Liaudies priešai sulaukė teisingo atpildo

     

Baudžiamoji byla Nr. 1-11-361/2018

      Teisminio proceso Nr. 1-01-2-00001-2015-3

      Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.5;

 (S)

1.1.8.1.1; 1.1.8.10.3; 1.1.10.1; 1.2.11.2.1;

       1.2.22.1.1; 2.1.16.1.9; 2.3.6.4.4.1; 2.3.6.4.4.2;

2.3.6.4.5.1; 2.3.6.4.5.2

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

                                       N U O S P R E N D I S

          LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. vasario 26 d.

            Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius Jocys, sekretoriaujant Linai Gricienei ir Sabinai Vigelytei,

dalyvaujant prokurorei Dianai Mikalainienei,

gynėjams advokatams Mirandai Kunickienei, Petrui Maceniui, advokato padėjėjui Erikui Pavlovičiui,

vertėjoms Alinai Kondrašonok, Anželai Tyščukienei ir Juliai Žislinai,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

 G. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini)  Panevėžyje, gyvenantis (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis informacinėje agentūroje (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 170 straipsnio 1 dalį;  

Ž. R.,  asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini)  Šiaulių mieste, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), vedęs, nedirbantis, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal BK 121 straipsnį, 122 straipsnį, 170 straipsnio 1 dalį;  

O. T., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), vedęs, užsiimantis (duomenys neskelbtini), kaltinamas pagal BK 170 straipsnio 1 dalį ir 253 straipsnio 1 dalį.   

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

 

n u s t a t ė :

 

Šioje byloje kaltinamajam Ž. R. buvo pareikštas kaltinimas, kad jis kūrė organizacijas, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorinį vientisumą ir dalyvavo tokių organizacijų veikloje ir viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, bei turėdamas tikslą platinti gamino, platino ir laikė dalykus, kuriuose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, kaltinamasis G. G. buvo kaltinamas tokių proklamacijų laikymu, kaltinamajam O. T. buvo pareikštas kaltinimas, kad jis turėdamas tikslą platinti gamino ir laikė dalykus, kuriuose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, bei neturėdamas leidimo įgijo ir laikė šaunamąjį ginklą bei šaudmenis.

 

Dėl kaltinamojo Ž. R. veikos

 

Kaltinamasis Ž. R. parodė, kad lapeliuose nėra jokio raginimo jėga ar ginklu nuversti santvarkos. Tėra tik konstatuojamas faktas, kad Lietuva 2004 m. buvo de jure okupuota, kadangi Europos Sąjungos įstatymai yra viršesni už Lietuvos įstatymus. O 2014 m. įvedus okupacinę NATO kariuomenę ir įžengus okupacinei Amerikos ir jų sąjungininkų kariuomenei, Lietuva tapo faktiškai okupuotas kraštas, lietuvių tauta yra naikinama. Konstitucijos 137 straipsnis nurodo, kad Lietuvos teritorijoje negali būti okupacinės kariuomenės bazių, atominio ginklo. O Lietuvoje dislokuoti NATO okupacinės kariuomenės tankai, lėktuvai, kariuomenė, amerikiečių specialiosios pajėgos. Yra vykdoma kultūrinė, ekonominė, socialinė, dvasinė, genocido politika. Kartu išreiškė savo nuomonę dėl esamos Lietuvoje padėties. Dabartinė valdžia, kuri yra Amerikos ir Europos Sąjungos kolaborantė, nieko bendro neturi su Lietuvos valstybe, jos nepriklausomybe ir Lietuvos tauta, kadangi atstovauja svetimų valstybių interesams. O visi kaltinimai, kad yra buriamos kažkokios organizacijos, išlaužti iš piršto. Jis pats kūrė proklamacijose esančius tekstus. Visi tekstai prasideda panašiai: „Šalin Eurą“, „Tautieti“. Be abejonės šie tekstai buvo platinami internetinėse svetainėse, kaltinime minimose svetainėse, pavyzdžiui, lt.nacionalisto puslapyje. Negali pasakyti, kas yra tų svetainių kūrėjas ir administratorius. Jis parašydavo, įkeldavo į „Facebooką“, iš „Facebooko“ pasiimdavo ta svetainė ir įsidėdavo sau tekstus. Veikė laikydamasis Konstitucijos. O valdžia kaip tik pažeidė Konstituciją, ne tik kad pažeidė, bet ir nusivalė batus į Konstituciją, iškeisdama Konstituciją į Europos Sąjungos iškrypėlių Konstituciją. Platino proklamacijas, bet tai darė atvirai, o ne slapta, klijuodamas ant stulpų. Tai darė atvirai: policijoje, prokuratūroje, prieš porą savaičių Panevėžio teisme teisėja gavo šituos lapelius. Tai daro ir dabar. Jis nežino, kokiu būdu jos buvo užsakomos. Jis su O. T. nesitarė dėl proklamacijų atspausdinimo. Lapeliai buvo paskelbti viešoje erdvėje ir visi geros valios žmonės atsišaukė į tai ir ėmėsi šito platinimo. Kratos metu paimtas proklamacijas spausdino, tik neatsimena, kur. Nežino, ar šios proklamacijos buvo atspausdintos būtent Šilutės spaustuvėje. Ne vieną kartą dalyvavo parlamentinėje veikloje, rinkimuose į Seimą. Paskutiniuose rinkimuose buvo uždrausta dalyvauti Laisvės sąjungai, taigi kartu ir jam. Jie pasisako, kad reikalinga šitą santvarką pašalinti, nuversti, tai yra būtina sąlyga tam, kad Lietuva taptų nepriklausoma valstybe. Bet jie siūlo eiti parlamentiniu keliu arba pilietinio nepaklusnumo akcijų keliu. Jokiu būdu ne teroristiniais aktais, bet taikiomis priemonėmis. Sukurti politinę partiją neturi lėšų. Yra finansuojamos tik tos partijos, kurios yra kolaborantų arba kurios atstovauja jų priešams arba Europos Sąjungos ir NATO okupantams. Tokią kovos formą pasirinko todėl, nes kitos formos nėra. Dabar yra „Facebook“, tad naudojasi jo galimybėmis, kad pritrauktų žmones, propaguotų savo idėjas. Kaltinime yra žodis „revoliucija“. Tai yra valdžios pakeitimas. Kiekvienais metais vyksta rinkimai, valdžios pakeitimas, tai yra savotiška revoliucija. Proklamacijoje matoma statula simbolizuoja pasipriešinimą okupacijai, pasipriešinimą išnaudojimui, pasipriešinimą tautos naikinimui, genocidui. Kas sukūrė šį piešinį, nežino. Tai paimta iš interneto kažkoks vaizdinys, kuris atitiko tą dvasią. Tai nėra naujas piešinys. Proklamacijoje minimas euras yra okupacijos požymis. Lietuva atidavė savo valiutą litą, iškeitė į okupantų pripirštą pinigą. Lietuva nebeturi galimybės leisti savo pinigus, tvarkyti savo ekonomiką. Kaip valstybė Lietuva praranda savarankiškumą, net ūkinėje plotmėje. Tai ne nusikaltimas, jis yra lietuvis, nori gyventi savo nepriklausomoje valstybėje, turinčioje savo valiutą. Socializmas yra, liaudiškai kalbant, būdas kaip apsaugoti daugumą nuo to brutalaus išnaudojimo. Jo ginklas yra lapelis, tik tokiais ginklais, o ne šaunamaisiais operuoja. Tai yra jų ginklas. Tai yra jų tikėjimas, idėja, siekiant atkurti tikrai nepriklausomą valstybę, kur būtų gyventi gerai ne 0,8 procento ir 15 procentų tiems, kurie jiems patarnauja ir gina šitų nusikaltėlių interesus, bet ir visiems kitiems.

Liudytojas K. V. parodė, kad seniausiai pažįsta Ž. R., be to, pažįsta G. G. ir O. T.. Yra dalyvavęs su jais mitinguose, piketuose. Lapelių tekstai jam yra puikiai žinomi. Baudžiamoji byla dėl šito yra akivaizdžiai politizuota ir nukreipta prieš šių žmonių teisę į laisvą žodį. Lapelių tekstuose yra naudojama sąvoka „nesmurtinis pasipriešinimas“. Nesupranta, kaip tai susiję su ginkluotu pasipriešinimu, tokių grupių sukūrimu, jeigu juoda ant balto rašoma apie nesmurtinio pasipriešinimo grupes. Panašios nuomonės yra ir tie, kurie turėjo tokius lapelius, kuriuose joks smurtas nėra skatinamas. Jam žinomi faktai, kad Ž. R. buvo sustabdytas kelyje ir iš jo jėga buvo paimti lapeliai, kad iš G. G. namų jėga buvo paimti tie lapeliai. Ž. R. buvo sustabdytas vykstant savo automobiliu iš Šiaulių į Kauną, kuriame vyko mitingas prieš NATO. Ž. R. sustabdė pakeliui į tą mitingą policija, neturėdama orderio. Pastaruoju metu neužsiima jokiais piketais, bet jis moraliai šiuos žmones palaiko. Jokių antikonstitucinių grupių, kurios jėga, ginklu norėtų nuversti valdžią, nežino. Jis pats yra nepatenkintas socialine, ekonomine politika. Jo supratimu, Lietuvoje formaliai deklaruojama demokratija, bet realiai yra siaura turtus uzurpavusio oligarchinio elito diktatūra su demokratijos šydu ir todėl trečdalis Lietuvos žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir masiškai plūsta iš savo Tėvynės į Vakarus. Tai yra baisu. Referendumas dėl įstojimo į Europos Sąjungą, jo supratimu, buvo nukreiptas prieš Lietuvos Respubliką. Tada buvo įtvirtinta Europos Sąjungos Konstitucijos viršenybė prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją. Lietuvos Konstitucijoje yra numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti užsienio karinių bazių ir masinio naikinimo ginklų. O 2016 m. įkurta NATO vadavietė Lietuvoje yra dar didesnis pažeidimas.

Liudytojas P. M. parodė, kad tie lapeliai yra normali informacinė medžiaga. Euro įvedimo klausimą turėjo spręsti ne politikai, o visa tauta. Ši teisė iš visų buvo atimta. Todėl tai, kas parašyta apie eurą, yra teisinga. 2016 m. partija „Kovotojai už Lietuvą sąjunga“, kurios pirmininkas buvo V. Š., ruošėsi dalyvauti Seimo rinkimuose. Jis ir Ž. R. buvo įtraukti į jos sąrašą. Bet realiai rinkimuose ši partija nedalyvavo, buvo išmesta iš rinkimų maratono todėl, kad nesumokėjo įstatymo reikalaujamo piniginio užstato. Ž. R. buvo partijos smegenys, viešai teikė labai daug pasiūlymų dėl partijos programos, ką reikia padaryti šiai partijai, kad ištaisytų  politikų klaidas. Partija viešai veikė internete, klausė žmonių, kokių turi klausimų, problemų sprendimų. Su lapelių turiniu jis susipažino internete. Nepastebėjo teiginių ar raginimų, kad siekiama ginklu nuversti egzistuojančią santvarką. Bendraujant su Ž. R., jis aiškiai konstatavo, kad kovoti su blogiu reikia tik teisinėmis priemonėmis ir ne kitaip, nepažeidžiant įstatymų. Informacijos, kad Ž. R. platino tuos lapelius, neturi.

Liudytojas E. S. parodė, kad euras greta Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą yra viena iš Lietuvos skurdinimo priemonių. Lenkija neįsivedė euro ir žymiai geriau ekonomiškai gyvena nei Lietuva. Pagaliau Anglija irgi euro neįsivedė. Taigi, jo manymu, euras nėra šventa karvė ir jis neabejotinai turi daug trūkumų. Vieną iš tų lapelių skaitė. Tačiau nerado nieko nusikalstamo. Tai yra nuomonės reiškimas. Iš Lietuvos masiškai išvyksta gyventojai. Dalyvavo 2014-10-17 mitinge Kaune, jame pasakė kalbą, dalijo lapelius, kuriuose buvo nurodyta esamos padėties statistika, siūloma išsaugoti Lietuvos valstybę ir saugoti ją nuo sunaikinimo. Yra dalyvavęs ir kituose mitinguose. Juose buvo kritikuojama Europos Sąjunga ir NATO, bet nebuvo raginama nuversti valdžią. Jam yra žinoma, kad  Ž. R. buvo sulaikę ir jis pavėlavo į mitingą, pasirodė mitingo pabaigoje ar net jam pasibaigus.

Liudytoja S. K. parodė, kad ji šiuo metu yra Šiaulių AVPK Kriminalinės policijos Informacinės analizės skyriaus vyresnioji specialistė. Gal prieš porą metų dirbo kabinete kompiuteriu, atsidarė durys ir įėjo vyras, padėjo lapelį ir nieko nesakydamas išėjo. Ji lapelio neperskaitė, tik paskui įėjo kolegė ir paklausė, ar ji gavo tokį patį lapelį. Tada nustatė, jog tai buvo tas pats lapelis. Kaip atrodė įėjęs vyras, neįsidėmėjo. Kiek jai yra žinoma, į kabinetą įėjo vyras, kuris buvo apklausiamas kitame skyriuje. Tad jam dar buvo lengviau patekti į kitus kabinetus. Paskui sužinojo jo pavardę, tai R.. Lapelis buvo perduotas ikiteisminį tyrimą atliekančiai V. P..

