Lietuva įstojo į ES pažeisdama visus savo įstatymus

normalus

normalus

Esu V., šiuo metu studijuojatis svetur žurnalistiką. Nuolatos žiūriu Press Jazz laidas ir dar įrašus Kazimiero Juraičio asmeniniame YouTube kanale. Ypač patinka laidos su Gintaru Lunskiu, kurio įrašus žiūriu nuo 2012-ųjų metų. Šaunuoliai, judėkite ir toliau 🙂
 
Mane vis neramina tas reikalas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Tiksliau – visas procesas ir įvairios aplinkybės referendumui bevykstant. Niekam nėra paslaptis, kad tas referendumas turėjo aibę nusižengimų – visi tie reikalai su alumi, skalbimo milteliais, gaiviaisiais gėrimais ir šokoladukais po vieną centą. 
 
normalus
Žinau, kad nelabai kas nepajudėjo, kai internete atkapsčiau reportažus iš tų laikų. Taip, ten man aš dalinausi įrašu su visais į kairę ir į dešinę, tik ne po savo tapatybe. 
 
Bent jau tam tikra dalis žmonių pamatė savo akimis, kaip viskas vyko, nes daug žmonių mislijo, kad dėl to alaus ir miltelių skeptiškesni žmonės išsigalvoja. Su netikru Facebook profiliu tada paplatinau įrašą. Tai pamenu, kad Milda Bartašiūnaitė labai svajingą postą apie paslaptingąjį nepažįstamasą įsimetė, Ekspertai.eu ilgai laikė kaip pagrindinį straipsnį savo puslapyje ir labai greitai Vaidas Lekstutis per savo kanalus paskleidė vaizdinę medžiagą, kurios labai tuo metu trūko pagrindžiant savo žodžius ne vien atmintimi. Turiu įsiamžinęs vadinamuosius skrynšotus. Dar galvojau visokiems delfiams siųsti, bet jie turbūt labiau būtų susidomėję manimi negu ta medžiaga.
 
ekspertai
 
Esu Jums dėkingas už solidarumą.
 
Įrašą dabar įdėjau į YouTube, iš ten jokie jorkšyrų elfai neturėtų išimti, o tuo metu pamenu, kaip greitai mano feikinis feibukas nustojo egzistavęs. Yra jau ir kiti į savo kanalus įsimetę, tai dabar ramu. Kas raportus feisbukui siuntė, irgi žinau, bet tie žmonės absoliučiai nežinomi plačiau. Jiems faktą dėk ant stalo (mano politikos ir ekonomikos etalonas a.a. Julius Veselka tai sakydavo), o jie vis tiek nematys. https://www.youtube.com/watch?v=edkpesq79qw
 
O dabar dėl „kai kas dar“. Kaip ir daugeliui, man užkliuvo dvi referendumo dienos, kai normaliai referendumai vyksta tik vieną dieną ir sekmadienį. Sugalvojau pakilnoti esamus archyvus internete ir šį tą radau.
 
Pačią idėją dviejų dienų teikia užsienio reikalų komitetas, dar ten plius darbo grupė referendumo įstatymo pataisoms parengti 2003-02-17 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.205748?jfwid=iwhzpvnnn
Pasiūlymą dėl datos nustatymo teikia Vytenis Povilas Andriukaitis 2003-02-25
Vytautas Landsbergis dviejų dienų reikalą išvartė štai šitaip: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.205883?jfwid=iwhzpvnnn niekada jokie rinkimai ar referendumai nevykdavo pirmadienį, o jis sekmadienį pavertė antraeile referendumo diena, po kurios pirmadienis yra pirmaeilė diena. Taip išeina? Aišku, tokio papildymo nebuvo nutarime, matyt buvo atsisakyta.
Čia jau yra NUTARIMAS 2003-02-27: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.206042 Referendumas vyksta 2003 metų gegužės 10-11 dienomis, nuo 6 iki 22 valandos.
 
Dabar dar įdomiau. Nuo 2003-01-01 įsigaliojęs referendumo įstatymas. Reikia paskaityti penktojo skirsnio, 50 straipsnio, 1-ąjį punktą. Cituoju: „1. Balsavimas referendumo dieną vyksta nuo 7 iki 20 valandos referendumo komisijos nurodytoje patalpoje.“ Tai va, laikas visiškai kitoks, o apie dienų skaičių nieko, vartojama tik vienaskaita.
 
