„Laisvo laikraščio“ redaktorius bus teisiamas už „piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“ – rašė straipsnius

Klanas

Klanas

„Laisvo laikraščio“ redaktorius bus teisiamas už „piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“ – rašė straipsnius

Aurimas Drižius

Lietuvos mafijinė prokuratūra nepaliauja linksminti – gavau šaukimą gegužės  16 d. į Vilniaus apylinkės teismą, kuri teisėjas U.Trumpulis mane teis už tai, kad aš „piktnaudžiavau tarnybine padėtimi“.

 

Klanas

Ta proga net nepatingėjau pasižiūrėti įstatymo:

 

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

KEISTA:

2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1472 (nuo 2011 07 05)

(Žin., 2011, Nr. 81-3959)

 

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

Garsioji Kauno prokurorė Poškienė nusprendė, kad straipsnių rašymas yra „piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi“ ir bet kurį žurnalistą galima prilyginti valstybės tarnautojui.

Kaip žinia šitie prokuratūros banditai jau dešimt metų mane teisia, įvedę cenzūrą, kurią draudžia tiek Konstitucija, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymą – ir nieko, teisėjams tai tinka. Tik po to, kai Aukščiausias teismas tiems debilams išaiškino, kad straipsnių rašymas savaime nėra nusikaltimas, jie nusprendė pritaikyti kitą BK straipsnį.

 

Todėl belieka pacituoti prokurorės Poškienės kaltinamąjį aktą:

 

„Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio“ direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, t.y. asmeniu prilyginamu valstybės tarnautojui ir būdamas atsakingas už šios visuomenės informavimo priemonės turinį, turėdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. numatytą pareigą visuomenei skleisti tik teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. tyčia nepatikrinęs įtariamojo Algimanto Rėklio interviu metu pateiktos melagingos informacijos 2012 m. rugsėjo 22 d.-2012 m. rugsėjo 28 d., savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ Nr. 38, parašė bei išspausdino straipsnį „Nukentėjusiems nuo V.Milinio (buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko įsūniojgrasinama mirtimi“, kuriame pažeisdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d.; 14 str. 2 d.; 19 str. 2 d.; bei 22 str. 8 d. 4 p. ,nuostatas, viešai paskelbė melagingus, tikrovės neatitinkančius, garbę ir orumą žeminančius prasirftanymus, apie mirusį Vaidą Milinį, nulėmusius žmonių panieką ir pakirtusius pagarbą 2010 m. gruodžio ii d. mirusiojo Vaido Milinio atminimui, teigdamas: „Todėl Generalinė prokuratūra galėtų pasidomėti savo kolegų iš Kauno veiklą arba tiesiog pasikelti policijos duomenis ir nukentėjusiųjų nuo šio piliečio žmonių pareiškimus. Tada nereikėtų per savo spaudą bandyti visuomenę įtikinti, kad Vaidą Milinį nužudė ir apšmeižė su judėjimo „Drąsos kelias“ susiję žmonės, kurie neva susekė ir nustatė, kad V.Milinis yra trečiasis jų ieškomas pedofilas „Aidas“. Neva dėl to V.Milinis ir buvo nužudytas.“ tuo sukeldamas Milinių šeimai- Albertui Miliniui, Marijai Milinienei, Nojui Miliniui, Simonai Milinytei didelius ir nuolatinius dvasinius išgyvenimus ir padarydamas didelės žalos Milinių šeimai, t. y. tokiu budu padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 str. 1 d.

Be to, jis Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio“ direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, būdamas atsakingas už šios visuomenės informavimo priemonės turinį, 2012 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. rugsėjo 28 d. savaitraštyje Nr. 38 „Laisvas laikraštis“, išspausdindamas straipsnį „Nukentėjusiems nuo V.Milinio (buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko įsūnio) grasinama mirtimi“, kuriame viešai paskelbė melagingus prasimanymus galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą 2010 m. gruodžio 11 d. mirusiojo Vaido Milinio atminimui, teigdamas: „Todėl Generalinė prokuratūra galėtų pasidomėti savo kolegų iš Kauno veiklą arba tiesiog pasikelti policijos duomenis ir nukentėjusiųjų nuo šio piliečio žmonių pareiškimus. Tada nereikėtų per savo spaudą bandyti visuomenę įtikinti, kad Vaidą Milinį nužudė ir apšmeižė su judėjimo „Drąsos kelias“ susiję žmonės, kurie neva susekė ir nustatė, kad V.Milinis yra trečiasis jų ieškomas pedofilas „Aidas“. Neva dėl to V.Milinis ir buvo nužudytas.“, įvardindamas mirusįjį Vaidą Milinį kaip įtariamąjį pedofilijos byloje, t.y. tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 313 str. 2d.

