Laisvą Seimo narių apsisprendimą kontroliuoja plaukuota ranka

12

12

TAI TURI PAMATYTI VISI !!!
TAI SKANDALINGA !!!
TAI – LR SEIMO STATUTO PAŽEIDIMAS !!!
Stebėkite, kaip Seimo daugumos „influenceriai” („įtakotojai”) nurodo kitiems Seimo nariams kaip reikia balsuoti. „Influenceriais” „dirba”: Aistė Gedvilienė; Jurgis Razma; Linas Slušnys; Antanas Čepononis; Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė; Irena Haase; Andrius Vyšniauskas; Audrius Petrošius; Paulė Kuzmickienė…
Nykštis žemyn reiškia, kad reikia balsuoti „PRIEŠ”.
Jie puikiai žino, jog tiesioginės transliacijos metu jų veiksmai balsavimo metu dėl techninių priežasčių nėra akivaizdūs.
LR Seimo statutas
1 straipsnis. Seimo nario mandatas
…………………………………………………………………………………………….
2. Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių mandatų.
112 straipsnis. Balsavimo procedūra
……………………………………………………………………………………………..
2. Posėdžio pirmininkas taip pat turi pranešti Seimo nariams, kiek balsų reikia sprendimui priimti.
3. Balsavimo metu po salę nevaikščiojama.
……………………………………………………………………………………………..
Šiandien, ketvirtadienį, balandžio 15 d., Seime vyko balsavimas dėl Seimo nutarimo „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI” projekto.
Balsavimo rezultatas: 40 – UŽ; 58 – PRIEŠ; 14 – SUSILAIKĖ.
NUTARIMO PROJEKTUI NEPRITARTA.
Facebook komentarai
});}(jQuery));