LAT pradėjo nagrinėti Henriko Daktaro kasacinį skundą

daktaronutartis

daktaronutartis

LAT pradėjo nagrinėti Henriko Daktaro kasacinį skundą

Kristina Sulikienė

Šių metų lapkričio 2 dieną įvyko pirmasis posėdis kasacinėje byloje (Vytautas Piesliakas  (pirm. ) Rima Ažubalytė  (pran.), Dalia Bajerčiūtė, baudžiamoji byla 1-01-2-00015-2005-7 | 2K-224-976/2017, kur Henrikas Daktaras prašo peržiūrėti jo nuteisimą, bei išnagrinėti tinkamai bylą – nes 2016 06 16 Lietuvos Aukščiausiojo teismo išplėstinė 7 teisėjų kolegija iš viso sugebėjo nieko nepasisakyti apie 2 šio piliečio kasacinius skundus, o išteisinę dar vieną galimą „stukačių“, bylą grąžino nagrinėti apeliacine tvarka, nors jeigu paskutinėje instancijoje kažkas išteisinamas – tada bylą privalo grąžinti peržiūrėti visų dalyvių atžvilgiu, to nebuvo padaryta. Akivaizdžiai demonstruotas palankumas Gudomskiui: jam nusikaltimo senatis galioja, o štai Abariui ir Daktarui galioja kažkoks kitas kodeksas.

daktaronutartis

 

Keisčiausia, jog byloje teismai taikė nuo 2003 metų galiojantį Baudžiamąjį kodeksą, kalbėdami apie veikas, padarytas prie 1961 metų kodekso. Tai yra absoliutus teisinis neraštingumas. Netinkamai taikyta nusikalstamos susivienijimo veika (trijų ir daugiau asmenų susivienijimas: Henrikas Daktaras iki 1992 metų buvo kalėjime Sibire, todėl iš viso nesuvokiama, kaip jis gali būti kaltinamas „Daktarų“ grupuotės sukūrimu ir vadovavimu jai), netinkamai taikyta ir ieškinio senaties samprata, taikoma senatis iš naujojo kodekso 20 metų už nužudymą, nors senajame buvo tik 15 metų. 

Benagrinėjant bylą iš naujo apeliacine tvarka, Lietuvos Apeliacinis teismas priėmė keistą 4 lapų sprendimą, kur kaltino Henriką Daktarą Sigito Čiapo nužudymu – nors yra įsiteisėjusi nutartis dėl išteisinimo. Teismas labai gudriai susuko, jog nors ir yra išteisintas, tačiau teismas pabrėžia, jog Henrikas Daktaras yra kaltas. Tai yra nelogiškumo viršūnė, ir teisinis absurdas, nes asmuo yra nekaltas, jeigu išteisintas, o keisti išteisinamojo nuosprendžio štai tokiais sakinukais, įveltais į kitų nutarčių tekstus – negalima. 

Todėl Henrikas Daktaras 2017 01 27 sprendimą apskundė kasaciniu skundu.

Kaip žinia, „didžioji žiniasklaida“ vakar pranešė kažkokias nesąmones, kad Henriko Daktaro advokatas neva prašo atnaujinti priocesą, ir neva tai daro prokuratūroje. Pačios antraštės klykė „Henriką Daktarą bandoma ištraukti į laisvę“. Taip išeina, jog spauda žino apie kasaciją, kurioje surašyta, jog LAT pernai iš viso neišnagrinėjo bylos, ir suimtasis faktiškai sėdi be sprendimo – tačiau parašė kažkokį absurdą, apie kažkokį advokatą, kuriam nesiseka atnaujinti bylos prokuratūroje.