Liudytoja A. P. parodė, kad ji yra Šiaulių AVPK Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus viršininkė. Pamena, kad dirbo savo kabinete, kabineto durys buvo atviros ir jai dirbant įėjo vyriškis. Nieko nesakęs, padėjo A4 formato lapelį ant stalo, apsisuko ir išėjo. Ji pasižiūrėjo į tą lapelį, nepamena jo turinio. Tik suprato, kad jai jis jokios reikšmės neturi, ji lapelį suglamžė ir išmetė. Paskui atidavė tą lapelį tyrėjai, turbūt ištraukė iš šiukšliadėžės tą lapelį ir pateikė tyrėjai V. P. ar tyrėjui D. M..

Liudytoja G. S. parodė, kad ji yra Šiaulių AVPK atstovė spaudai. Buvo eilinė darbo diena, iš ryto vyriškis, kaip paskui sužinojo, Ž. R., užėjo į jos kabinetą, pasakė, kad norėtų palikti jai paskaityti lapelį, padėjo ir išėjo. Atliko savo darbus, tada lapelį perskaitė. Lapelio turinys buvo keistokas, parašytos kažkokios antivyriausybinės tezės. Ji pasiėmė tą lapelį ir nuėjo pas savo kolegę S. K.. Paklausė, ar pas ją buvo užėjęs koks nors vyriškis, ji pasakė, kad buvo. Ji pasakė, kad ir jai paliko lapelį. Tuo metu pro šalį ėjo Sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkė B. ir paklausė, ką jos aptarinėja. Iš jos sužinojo, kad tą pačią dieną Ž. R. buvo pas juos iškviestas į apklausą. Tą lapelį atidavė Sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkei B..

Policijos pareigūnas liudytojas D. S. parodė, kad vykdant darbo pareigas autostradoje, šviesiu paros metu radijo ryšiu gavo informaciją iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, jog autostrada Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo Klaipėdos atvažiuoja automobilis, atrodo, raudonos spalvos „Passat“. Buvo pranešta, kas vairuoja, automobilio valstybiniai numeriai ir kad automobilyje veža tarsi neleistinus daiktus ar kažkokias reklamines brošiūras, skrajutes. Tas automobilis neprivažiavus Kauno 115 kilometre buvo pastebėtas ir sulaikytas. Buvo rasti lankstinukai ar atspausdinti lapeliai. Lapelių turinio neatsimena. Sustabdytame automobilyje buvo vienas asmuo (nurodė salėje sėdintį Ž. R.). Pats sustabdytas asmuo elgėsi tvarkingai, nebuvo jokių konfliktų. Apie sulaikymą pranešė policijos budėtojui, kuris įpareigojo juos pristatyti pilietį ir automobilį į komisariatą. Tą automobilį ir Ž. R. pristatė į komisariatą. Jie dar jam surašė administracinį protokolą, nes automobilis buvo netinkamai įregistruotas.   

Policijos pareigūnas liudytojas R. Š. parodė, kad instruktažo metu buvo pasakyta, kad reikia sustabdyti automobilį „Passat“. A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda 115 km sustabdė automobilį, jį vairavo vyras (nurodo į kaltinamąjį Ž. R.), tuo metu jo vardo ir pavardės nežinojo. Automobilyje buvo kažkokie agitaciniai lapeliai, teksto neatsimena.

2014-06-12 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiuntė pranešimą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai apie tai, kad departamente gauta informacija, jog Vilniaus mieste yra platinama proklamacija, kurioje raginama kovoti už tautinę ir socialistinę revoliuciją. Šioje proklamacijoje teigiama, kad referendumas  dėl Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą buvo suklastotas, kad Lietuva yra Jungtinių Amerikos Valstijų kolonija, kritikuojama Lietuvos politinė sistema, laisvos rinkos ekonominė sistema, kviečiama kurti „tautinį socializmą“. Proklamacijas platina neformalus judėjimas, prisistatantis tautiniais socialistais, nacionaldarbininkais (internetinis tinklapis www.ltnacionalistas.wordpress.com, tel. Nr. +37062253835) (t. 11, b. l. 2–3).

Specialiųjų užduočių valdyba atsakė, kad elektroninį paštą @yandex.ru ir interneto svetainę wordpress.com  administruojančios kompanijos yra ne Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje (t. 11, b. l. 26–29).

UAB „Tele 2“ informavo, kad mobiliojo ryšio abonentas  Nr. +(duomenys neskelbtini) nuo 2013-04-16 priklauso Ž. R. (t. 11, b. l. 40–41).

2014-09-14 R. S. Lietuvos generalinei prokuratūrai pranešė, kad sekmadienį ryte, 2014-04-14 Panevėžyje, ant Vilniaus g. 20 namo pastebėjo priklijuotą atsišaukimą „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją…“ Jo nuomone, atsišaukimų turinys yra nukreiptas prieš Lietuvos valstybę ir kursto visuomenę (t. 10, b. l. 1–2).

2014-09-18 7.51 val. buvo gautas pranešimas, kad ant negyvenamojo namo, esančio adresu Vaižganto g. 17, Panevėžyje išklijuoti plakatai. Nuvykus prie minėto namo nustatyta, kad ant namo sienų yra du agitaciniai lapeliai, kuriuose atspausdintas tekstas  „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją…“ Agitaciniame lapelyje nurodyti lapelį surašiusios organizacijos kontaktai (t. 10, b. l. 31).

2014-09-18 apžiūrėta įvykio vieta Vaižganto g. 17, Panevėžyje, kurios metu paimti du popieriniai agitaciniai lapeliai  „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją…“ (t. 10, b. l. 32–34).

2014-09-23 gauta UAB „Tele2“ pažyma, kad agitaciniuose lapeliuose nurodytas mobiliojo  telefono numeris  (duomenys neskelbtini) priklauso Ž. R. (t. 10, b. l. 42) 2014-09-25 pavesta atlikti daktiloskopinį tyrimą dviejų agitacinių lapelių su užrašais  „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją…“, kurie buvo rasti išklijuoti 2014-09-18 07.51 val. ant negyvenamojo namo, esančio adresu Vaižganto g. 17, Panevėžyje (t. 10, b. l. 46). Gauta specialisto išvada Nr. 50-5-IS1-1050, kad vienas piršto pėdsakas, rastas ant tirti pateikto agitacinio lapelio Nr. 1, rasto ir paimto 2014-09-18 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint negyvenamąjį namą, esantį Panevėžyje, Vaižganto g. 17, asmens identifikavimui tinkamas (t. 10, b. l. 48–49).  Įtariamasis Ž. R. atsisakė duoti rankų delnų / pirštų atspaudus lyginamajam tyrimui (t. 12, b. l. 59).

2014-10-02 gautas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pranešimas, kad gauta informacija apie tai, kad 2014-09-21 Panevėžio mieste, Smėlynės gatvėje, buvo pastebėti išplatinti skelbimai, kuriuose ES, NATO, JAV vadinami okupantais, raginama kovoti ir kurti pasipriešinimo grupes (t. 10, b. l. 57–60).  

2014-10-17 daiktų pateikimo protokolu Ž. R. savo iniciatyva pateikė 335 vnt. lapelių su tekstu „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją!“, 28 vnt. lapelių su tekstu „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją!“, „ Tautieti atmink, kad“ (t. 10, b. l. 81).

2015-01-07 su pareiškimu kreipėsi Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 37 pirmininkas V. K. apie tai, kad 2015-01-07 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja E. I., atvykusi ryte į darbą, rado ant savivaldybės pastato rinkimų komisijos lange priklijuotą plakatą. Susipažinę su plakato tekstu mano, kad teksto turinys yra šmeižiantis Lietuvos valstybę, jos santvarką bei narystę Europos Sąjungoje, taip pat kursto nesantaiką visuomenėje, ragina pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, sąžiningos agitacijos principus (t. 10, b. l. 102).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas tarnybiniu pranešimu informavo, kad 2015-02-25 10 val. kaip specialusis liudytojas buvo apklaustas Ž. R.. Po apklausos Ž. R. buvo išleistas, išeidamas iš Šiaulių AVPK tarnybinių patalpų Ž. R. pareigūnams platino tautinių socialistų agitacinius lapus „TAUTIETI“. Agitaciniai lapeliai buvo surinkti iš Šiaulių AVPK tarnybinių kabinetų Nr. 221, 321, 321a, 334, vienas iš jų rastas ir paimtas koridoriuje netoli kabineto Nr. 263 (t. 10, b. l. 126).

Šios proklamacijos apžiūrėtos kaip daiktai (t. 10 , b. l. 127–131).

Taip pat apžiūrėtas tinklalapis „Nacionalistas“, pasirinktinai prie bylos iš tinklalapio paimta medžiaga bei vaizdo įrašas, rastas minėtame tinklalapyje. Minėtame tinklapyje aptiktos proklamacijos „Šalin eurą“ „Tautieti“ (t. 10, b. l. 132–151).

2015-03-19 kratos metu pas Ž. R. namuose, adresu (duomenys neskelbtini), buvo rasta ir paimta 170 vnt. proklamacijų „TAUTIETI“ ir  473 vnt. proklamacijų „ŠALIN EURĄ“, diskai, įvairūs spaudiniai, rankraščiai, sąsiuviniai (t. 8, b. l. 51–65).   

Byloje buvo analizuojamos kelios proklamacijos (b.l. 64, 71, t. 1, t.y. 1-2 proklamacijos, 86-87, t.y. 3-4 proklamacijos), kurių tekstai yra tokie:

 

TAUTIETI!

Po 2003 m. sufalsifikuoto referendumo dėl Lietuvos įstojimo į ES ir 2008 m. Lisabonos sutarties – LIETUVA JURIDIŠKAI PRARADO SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ!

Po 2014 m. gegužės, įvedus JAV-NATO OKUPACINĘ kariuomenę, LIETUVA JAU IR FAKTIŠKAI TAPO OKURUOPTA VALSTYBE.

Lietuva jau 25 m. yra administruojama JAV KOLABORANTŲ, kurių pagrindinis tikslas yra asmeninė nauda ir vergiškas įsiteikimas okupantams.

Metų metus besitęsiantys pažadai ir priešrinkiminės pasakos apie nuostabų gyvenimą Žydrojoj Europos Sąjungoj naudingi tik saujelei LIBERAL-KAPITALISTINIŲ NUSIKALTĖLIŲ.

MES, TAUTINIAI SOCIALISTAI KVIEČIAME VISUS GARBINGUS IR  LAISVĘ MYLINČIUS PILIEČIUS VIENINGAI STOTI Į KOVĄ SU LIETUVOS OKUPANTAIS JAV-NATO-ES!

KĄ DARYTI?

1. Junkitės į mūsų gretas ir kartu stokime į kovą prieš pavergėjus ir išnaudotojus;

2. Skaitykite mūsų internetinę svetainę „Nacionalistas“;

3. Visoje Lietuvoje kurkite nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu.

LAISVĖS, SOCIALINIO TEISINGUMO IR GEROVĖS NIEKAS NEDOVANOS – VISA TAI PASIEKIME TIK VIENINGOJE KOVOJE!

+(duomenys neskelbtini)

tautiniai.socialistai@vandex.ru

http://ltnacionalistas.wordpress.com

ŠALIN EURĄ!

2015 m. sausio 1 d. JAV-ES okupantų spaudžiami, valdžioje esantys lietuvių tautos genocido vykdytojai ir nepriklausomos Lietuvos išdavikai, pamynę tautos teisę į referendumą, neriasi iš kailio siekdami sunaikinti paskutinį valstybingumo atributą – litą!

Valdžioje sėdintiems JAV-NATO-ES kolaborantams nusispjaut į jus ir jūsų vaikų gerovę, kadangi įvedus okupacinę valiutą – EURĄ – Lietuva automatiškai bus prijungta prie „Europos Stabilumo Mechanizmo;‘ (ESM), o tai reiškia ne tik neišvengiamą kainų kilimą, bet ir tai, jog iš jūsų, darbininkų ir tarnautojų, o ne iš oligarchų kišenės, bus mokama 8 mlrd. Lt duoklė užsienio ir vietinio stambiojo kapitalo gelbėjimui! Mes, TAUTINIAI SOCIALISTAI, ne tik atkreipiame dėmesį į valdžią užgrobusių JAV-ES okupantų pakalikų nusikalstamą veiklą, bet ir kviečiame visus laisvę ir socialinį teisingumą mylinčius piliečius jungtis į mūsų gretas ir kartu stoti į politinę kovą prieš JAV-ES liberal- kapitalistinius okupantus bei vietos pakalikus UŽ:

– LIBERAL-KAPITALISTINĖS- BURŽUAZINĖS VERGUOS PANAIKINIMĄ;

– NEPRIKLAUSOMOS TAUTINĖS LIETUVOS IR JOS KONSTITUCIJOS VIRŠENYBĖS ATKŪRIMĄ;

– VISO STAMBIOJO VIETINIO IR UŽSIENINIO GAMYBINIO BEI FINANSINIO KAPITALO, UŽSIENIO BANKŲ NACIONALIZAVIMĄ;

– VALIUTŲ VALDYBOS MODELIO IR PALŪKANINĖS VERGIJOS PANAIKINIMĄ; -LIETUVOS BANKO ATKŪRIMĄ;

– LITO KAIP LIETUVOS NACIONALINĖS VALIUTOS ATKŪRIMĄ;

LIETUVOS PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO ATSTATYMĄ.

