„Laisvą laikraštį” redaguoja Lietuvos policija: TAK DERŽAT, TOVARIŠČY!

pozelos

pozelos

 

„Ką turi galvoti Lietuvos gyventojas – pasirūpinta už JUS!”
– Jus visai užblokavo ar laikinai? – klausiu. Draugai atsiunčia nuorodas į straipsnius – o prisijungti negaliu. Telekomunikacijos rašo, kad pavojinga užeiti, o toliau meta į ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS puslapį, policijos web.
– Ne, per užsienio serverius galima skaityti. Galima ir atblokuoti lt .
– O man meta – kad Jūsų blokavimo Lietuvos POLICIJA pasirūpino Kaip ir mano ŽIŪRĖJIMU ???
AČIŪ SSRS TSKP ! Teisingiausiai TSKP pasaulyje !
TAK DERŽAT, TOVARIŠČY!
nepavyko
nepavyko
Redakcijos komentaras – jau du mėnesiai, kai portalą www.laisvaslaikrastis.lt blokuoja įvairios Lietuvos spec. tarnybos, pradedant žurnalistų etikos inspektore ramanauskaite. ir baigiant vyriausiuoju Lietuvos policijos komisaru Požėla.
Visi jie dabar – „Laisvo laikraščio” redaktoriai. Sprendžia, ką galima spausdinti, o ko – niekaip. Žinoma, jeigu aš sutiksiu su tokiu banditizmu, tai visai laisvai spaudai Lietuvoje amen. Jai ir taip amen, nes Lietuvos žurnaliūgos jau seniai tapo tik vyriausybės propagandos ruporais.
Tačiau Požėla su ramanauskaite gali redaguoti tik www.laisvaslaikrastis.lt tūrinį Lietuvos ribose, tai yra jie duoda nurodymus Lietuvos telekomunikacijų bendrovėms, kad „apriboti prieigą” prie portalo. Visokios telios ir tele2 iš karto taip ir padaro.
Tačiau per kitus operatorius, esančius ne Lietuvoje, portalas puikiai pasiekiamas.
Jis gali būti pasiekiamas ir Lietuvoje, tik reikia nulaužti mentų bloką per programėlę atblokuoti.lt
Kodėl visa Lietuvos mentūra ir visokios ramanauskaitės ir jos viršininkės šimonytės blokuota portalą, manau, kad aiškinti nereikia.
Žinoma, per tuos du mėnesius portalo lankomumas nukrito penkis kartus – nuo 100 tūkst. iki 20 tūkst. per dieną. Natūralu, nes jį skaityti galima tik užsienyje arba nulaužus policijos bloką:
ll1
ll1
Tačiau juokinga tai, kad tai daroma taip grubiai ir nerangiai, pažeidžiant visus LR įstatymus, kad tikrai ima pyktis.
Pvz., yra tokia Žurnalistų etikos inspektorė Ramanauskaitė.
Ramanauskaitė pareikalavo uždaryti portalą, nes jis „parteikia kitokio pobūdžio informaciją, nei skelbiama Vakarų žiniasklaidoje”.
Taip tiesiai šviesiai ir parašė.
Kartu uždraudė portale viešinti ir Vakarų žiniasklaidos vienų geriausių portalų, pvz. off-quardian.com straipsnius.
Dar juokingiau, kad ta pati Ramanauskaitė dar prieš du mėnesius išsiuntinėjo visiems operatoriams raštą, kuriuo buvo reikalaujama uždaryti laisvaslaikrastis.lt:
copy
copy
Kitą dieną, kai tai sužinojau, padavėme skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
tik pradėjus mėnesiui Ramanauskaitei atsiuntė jau anksčiau minėta ŽEIT pretenziją.
Reiškia, portalas visą mėnesį buvo uždarytas neteisėtai, be jokio pagrindo ir be jokio teismo sprendimo.
Kada man atsibos kariauti su šitais moliniais kareivėliais, kaip šimonytės, ramanauskaitės, požėlos ir pan. Juk jų pusėje – visas represinis aparatas, ir visa vadinamojo „teisėsauga”, kuri jau labai seniai virtusi banditiška organizacija.
Manau, kad niekada, nes nusileisti šiems banditams reikštu pripažinti, kad aš sutinku būti jų valdomas ir jiems paklūsti.
Kaip aš galiu paklūsti šitiems idiotams, kurie pvz., pamatę išprievartautus kelių metų vaikus, sugeba tik pasakyti, kaip cininas, kad „aukos kalbėjo labai tyliai, reiškia, jokio nusikaltimo nebuvo”.
Sužinojęs, kad Ramanauskaitė uždarė www.laisvaslaikrastis.lt visiškai neteisėtai, kreipiausi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo:

