Laiškai iš Šonpilio – Vėliavos ar velniavos?..

ja

ja

Laiškai iš Šonpilio

 

Vėliavos ar velniavos?..

Su kieno ir kokia vėliava lėksim dar vieną savaitę? …atsisveikindamas, jaunas, sielos bičiulis, man pasakė: „Tik nežiūrėk televizijos“, ir ištiesė ranką atsisveikint – aš atšokau: „O, ne, ne…“. Jis trumpam pakėlė galvą ir žvilgtelėjęs paklausė: „…ir tu tuo tiki?“ „Man taip patogu“, – atsakiau. „Mes visada tikim tuo kas mums patogiau“, – už pečių lyg sąžinė atsiduso marti…

Pagaliau mūsų Sauliukas susitiko sau lygią: Svieta + Saulius = ♥   Ir kalba liejasi lyg gimtoji… Vyrukai neskubėkit, neapsirikit. Ji – hominido patelė! Nei transgenderė, nei homoseksualė. Pamiršot mūsų naują tikėjimą? Varge, varge, jūs pamiršot ir soc. distanciją, ir tai kas laukia jūsų – čipavimas… ir vaginalinis… ir analinis… smegenys jau patvarkytos… Visuotinis prievartinai demokratinis, mes gi jevropoj, vakaruose… mainykit vėliavas…

 

dainos

20200921 112239

… kai buvau išleista mokytis į Širvintas, tėvai manė taip išgelbės nuo sušaudymo naktį ar nuo išvežimo į Sibirą dieną… Mokykla užė – pamokų nėra – Valio! Viena mokytoją per langą šoko – stribai gaudė išvežt, kita mokytoja – nušauta miškinių – pašarvota salėje…. Reikėjo stovėt garbės sargyboj prie karsto. Man kliuvo būt per sprindį nuo jos smilkinio… plaukai buvo pilni sukrešėjusio kraujo, veidas papudruotas, lūpos padažytos… Pastovėjom trumpai ir nėrėm savais keliais… Buvo smagu! Kažkas atnešė iš bibliotekos knygą „Žerminalis“ ten (ot, atmintis!) 99 psl., buvo parašyta kaip bobos ėjo į revoliuciją (Prancūzijai tai normalu, užtat jom ir balsuot leido tik prieš 50 metų). Stvėrė bobos jau nušautą vyrą, viena primynė koją, ir išplėšus jo vyriškumą panėrus ant pagaikščio nuėjo pakėlus kaip vėliavą: „Užteks tau savo bobą storint“ Ar daug reikia, kad tos apmokytos žviegti gudės – taip elgtųsi? Mačiau kaip jos draskė pareigūnus ir žviegė, žviegė nesustodamos – lyg apimtos orgazmo… Ir ką daryti su tokia pernokusia, narkomanės juoku springstančia – normaliam vyrui pareigūnui? Nusvyra rankos – yra gi prigimties dėsniai… Kada visa tai baigsis? Po sakralinės aukos… Kol nebus areštuotas „polskos viaros“ katalikinis pogrindis. Jie ypač veikia Bresto ir Gardino sritį. Atsimenu vėlionis R. Ozolas man pasakojo: „Ar kas nors fiksuoja, kokia vyksta Lenkijos katalikų invazija Ukrainoje. Tai kada nors sprogs…“ Beje, spalio 20 d. lenkai turėtų iškelti vėliavas Stalinui, už iš Gudijos 1944 m. atimta ir atiduota jiems Balstogę…

… per daug Luka mylėjo savo tautą. Jis sakė :“Maistas – tai strateginis ginklas“ Ten seniai veikia agromiesteliai. Kaip su mūsų maisto atsargomis? …Kai į Širvintas atlėkė gaujos alkanų, „gyvūnų mylėtojų“ pirmas priekaištas buvo merei, kad ji pavalgė kavinėj, bet jų nepašėrė… Bakų mašinoms nepripildė… Lietuvoje tai jau buvo… Reikėjo pašert, aprengt ir karštą viralą papust… viskas yra užrašyta… klausykit ne propagandos, o skaitykit dokumentus… ir retsykiais įjunkit smegenis… aš jau girdėjau šūkius – „Jaunime, jūs grįžot iš užsienio – užimkit ministerijas, imkit valdžią į savo rankas“… ir vėl?… O Ukrainoj sako „Vlast snimat nibudėm – hai povisit“

Baltarusijos žurnalistų sąjungos pirmininkas Andrej Krivošejev:“Buvo paruošta 3000 moterų. Tokia konferencija. Po 3 – 4 valandas. Kaip sustabdyti eismą. Pulti pareigūnus. Paraližuoti tvarką. Prikibti dėl vaikų priežiūros, gyvūnų globa (?!)….“ Toliau neklausiau… Kaip buvo teigta – pakanka vienos ar dviejų emociškai pakrautų moterų, kad surinktų grupes… Taigi Širvintose, galimai buvo toks desantas… Kas galėtų paneigti… Dėkoju už frazę patriar-xui…

 

 

2020.09.21             Nijolė – Ona Balionienė

Šonpilis

 

p.s. prieš mus degalinėj pyldė baką policijos mašina. Ant raumeningos pareigūno šlaunies suposi kabūra, velniai griebtų, kaip seksualu… „Kabura tuščia – gali nevarvint seilės…“ pasakė maniškis. … Ant mašinos šono :Policija. Ginti. Saugoti. Padėti. Taip – mes turime juos ginti! Be ironijos sakau mielieji mano. Lenkijos „Nexta“ paskelbė 1000 Baltarusijos pareigūnų, jų šeimos narių asmeninius duomenis, adresus… Kiek buvo nužudyta Ukrainoje „Berkut“ vyrų?!

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));