TIK VEIKDAMI KARTU NUGALĖSIME OKUPANTUS!

+(duomenys neskelbtini)

tautiniai.socialistai@vandex.ru

 

                                        LAISVĘ LIETUVAI!

   UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!

  

      TAUTIETI !

 

Po 2003m. gegužės 10-11 d. sufalsifikuoto referendumo (vykusio 2 dienas, kuriame buvo dalinami alus, milteliai, šokoladas) dėl Lietuvos įstojimo į ES ir 2008 m. gegužės 8 d. pasirašytos Lisabonos sutarties – LIETUVA JURIDIŠKAI PRARADO SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ! Po šių metų gegužės mėn., įvedus JAV-NATO OKUPACINĘ kariuomenę, LIETUVA JAU IR FAKTIŠKAI TAPO OKUPUOTA VALSTYBE.

Lietuva jau 24 m. kaip yra administruojama JAV KOLABORANTŲ, karjeristinių politikierių, kurių pagrindinis tikslas yra asmeninė nauda ir vergiškas įsiteigimas okupantams. Plėšdami ir išanuodami lietuvius, jie vykdo mūsų tautos genocidą! Metų metus besitęsiantys pažadai ir priešrinkiminės pasakos apie nuostabų gyvenimą Žydrojoj Europos Sąjungoj naudingi tik saujelei LIBERAL-KAPITALISTINIŲ NUSIKALTĖLIŲ, kurie, praskolinę (pardavę) mūsų valstybę pasaulinei bankininkų klikai taip pasmerkė 85% tautos sunkiai ir pusvelčiui dirbti ir krauti turtus nedidelei nusikaltėlių kapitalistų-bankininkų grupei.

Liberal-kapitalistai mums primetė tik jiems VIENIEMS naudingas „vertybes“: VERGOVĘ, SKOLINIMĄSI, VARTOJIMĄ, IŠSIGIMIMĄ, IŠTVIRKAVIMĄ IR NEIŠVENGIAMĄ MIRTĮ!

LIETUVIUI TOKIOS OKUPACINIO REŽIMO „VERTYBĖS“ YRA MIRTINAI PAVOJINGOS IR VISIŠKAI NEPRIIMTINOS. JAV-ES OKUPANTŲ IR VIETINIŲ KOLABORANTŲ VYKDOMA POLITIKA VEDA LIETUVOS VALSTYBĘ IR JOS PILIEČIUS Į PRAŽUTĮ! KOL DAR NEVĖLU, MES, TAUTINIAI SOCIALISTAI, KVIEČIAME VISUS GARBINGUS IR LAISVĘ MYLINČIUS PILIEČIUS VIENINGAI STOTI Į KOVĄ SU LIETUVOS OKUPANTAIS JAV-NATO- ES! KA DARYTI?

1) Vienykitės apie tautinio socializmo idėją, junkitės į mūsų gretas ir kartu stokime i kovą prieš pavergėjus, išnaudotojus ir liberalkapitalistinius iškrypėlius, už savo ir savo vaikų ateitį, už socialinį teisingumą, už darbą ir orų atlyginimą, už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę!

2) Skaitykite mūsų internetinę svetainę „Nacionalistas“ (nuoroda apačioje), švieskitės ir švieskite kitus;

3) visoje Lietuvoje kurkite nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu;

4) visose įmonėse ir įstaigose steikite grupes organizuotai kovai prieš liberalkapitalistinį fizinių bei protinių darbininkų išnaudojimą ir pažeminimą.

LAISVĖS, SOCIALINIO TEISINGUMO IR GEROVĖS NIEKAS NEDOVANOS – VISA TAI PASIEKSIME TIK VIENINGOJE KOVOJE!

ŠALIN JAV-NATO-ES OKUPANTUS IR KAPITALISTINĮ IŠNAUDOJIMĄ!

Telefonas: +(duomenys neskelbtini) el. paštas: tautiniai.socialistai@vandex.ruInternetinė svetainė „Nacionalistas”: www.ltnacionalistas.wordpress.com

 

           4)                                      LAISVĘ LIETUVAI!

   UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!

  

     TAUTIETI!

Atmink, kad:

2004 gegužės 1 d. referendumas dėl Lietuvos įstojimo į ES yra suklastotas, neteisėtas ir nusikalstamas.

2008 gegužės 8 d. Lisabonos sutarties pasirašymas (dėl kurio ES įstatymai tapo viršesniais už Lietuvos įstatymus) yra neteisėtas ir nusikalstamas.

1990 kovo 11-os Lietuvos Respublika yra tik JAV kolonija, ES provincija.

Lietuvos valdžia laikytina antilietuviška ir antižmogiška, nes jau 24 m. kaip valstybei vadovauja okupantams tarnaujantys uzurpatoriai, tautos išdavikai, savanaudžiai ir JAV-ES okupantųvietininkai, vykdantys lietuvių tautos genocidą ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės naikinimą.

„Lietuvos“ kolonijoje veikia JAV okupantų primesta liberaldemokratinio kapitalizmo santvarka, tarnaujanti tik okupantų, kolonistų ir vietinių kolabarantų-oligarchų interesams-tautos nužmoginimui, pavergimui, išnaudojimui, išteklių ir turtų užgrobimui, o galop ir pačios lietuvių tautos sunaikinimui.

Lietuvos kolonijiniai įstatymai gina tik imperialistų ir jų vietininkų -liberdemokratinių oligarchų interesus ir yra nukreipti prieš lietuvių tautos bei nepriklausomos valstybės interesus.

Matydami tikrą, didžiulę ir neišvengiamą grėsmę, ne tik Lietuvos valstybės nepriklausomybei, jos piliečių gerovei, bet ir pačios lietuvių tautos egzistencijai bei remdamiesi anksčiau išvardintais faktais, mes, nacionaldarbininkai, drąsiai teigiame, kad:

1. Šios padėties ir blogybių giluminė esmė ir neafišuojama priežastis yra kapitalistinė sistema – darbo žmogaus engimo, išnaudojimo, žeminimo, nužmoginimo ir nutautinimo sistema – kapitalo ir piniginės diktatūros sistema.

2. Kapitalistinės sistemos keliami padariniai – auganti bedarbystė, šeimos institucijos sužlugdymas, kultūrinis ir moralinis išsigimimas, ekonominio skurdo skatinama emigracija ir ją pakeisti žadanti svetimų elementų imigracija ir t.t. – visumoje yra būtent valdančiosios klasės ir jos šeimininkų Briuselyje ir Vašingtone kryptingai vykdoma nusikalstama politika, kuri reiškia LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDĄ.

Mes, nacionaldarbininkai, aiškiai suvokdami bei realiai vertindami susidariusią okupuotos Lietuvos ir lietuvių tautos kritinę padėtį, atsakingai pareiškiame, kad:

1. Bet kokie mėginimai „kovoti“ su atskiromis, šalutinėmis ES vykdomos nusikalstamos politikos padariniais (pedofilija, pederastų paradai, euro įvedimas, žemių pardavimas užsienio kolonistams, įvairūs referendumai ir pan.) yra tik bevaisė kova su okupacinės sistemos pasekmėmis, o ne su priežastimis. Todėl tokie kovotojai yra tik okupacinės kapitalizmo sistemos lopytojai – vergovės sąlygų gerintojai.

2. Bet koks okupacinio ar koloboracinio režimo rėmimas bei mėginimas jį „pagerinti“ yra nusikaltimas prieš lietuvių tautą ir nepriklausomą valstybę.

3. Dalyvavimas bet kokio lygio rinkimuose (okupacijos sąlygomis) yra beprasmis laiko ir lėšų švaistymas, kol nėra suformuota ideologiškai apsišvietusi ir revoliuciškai nusiteikusi, laisvę mylinti lietuvių tauto dalis, kuri būtų pasiryžusi kautis už tautos išlikimą, už socialinį teisingumą ir nepriklausomybės idealus.

4. Lietuvių tautos laisvės, socialinio teisingumo ir gerovės, bei Lietuvos Nepriklausomybės neišsikovosime vergaudami okupantui bei dalyvaudami JAV-ES kolonistų Jums primestuose žaidimuose-rinkimuose, profsąjungų ubagavimuose ir t.t.

5. Tautos laisvė ir nepriklausomybė yra iškovojama tik milžiniško tikėjimo, pasišventimo, nepailstamo darbo ir negailestingos kovos pastangomis; – tauta, praradusi tautinį imunitetą bei valią priešintis,- neišvengiamai bus pasmerkta žūčiai!

Todėl visi lietuviai, Lietuvos piliečiai, darbininkai ir bedarbiai, žemdirbiai ir smulkieji verslininkai, studentai ir kūrybinė intiligentija kurių smegenų dar neišplovė vaivorykštinis liberastizmas, vienykitės, junkitės apie tautinio socializmo idėją, švieskitės, stokite į mūsų gretas, kurkite tautinių socialistų grupes ir kartu ruoškimės lemiamai kovai prieš visų blogybių priežastį – LIBERALKAPITALISTINĘ DIKTATŪRĄ ir jos nešėją – ES-JAV KOLONISTINĘ OKUPACIJĄ!

Mūsų pagrindinės vertybės: laisvė, tiesa, tauta, gėris ir socialinis teisingumas.

Telefonas: +(duomenys neskelbtini) El. paštas: tautiniai.socialistai@vandex.ru

Internetinė svetainė „Nacionalistas“: www.ltnacionalistas.wordpress.com

 

 

BK 170 straipsnyje minimi dalykai, tai šiuo atveju paminėtos proklamacijos ir internetiniai puslapiai ltnacionalistas.wordpress.com, kuriuos tyrė specialistas L. L..  

Iš specialisto išvados Nr. EAN-18 matyti, kad proklamacijoje „TAUTIETI!“ esantis tekstas komunikacijos aktu išreikštas raginimas imtis diskriminacinių veiksmų prieš žmonių grupes, skiriamas socialinės padėties (užimamų pareigų), įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu (junkitės į mūsų gretas ir kartu stokime į kovą… visoje Lietuvoje kurkite nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu), o komunikacijos akto sėkmingumas beveik neabejotinas dėl raginamų veiksmų pobūdžio. Taip pat pasakymo autorius skleidžia neapykantą šių žmonių grupių atžvilgiu- siekia jas niekinamai išskirti, įžeisti. Proklamacijoje „ŠALIN EURĄ! esantis tekstas komunikacijos aktu išreikštas raginimas imtis diskriminacinių veiksmų prieš žmonių grupes, skiriamas socialinės padėties (užimamų pareigų), įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu (kviečiame visus laisvę ir socialinį teisingumą mylinčius piliečius jungtis į mūsų gretas ir kartu stoti į politinę kovą prieš JAV-ES liberal-kapitalistinius okupantus bei vietos pakalikus), o komunikacijos akto sėkmingumas beveik neabejotinas dėl raginamų veiksmų pobūdžio. Taip pat pasakymo autorius skleidžia neapykantą šių žmonių grupių atžvilgiu-siekia jas niekinamai išskirti, įžeisti. Interneto tinklapiuose tautiniai.socialistai@yandex.ru ir http://ltnacionalistas.wrdpress.com įvairiose skiltyse publikuotuose nepasirašytuose straipsniuose „Agitacinė medžiaga”, „Apie mus”, „S. G..”Trečiasis pasaulinis karas neišvengiamas?”, „Kaune persekiojami į vasario 15-osios renginį kviečiantys aktyvistai”, „Kauno akcija: anti-imperialistai landsbergistų provokacijoms nepasidavė”, „Revoliucija”, „Socialinis teisingumas: kilnus siekis ar demagogija” yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ir kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų (t. 9, b. l. 28–57).  