Gen. prokurorui
Pareiškėjas:
UAB „Grėsmė nacionaliniam saugumui“
Juridinio asmens kodas 305440939,
Buveinės adresas Goštauto g. 8-269, Vilnius
El. Pašto adresas: llredakcija@gmail.com
Atstovaujama vadovo Aurimo Drižiaus, Gim. 1968-08-11

Pranešimas apie nusikaltimą – piktnaudžiavimą
Pareiškėjas UAB „Grėsmė nacionaliniam saugumui“ jau daugiau nei 20 metų leidžia leidinį „Laisvas laikraštis“ bei turinį talpina internetinėje sveiatinėje www.laisvaslaikrastis.lt.
Pareiškėjas 2022-03-24 gavo trečiojo asmens UAB „CSC Telecom“ raštą, kuriame buvo nurodyta, jog dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ( ŽEIT) 2022-03-18 priimto sprendimo Nr. 288 (toliau – Sprendimas), UAB „CSC Telecom“ turėjo panaikinti prieigą vartotojams prie žiniasklaidos priemonės www.laisvaslaikrastis.lt. Tokius raštus, pareiškėjo žiniomis, atsakovas pateikė ir didžiausioms telekominikacijų bendrovėms Lietuvoje „Telia“, „Bitė“. Visos jos įvykdė minėtą atsakovo Sprendimą ir apribojo galimybę savo vartotojams pasiekti www.laisvaslaikrastis.lt.
Dėl tokių atsakovo veiksmų beveik 100 tūkst. nuolatinių www.laisvaslaikrastis.lt skaitytojų prarado galimybę skaityti portale talpinamas naujienas, be jokių teismo sprendimų buvo uždaryta visuomenės informavimo priemonė.
Atkreipiamas prokuratūros dėmėsys, kad spaudos leidinio neteisėtas uždarymas yra pasikėsinimas į vieną kertinių demokratinės valstybės pagrindų – tai yra spaudos ir nuomonių reiškimo laisvę.
ŽEIT prieš tokius veiksmus nurodydamas atlikti tretiesiems asmenims, pareiškėjo neinformavo. Pareiškėjas apie jo atžvilgiu pritaikytus suvaržymus sužinojo tik iš trečiųjų asmenų.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014-01-28 įsakymo Nr. V-10, (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-15 redakcija) (toliau- Įsakymas) 66-67 punktais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai priėmus sprendimą „Pasirašoma tiek sprendimo egzempliorių, kad po vieną atitektų skundą pateikusiam asmeniui, viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui (-ams), duomenų valdytojui ir (ar) tvarkytojui, dėl kurio (-ių) veiksmų priimtas sprendimas. Vienas pasirašytas egzempliorius lieka Tarnyboje. <…> Su priimtu sprendimu inspektorius supažindina skundą pateikusį asmenį bei viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją dėl kurio veiksmų priimtas sprendimas“.
ŽEIT iki pat skundo padavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui nepateikė mums jokio rašto apie portalo uždarymą ir jo motyvus. Iki pat skundo padavimo pareiškėjui nebuvo pateiktas atsakovo sprendimas, ŽEIT pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo imperatyvias Įsakymo nuostatas, dėl ko priimtas Sprendimas naikintinas kaip neteisėtas.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad 2022-04-15 pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Atsakovą prašydamas pateikti Sprendimo kopiją susipažinimui, tačiau iki šiol pareiškėjas atsakymo negavo.
Pareiškėjas tik 04-26 gavo atsakovo ŽEIT tą pačią dieną priimtą sprendimą „DEL ŽURNALISTU ETIKOS INSPEKTORIAUS PRIIMTO SPRENDIMO”.
Lieka visiškai neaišku, kodėl atsakovas dar 03-24 išsiuntinėjo telekomunikacijų bendrovėms nurodymą uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, o sprendimą dėl sankcijų jam taikymo priėmė tik po mėnesio, tai yra 04-26.
