“Laisvą laikraštį” bandoma uždaryti Dalios Grybauskaitės paskirtų teisėjų rankomis (pildoma)

Ziukienes1_Page_1

Ziukienes1_Page_1

“Laisvą laikraštį” bandoma uždaryti Dalios Grybauskaitės paskirtų teisėjų rankomis (pildoma)

 

Aurimas Drižius

Pirmame šių metų „Laisvo laikraščio“ numeryje pasirodžius straipsniui „Paaiškėjo, kad Lietuvos prezidentė Dalia Gžybovska yra rusė pagal kilmę, o jos tėvas Polikarp Gržybovski sėdėjo penkis metus kalėjime už plėšimą“, laikraštis liko spaudos platinimo monopolininko UAB „Press Express“ sandėlyje ir skaitytojų nepasiekė.

Šiandien redakcijoje netyla skaitytojų skambučiai – žmonės klausinėja, kur dingo „Laisvas laikraštis“, ir kodėl jie jo negali įsigyti.

 

Tik šiandien paaiškėjo, kad „Press Express“ nutraukė ‚Laisvo laikraščio“ platinimo sutartį. Vėliau įmonė paaiškino, kad vis dėlto leidinys bus platinamas, tik reikia perskaičiuoti PVM mokęstį.

Oficialiai prekybininkai teigia, kad taip padaryta todėl, kad „Laisvas laikraštis“ paskelbtas neetišku Visuomenės informavimo etikos komisijos, todėl ir atsisakyta jį platinti. Nors pagal minėtos komisijos sprendimus neetiškais buvo pripažinti tiek „Lietuvos rytas“, tiek ir „Respublika“, tačiau niekas nebandė riboti jų patekimo į spaudos platinimo tinklus.

 

„Laisvas laikraštis“ PVM

Gautieji
x
 
 
 
 
 
 

 

Laba diena, p. Aurimai,

 

Dėl Jūsų leidino „Laisvas laikraštis“  pripažinimo neetišku,   nuo 2019m. sausio 1-os dienos stabdome leidinio platinimą.

Visuose mažmeninėse prekybos vietose nuo sausio 1-os dienos leidinio kainos yra įvestos pritaikius lengvatinį PVM tarifą.

 

Leidinys į logistikos centrą nebus priimamas.

 

 

 

Irmina Žitkauskienė

Produkto vadybininkė

 

Tel.: + 370 2304398

Fax. :+370 2304397

Mob.: +37069837160

M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326

Vilnius, Lietuva

irminaz@pressexpress.lt

www.pressexpress.lt

 

 

ĮSPĖJIMAS DĖL KONFIDENCIALUMO Šiame pranešime esanti informacija yra skirta tik asmeniui, kuriam ji adresuota. Pranešime gali būti konfidenciali ar viešai neskelbtina informacija, kuri pagal galiojančius įstatymus laikoma profesine ar komercine paslaptimi. Jei šis pranešimas buvo skirtas ne Jums, griežtai draudžiama atskleisti, kopijuoti, platinti ar imtis bet kokių veiksmų, susijusių su šios informacijos panaudojimu, ir tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsdami praneškite mums, atsakydami į šį elektroninį pranešimą, ir jį ištrinkite.

Tačiau „Laisvas laikraštis“ išmestas iš šio tinklo, nepaisant to, kad jis turi galiojančią sutartį su jau minėtu „Press Express“, kurioje numatyta, kad leidėjas įsipareigoja laiku pateikti leidinį, o platintojas įsipareigoja jį pateikti į prekybos tinklus.

Tačiau pirmojo šių metų numerio nėra niekur, išskyrus „Norfos“ prekybos tinklą ir „Kauno spaudą“ – šie platintojai ir toliau platina „Laisvą laikraštį“.

Tačiau ‚Press Express“, kuri turi monopolines teises tiekti leidinį „Maxima“, „Iki“, Rimi ir narvesen tinkluose, išmetė leidinį iš prekybos tinklų, taip padarydama didelę žalą leidinį leidžiančiai bendrovei.

Nors vienintelė sankcija neetišku pripažintam leidiniui yra ta, kad jam netaikomas lengvatinis PVM tarifas, tačiau „Laisvas laikraštis“ apskritai išmetamas iš prekybos tinklų, kad reiškia jo uždarymą.

Nors jau paduotas ieškinys teismui dėl sutarties punktų laužymo, tačiau turint omenyje, kam atsiskaito visa Lietuvos teismų sistema, tai vilčių, kad teismas privers monopolininkus laikytis sutarčių ir atlyginti žalą, mažai.

Tuo labiau, kad tų pačių Dalios Grybauskaitės paskirtų teisėjų rankomis „Laisvas laikraštis“ ir buvo uždarytas.

Mat Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimas buvo apskųstas Vilniaus administraciniam teismui, tačiau šio teismo teisėjas Ernestas Spruogis nusprendė „Laisvo laikraščio“ skundo nepriimti dėl formalaus pagrindo – nes kartu su pateiktu skundu, žyminiu mokesčiu ir kitais dokumentais nebuvo pateikta pažymos, kad aš esu įgaliotas leidėjo UAB ‚Patikimas verslas“ atstovas. Nors buvo bendrovę atstovavusios teisininkės įgaliojimas ir parašas, teisėjas E.Spruogis nutarė atsisakyti nagrinėti šį skundą.

 

Oficialus pretekstas uždaryti „Laisvą laikraštį” yra šis Visuomenės etikos komisijos sprendimas, kuriame ‘Laisvas laikraštis” nubaustas už tai, kad viešai kėlė versijas, pvz., „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policija siutina „Laisvo laikraščio” keliamos versijos, kad „Audi” nebuvo nusikaltėlių motyvas”.

Dėl minėtų straipsnių dabar oficialiai pripažinta – „Laisvas laikraštis” uždaromas:

 

Ziukienes1 Page 1

 

Ziukienes1 Page 2

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));