Pakviestas į teismą specialistas L. L. parodė, kad tyrimui jam buvo pateikti šaltiniai kaip visuma. Tyrė internetines svetaines, proklamacijas. Padarė išvadą, kad kurstoma neapykanta, skatinama diskriminuoti žmonių grupę dėl socialinės padėties, pažiūrų, faktiškai tai yra kalba apie Lietuvos piliečius, apie Lietuvos žmonių daugumą. Minimi teiginiai – „okupacinis režimas, kurkite pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu“. Galima diskutuoti, kas yra režimas, bet medžiagoje nurodomos tam tikros žmonių grupės – JAV kolaborantai, liberal-kapitalistiniai nusikaltėliai, tautos genocido vykdytojai, nepriklausomos Lietuvos išdavikai, valdžioje sėdintys JAV-NATO-ES kolaborantai, valdžią užgrobę JAV-ES okupantų pakalikai ir t. t.  Konstatuota, kad prieš tam tikrus žmones skleidžiama neapykanta arba kurstoma diskriminuoti, nors plačiai imant, tai valstybės ir jos piliečių menkinimas. Teiginiai yra nukreipti prieš Lietuvos Respubliką. Reikšti nuomonę tai nėra žeminti, niekinti, kurstyti, negalima atsiriboti, kad pasakyta nuomonė ir pasakyta bet kas. Nuomonė yra, pvz., „Lietuva – JAV kolonija,“ čia nėra rašoma, į kokius asmenis nukreipta, bet aišku, kad nukreipta į skaitytojus, ir nėra svarbu, kiek žmonių tą portalą skaito, bet kadangi klausiama apie diskriminavimo skatinimą, tai, kas parašyta, nesudaro skatinamos konstrukcijos, ir komunikacijos aktas nėra skatinamasis, jis yra toks, kuriuo siekiama paaiškinti savo supratimą apie lietuvius kaip tautą, apie valstybę, paskleisti informaciją plačiai, pasakyti nuomonę. Čia yra nuomonė be skatinimo, bet nuomonę galima skatinti, kurstyti. Kitais atvejais darė išvadą, kad ten yra skatinama neapykanta ir kurstoma prieš žmonių grupes kartu reiškiant negatyvią nuomonę apie Lietuvos Respubliką. Teiginys „Junkitės kovai su okupaciniu režimu“ – diskriminacija ir neapykantos skatinimas. „Kurkite nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu“ – įdomu, kas sudaro tą okupacinį režimą, o kadangi tai yra demokratiškai Lietuvos piliečių rinkta valdžia, tai kurti pasipriešinimo režimui grupes reiškia skatinti neapykantą Lietuvos Respublikai ir jos lojaliems piliečiams, kurie tą valdžią rinko. Lojali Lietuvos piliečių grupė – drįsta manyti, dabar yra vyraujanti Lietuvoje – dauguma. Vyraujanti žmonių grupė Lietuvoje – jai lojalūs piliečiai, kurie dalyvauja rinkimuose, renka prezidentą, Seimo narius. Mažuma turi teisę išsakyti, bet neturi teisės menkinti. „Junkitės į mūsų gretas ir kartu stokime į kovą“ –  gramatiškai liepiamoji nuosaka, veiksmas žodžiu, rezultatas tas pats – skatinimas. Kvietimas yra valios reiškimo veiksmažodis – „įpareigoju, siunčiu, kviečiu“, tai yra tam tikras skatinimas semantiškai atlikti tikslingą ir aktyvų veiksmą, adresatas yra platus, populiarumas nesvarbu, tai skatinamojo pobūdžio leksika. Teiginyje „Lietuvos okupantai NATO, ES lauk iš Lietuvos, Lietuva – JAV kolonija“ nėra nemandagių epitetų, nekalbama apie žmonių grupes, nors plačiąja prasme čia irgi yra nukreipta prieš Lietuvos piliečius. Lapelius vertino lingvistine ir pragmatine prasme. Piešiniuose pavaizduoti liepsnojantys deglai ir kumščiai – tai nacių iš bolševikų perimti šūkiai, čia jie eksponuojami. Jie rodo du dalykus, pirmiausia, kad yra tam tikrų idėjų tęstinumas, norėjimas parodyti tam tikrą stiprybę, ir, jo požiūriu, tai grynai bolševikų, nacių įtaka, nes ir leksika panaši, vietomis tie apibūdinimai yra juokingi šiame pasaulyje, bet yra kokie yra. Savo surašytą išvadą tvirtina, ją galėtų papildyti, išryškinti bendrąją dalį. Itin svarbi dalis yra 29–30 psl., kur yra valstybei lojalūs piliečiai apskritai, apie juos pasakoma, kad jie aferistai, pritariantys valdžiai arba visiški žiopliai, juos labiausiai ir paliečia bei visas išvardytas grupes, žodžių reikšmės rodo menkinamąjį pobūdį.

Tuo tarpu lingvistinės ekspertizės  2016-07-08 išvadoje (b.l. 134-135, t.9), ekspertė J. K. įvertino pateiktas kelias frazes – „Šalin Europą“, „Laisvę Lietuvai“, „Už tautinę ir socialistinę revoliuciją“, „Tautieti“ ir dar keletą. Išvadoje ekspertė nurodė, jog tai yra propaganda, esantys pasisakymai nėra suformuluoti kaip raginimas, skatinimas smurtauti. A. Ž. specialisto išvada nustatyta, kad tekste, prasidedančiame žodžiais „Laisvę Lietuvai!“, kaip konstatuojamo pobūdžio informacija suformuluoti šie pasisakymai: „2004 gegužės 1 d. referendumas dėl Lietuvos įstojimo į ES yra suklastotas, neteisėtas ir nusikalstamas.“, „2008 gegužės  8 d. Lisabonos sutarties pasirašymas (dėl kurio ES įstatymai tapo viršesniais už Lietuvos įstatymus) yra neteisėtas ir nusikalstamas“. Likusio teksto kaip konstatuojamojo pobūdžio informacijos ar nuomonės įvertinti negalima dėl propagandinio kalbos pobūdžio (t. 11, b. l. 47–49).

Tačiau tokia propaganda, kaip nustatė specialistas L. L., yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ir kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. Abejoti specialisto kompetencija nėra pagrindo – jis turi 24 metų darbinę patirtį ir reikiamą išsilavinimą. Specialistas tyrė ir internetinius puslapius ir nustatė, kad juose randamuose straipsniuose tyčiojimosi ir niekinimo objektu bei neapykantos skatinimo priemone tampa tokia pamatinė vertybė bei valstybės pagrindas kaip jos ekonominė sistema, skatinama neapykanta verslo subjektams. Tyčiojimosi ir niekinimo objektu bei neapykantos skatinimo priemone tampa politinė sistema, valstybei lojalūs piliečiai apskritai. Kaip pažymėjo specialistas, deklaruojant tautinio socializmo idėjas, visi lojalūs dabartinei Lietuvos Respublikai piliečiai skirstomi į dvi grupes: vieni jų yra kvaili ir akli, kiti-sąmoningi politiniai aferistai. Taigi iš esmės skatinama neapykanta Lietuvos Respubliką remiantiems piliečiams apskritai (ir kiekvienam iš jų konkrečiai) kaip žmonių grupei dėl įsitikinimų ir pažiūrų, prisidengus tuo, kad žmonės (piliečiai, rinkėjai) neva ginami nuo žiauraus liberalkapitalizmo apraiškų. Nuožmaus tyčiojimosi ir niekinimo objektu tampa socializmo propagavimo kontekste įžeidžiami ir niekinamai apibūdinamos kai kurios valstybės (JAV) ar jų tam tikri junginiai (ES, NATO), jų piliečiai kaip tam tikrų tautų atstovai. Tie atstovai įvardinti kaip okupantai. Taigi tyčiojamasi, kurstoma nesantaika ir skatinama neapykanta žmonių grupėms dėl kilmės.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje skelbiamas siekis puoselėti tautinę santarvę, siekti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, pripažįstamos prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės, taip pat įtvirtintas asmenų lygybės principas. Diskriminacijos draudimas įtvirtintas ir daugelyje tarptautinės teisės aktų dėl žmogaus teisių apsaugos. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 7 straipsnyje nustatyta, kad visi žmonės yra lygūs įstatymui ir nediskriminuojami turi teisę į lygią įstatymo apsaugą, visi turi teisę į lygią apsaugą nuo visokios diskriminacijos, pažeidžiančios šią Deklaraciją, ir nuo visokio tokios diskriminacijos kurstymo. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienas tautinės, rasinės ar religinės neapykantos kurstymo atvejis, kai yra skatinama diskriminacija, nesantaika ar smurtas, draudžiamas įstatymo. Svarbią reikšmę aiškinant diskriminacijos draudimą ir valstybės pareigas jį įgyvendinant turi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 14 straipsnis bei jo taikymo Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau EŽŽT) praktika. Pažymėtina, kad šis straipsnis netaikomas atskirai, nes yra veiksmingas tik dėl teisių ir laisvių, garantuojamų kitose Konvencijos ir jos protokolų nuostatose, įgyvendinimo. Konvencijos 14 straipsnyje nustatyta, kad naudojimasis joje nustatytomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais. Saviraiškos laisvė ir jos apribojimo sąlygos įtvirtintos taip pat Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 10 straipsnyje. Vienas saviraiškos laisvės įgyvendinimo apribojimo atvejų nustatytas BK 170 straipsnyje. Aiškinant ir taikant jį nagrinėjamos bylos kontekste aktuali Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl saviraiškos laisvės ribojimo atsižvelgiant į tai, kad ją įgyvendinant buvo tariamai kurstomi ar pateisinami smurtas, neapykanta ar netolerancija. Vertindamas, ar konkrečiu atveju saviraiškos laisvės įgyvendinimo ribojimas šiame kontekste buvo būtinas demokratinėje visuomenėje, EŽTT atsižvelgia į kelis veiksnius (pvz., Didžiosios kolegijos 2015 m. spalio 15 d. sprendimas byloje Perinek prieš Šveicariją, peticijos Nr. 27510/08, § 204–212, su tolesnėmis nuorodomis): ar svarstomi teiginiai buvo išsakyti (arba saviraiškos laisvė įgyvendinama kita forma) įtemptame politiniame ar socialiniame kontekste, kuriam esant, bendriausia prasme paprastai pripažįstamas tam tikro saviraiškos laisvės įgyvendinimo ribojimo būtinumas; ar teiginiai, aiškinant juos sąžiningai ir vertinant tiesioginiame ar platesniame kontekste, gali būti vertinami kaip tiesioginis ar netiesioginis raginimas vartoti smurtą ar smurto, neapykantos ar netolerancijos pateisinimas. Pažymėtina, kad EŽTT sprendimą dėl saviraiškos laisvės ribojimo būtinumo bylose dėl „neapykantos kalbų“ paprastai lemia įvairių veiksnių sąveika, o ne izoliuotai vertinamas vienas iš jų. Taigi Konvencijos 10 straipsnio reikalavimų vertinimas aptariamos kategorijos bylose yra labai susijęs su konkrečios bylos kontekstu (Perinek prieš Šveicariją, § 208).

Kaltinamajam Ž. R. pareikštas kaltinimas, kad jis turėdamas tikslą platinti gamino, gabeno ir laikė dalykus, kuriuose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų.

Būtent ši nusikalstama veika, numatyta BK 170 straipsnio 1 dalyje, pasireiškė aktyviais kaltinamojo veiksmais tyčiojantis, niekinant, skatinant neapykantą, kurstant žmonių grupės ar jai priklausančio asmens diskriminaciją dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. Kaltininkas, aktyviais veiksmais tyčiodamasis, niekindamas, skatindamas neapykantą ir diskriminaciją, kurstė aplinkinius savo viešais pareiškimais, kuriuose pateikiamos specialiai, šališkai, neobjektyviajai parinktos ir išdėstytos žinios, nuomonės, faktai, vertinimai, išvados ir pan., išreiškiančios neigiamą, niekinamą, žeminantį pasisakančio asmens požiūrį į tam tikras įstatyme apibrėžtas žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis. Taigi pasisakantis asmuo nedviprasmiškai ir visiems suprantamai nurodo vieną iš įstatyme apibrėžtų žmonių grupių ir išreiškia prieš ją savo neigiamą, niekinamą ar žeminamą požiūrį, skatindamas ir kurstydamas kitų visuomenės narių (jo viešų pareiškimų respondentų) neigiamus jausmus, neapykantą nurodytai asmenų grupei ar jos nariui, tokių asmenų diskriminaciją. Pažymėtina, kad platinamos proklamacijos įvairiose vietose sukėlė savivaldybės, policijos pareigūnų, gyventojų  nepasitenkinimą: jie dėl išplatintų proklamacijų kreipėsi į teisėsaugos organus, vadinasi, galima daryti išvadą, jog tokios proklamacijos jiems buvo nepriimtinos. Informacijos skelbimas internetiniame puslapyje buvo ne atsitiktinis veiksmas, o visa sistema, pasižyminti turinio vienove (informacija tendencingai kreipiama prieš visuomenę galinčius sukiršinti klausimus (JAV, ES, NATO, eurą ir t. t.), trafaretiškai kartojasi ne tik temos, bet ir mintys, sakiniai, tokios informacijos laikytinos sisteminiu propagandiniu reiškiniu, siekiančiu paveikti ne protą, o jausmus ir kurių tikslas nepasitikėjimo pasėjimas. Taigi savo įsitikinimų įgyvendinimas niekinant ar tyčiojantis iš socialinės grupės, be abejo, yra nesuderinamas su konstitucine teise ir Konvencija. Tokia veika buvo pavojinga ir teismo pripažįstama nusikalstama: pagamintas, laikomas, išplatintas didelis kiekis proklamacijų, tokia informacija buvo skleidžiama internetiniame puslapyje.