Akivaizdu, kad atsakovas ŽEIT ne tik pažeidė bet kokias Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, kurios numato, kad sustabdyti visuomenės informavimo priemonę galima tik motyvuotu teismo sprendimu, tačiau ir visiškai neteisėtai, be jokio sprendimo ar paaiškinimo, sustabdė visuomenės informavimo priemonės www.laisvaslaikrastis.lt veikimą.
Atkreipiu prokuratūros dėmesį, kad ŽEIT iki šiol, tai yra gegužės 12 d. nepateikė nei teismui, nei pareiškėjui jokio dokumento, kuriuo pagrįstų savo 03-24 sprendimą uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt.
Mano nuomone, tai yra sunki nusikalstama atsakovo ŽEIT veikla – žiniasklaidos uždarymas be jokio pagrindo ar be jokio sprendimo.
Dar daugiau, Lietuvos Respublikos Seimo 2012-09-12 nutarimo „Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ Nr. XI-2217 (toliau -Nuostatai) 2 skyrius reglamentuoja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tikslus, uždavinius ir funkcijas. Nuostatų 12 punktas numato, kad „Inspektoriaus ir jo vadovaujamos Tarnybos misija – užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti visuomenės pilietiškumą, kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti visuomenės teisinį sąmoningumą, žmogaus teisių suvokimą, puoselėti darnius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų santykius su visuomene, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę“.
Atkreipiamas dėmesys, kad ŽEIT nurodymas uždaryti portalą laisvaslaikrastis.lt yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes taip neteisėtai ribojami pagrindiniai spaudos laisvės, saviraiškos ir žurnalistikos principai.
Kadangi Pareiškėjas nebuvo ir nėra supažindintas nei su asmens, kuris pateikė skundą atsakovui turiniu, pateiktais dokumentais, argumentais, taip pat atsakovo atlikto tyrimo medžiaga, pareiškėjas neturi galimybės plačiau pasisakyti.
Tačiau tik gavus dokumentus iš ŽEIT pareiškėjas galės visoje apimtyje įgyvendinti teisę į teisingą ir sąžiningą teismo procesą ir šiais klausimais pasisakyti.
Atkreipiu teismo dėmesį, kad pareiškėjui iki šiol kasdien yra daroma didelė žala – daugiau nei 100 tūkst. portalo skaitytojų negali to daryti, nes portalas dėl nusikalstamų ŽEIT veiksmų yra uždarytas.
ŽEIT iki šio nepateikė jokio dokumento, kodėl jis taip padarė. Tokiu būdu atsakovas, nurodęs visoms Lietuvoje veikiančioms telekomunikacijų bendrovėms apriboti prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt, sustabdė šios informacijos priemonės veiklą, kartu pažeidė beveik visus imperatyvius Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus :
52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas arba nutraukimas :
1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalių nuostatas.
2. Priimdamas sprendimą dėl laikino viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo, teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip vieno mėnesio veiklos sustabdymo terminą laikraščių redakcijoms ir ne ilgesnį kaip trijų mėnesių – žurnalų redakcijoms.
3. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veikla gali būti teismo nutraukiama tuo atveju, jei per pastaruosius 12 mėnesių teismas jau buvo bent kartą sustabdęs jo veiklą.

