gfJMIiCI0kg6QAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Socialistinis Liaudies frontas 

 

png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAAECAYAAACk7+45AAAADklEQVQYV2NkgAJG3AwAAH4ABQNeuYIAAAAASUVORK5CYII=

LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui  

LR Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

 

2019-01-14

 

PAREIŠKIMAS

DĖL POLITINIŲ  REPRESIJŲ IR NACISTINIŲ NUSIKALTĖLIŲ GARBINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

  Mes, tarptautinės akcijos ,, Už taiką ir žodžio laisvę“, dalyviai, pastebime kad Lietuvoje įvykdytas dar vienas  nuožmus išpuolis prieš žodžio laisvę  ir imtasi vykdyti masines politines represijas prieš antifašistus bei pilietinių organizacijų narius.

Šių metų  lapkričio-gruodžio mėnesiais įvyko visa eilė slaptų areštų. Vykdytos ir kratos bei kitos represinės akcijos. Slapta suimtas ilgametis Socialistinio Liaudies fronto lyderis  Algirdas   Paleckis, jo kolega Leonas Minkevičius ir eilė kitų asmenų. Suimtas ir istorikas Valerijus Ivanovas. Kratos be areštų vyko antifašistų Pavelo Ževžikovo, Artūro Šidlausko ir kai kurių kitų asmenų namuose. A. Paleckis ir du jo bendražygiai iki šiol laikomi kalėjime.

 

Specialiosios tarnybos vykdo grubius provokacinius veiksmus. Politiniai persekiojimai ir masinis šmeižtas opozicijos atstovų atžvilgiu jau virto tradicija, bylos V. Titovo, P. Masilionio,  V. Lekstučio, R. Plungės, D. Šulco, G. Grabausko ir kitų antifašistų bei žmogaus teisių gynėjų atžvilgiu –tai akivaizdūs žmogaus teisių pažeidimai. Vykdomas grubus spaudimas Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atžvilgiu. Ypač ciniškai pastaruoju metu puolamas Viačeslavas Titovas-dėl Klaipėdos tarybos posėdžio metu pareikštos nuomonės apie A. Ramanauską –Vanagą jam iškelta baudžiamoji byla, atimtas pasas, jam pastoviai grasinama. Kalėjime jau keli metai laikomas pulkininkas Jurijus Melis, jam fabrikuojama baudžiamoji byla.

Lietuvoje atvirai  kurstoma rusofobija ir antisemitizmas, konkretūs pavyzdžiai: ilgai persekioti V. Lekstutis, Ž. Razminas, O. Titorenko, J.Valiukėnas, G.Grabauskas ir kai kurie kiti asmenys saugumo pažymose buvo vadinami ,,prorusiškų ardomųjų grupių“ nariais, neseniai  vykusio mokytojų streiko organizatoriai išvadinti ,,žaliais žmogeliukais“ ir ,,Putino smogikais“, 2015 m rugsėjo 6 d. Ukmergėje neteisėtai sulaikytas ir į policijos komisariatą nuvežtas į Holokausto aukų pagerbimo ceremoniją vykęs žydų bendrijos atstovas, gidas ir publicistas Ch.Bargmanas, paimti jo dokumentai, jis buvo fotografuojamas ir kitaip žeminamas. Per Vasario 16-ają ir Kovo 11-ają  vykstančius neofašistų maršus nešami Povilo Plechavičiaus, Jono Noreikos ir kitų  Holokausto vykdytojų portretai, skamba šūkiai ,,Juden raus“.

 

Regimi ir akivaizdūs žodžio laisvės pažeidimai, kaip konkrečius pavyzdžius galima paminėti: nuožmų spaudimą ,,Laisvo laikraščio ir jo redaktoriaus Aurimo  Drižiaus atžvilgiu, spaudimą leidykloms ,,Politika ir ,,Baltoji gulbė, kai kurių knygų faktinį draudimą-tai Rūtos Vanagaitės, Vytauto Petkevičiaus, Nikolajaus Starikovo, Galinos Sapožnikovos ir kai kurių kitų autorių knygos. Taikūs užsienio piliečiai-kaip Igoris Revinas, Aleksandras Diukovas, Josifas Korenas, Galina Sapožnikova ir daug kitų žurnalistų, istorikų, žmogaus teisių gynėjų deportuojami iš Lietuvos.

 

Tuo pat metu regimas toks pavojingas procesas –nacistinių nusikaltėlių garbinimas. Nors Lietuvos ir įvairių užsienio šalių antifašistai, pažangūs žurnalistai, menininkai ir mokslininkai daug kartų reikalavo pašalinti su nacistiniais nusikaltėliais Jonu Noreika-generolu Vėtra ir Juozu Krikštaponiu susijusius objektus (paminklus, paminklines lentas, aikščių ir mokyklų pavadinimus),  nors 2018 m. rugsėjo mėnesį analogišką poziciją žodžiu bei raštu pareiškė ministras Linas Linkevičius ir Vyriausybės kanclerio pavaduotojas  Deividas Matulionis, tačiau iki šiol nesiimta pašalinti šių objektų. Ir toliau garbinami J. Žemaitis-Vytautas, A. Slučka –Šarūnas, A. Starkus –Montė, J. Barzda-Klevas, S. Staniškis-Litas, J. Misiūnas-Žalias Velnias ir kiti Holokausto vykdytojai. Laisvės premija įteikta 7 Holokausto vykdytojų parankiniams, tame tarpe  žudikui Jonui Kadžioniui ( yra tikri faktai-nužudė moterį) ir plėšimus bei padegimus vykdžiusiam Jonui Čeponiui.

 

Мes teigiame:

 

Reiškiame protestą prieš  masinių politinių represijų vykdymą Lietuvoje. Politinės represijos ir žodžio laisve apribojimai, kaip ir  neofašistų  grupuočių palaikymas, nacistinių nusikaltėlių garbinimas, rusofobijos ir antisemitizmo kurstymas faktiškai kelia tikras grėsmes visuomenei, tai grubi provokacija prieš Lietuvą. Reikalaujame :

 

Imtis priemonių nutraukti politines represijas.  Nutraukti ir rusofobijos bei antisemitizmo kurstymą, atvirą nacistinių  nusikaltėlių garbinimą Lietuvoje.

Paleisti iš kalėjimų A. Paleckį ir kitus suimtus   patriotus, gražinti per kratas iš jų paimtus daiktus. Paleisti iš  kalėjimo jau daugelį metų kalinamą J.Melį.

 

Socialistinis Liaudies frontas –pirmininkas Giedrius Grabauskas

 

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga-pirmininkas Donatas Šulcas

 

Motinų klubas-pirmininkė Birutė Dilpšienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));