Kaltinamasis Ž. R. teigė, jog jis proklamacijų kitose vietose, išskyrus Šiaulių policijos komisariatą, neplatino, ant stulpų neklijavo. Tačiau proklamacijose yra nurodytas Ž. R. priklausantis telefonas, įvardyta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame tokios idėjos yra skelbiamos, taigi jis yra neabejotinai susijęs su paminėtų proklamacijų platinimu.

Kaltinamasis reiškė nepasitenkinimą, jog policijos pareigūnai, sustabdę jo automobilį ir aptikę proklamacijas, viršijo savo įgaliojimus. Tačiau pareigūnai vykdė savo funkcijas, atliko jas nepriekaištingai, įstatymų pažeidimų nepadarė (Policijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 23 straipsnio 5 punktas).

Savaime suprantama, jog demokratinėje valstybėje yra sudarytos visos sąlygos, kad asmuo galėtų išreikšti savo nuomonę, dalyvauti susirinkimuose, kurti grupes ir organizacijas teisėtiems savo siekiams įgyvendinti, tačiau  negalima menkinti kitų žmonių vien todėl, kad jie turi kitą nuomonę. Tad kelių žmonių požiūris neturi viršenybės prieš daugumos žmonių valią. Konstitucijos 25 straipsnyje yra įtvirtinta, jog „Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai“. Natūralu, jog Lietuvos piliečiai nėra viskuo patenkinti, kas vyksta. Pavyzdžiui, ne visi pritaria narystei Europos Sąjungoje, euro įvedimui NATO. 2004 metų gegužės 1 d.  Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare, pažymėtina, jog įstojimui į ES pritarė dauguma Lietuvos gyventojų, savo valią išreikšdami referendume. Lietuvos integracija į ES yra nesibaigiantis procesas, suteikiantis galimybes ir paskatas Lietuvai tapti stipria ir modernia valstybe, toliau vystytis ir siekti ekonominio augimo, gerovės visai visuomenei. Lietuvos narystė ES užtikrina saugumą ir europinių vertybių puoselėjimą, skatina Lietuvą vykdyti struktūrines reformas. o nauda apčiuopiama įvairiose srityse. Lietuvos narystė Aljanse remiasi Šiaurės Atlanto sutartimi, kurią Lietuva pasirašė ir ratifikavo 2004 m. kovo 10 d. Lietuvos narystė NATO pagrįsta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata „užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves“ ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu,  nustatančiu, kad narystė Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje ir Europos Sąjungoje yra nacionalinio saugumo užtikrinimo priemonė ir, kad Lietuvos naryste NATO didinamas pasitikėjimas, stabilumas ir saugumas regione bei visoje Europoje. 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo sausio 17 d. nutarimu patvirtintoje naujos redakcijos  Nacionalinio saugumo strategijoje nurodoma, kad Lietuvos Respublikos nacionalinis saugumas yra NATO ir ES nedalomo saugumo politikos dalis: grėsmė vienos NATO ar ES valstybės narės saugumui yra grėsmė ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui. Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą stiprina narystė NATO ir ES bei JAV karinis buvimas Europoje ir regione. Stiprėjantis NATO kolektyvinės gynybos matmuo, išaugęs NATO ir sąjungininkų karinis matomumas šalyje ir regione veikia kaip atgrasymo priemonė ir yra Lietuvos Respublikos saugumo garantija. Lietuvos Respublika nacionalinio saugumo politiką grindžia NATO ir ES vienijančiomis vertybėmis, ją įgyvendina savarankiškai, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis ir per tarptautines organizacijas. Vienas iš gyvybinių Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų yra NATO ir ES gyvybingumas ir vieningumas, visų euroatlantinės bendrijos valstybių saugumas, solidarumas, demokratija ir gerovė.

Tuo tarpu kaltinamasis Ž. R., kritikuodamas minimose proklamacijose Lietuvos dalyvavimą ES ir NATO, agresyviai, šiurkščia forma paniekino, skatino neapykantą kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausančius asmenis dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, t. y. paniekino lojalius Lietuvos Respublikai piliečius, kurių dauguma pritaria narystei E. S. ir NATO.

Nepritarimas Lietuvos integracijai į ES, NATO, euro įvedimui dar būtų suprantamas, jeigu Ž. R. būtų politinės partijos narys, dalyvautų rinkimuose į Seimą, savivaldybių tarybas ir politiškai korektiška forma reikštų kritiką dabartinei Lietuvos padėčiai. Tuo tarpu kaltinamasis pasirinko kitą būdą – kovoti neva prieš „okupantus, pavergėjus, išnaudotojus, koloborantus, kapitalistinius nusikaltėlius“, masiškai platindamas proklamacijas. Proklamacijoje Nr. 1 yra pavaizduotas jaunas vyras, laikantis kumščiu sugniaužtą ištiestą ranką. Pritariant specialistui L. L., jog panašias simbolikas naudojo naciai ir bolševikai savo simbolikai, teismas daro išvadą, jog tokiu piešiniu tik sustiprinamas kvietimas „jungtis į mūsų gretas ir stoti į kovą prieš pavergėjus ir išnaudotojus“. Ž. R. nuomone, Lietuva yra okupuota valstybė, nors dauguma Lietuvos gyventojų (taip pat ir teismas) kaip tik yra įsitikinę, jog Lietuva 1990 m. kovo 11 d. atkūrė nepriklausomybę ir iki šiol yra savarankiška, demokratinė valstybė. Tekstuose (3-4 proklamacijos) vartojamas žodis „revoliucija“, kokios formos ji bebūtų (taiki ar ginkluota, tautinė ar socialistinė) reiškia tai, jog nepasitenkinimas vyriausybe dėl kokių nors priežasčių yra apėmęs didžiąją dalį visuomenės (duomenys iš interneto enciklopedijos „Vikipedija“), o teismas yra įsitikinęs, jog taip nėra, nes Lietuvos gyventojai jokių revoliucijų nenori.

Tai, kad Ž. R., kaip jis teigia, neturėjo galimybės dalyvauti rinkimuose, nebuvo užregistruota partija ir pan. nagrinėjamu atveju reikšmės neturi. Konstitucijos 35 straipsnis skelbia, kad piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Taigi Lietuvoje, kaip demokratinėje respublikoje šia teise gali visi Lietuvos piliečiai nekliudomai pasinaudoti.

Ž. R. veika buvo kvalifikuojama kaip atskiri nusikaltimai. Teismo nuomone, tokia veika turi būti kvalifikuojama kaip viena tęstinė veika. Kaltinamojo tikslas buvo platinti panašaus pobūdžio proklamacijas, kurios skatina neapykantą, tiek jas platinant viešai, tiek skleidžiant savo idėjas neformalaus judėjimo, prisistatančio tautiniais socialistais, nacionaldarbininkais internetiniame tinklalapyje, visus veiksmus jungė bendra tyčia, bendras sumanymas ir tikslai, todėl jo veika turi būti vertinama kaip vienas tęstinis nusikaltimas. Tokios praktikos panašaus pobūdžio bylose laikosi Aukščiausiasis Teismas (pavyzdžiui, AT nutartis Nr. 2K-359/2014).

Kaltinimas proklamacijų platinimas Vilniaus mieste paremtas tik Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pranešimu, o ne ikiteisminio tyrimo veiksmais, todėl iš kaltinimo šalinama.

 Taigi teismas nustato, kad Ž. R. iki 2015-01-07 tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta sukūrė proklamacijų „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“, „TAUTIETI“ tekstą, kurių turinys skleidžia neapykantą žmonių grupėms, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Šio turinio proklamacijų pagamino nenustatytą kiekį ir nenustatytoje vietoje, jas platino neformalaus judėjimo, prisistatančio tautiniais socialistais, nacionaldarbininkais internetiniame tinklalapyje www.ltnacionalistas.wordpress.com.

2014-09-14, tikslus laikas nenustatytas, šio turinio proklamacijas „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ viešai platino priklijuodamas ant Vilniaus g. 20 namo sienų, Panevėžio mieste, 2014-09-18, apie 7.51 val., šio turinio proklamacijas viešai platino priklijuodamas  ant Vaižganto g. 17 namo sienų, Panevėžio mieste, 2014-09-21 šio turinio proklamacijas viešai platino   priklijuodamas Smėlynės gatvėje, Panevėžio mieste.

Taip pat jis iki  2014-10-17, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, sukūrė  proklamacijų „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ ir „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ „TAUTIETI ATMINK, KAD…“ tekstus, kurių turinys skleidžia neapykantą žmonių grupėms, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Šio  turinio proklamacijų „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ pagamino ne mažiau kaip  335 vnt.  ir  proklamacijų „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ „TAUTIETI ATMINK, KAD…“ ne mažiau kaip 28 vnt., kurias laikė ir gabeno  iki 2014-10-17 16.35 val., kai kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda 115 kilometre Ž. R. vairuojamame automobilyje „Volkswagen Passat“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) automobilio salone buvo rasta ir paimta 335 vnt. proklamacijų su tekstu „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“, 28 vnt. proklamacijų su  tekstu „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“, „TAUTIETI ATMINK, KAD…“.

Taip pat jis iki 2015-01-07 pagamino nenustatytą kiekį proklamacijų „TAUTIETI“, kurių turinys skleidžia neapykantą žmonių grupėms, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje ir nenustatytoje vietoje, jas laikė. Šio turinio proklamacijas  2015-01-07, apie 7.30 val., išplatino ant Radviliškio rajono savivaldybės pastato, adresu Aušros g. 10,  Radviliškio m., pakabindamas skelbimų lentoje.

Taip pat Ž. R. iki 2015-02-25 tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, nenustatytoje vietoje laikė nenustatytą kiekį proklamacijų „TAUTIETI“ , kurios turinys skleidžia neapykantą žmonių grupėms, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. 2015-02-25 apie  10.00 val., turėdamas tikslą platinti, atvykęs apklausai  į Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, adresu  Aušros al.19, Šiauliai, parsigabeno 5 vnt. proklamacijų „TAUTIETI“ ir jas viešai platino Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, adresu Aušros al. 19. Šiauliai, tarnybiniuose kabinetuose Nr. 221, 321, 321A, 334 ir 263.

Taip pat Ž. R. iki 2015-03-19, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, sukūrė  proklamacijų „TAUTIETI“ ir „ŠALIN EURĄ“ tekstus, kurių turinys skleidžia neapykantą žmonių grupėms, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Šio turinio proklamacijų pagamino ne mažiau kaip 170 vnt. „TAUTIETI“ ir ne mažiau kaip 473 vnt. „ŠALIN EURĄ“, kurias  pargabeno ir laikė namuose, adresu Kranto g. 7A, Kairiai, Šiaulių r., iki 2015-03-19, kol kratos metu 643 proklamacijos buvo  rastos ir paimtos policijos pareigūnų, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 170 straipsnio 1 dalyje.

 Kaltinamasis Ž. R. buvo kaltinimas žymiai sunkesnių nusikaltimų, numatytų BK 121 ir 122 straipsniuose, padarymu, t.y., kad jis kūrė organizacijas, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorinį vientisumą ir dalyvavo tokių organizacijų veikloje ir viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą. Pareikštas kaltinimas sukonstruotas taip, jog proklamacijų tekstuose, internetiniame puslapyje slypi tikslas kurti organizacijas, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorinį vientisumą, o kaltinamasis dalyvavo tokių organizacijų veikloje ir viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą. Kaltinime yra teigiama (kaltinimo tekstas paminėtas anksčiau), jog kiekvienos iš paminėtų proklamacijų sukūrimas, laikymas ar platinimas tiek miestuose, tiek kai kurių proklamacijų internete, apima tris nusikalstamas veikas pagal BK 121, 122 straipsnius ir 170 straipsnio 1 dalį. Kaltinamajame akte remiamasi 2015-07-10, 2015-07-28 apžiūros protokolais. Daroma išvada, kad atlikus rastos literatūros ir rankraščių, sąsiuvinių analizę matyti, kad užrašuose slypi planai galbūt jo sukurtai organizacijai, kuri ragino vykdyti socialistinę revoliuciją Lietuvoje, kurios konstitucinė santvarka Konstitucijoje (1 str.) įtvirtinta kaip nepriklausoma demokratinė respublika. Toks planas sietinas su Lietuvos Respublikos įstatymais pripažintos nusikalstamos organizacijos – sovietų komunistų partijos (bolševikų) – režimu, po kelių dešimtmečių nuo to sekusia sovietų režimu valdomos Rusijos įvykdyta Lietuvos Respublikos okupacija ir jos valstybingumo praradimu. Užrašuose  Ž. R. pasirašęs tekstus, kuriuose ragina smurtiniu, ginkluotu būdu kėsintis į esamą Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, pažeisti valstybės suverenitetą, kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę. Daroma išvada, kad jis kūrė organizaciją, kurios tikslas neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę. Sukūręs proklamacijų tekstą (kas yra jo užrašuose) viešai ragino pažeisti teritorijos vientisumą, šiam tikslui kurti ginkluotas grupes, be to, jis pats dalyvavo tokių organizacijų veikloje bei buvo jų lyderis (t. 8, 73–150).

