gali būti „siūlo galas”, kuris gali atvesti į organizuotą nusikalstamos veikos atskleidimą ir demaskavimą taip vadinamos teritorijos Lietuva kriminalinėse „teismų, prokuratūros, policijos, saugumo ir kt. „taip vadinamose institucijose, o taip pat į konkrečius asmenis, kurių pavardžių neminėsiu taip vadinamose institucijose“ prezidentūra, generalinė prokuratūra. vidaus reikalų ministerija ir t.t.”, tai siekdami išsaugoti savo pareigas ir kita nepagrįstai ir neteisėtai atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl minėtas nutarimas pseudoprokuroro D.Valkavičiaus su kliedimomis pasakomis ir perrašytais Konstitucinio Teismo nutarimo ar BPK ir BK straipsniais tik patvirtina, kad yra rimtų problemų dėl psichinės sveikatos sutrikimu, jeigu to nesuprantama, kad yra nusikalstamos veikos požymiai dengiant nuo baudžiamos atsakomybės savo bendrininkus taip vadinamos teritorijos Lietuva kriminalinėse institucijose. Todėl pačiam pseudoprokurorui D.Valkavičiui turi būti iškelta baudžiama byla ir pradėtas ikiteisminis tyrimas.

• pažeista Konstitucijos 28,29str.ir taip vadinamos institucijos „prokuratūros“ įstatymo 12str.,nes suvaržyta ir pažeista teisė į objektyvų skundo išnagrinėjimą, kai skundas nagrinėti tyčia perduodamas pačiam pseudoprokurorui D.Vaikavičiui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuris gali baigtis kaitinimo pateikimu taip vadinamos institucijos „generalinė prokuratūra generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojui“ ar kitiems jo bendrininkams kaip G Jasaitis, kuris dar „tebesėdi ir tebedirba generalinė prokuratūroje ar K.Betingiui ir kt”., kurie buvo taip vadinamos institucijos „Kauno apygardos prokuratūra vyriausi prokurorai” tuo metu, kai buvo vykdoma nusikalstame veika ikiteisminio tyrimo metu baudžiamoje byloje Nr25-l-196G-99,Todė! nepagrįstame ir neteisėtame nutarime tyčia nemotyvuojama, kodėl padaryta išvada jog taip vadinami „prokurorai V.Čepulytė ir kt./’buvo objektyvūs ir nešališki, kai pvz. kriminalinė nusikaltėlė ir recidyviste pseudoprokurorė V.Čepulytė vykdydama savo funkcijas ikiteisminio tyrimo metu nekėlė baudžiamos atsakomybės klausimo dėl tarnybinio suklastojimo ir tarnybinių pareigų neatlikimo, kai buvo suklastoti vieno iš trijų sunkų nusikaltimą padariusių asmenų sulaikyto asmens duomenys, nepadarytos asmens nuotraukos ir pirštų antspaudai, nepaskirta kardomoji priemonė ir t.t. bet paleistas, kad baudžiamoji byla būtų nutraukta suėjus baudžiamos atsakomybės terminui. Todėl akivaizdu, jog veikė ir veikia organizuota kriminalinių nusikaltėlių ir recidyvistų gauja taip vadinamose institucijose „teismai, generalinė prokuratūra, saugumas, Lietuva, kurie tyčia fabrikuoja ir realizuoja baudžiamas bylas arba nutraukia ir t,t,priklausomai  nuo savanaudiškų ir kitų paskatų, apie kurią žinoma, tačiau „nežino” patys minėtos gaujos nariai, kadangi yra užtikrinti savo nebaudžiamumu patys prieš save. {odei pseudoprokuroras D.Valkavičius gali sau leisti nepagrįstai ir neteisėtai net atsisakyti „pasisakyti” minėtame nutarime Ir nevertinti „deklaratyvaus pareiškėjo manymo apie kitus nusikaltimus” leisti sau vertinti tik pareiškėjo 

„manymą apie padarytą BK 228str.nusikalstamą veiką”, kas neteisėta, todėl pseudooprokuroras akivaizdžiai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi.

• Kadangi yra padaryta ne tik BK 228str.,bet ir kita nusikaltimą kaip tarnybinis klastojimas, tarnybinių pareigų neatlikimas, tarnybinių  įgaliojimų viršumas, ir t A., tame tarpe BK lOO str. tarptautinės teisės uždraustas elgesys su žmonėmis, veika, tai taip vadinamai institucijai” generalinė prokuratūra“ pateikiu „objektyvius duomenis ir faktus” ar taip vadinamą „siūlo galą“ atlikti ikiteisminį tyrimą ir ištirti patys prieš save Įvykdytą organizuotą nusikalstamą veiką:

a/ikiteisminio tyrimo suinteresuotumu baudžiamoje byloje Nr25-l-1960-99 buvo suinteresuoti taip vadinami „prokuratūros ir policijos pareigūnai” nenurodant pavardžių, kadangi baudžiamoji bylia yra tiesiogiai susijusi su baudžiamomis bylomis Hr22-1-669-94 ir H r-105/2005, kurią irgi fabrikavo ir realizavo pseudoprokurorė V.Čepulytė. Kad sufabrikuoti ir realizuoti baudžiamą bylą Nrl-105/2005 ir apkaltinamą nuosprendį man, taip vadinamos „prokuratūros, saugumo ir po!icijos” pareigūnai kartu su Kauno organizuoto nusikalstamumo privačiais asmenimis, jų veikios teritorijoje, organizuoja namo Kalniečių 104/Tvirtovės ak.68,Kaune susprogdinimą ir padegimą 21 06 1994,dėl ko padaroma ir man žymi žala, tačiau „nusikaltėliai nerandami”. Nukentėjusi L.Karčrauskaitė parodo, kad jai padaryta žymi žala baudžiamos Nt22-1-669-94 2Sb.‘i.JoViau ‘informatorių žinomai melagingų parodymų pagrindu

organizuojama baudžiamos bylos Nrl-105/2005 sufabrikavimas man dėl neva sukčiavimo stambiu mastu BK 274str.3s.pagrindu,o pseudoprokuroras D.Valkavičius dengia organizuotą nusikalstamumą.

b/kad realizuoti sufabrikuotą baudžiamą bylą fsfri-105/2005 areštuojamas mano ir mano artimųjų turtas, tame tarpe pvz. buvęs adresu Tvirtovės al.68-2,Kaune paveikslas, šaldytuvas, dujinė kolonėlė, antikvarinis bufetas ir t.t., tačiau minėtas areštuotas kilnojamas turtas išeikvojamas ir padaroma BK 304str.numaiyta nusikalstama veika, bet baudžiamoji byla nekeliama taip vadinamoje institucijose“ Kauno apylinkės prokuratūroje ir Žaliakalnio PK”, kadangi jeigu būtų nustatyta, jog minėtą turtą pagrobė nukentėjusi t. Karčiauskaitė ir jos bendrininkė N.Žaltauskienė/duktė „prokurorė” taip vadinamoje institucijoje „Kauno apylinkes prokuratūroje”/,tai nebūtų realizuota mano atžvilgiu baudžiama byla Nrl-105/2005 dėl žinomai melagingų LKarčiauskaitės parodymų ir nusikalstamų veiksmų. Tačiau baudžiamos bylos Nrl-105/2005 nusikalstamu realizavimu suinteresuota pseudoprokurorė V.Čepulytė, todėl minėtas kilnojamas turtas dingsta ir net nefigūruoja minėtoje baudžiamoje ir civilinėse bylose. Minėto kilnojamo turto saugotoja K.Arbačiauskienė aiškino, jog minėto kilnojamo turto pagrobimą organizavo antstolė !.Karalienė, N,Žaltauskienė su L.Karčiauskaite, kuri baudžiamos bylos Nrl-105/2005 nagrinėjimo metu davė žinomai melagingus parodymus kartu su surinktais tam tikslui taip vadinamos „policijos” informatoriais. Todėl taip vadinamoje teritorijoje Lietuva taip vadinamos institucijos „teismai ir prokuratūros” nuo Jurbarko iki Vilniaus organizuotai neberanda minėto kilnojamo turto, kad nebūtų įrodytas baudžiamos bylos Nrl-105/2005 sufabrikavimas ir realizavimas iki šiandien, kad neatlyginti man padarytos žalos, kas yra nusikalstama organizuota veika.

c/sunkų nusikaltimą baudžiamoje byloje Nr25-l-1960-99 mano atžvilgiu ir R.Kaminsko įvykdo Žaliakalnio PK teritorijoje veikiantys organizuoti nusikaltėliai, kurių gauja įvykdė toje pačioje veikios teritorijoje 31 06 1994 namo Tvirtovės ai.68,Kaune susprogdinimą ir padegimą, todėl taip vadinami „policijos ir prokuratūros pareigūnai“ tame tarpe pseudoprokurorė V.Čepulytė paleidžia sunku ‘ nusikaltimą įvykdžiusį vieną Iš trijų sulaikytą asmenį, nes priešingu atveju gali būti demaskuoti suorganizavę ir realizavę namo Tvirtovės a!,68,Kaune susprogdinimą ir padegimą ir negalėtų realizuoti man baudžiamą bylą Nrl-105/2005 dėl velionio R.Daškevičiaus saujos šantažo.

Todėl BPK 166-168str.pagrindu prašau pradėti ikiteisminį tyrimą taip vadinamos institucijos „Kauno apygardos prokuratūra” pseudoprokuroro D.Valkaviciaus atžvilgiu ir patys prieš save už organizuoto nusikalstamumo taip vadinamoje teritorijoje Lietuva. 

 

Aurelijus Beržinis

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));