Aišku, buvo toks “planas“ „po visko reikės kreiptis į prokuratūrą“, bet aktyviajam advokatui nesiseka – nes byla dar nesibaigę. Tą ir atsakė jam Evaldas Pašilis: „Turite kreiptis nagrinėjamoje byloje, nes procesas nepasibaigęs – jis kasacinėje instancijoje“. Kad visuomenė nesužinotų apie šio advokato apgavystes, jis turbūt kreipinėjasi toliau, ir tekina informaciją delfiams, šmelfiams, o visuomenė nesugeba juk pasitikrinti LAT sistemoje, kada koks posėdis. Tai todėl ir pateikiu informaciją, kad nebūtų kvailinami žmonės netikromis naujienomis.

Nei proceso atnaujinimas, nei kreipimasis į EŽTT nėra galimas, kol vyksta procesas Lietuvoje, tačiau aktyvusis advokatas jau skundą į EŽTT išsiuntė pernai, aišku, skundas nebuvo priimtas, nes EŽTT nustatė, jog nepasibaigę teisminiai procesai Lietuvoje. Tai yra vienas labiausiai reklamuojamų advokatų Lietuvoje, tik nelabai suprantu – ką jis gali pasiūlyti: nebent visiškai supainioti klientams galvas ir visiškai ištuštinti jų pinigines? 

Ne paslaptis, jog kai sistema negali paveikti persekiojamo asmens, tada ima veikti subtiliau – suteikia tokį advokatą, kuris vykdo visus sistemos paliepimus, ir kuris sugeba apiburti ir apkvailinti klientą. Tam ir reikalinga klaninė – monopolinė advokatūros sistema : kad būtų galima nustekenti ir taip nuskriaustus žmones, palikti juos be jokios pagalbos. Todėl taip žiauriai bandoma susidoroti su klaninei – monopolinei sistemai nepriklausančiais juristais: jų nei paveiksi, nei pagąsdinsi išmetimu iš klano. Jie elementariai tam klanui nepriklauso. 

Į mane šią žiemą kreipėsi Henrikas Daktaras ir prašė paaiškinti, kas vyksta, nes jam nesako jo advokatai – kadangi jo aplinka dokumentų kategoriškai neteikė, atsisiunčiau iš teismų sistemos, ir pamačiau, kad vyksta normali apeliacinė instancija. O kad suimtasis nepareikštų jokių reikalavimų, jam buvo pakištas sutrumpintas apeliacinio skundo variantas. Nors procesas dalinių baudžiamųjų bylų nenumato – nes baudžiamasis procesas yra visuminis procesas. 

Aktyvusis advokatas pakišo ir savo surašytą kasaciją, kur prašė beprotiško dalyko – kad bylą perimtų nagrinėti civilinių bylų skyrius. Skaičiau ir negalėjau patikėti savo akimis – ar galima labiau tyčiotis iš kliento? 

Henrikas Daktaras paprašė surašyti kasaciją baudžiamojoje byloje, tas buvo padaryta, bet kadangi aktyvusis advokatas buvo išmonijęs parašą ant civilinės bylos, tai teismas pirma nepriėmė antros kasacijos, o vėliau galėjo ir priimti: visais atvejais ryšys šiuo metu nutrūkęs su kaliniu, tačiau iš delfio isterijos akivaizdu, jog gali būti nagrinėjama byla visa apimtimi – nes baudžiamasis procesas nenumato bylos nagrinėjimo „dalyje nuosprendžių“, kaip absurdiškai pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis teismas pernai.

Nesuprato net jokių aukštųjų mokslų nebaigęs Henrikas Daktaras: kaip gali būti kelių nuosprendžių VIENA DALIS? Kuri tai dalis, kaip ją identifikuoti? O rezoliucinėje 2016 06 16 sprendimo dalyje Henriko Daktaro kasacinis skundas nei tenkintas, nei atmestas – jis likęs neišnagrinėtas iš viso, yra pasisakyta dėl visų kitų asmenų. Patys galit įsitikinti, sprendimas juk viešai randamas. Visuomenė niekada netikrina, ką meluoja delfiai – o aklai tiki, jog Henrikas Daktaras, kurio net dvi kasacijos liko neišnagrinėtos, neva sėdi iki gyvos galvos. Tai kur tas sprendimas su tokiu nutarimu? Parodykit!