Paminėtuose užrašuose tikrai galima rasti Ž. R. ranka rašytų įvairių neigiamų samprotavimų apie ES, NATO, okupaciją, JAV. Paminėta ir tautinė revoliucija, kolaborantai ir pan. Tačiau ši medžiaga yra veikiau sietina su aptartomis proklamacijomis, pasiruošimu rengiamiems mitingams, nei su ketinimu pakeisti Lietuvos konstitucinę santvarką, pažeisti valstybės suverenitetą, kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę.

 Nusikaltimais, numatytais BK 121 ir 122 straipsniuose yra kėsinamasi į Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Teismo nuomone, paminėtus sunkesnius nusikaltimus galima inkriminuoti tokiu atveju, jeigu būtų kuriamos organizacijos, turinčios ginklus, dalyvaujančios ginkluotoje kovoje, smurtiniuose veiksmuose. Tuo tarpu proklamacijų tekstuose raginama kurti nesmurtinio pasipriešinimo grupes. Ekspertė J. K. taip pat neįžvelgė raginimo smurtauti. Specialistė A. Ž. tyrė proklamaciją Nr.4 ir savo išvados aprašomojoje dalyje nurodė, jog imtis kokių nors priemonių, kad autoriui (autoriams) atrodanti bloga situacija keistųsi, neraginama. Pažymima, kad po žodžių „Mes nacionaldarbininkai…“ taip pat yra autoriaus (autorių) idėjos, kuriose atsispindi tam tikros netiesioginės rekomendacijos veikti, bet ne raginimai. Be to, kaltinamieji net nebuvo kaltinami bendrininkavimu, todėl neaišku, kas buvo tokių organizacijų dalyviai, jie beje, nepaminėti ir kaltinime. Teisme apklausti liudytojai pritarė Ž. R. idėjoms, jie ir kiti asmenys užfiksuoti kaip mitingų dalyviai (b.l.45-47, t. 1), tarpusavyje nuolat bendraudavo telefoninio ryšio priemonėmis (b.l.142-146, t.2). Tačiau tai nereiškia, jog jie aktyviai dalyvavo tokiose organizacijose, kurios turi tikslą kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą. Nebuvo nustatyta, jog renginių, mitingų metu būtų smurtaujama, kilę masiniai neramumai, riaušės, pogromai ir pan. Kratos metu pas Ž. R. nebuvo rasta ginklų. Nenustatyta, jog kaltinamasis turėjo lėšų, kurios padėtų panašioms organizacijoms aktyviai veikti. Taigi pagal BK 121 ir 122 straipsnius kaltinamasis išteisinamas, nesurinkus įrodymų, jog jis padarė šias nusikalstamas veikas.

 

Dėl kaltinamojo O. T. veikos

 

Kaltinamasis O. T., turėdamas tikslą platinti, gamino ir laikė dalykus, kuriuose  niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, o būtent:

2014 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, gruodžio mėnesio pradžioje, tiksli data nenustatyta, O. T., turėdamas tikslą platinti, individualioje įmonėje „Šilutės spaustuvė“, adresu Klevų 10-asis takas 7, Traksėdžių kaimas, Šilutės r., pateikęs sumaketuotą proklamacijų tekstą spaustuvei elektroniniu paštu, užsakė pagaminti – atspausdinti 1000 vienetų proklamacijų „Tautieti“ ir 1000 vienetų proklamacijų „Šalin eurą“, juose išreikštas raginimas imtis diskriminacinių veiksmų prieš žmonių grupes, skiriamas socialinės padėties (užimamų pareigų), įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu: „junkitės į mūsų gretas ir kartu stokime į kovą…. visoje Lietuvoje kurkite nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu“, skleidžia neapykantą šioms žmonių grupėms – siekia jas niekinamai išskirti, įžeisti. Proklamacijoje „Šalin eurą“ esančiu tekstu raginama imtis diskriminacinių veiksmų prieš žmonių grupes, skiriamas socialinės padėties (užimamų pareigų), įsitikinimų, pažiūrų pagrindu: „kviečiame visus laisvę ir socialinį teisingumą mylinčius piliečius jungtis į mūsų gretas ir kartu stoti į politinę kovą prieš JAV-ES liberal-kapitalistinius okupantus bei vietos pakalikus“. Proklamacijoje skleidžiama neapykanta šioms  žmonių grupėms – siekiama jas niekinamai išskirti, įžeisti.  Pagamintas proklamacijas O. T. gabeno į savo namus ir laikė namuose, adresu (duomenys neskelbtini), bei jas platino iki 2015-03-19, kol kratos metu 236 proklamacijos buvo  rastos ir paimtos policijos pareigūnų.

2014 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, tiksli data nenustatyta, O. T. turėdamas tikslą platinti individualioje įmonėje „Šilutės spaustuvė“, adresu Klevų 10-asis takas 7, Traksėdžių kaimas, Šilutės r. užsakė pagaminti – atspausdinti 1000 vnt. proklamacijų „Tautieti“, kuriose esantis tekstas skleidžia neapykantą žmonių grupėms – siekia jas niekinamai išskirti, įžeisti, ir 1000 vnt. „Šalin eurą“, kuriose esantis tekstas skleidžia neapykantą žmonių grupėms – siekia jas niekinamai išskirti, įžeisti.  Pagamintas proklamacijas O. T. gabeno į savo namus ir laikė namuose, adresu (duomenys neskelbtini), bei jas platino iki 2015-03-19, kol kratos metu 236 proklamacijos buvo  rastos ir paimtos policijos pareigūnų.

2015 m. vasario mėnesio pradžioje, turėdamas tikslą platinti, O. T. individualioje įmonėje „Šilutės spaustuvė“, adresu Klevų 10-asis takas 7, Traksėdžių kaimas, Šilutės r. užsakė pagaminti –  atspausdinti 1000 vnt. proklamacijų „Tautieti“ ir  1000 vnt. proklamacijų „Šalin eurą“, kuriose  esantis tekstas skleidžia neapykantą žmonių grupėms – siekia jas niekinamai išskirti, įžeisti.  Pagamintas proklamacijas O. T. laikė namuose, adresu (duomenys neskelbtini), bei jas platino iki 2015-03-19, kol kratos metu 236 proklamacijos buvo  rastos ir paimtos policijos pareigūnų.

O. T. neturėdamas leidimo įgijo ir laikė šaunamąjį ginklą, šaudmenis:  

Ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku nenustatytoje vietoje, neteisėtai, neturėdamas leidimo, įgijo šaunamąjį ginklą pramoninės gamybos 6 mm kalibro „ME Flobert 4“ modelio revolverį Nr. (duomenys neskelbtini) bei  58 vienetus pramoninės gamybos 6 mm kalibro žiedinio įskėlimo „Flobert“ tipo šovinių,  3 vienetus turinčių požymių, būdingų pramoninės gamybos 6 mm kalibro „Flobert“ tipo šovinių, juos laikė iki 2015-03-19 5.30 val. gyvenamojo namo, adresu  (duomenys neskelbtini) virtuvėje ant spintelės, kol jie buvo rasti ir paimti kratos metu.

Kaltinamasis O. T. parodė, kad asmenys, kurie nėra abejingi Lietuvos likimui, įkūrė įmonę „Būkim vieningi“. Jų tikslas buvo leisti laikraštį, kitas vaizdines priemones tam, kad skatintų žmones gyventi sveikai, nevartoti narkotikų, mylėti gamtą, sodinti medžius. Todėl ir leido laikraščius, kitas vaizdines priemones. Jis turėjo daug medžiagos, daug kas buvo paimta kratos metu, tai plakatai „Nepragerk tėvynės“ rusų ir lietuvių kalbomis, paveikslai su senolių išmintimi. Buvo ir seni raštai, knygos su senolių išmintimi. Jis lapelių neužsakinėjo. Tuos lapelius atnešė tas žmogus, kuris juos atspausdino Šilutėje ir juos reikėjo kažkam perduoti paštu ar kažkaip kitaip. Tada lapelių teksto neskaitė. Dabar jis susipažino su tais lapeliais, jam juos išvertė, bet jis ten nemato nieko nusikalstamo Nesupranta, kodėl negalima pasisakyti prieš eurą. Lenkijoje jo dar nėra, Anglija išėjo iš euro zonos.

Revolveris yra ne jo. Su žmona išsituokė 2000 m., o ginklas buvo įsigytas 2004 m., pažymoje nurodyta konkreti data, laikas ir kas jį nupirko. Pasirodo, jis nematė revolverio, nes jį nupirko buvusi žmona. Per kratą pasakė, kad tai ne jo namas, o buvusios žmonos, ji šeimininkė, yra oficialūs dokumentai, ji to ekologiško sodo šeimininkė, ji gauna išmokas už tai, o jis dirba kaip sodininkas, prižiūri ūkį. Kai išsituokė, turtas nebuvo padalytas. Gali būti, kad skambino spaustuvininkui R. P., sutinka, kad R. P. jam pristatė tuos lapelius. Tiksliai nepamena, ar grynaisiais atsiskaityta, atrodo, yra kažkokia išrašyta sąskaita. Nepamena, kaip apmokėjo, ar išvis buvo apmokėta, ar kažkas pinigus pervedė. Ar tie lapeliai buvo jų organizacijos spausdinami, sunku kažką pasakyti, nes čia reikia klausti to asmens, kas viskam vadovavo. Sąskaitų jis neišrašė, buhalterinės apskaitos nevedė, sutarčių nesudarinėjo. Nedalyvavo kratoje, atėjo paskui, specialiai išėjo, manydamas, kad krata neteisėta. Atėjo kaimynai, du pažįstami iš Klaipėdos, kad pažiūrėtų, kas vyksta. Jam siūlė stoti į partiją, bet labai nepatinka nesutarimai, kai žmonės barasi dėl vietos, kas bus pirmesnis, ir konservatoriai siūlė, daug kas siūlė, ir R. P. partijoje siūlė.

Liudytojas R. P. parodė, kad jis Šilutėje turi spaustuvę, tai jo individuali įmonė. Jis teikia poligrafines paslaugas, spausdina, kopijuoja blankus įmonėms, kvietimus užsakovams, vizitines korteles, atlieka kitus  smulkius darbus. Jam paskambino O. T. ir paklausė, kiek kainuoja atspausdinti tam tikrą tiražą lapelių, nurodžius kainą, O. T. pranešė, kad pagalvos. Sutikęs su sąlygomis, jis atsiuntė elektroniniu laišku pavyzdį. Tą pavyzdį atspausdino ir jam pristatė į namus  (duomenys neskelbtini). Paskui kopijavo jam spalvotai. Be to, jam spausdino tokias knygeles apie vyną, vyno žalą. Kai nuvežė užsakymą, O. T. pateikė vizitinę kortelę. Ta įmonė vadinosi VšĮ „Būkime vieningi“. Nepamena jo pareigų, nes tą kortelę paėmė iš jo policininkai. Ten buvo nurodytas įmonės kodas, galvojo, kad jis atstovauja VšĮ „Būkime vieningi“, o užsakymą atliko nurodytos įmonės vardu. Jis tvarkė juodraštį, kuriame buvo nurodyti visi užsakomi darbai. Atsiskaitė grynaisiais. Paskui mėnesio gale ar ketvirčio gale tuos visus pinigus įnešdavo į spaustuvės kasą. Ir šituos visus gautus pinigus įnešė į spaustuvės kasą. Iš pradžių buvo užsakyta atspausdinti 3000 lapelių. Paskui buvo pertrauka, po jos atspausdino 3000 lapelių. Iš viso atspausdino apie 9000 lapelių. Knygelių apie alkoholio žalą per vieną kartą atspausdino 30, paskui 50 vienetų. Prisimena O. T. atsiųstą pavyzdį, kuriame pavaizduotas kažkoks žmogus. Jis neredagavo šio lapelio turinio. Iš pradžių spausdino vienodus lapelius, paskui išspausdino lapelius  prieš NATO. Į O. T. namus (duomenys neskelbtini) atvežė pagamintą produkciją. Parodžius liudytojui lapelį, prasidedantį žodžiu „Tautieti“, kuriame yra žmogaus piešinys  (b. l. 104, t. 10), liudytojas atsakė, kad jis spausdintas jo spaustuvėje, šiuos lapelius spausdino pradžioje. Šiuo atveju jam atsiuntė iš karto sumaketuotą PDF formatą, pagal šį formatą išspausdino lapelius. Parodžius liudytojui du lapelius „Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją“, pirmas lapelis su užrašu „Tautieti!“, antras „Tautieti!, Atmink, kad“ ( b. l. 86–87, t. 10), liudytojas nurodė, kad šie lapeliai išspausdinti ne jo spaustuvėje.  

Liudytoja A. K. parodė, kad ji yra buvusi O. T. žmona. Jie gyveno (duomenys neskelbtini), 2000 m. išsiskyrė, paskui kurį laiką gyveno dar kartu, o 2012 m. su vaikais išvažiavo kitur. Paskutiniu metu nepalaiko jokio ryšio. Apie kratą pas O. T. yra girdėjusi. Ją kvietė apklausai į Klaipėdą. Galbūt yra pirkę revolverį savigynai, nes gyveno kaime. Tuo metu nereikėjo leidimų laikyti revolverį. Jai atrodo, kad tą revolverį pirko Šilutėje kartu su O. T., neatsimena, kieno vardu buvo įsigytas revolveris. Pati nėra šaudžiusi, nemoka šaudyti. Nematė, kad būtų šaudoma. Kai 2012 m. paliko namus, ginklo nepasiėmė. Kai kartu gyveno, tai vyrui  priklausė tas ginklas. Ji šovinių nematė, apie juos nežino.  