Taip pat pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnį. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai :
1. Lietuvos Respublikoje laiduojama Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtinta informacijos laisvė.
2. Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje vadovaujasi Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, laikosi profesinės etikos normų, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatų, padeda plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą, skatina visuomenės pilietiškumą ir valstybės pažangą, stiprina valstybės nepriklausomybę, ugdo valstybinę kalbą, tautinę kultūrą ir dorovę.

Taip pat ir 4 straipsnį. Informacijos laisvė :
1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.
5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją
1. Kiekvienas asmuo turi teisę:
1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse;

9 straipsnis. Teisė viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir pareigūnų veiklą
Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką.

11 straipsnis. Teisė ginti informavimo laisvę

1. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.

2. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.
29 straipsnis. Sąžininga konkurencija visuomenės informavimo srityje
1. Valstybės ir savivaldybių įstaigos, taip pat kitos visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos ar fiziniai asmenys negali monopolizuoti visuomenės informavimo priemonių.
2. Valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai. Šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje. Dominuojama padėtis visuomenės informavimo srityje nustatoma vadovaujantis šiuo įstatymu ir Konkurencijos įstatymu.
Kitaip sakant, atsakovas pažeidė beveik visus Visuomenės informavimo įstatymo straipsnius ir Konstitucijos reikalavimus.
LR Konstitucijos 44 straipsnis nurodo :
Masinės informacijos cenzūra draudžiama.
Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių.
Šiuo atveju ŽEIT, neteisėtai nurodęs uždaryti („apriboti prieigą”) visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, siekė ir pasiekė, kad ieškovas negalėtų toliau vykdyti savo tiesioginės veiklos, t.y. ne tik uždarė portalą, tačiau ir pritaikė cenzūrą, uždrausdamas ateityje rinkti ir skelbti informaciją.
Jokių įstatymų ieškovas nėra pažeidęs, todėl nežinoma, kokiu pagrindu atsakovas nusprendė mus uždaryti.
Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnis. Žurnalistų etikos inspektorius ir jo 13 punktas nurodo, kad : Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos, darbo organizavimo tvarka nustatomi Seimo patvirtintuose Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatuose.
Minėtuose nuostatuose atsakovui nėra numatyta teisė uždarinėti visuomenės informavimo priemonę, tai yra grynai teismo kompetencija.
Tokiu būdu ŽEIT padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą. BK 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas numato, kad : „1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų”.
Šiuo atveju ŽEIT vadovas arba kitas asmuo, kurį reikia nustatyti, padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą, neturėdamas tam teisėto pagrindo, nei įstatymu suteiktų įgaliojimų, nurodė telekomunikacijos bendrovėms apriboti prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt, kas yra visuomenės informavimo priemonės uždarymas
Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, kaip nusikalstama veika, teismų praktikoje suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Kitaip tariant, piktnaudžiavimas įmanomas tada, kai asmuo užima tam tikras pareigas ar turi suteiktus įgaliojimus, kurie jam suteikia galimybę priimti vienokius ar kitokius sprendimus ar atlikti veiksmus, o jis šia teise naudojasi priešingai valstybės ir viešiesiems interesams, tą suvokia ir sąmoningai padaro šiems interesams turtinės ar neturtinės žalos.
Šiuo atveju ŽEIT padarė nusikaltimą, ir daugiau nei 100 tūkst. portalo skaitytojų neteko galimybvės jo skaityti. Tas uždarymas tęsiasi jau beveik du mėnesius, todėl kiekviena dieną, kai jis neveikia, yra padaromas 3 tūkst. eurų vertės žala. Šiuo metu ji jau viršyja 100 tūkst. eurų. Todėl dėl itin didelės žalos teisei, spaudos laisvei, demokratinės valstybės sandarai ar reikalauju pradėti IT pagal BK 228 str.
Priedas – įmonės CSC Telekom pranešimas apie www.laisvaslaikrastis.lt uždarymą, remiantis ŽEIT nurodymu.

Pareiškėjas
UAB „Grėsmė nacionaliniam saugumui“ vadovas
Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));