 

Tai tik įrodo, jog mūsų spauda nesugeba susirinkti paprastų kasdienių naujienų, ir rašo absoliučią propagandą.O ką daryti, kad byloje, kurioje iki šiol nėra priimtas galutinis sprendimas, spauda jau nuteisė Henriką Daktarą iki gyvos galvos.

Priminsiu skaitytojams, jog šioje byloje ne tik kad lavonai, kurių nužudymu kaltinamas Henrikas Daktaras, nerasti, bet visiems nusikaltimams suėjusios senatys, o „disponavimo netikru dokumentu“ veikloje tiek Lietuvos prokuratūra, tiek Lietuvos teismai peržengė jurisdikciją – nes H. Daktaras Kęstučio Šimkaus, galimai Valdo Adamkaus prezidento patarėjo diplomatiniu pasu, disponavo Bulgarijoje, todėl tik Bulgarijos teismas ir galėtų jį teisti dėl šios veikos. Kitas klausimas, jeigu kažkas, turintis diplomatinį statusą jam davė pasą, kad jis pabėgtų iš Lietuvos – tai iš viso kyla klausimas, ar yra nusikaltimo sudėtis: juk Henriko Daktaro namai buvo apšaudyti iš „pedesetkės“ (kulkosvaidžio), o į vaikų kambarį buvo įmesta granata).

„Betirdamas“ šią „bylą“ prasigėrė Algimantas Kliunka, o visiškai neviešas asmuo Alvydas Sadeckas 2015 03 19 LNK TV studijoje įrodinėjo apie Henriką Daktarą, koks jis negeras žmogus. Po šio viešo įrodinėjimo, A. Sadeckas kitose bylose įrodinėjo, jog yra privatus asmuo – nors dalyvavo ne vienoje laidoje kaip Daktaro „nusikaltimų“ ekspertas. 

Visa byla grįsta viešaisiais ryšiais. Pagrindinis klausimas – kodėl Henrikui Daktarui, kaip visiems kitiems, pašalintiems iš bylos, netaikoma nusikaltimo senatis (juk kalbama apie veikas, padarytas prieš 25 metus) – lieka neatsakytu.

Senasis Baudžiamasis kodeksas neturėjo tokių senačių, kaip 25 metai, už nužudymą buvo 15 metų senatis, ji lygiai suėjo tada 2008 metų gruodį, kai Henrikas Daktaras išvyko iš Lietuvos į Bulgariją.

Kokios būsenos prokurorai ir tyrėjai kurpė bylą – lieka paslaptimi.

Bet kad byla nuo pradžių iki galo suklastota, o LAT net 7  teisėjai posėdžiaudami nutarties rezoliucinėje dalyje 2016 06 16 iš viso NIEKO nepasisakė dėl 2 Henriko Daktaro kasacijų – tai yra plikas faktas, ir gali tekti atsakyti prieš EŽTT, kuris šiais metais  kitoje byloje, kur kalinių kalinčių iki gyvos galvos, grupė laimėjo prieš Lietuvą, pasisakė, jog Henriko Daktaro teisės yra pažeistos – nes Lietuva neturi lygtinio paleidimo sistemos kaliniams, kalintiems iki gyvos galvos. 

Šiuo metu Seimas privalo skubos tvarka įvesti lygtinio paleidimo sistemą net iki gyvos galvos nuteistiems asmenims.

Kaip gražu bus, kai visos paperkamos spaudos priemonės turės „vyniotis“ ir bandyti paaiškinti, ką reiškia, kad jų klykimas „Henrikas Daktaras numirs kalėjime“ tebuvo jų perputusių struktūrinių pinigų isterija, kurią sukėlė daugiadienės, balti arkliai – bet ne žurnalistikos darbo pervargimas. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));