Nuteistasis išskirtoje byloje V. L. parodė, kad jis yra gerai pažįstamas su O. T. buvusia žmona A. K.. Perskaitęs informaciją žiniasklaidoje sužinojo, jog per kratą rastas ginklas pas O. T. ir jam pasidarė smalsu, nes bendravus po kratų su O. T., nebuvo kalbos apie ginklą, ir jį tai nustebino. Jis paskambino jo buvusiai žmonai A. pasiteirauti, kieno tas ginklas, ji pasisakė, kad ją ne kartą kvietė į prokuratūrą, klausinėjo dėl to ginklo, davė patarimus kaip kalbėti, ką daryti, nors tas ginklas buvo jos  vardu pirktas parduotuvėje. Ji buvo kviečiama į prokuratūrą dėl tos bylos, nenorėjo moteris telefonu per daug sakyti, bet jis iš jos pokalbių suprato, kad jai buvo daromas spaudimas.

 Klaipėdos apskrities VPK Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus viršininkė liudytoja J. L. parodė, kad  buvusi O. T. žmona, apklausta kaip liudytoja,  pasakė, kad ginklas priklauso O. T.. Niekas nepateikė įsigijimo dokumentų, jis rastas be dokumentų, buvo pateikta užklausa, kur registruojami visi ginklai bei leidimai jiems, gautas atsakymas, kad jis neregistruotas. Ginklą ir dėžutę apžiūrėjo ekspertas, įpakuotą ginklą pateikė ekspertui. Per apklausas O. T. ir jo buvusiai žmonai grasinta nebuvo.

 Liudytojas M. B. parodė, kad VšĮ „Būkime vieningi“ vadovu buvo nuo 2012 m. O. T. buvo vienas iš steigėjų. Jokie lapeliai įstaigos darbo laikotarpiu nebuvo spausdinami, jam neteko bendrauti su Šilutės spaustuve. Jam nežinomas faktas, kad buvo sąskaita faktūra. Buhalteriją tvarkė samdyta buhalterė, pavedimus jis ir pats atlikdavo pagal buhalterės nurodymus. Apie šią bylą girdėjo tik iš spaudos, plačiau susipažinęs nėra. Įstaigos veikimo laikotarpiu su O. T. buvo susitikę. Jam nedavė pavedimo atspausdinti lapelį „Šalin eurą“ ir pan. Šilutės spaustuvėje. Niekas nedavė nurodymų O. atspausdinti, jis technologijomis nemokėjo naudotis. Šiuo metu įstaiga tebėra registruota, bet veiklos nevykdo nuo 2013 m. gegužės mėnesio. Antspaudas yra pas jį, įstaiga registruota, kol dalininkai nenuspręs išregistruoti, banko sąskaitos uždarytos, buhalterinė apskaita netvarkoma, kas metus reikia teikti ataskaitas Registrų centrui. Įstaigos pagrindinė veikla – laikraščių leidyba. Veikla pasibaigė, nes kilo nepasitenkinimas visuomenėje, teisėsauga susidomėjo įstaigos veikla ir dėl to jų komanda iširo. Prasidėjo politikų pasisakymai, reakcijos į leidžiamą laikraštį, rašomus straipsnius. Žiniasklaida formuoja nuomonę ir iš to kilo nepasitenkinimas. R. P. pavardės neteko girdėti. Apie Šilutės spaustuvę nežino. Pavedimų Šilutės spaustuvei nedarė. VšĮ „Būkime vieningi“ domėjosi VSD darbuotojai, su jais teko bendrauti du kartus. Šiek tiek ir tai lėmė veiklos sustabdymą. Nenorėjo turėti nemalonumų su teisėsauga. Įstaigos finansinis rėmimas buvo menkas, kito pajamų šaltinio neturėjo, todėl iš įstaigos pasitraukė, susirado kitą darbą.

2015-03-19 kratos metu pas O. T. namuose, adresu (duomenys neskelbtini) rasta ir paimta  236 proklamacijos „Tautieti“ ir „Šalin eurą“, ir šaunamasis ginklas pramoninės gamybos 6 mm kalibro „ME Flobert 4“ modelio revolveris, Nr. (duomenys neskelbtini) bei  58 vienetai pramoninės gamybos 6 mm kalibro žiedinio įskėlimo „Flobert“ tipo šovinių,  3 vienetai  turinčių požymių, būdingų pramoninės gamybos 6 mm kalibro „Flobert“ tipo šovinių (t. 3, b. l. 3–15).  

Iš specialisto išvados Nr. 30-(U-888)-ISI-352 matyti, kad pateiktas tyrimui revolveris yra pramoninės gamybos 6 mm kalibro „ME Flobert4“ modelio revolveris Nr. (duomenys neskelbtini). Revolveris yra „C“ kategorijos šaunamasis ginklas, skirtas šaudyti 6 mm kalibro „Flobert“ tipo šoviniais. Revolveris šaudyti tinkamas. Pateikti tyrimui 58 šoviniai yra pramoninės gamybos 6 mm kalibro žiedinio įskėlimo „Flobert“ tipo šoviniai, skirti 6 mm kalibro įvairių modelių revolveriams. Šoviniai yra šaudmenys, skirti „C“ kategorijos šaunamiesiems ginklams. Pateikti tirti trys šoviniai  turi požymių, būdingų pramoninės gamybos 6 mm kalibro „Flobert“ tipo šoviniams, tačiau į tūteles savadarbiu būdu yra pripilta užtaiso, siekiant padidinti sviedinių kinetinę energiją. Iššautų sviedinių kinetinė energija viršija šaudmenų, skirtų tokiems ginklams, kaip tirti pateiktas revolveris, keliamus energetinius reikalavimus. Šoviniai šaudyti buvo tinkami (t. 3, b. l. 20–26).

Specialistas P. Š. paaiškino, kad jis tyrė ginklą, buvo tiriamas tas pats ginklas, ME FLOBERT4 – ginklo modelis, o KORA BRNO yra užrašas ant ginklo. KORA BRNO gali būti trijų skirtingų modelių, šiuo atveju yra 6 mm, ir bus tie patys užrašai, skiriasi modelis pagal vamzdžio ilgį. Ginklas identifikuojamas pagal vamzdžio ilgį. Ginklas buvo pateiktas specialiajame policijos pakete, ginklas buvo dėžutėje, paketas nebuvo pažeistas. Perkant jis buvo D kategorijos ginklas, leidimas nebuvo reikalingas, paskui pasikeitė įstatymas ir jis tapo C kategorijos ginklu. Iki 2013 liepos 1 d. asmenys turėjo užregistruoti tą ginklą. Iki 2011 m. buvo D kategorija, leidimas nereikalingas, iki 2013 m. liepos 1 d. buvo pereinamasis laikotarpis, per kurį reikėjo užregistruoti. Kai ginklas buvo pateiktas tyrimui, tada jau buvo C kategorijos. Nuo 2011-01-01 iki 2013-07-01 asmenys licencijavimo poskyryje turėjo registruoti ginklus. Dabar jis C kategorijos ginklas, jam reikalingas leidimas. Norint gauti leidimą, reikia praeiti medicininę komisiją, rašyti prašymą.

 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius informavo, kad revolveris KORA 6 mm ME Flobert 4, 6 mm Flobert kal., Nr. (duomenys neskelbtini) Civilinėje apyvartoje esančių ginklų, ieškomų ginklų ir ieškomų numeruotų daiktų registruose nėra užregistruotas (t. 3, b. l. 31).

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriaus specialistai informavo, kad O. T. leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduotas nebuvo (t. 3, b. l. 36).

2015-03-19 kratos metu pas R. P. paimta kompiuteryje rasta PVM sąskaita faktūra, išrašyta VšĮ „Būkime vieningi“, vizitinė kortelė „Būkime vieningi“ Visuomenės saugumo skyriaus vadovo O. T. vardu nurodytas kontaktinis telefonas +(duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 160).  

Dėl proklamacijų O. T. bandė įtikinti teismą, jog jis jų neužsakinėjo, tačiau spaustuvininkas R. P. parodė, kad ne kas kitas, o O. T. užsakė proklamacijų spausdinimą, elektroniniu paštu atsiuntė tekstą, net sumokėjo už atspausdintas proklamacijas, paliko VšĮ „Būkime vieningi“ vizitinę kortelę, kuri buvo paimta iš spaustuvės kratos metu. Vizitinės kortelės vienoje pusėje nurodya: ”VšĮ Visuomenės saugumo skyriaus vadovas O. T.” bei telefonas (b.l. 179, t. 3). Gynybos prašymu į teismo posėdį iškviestas VšĮ vadovas M. B. parodė, kad jam nežinomas faktas apie proklamacijų užsakymą ir atspausdinimą, o jis pats tokio nurodymo O. T. nedavė. Iš PVM sąskaitos faktūros (b.l.169, t.3) matyti, jog be proklamacijų (jos pavadintos skelbimais) VšĮ būkime vieningi užsakė dar knygelę apie vyną, rinkiminį lapelį ”Klaipėda”.Būtent  dalis minimų proklamacijų ir kitų atspausdintos medžiagos buvo rasta kratos metu pas O. T., taigi ne kas kitas, o O. T. užsakė minimas proklamacijas. Krata buvo teisėta, kadangi patvirtinta Klaipėdos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2015 m. kovo 10 d. nutartimi, vaizdo įrašo medžiagoje buvo matyti, kad tyrėja supažindino O. T. su teismo nutartimi, išaiškino, jog O. T. turi teisę apskųsti kratos veiksmus. Proklamacijų užsakymo, rastų proklamacijų kiekis rodo, kad jos buvo skirtos platinimui ir išplatintos. Tai, kad jose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, neapykanta išdėstoma nuosprendžio dalyje dėl Ž. R., proklamacijų tekstas toks pats, todėl teismas dėl kaltės ir veikos kvalifikavimo nesikartoja. Minimos proklamacijos buvo užsakytos per du kartus toje pačioje spaustuvėje, todėl O. T. veikoje yra vieno tęstinio nusikaltimo, numatyto BK 170 straipsnio 1 dalyje, sudėtis.

O. T. dėl ginklo laikymo pateikė keletą versijų –  tai, kad nežino, kieno tas ginklas, kad galbūt policijos pareigūnai jį pakišo ir jau teisme buvo pateikti duomenys, kad šis ginkas priklauso jo buvusiai sutuoktinei. O. T. bandė įtikinti teismą, jog jis net nėra sodybos savininkas, o ji priklausė ir dabar priklauso jo buvusiai sutuoktinei A. K.. Tačiau teismas stebėjo kratos vaizdo medžiagą ir matė, kad ginklas ir šoviniai buvo rasti O. T. namuose, matomoje vietoje (ant virtuvės spintelės), jo duomenys užfiksuoti kratos protokole. Pastebėta, jog ant namo durų buvo priklijuotas organizacijos „Būkime vieningi“ logotipas. Taigi nors ir kaltinamasis bei jo gynėjas teisminio nagrinėjimo metu pateikė duomenis (b. l. 80, t.13) apie tai, kad ginklą iš (duomenys neskelbtini) IĮ  2004 m. lapkričio 18 d. įsigijo A. K. (buvusi T.), tačiau tai nepaneigia aplinkybės, kad šį ginklą įsigijo pats O. T.. Liudytoja ir apklausiama teisme patvirtino, kad ginklas buvo įsigytas tik formaliai jos vardu, ginklas priklausė O. T. ir kad visus daiktus ji išvykdama paliko O. T., pasiimdama tik sau ir vaikams priklausančius asmeninius daiktus.

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 6 punktas (2010 m. lapkričio 18 d. Nr. XI-1146) nustato, kad C kategorijos ginklams laikyti reikalingas leidimas (Įstatymo 12, 13 straipsniai). Pagal Įstatymo priedo 2 straipsnio 2 dalį asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo (2011 m. kovo 1 d.) turėjo šio įstatymo 5 straipsnio 6, 7 ar 8 punkte nurodytų šaunamųjų ginklų, privalo iki 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikti prašymą ir gauti leidimą laikyti tokius ginklus. Vadinasi, O. T. nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d., t. y. įstatymo keitimosi pereinamuoju laikotarpiu, turėjo pareigą pateikti prašymą, kad gautų leidimą laikyti turimą 6 mm kalibro „ME Flobert 4“ modelio revolverį, kuris priskiriamas C kategorijos šaunamiesiems ginklams, bei 58 vienetą pramoninės gamybos 6 mm kalibro žiedinio įskėlimo „Flobert“ tipo šovinių, 3 vienetus turinčių požymių, būdingų pramoninės gamybos 6 mm kalibro „Flobert“ tipo šovinių; Straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, pateikę prašymus išduoti leidimą laikyti ginklus arba leidimą nešiotis ginklus iki šio straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos, turi teisę laikyti ginklus ar juos nešiotis be leidimo, iki nustatyta tvarka bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo. Taigi pagal pasikeitusius Įstatymo reikalavimus, pasibaigus šios pareigos įvykdymo terminui, nepateikus prašymo atitinkama tvarka ir negavus leidimo turėti tokį ginklą, jo laikymas tampa neteisėtas (AT nutartis 2K-202/2017).