Be to jis, Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio“ direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, t.y. asmeniu prilyginamu valstybės tarnautojui ir būdamas atsakingas už šios visuomenės informavimo priemonės turinį, turėdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. numatytą pareigą visuomenei skleisti tik teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. tyčia nepatikrinęs įtariamojo Algimanto Rėklio interviu metu pateiktos melagingos informacijos 2013 m. balandžio 20 d. -2013 m. balandžio 26 d., savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ Nr. 16, parašė bei išspausdino straipsnį „Kauno policija ir STT slepia įtariamus Vaido Milinio nusikaltimus“, kuriame pažeisdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d.; 14 str. 2 d.; 19 str. 2 d.; bei 22 str. 8 d. 4 p., nuostatas viešai paskelbė melagingus, tikrovės neatitinkančius, garbę ir orumą žeminančius prasimanymus apie mirusį Vaidą Milinį, nulėmusius žmonių panieką ir pakirtusius pagarbą 2010 m. gruodžio 11 d. mirusiojo Vaido Milinio atminimui, rašydamas: „Tačiau kaip tas Vaidas Milinis, kuris grasino jums pistoletu, kaip jam baigėsi.“, bei „Jis galimai turėjo ir problemų su narkotikais. Tačiau jokių įrodymų nėra? Žinoma, kad nėra, tačiau jeigu kažkas daro jam „stogą“, tai aišku, kad mos įrodymus moka sunaikinti“, tuo sukeldamas Milinių šeimai- Albertui Miliniui, Marijai Milinienei, Nojui Miliniui, Simonai Milinytei didelius ir nuolatinius dvasinius išgyvenimus ir padarydamas didelės žalos Milinių šeimai t. y. tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 str. 1 d.

Be to, jis Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio“ direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, būdamas atsakingas už šios visuomenės informavimo priemonės turinį, 2013 m. balandžio 20 d. -2013 m. balandžio 26 d., savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ Nr. 16, parašė bei išspausdino straipsnį „Kauno policija ir STT slepia įtariamus Vaido Milinio nusikaltimus“, kuriame viešai paskelbė melagingus prasimanymus galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą 2010 m. gruodžio 11 d. mirusiojo Vaido Milinio atminimui, rašydamas: „Tačiau kaip tas Vaidas Milinis, kuris grasino jums pistoletu, kaip jam baigėsi.“, bei „Jis galimai turėjo ir problemų su narkotikais. Tačiau jokių įrodymų nėra? Žinoma, kad nėra, tačiau jeigu kažkas daro jam „stogą“, tai aišku, kad tuos įrodymus moka sunaikinti“, apibūdindamas mirusįjį Vaidą Milinį itin neigiamai, tuo pažemindamas ir sumenkindamas jį visuomenės akyse, t.y. tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK

3 0Hrl0

313 str. 2d.

Be to jis, Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio“ direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, t.y. asmeniu prilyginamu valstybės tarnautojui ir būdamas atsakingas už šios visuomenės informavimo priemonės turinį, turėdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. numatytą pareigą visuomenei skleisti tik teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. tyčia nepatikrinęs įtariamojo Algimanto Rėklio interviu metu pateiktos melagingos informacijos 2013 m. gegužės 11 d.- 2013 m. gegužės 17 d. savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ Nr. 19, parašė bei išspausdino straipsnį „Svarbiausioji pedofilijos bylos liudininkė Marija Milinienė skęsta melo jūroje?“, kuriame pažeisdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d.; 14 str. 2 d.; 19 str. 2 d.; bei 22 str. 8 d. 4 p., nuostatas, viešai paskleidė apie Milinių šeimą- Mariją Milinienę, Albertą Milinį, Nojų Milinį, Simoną Milinytę tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti šią šeimą ir pakirsti pasitikėjimą ja, aiškindamas kaip Vaido Milinio nuotrauka atsidūrė policijos duomenų bazėje bei priskirdamas jį prie ieškomų nusikaltėlių, t. y. teigdamas: „Neva toje duomenų bazėje saugomos ir visų Lietuvos teisėjų ir jų vaikų nuotraukos. Tačiau yra kiek kitaip – policijos duomenų bazėje saugomos policijos ieškomų, įtariamų nusikaltėlių nuotraukos. Kaip toje bazėje atsirado Vaido Milinio nuotrauka – mįslė.“, tuo sukeldamas Milinių šeimai- Albertui Miliniui, Marijai Milinienei, Nojui Miliniui, Simonai Milinytei didelius ir nuolatinius dvasinius išgyvenimus ir padarydamas didelės žalos Milinių šeimai t.y. tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 str. 1 d.

Be to jis, Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));