Bet buvo pasitvarkyta kaip norėta https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169554/uFyLyflJet?jfwid=iwhzpvnnn 

„1. Balsavimas referendumo dieną vyksta nuo 7 iki 20 valandos referendumo komisijos nurodytoje patalpoje. Seimo nutarime dėl referendumo paskelbimo gali būti nustatytas ir kitoks balsavimo laikas. Seimas atskiru nutarimu gali nustatyti, kad referendumas vyksta ne vieną dieną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1349, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-874 (2003-02-27), i. k. 1031010ISTA0IX-1349“

Kitaip sakant – referendumas galėjo trukti tiek, kiek Seimas užsimanęs būtų.

 

O čia prezidento Valdo Adamkaus pasirašyti visi pakeitimai: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.2E58B9E2CEFF Skaitau ir juokiuosi.

 
Na, ir mano mėgstamiausias. Nors VRK tą reikalą išvartė kaip skatinimą, bet įstatyme net ir tokia išraiška buvo numatyta https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/87073/100836/F391384276/LTU87073%20LTU.pdf  
 21 straipsnis. Draudimas papirkti piliečius 1. Nuo piliečių referendumo iniciatyvinės grupės įregistravimo dienos šio Įstatymo nustatyta tvarka ar Seimo narių grupės siūlymo paskelbti referendumą pateikimo Seimui dienos iki balsavimo referendume pradžios ir balsavimo referendume dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti piliečių balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti piliečius remti reikalavimą paskelbti referendumą ar jo neremti ir (arba) dalyvauti arba nedalyvauti referendume, ir (arba) balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą, taip pat žadėti už reikalavimo paskelbti referendumą rėmimą ir (arba) balsavimą atsilyginti piliečiams po referendumo, turint tikslą paveikti piliečių valią balsuojant referendume ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti referendumo teisę. 2. Piliečių papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (referendumui teikiamo sprendimo teksto, informacijos ar nuomonių, pritariančių arba prieštaraujančių referendumo skelbimui ir (arba) referendumui teikiamo sprendimo priėmimui ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų) ir ženkliukų, skirtų referendumui propaguoti arba dėl jo prieštarauti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas. 3. Piliečių papirkimo faktus tiria ir vertina Vyriausioji rinkimų komisija jos nustatyta tvarka. Apie nustatytą papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia internetu. Pripažinus papirkimo faktus šiurkščiu šio Įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose įstatymuose nurodytos pasekmės. Įstatymas papildytas straipsniu: Nr. X-1488, 2008-04-10, Žin., 2008, Nr. 50-1838 (2008-04-30)
 
Eina sau, kiek daug priskaldyta malkų!
 
Tai va, kol kas tiek. Nenorėčiau, kad mano tapatybę atskleistumėte, kadangi esu dar labai jaunas ir paviešinimas gali pakenkti mano užsibrėžtiems tikslams (šiaip tai niekas nekenktų, jei ne visokie parėdyti visuomenininkai ir jų jorkšyrai, kurie kitokio požiūrio nepažįsta) ir noriu po kurio laiko sugrįžti į Lietuvą, o mano surinktą medžiagą galite naudoti kur tik panorėję. Esant progai atsiskleisiu pats, jei reiks. Būtų gerai, jei susuktumėte video su žmonėmis, kurie gali pakalbėti šia tema išsamiai – teisiniais aspektais geras būtų Stanislovas Tomas, žmonių analizei iš video reportažų Gintaras Lunskis gali įžvelgti labai daug, Vaidas Lekstutis visada buvo susidomėjęs šia tema, o valstybininkai Rolandas Paulauskas ir Zigmas Vaišvila tą virtuvę matė kiek iš artimesnių pozicijų.
 
Mano tikslas šioje vietoje tik toks: tauta turi žinoti, kiek buvo priskaldyta malkų, nes dabar atrodo, kad tradicinė žiniasklaida to išvis net neliečia. Ypač eurooptimistai turi žinoti, kokiomis aplinkybėmis jie dabar puikuojasi mėlyna vėliava. Šaukštai po pietų, bet bent kažkokia valstybės reakcija į tokius veiksmus turi matytis. Dabar Seimas užsiima visokių praeities ministrų ir premjerų veiklų tyrimais, tai gal kas nors ir šitą apsiimtų. Čia, aš manau, ne mažiau svarbu, nei naktinė mokesčių reforma, Independence, Mažeikių nafta ir Ignalinos atominė elektrinė.
 
Geros Jums kloties!
Facebook komentarai
});}(jQuery));