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 2 straipsnyje apibrėžiama kas yra ginklo ar šaudmenų laikymas – tai ginklo ar šaudmenų valdymas (faktinis turėjimas savo žinioje) fizinio asmens būste.

Taigi akivaizdu, kad būtent O. T. turėjusiam savo žinioje ginklą, teko pareiga, atsižvelgiant į pasikeitusį įstatymų nustatytą reglamentavimą, užsiregistruoti ginklą per įstatymo nustatytą pereinamojo laikotarpio terminą. To jis nepadarė, todėl turi atsakyti pagal BK 253 straipsnio 1 dalį.

 

Dėl kaltinimo G. G.

 

Kaltinamasis G. G. pagal BK 170 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad laikė dalykus, kuriuose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, o būtent:

Ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje įgijo nenustatytą kiekį proklamacijų „Tautieti“ ir „Šalin eurą“, kurių turinys skleidžia neapykantą žmonių grupėms, siekiant jas niekinamai išskirti,  proklamacijas parsigabeno ir laikė namuose, adresu (duomenys neskelbtini), iki 2015-03-19 7.15 val. kol kratos metu  proklamacijas „TAUTIETI“ – 2 vnt. ir „ŠALIN EURĄ“ – 3 vnt. buvo rastos ir paimtos policijos pareigūnų.

Kaltinamasis G. G. parodė, kad kaltinime minimi 5 lapeliai buvo rasti ne gatvėje,  kieme, mieste. Jie buvo paimti per kratą jėga, išlaužus balkono duris, ir išnešti iš jo namų. Formaliai tai buvo teisėta krata, bet faktiškai žiūrint tie 5 lapeliai buvo išgauti jėga, tai vertina kaip neteisėtus veiksmus. Neturi jokios reikšmės, iš kur pas jį atsirado tie lapeliai. Pas jį yra K. byla, H. D. bylos, EBSV bylos, daug apie jas yra rašęs, kadangi žurnalistinėje veikloje dalyvauja virš 10 metų, tad jis  gali turėti ir lapelių, ir knygų apie Leniną. Jis kaip žurnalistas gali susipažinti su bet kokia medžiaga privačiai. Tų lapelių autorių nežino. Lapelių turinys yra taikus, nieko nusikalstamo ten nėra. Jam teko rašyti straipsnį apie tokius dalykus. Dalis piliečių yra už eurą, dalis prieš eurą.  

Liudytojas Z. L. parodė, kad jam teko matyti tuos lapelius, kai kaltinamiesiems buvo iškelta baudžiamoji byla. Juos gavo iš bylos, juos jam nukopijavo ir atnešė. Turi pats 3 lapelius. Jo supratimu, darydami kratą G. G. namuose, pareigūnai viršijo savo įgaliojimus. Ten buvo paimta daug daiktų. Jam  tie lapeliai nedaro jokios įtakos, jis turi savo nuomonę, kadangi dalyvavo Sąjūdžio veikloje nuo pat jo susikūrimo, kovojo už tokias teises, bet pamatė, kad jokios demokratinės, teisinės valstybės šią dieną nėra. Teisinės, demokratinės valstybės Lietuvoje nėra.

2015-03-19 kratos metu pas G. G. namuose, adresu (duomenys neskelbtini), be kitų daiktų, rastos ir paimtos proklamacijas „TAUTIETI“ – 2 vnt. ir „ŠALIN EURĄ“ – 3 vnt. (t. 4,  b. l. 1–8).  

Kaip jau minėta, pas G. G. rastose proklamacijose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. Tačiau vien tokių proklamacijų laikymas tarp kitos rašytinės medžiagos, kuri taip pat buvo paimta iš jo namų, neužtraukia atsakomybės pagal BK 170 straipsnį. Turi būti įrodytas ir tikslas jas platinti. G. G. namuose buvo rastos tik penkios proklamacijos, beje, dvi iš jų, kaip pastebėjo teismas, stebėdamas kratos vaizdo medžiagą, atnešė ir pareigūnams atidavė pats G. G., taigi tokio nedidelio kiekio (lyginant su Ž. R. ir O. T. veika) proklamacijų laikymas nėra nusikalstamas. Proklamacijos nebuvo slepiamos. Byloje nebuvo nustatyta, kad  G. G. platino proklamacijas, kūrė proklamacijų tekstus. Kadangi neįrodyta, jog G. G. laikė penkias proklamacijas turėdamas tikslą jas platinti, jis pagal BK 170 straipsnio 1 dalį išteisinamas (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

 

Bausmė

 

Kaltinamųjų Ž. R. ir O. T. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant bausmę kaltinamajam Ž. R. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, teistumas išnykęs. Atsižvelgiant į tai, kad proklamacijų išplatinta didelis kiekis, neapykanta dar buvo kurstoma internete, teismas laiko tokią veiką pavojinga, todėl skiria Ž. R. laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant.

O. T. padarė vieną apysunkį ir vieną nesunkų nusikaltimą. Jo veika dėl proklamacijų platinimo, atsižvelgiant į jų pagaminimo mastą, laikytina pavojinga, todėl jam taip pat skiriama laisvės atėmimo bausmė. Už ginklo laikymą skirtina nedidelė laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į tai, kad O. T. anksčiau neteistas, turi sveikatos problemų, bausmės vykdymas jam taip pat atidedamas.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 301–302 straipsniais, 

 

n u s p r e n d ž i a :

 

 Ž. R. pripažinti kaltu pagal BK 170 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

Pritaikyti BK 75 straipsnį ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Kardomąją priemonę palikti rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Pagal BK 121 straipsnį, 122 straipsnį Ž. R. išteisinti neįrodžius, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką.

 O. T. pripažinti kaltu pagal BK 170 straipsnio 1 dalį ir 253 straipsnio 1 dalį ir nubausti:

 pagal BK 170 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 4 mėnesiams;

 pagal BK 253 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

 Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi paskirtas bausmes iš dalies sudėti, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės – 3 mėnesius – ir nustatyti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 9 (devyniems) mėnesiams.

Pritaikyti BK 75 straipsnį ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Kardomąją priemonę palikti rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

G. G. pagal BK 170 straipsnio 1 dalį išteisinti neįrodžius, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką.

Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

Daiktinius įrodymus, saugomus  Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus sandėlyje, paskirstyti taip:

Revolverį „ME Flobert 4“ modelio Nr. (duomenys neskelbtini) ir 47 vnt. šovinių konfiskuoti ir perduoti Lietuvos ginklų fondui.  

 2015-03-19 kratos O. T. name metu paimtus:  924 vnt. agitacinių lapų su užrašu „AMERIKA IR EUROPA ŽUDO LIETUVĄ“;  2 lapus su  O. T. kreipimusi   ir raštu „Sambūris Vieningi“, įmautę su 5 vnt. sunumeruotų  lapų mėlynos spalvos rašikliu rusų kalba rašytu tekstu; 4 vnt. skrajučių „Tautieti“ ; mažesnio formato skrajučių, kuriose agituojama „Šalin JAV-NATO-ES OKUPANTUS IR KAPITALISTINĮ IŠNAUDOJIMĄ“; įmautę, kurioje keturi vienodi lapai, kuriuose kreipimasis į „Tautietį“; įmautę, kurioje keturi lapai spausdintinėmis raidėmis juodos spalvos tekstu „ŠALIN EURĄ“, 28 vnt. lapų, kuriuose sudarytos lentelės „Lietuvos projektas arba kaip įveikti „drakoną“; 48 vnt. skrajučių „Laisvę Lietuvai. Už tautinę ir socialistinę revoliuciją“, 176 vnt. agitacinių proklamacijų „Šalin eurą“, įmautę su A4 formato lapais, kurių pirmas prasideda pavadinimu „Lietuvos okupacija…“,  sunaikinti.

 atšviestą 230 lapų knygą „Vidinis TSRS  Preduktorius“ ; susegtus 23 lapus rusų kalba teksto, pavadinimu „Metodologija poznanija …“; įmautę su A4 formato lapais rusų kalba, prasidedančiais tekstu „6 prioritetov..“; paketą su 12  atspausdintų lapų, pavadintų „Istina“;  įvairius lapus su tekstais, 359 vnt. A4 formato lapų su tekstu lietuvių ir rusų kalbomis „Brangūs klaipėdiečiai“, grąžinti O. T..

2015-03-19 kratos metu pas G. G. paimtus: 4 vnt. proklamacijų „TAUTIETI“, 1 vnt. „ŠALIN EURĄ“ sunaikinti. Lapą su tekstu „Kviečiame į Valstybės atkūrimo dienos minėjimą Kaune“, laikraštį „Socialistinio liaudies fronto žinios“, 3 lapus su trijų asmenų – J. M., K. A. ir A. T. – nuotraukomis, 3 lapus su asmenų sąrašais, voką, adresuotą L. G., jame asmens, pasirašiusio D. vardu, laišką, 2 sąsiuvinius su užrašais, supakuotus į voką, grąžinti G. G..

 135 vnt. lapelių „TAUTIETI“, 6 vnt. lapelių „Tautieti“, 206 vnt. lapelių „TAUTIETI“, 6 vnt. A 4 formato lapelių „Šalin eurą“, 5 vnt. A4 formato lapelių „Tautieti“, 14 vnt. mažesnio formato lapelių „Tautieti“, 267 vnt. A4 formato lapelių „Šalin eurą“, 9 vnt. lapelių „Jie iš pardavė Lietuvą“, 334 vnt. proklamacijų  su tekstu, pavadintu „Laivę Lietuvai. Už Tautinę ir socialistinę revoliuciją“, ir 27 vnt. proklamacijų su tekstu, pavadintu „Laisvę Lietuvai. Už tautinę ir socialistinę revoliuciją“, „Tautieti, atmink, kad“, paimtus iš Ž. R., mėlynos spalvos sąsiuvinį langeliais su užrašais, užrašų knygutę odiniu viršeliu su išplėšytais lapeliais, pilkos spalvos užrašų knygutę, užrašų knygutę-sąsiuvinį langeliais baltu viršeliu su užrašais, įvairius lapelius su užrašais. sunaikinti. Knygutę „Iš imperijos į imperiją“, atspausdintą knygutę „Revoliucinio nacionalizmo pagrindai“, atspausdintą knygutę J. Š. „Mano politinis testamentas“, 3 vnt. knygučių  „Šturmuotojas“, 5 vnt. laikraštukų „Tautos kelias“, 2 vnt. fotonuotraukų 2 vnt. diskelių CD-R ir DVD+R, grąžinti Ž. R.  

2015-03-19 padarytų kratų pas K. J., pas M. B.-R., ir pas C. V., padarytas paimtų kompiuterių standžiuosiuose diskuose buvusios informacijos kopijas, įrašytas į  išorinį  standųjį diską Nr. E3A9JJHFB0191F; išoriniame standžiajame atminties diske Nr. E3A9JJHF3035D2 įrašytą K. J. kratos metu kompiuteriuose rastą informaciją; išoriniuose  standžiuosiuose atminties diskuose Nr. E3A9JJHFB0192A ir E3A9JJHFB01929  padarytos kratos metu pas J. V., paimtų kompiuterių standžiuosiuose diskuose buvusios informacijos kopijas; išoriniame  standžiajame atminties diske Nr. E3A9JJHF303622 padarytų kratų metu pas R. P. spaustuvėje, pas A. M. bei pas V. L., (duomenys neskelbtini) paimtų kompiuterių standžiuosiuose diskuose buvusios informacijos kopijas; V. L. viešų pasisakymų „Facebooko“ paskyroje bei kompiuteryje rasto tekstinio dokumento „Levitavimo pagrindai“ išorinio  standžiojo atminties disko atvaizdą; išorinius atminties diskus, kurių numeriai E3A9JJHFB0191F, E3A9JJHF3035D2, E3A9JJHFB0192A, E3A9JJHFB01929 ir E3A9JJHF303622; 21 vnt. DVD-R diskus su kratų metu rasta informacija fotoaparate „Olympus VN-5500PC“, V. L. SMS, M. B.-R. telefonuose „Nokia 6300“, „Nokia 5230“, „Samsung-Galaxy S2“ rasta informacija, G. G. telefone rasta informacija, Ž. R. telefone „Nokia 5230“ rasta informacija, K. J. 3 telefonuose rasta informacija, J. V. telefonų informacija, V. L. telefonuose rasta informacija, J. V. fotoaparate „Hitachi“ rasta informacija, A. M. mobiliojo ryšio telefone  ASUS WINDOWS MOBILE rasta informacija, sunaikinti.

 Perduotą teismui voką su išvardintais daiktais (13 punktų) saugoti prie bylos.

Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėjas         Dalius Jocys

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));