Laikraščiai „Sekundė” ir „Panevėžio kraštas” atsisakė paviešinti apšmeižto A.Veberio nuomonę

Sveiki, 

 
tiek dienraščiui ,,Sekundė”, tiek ,,Panevėžio kraštui” parašiau, kad išspausdintų mano atsakymus į jų pateiktus viešus straipsnius visuomenei. Abi redakcijos ignoravo. 
,,Panevėžio krašto” redakcija parašė: 
 
Sveiki!
 
Jūsų nuomonė dėl bylos jau išklausyta ir skaitytojams pateikta. Naujų argumentų jūs nepateikėte.
 
L.Matelienė,
redaktorė
 
Sekundė parašė:Laba diena,
 
Informuojame, kad Jūsų atsiliepimas į straipsnį “Geradariams atidavusi namus liko beturtė” nebus spausdinamas.
Turime pastebėti, kad straipsnyje išdėstyta ne tik Panevėžio savivaldybės, teisėsaugos, Lavėnų socialinės globos namų atstovų pozicija. Jums taip pat buvo suteikta galimybė ją išsakyti.
 
Pagarbiai,
Auksė Vėtienė,
dienraštis “Sekundė”, redaktorė
Aš atrašiau jai: 
 
Kas man ją suteikė? Jeigu suteikta galimybė ją išsakyti, tai ko bijote rašyti?  Ar ignoravimas mano nuomonę viešai   spausdinti nerodo tai, kad   atstovaujate  tik vienos pusės-valdžios  interesus? 
 
Pagarbiai, 
 
A.Veberis.

 

Alvydas VEBERIS,

„Laisvo laikraščio”  korespondentas,

LP Fondo „Biblijos studijos” steigėjas 

 

 

Darius KRASAUSKAS. „Iš senolės gavo butą, tada išvežė į globos namus” – „Panevėio rytas” Nr.————

Kodėl TIESĄ stengiamasi apversti „aukštyn kojom”?

Panevėžio Krašto‘ laikraštyje „2017-10-21 Nr.119/5895/” buvo išspausdintas Dariaus Krasausko rašinys „Iš senolės gavo butą, tada išvežė į globos namus”, kuriame išskirtinis dėmesys sutelktas į kuklią mano personą, nors aprašomoje byloje esu viso labo tik trečiosios šalies atstovu. Tenka apgailestauti, kad kolega Darius, ignoruodamas Žurnalistų etikos kodeksą, publikaciją grindė tik suinteresuotos šalies – skyriaus vedėjo Viktoro Michailovo ir prokuroro Remigijaus Senkaus šališkomis nuomonėmis ir faktų interpretacijomis, tuo pažeisdamas žurnalisto nešališkumo principą. Kadangi žurnalistas nesiteikė išsiaiškinti kitos pusės (t.y. – mano) nuomonės esu priverstas pasinaudoti atsakymo teise.

 

 

Panevėžio apygardos prokuroras Remiginus Senkus spruko, kai priėjęs žurnalistams pasakiau, kad jis skleidžia melą

Dariaus Krasausko teiginys, kad močiutė „liko be savo kampo” yra melagingas. Švelniau tariant, neatitinka tikrovės. Močiutė turi savo butą, kuriame gali gyventi kada tik panorėjus. Kadangi soc.rūpybos organai neskyrė lėšų būtinajai jos priežiūrai namuose, tad šios pilietės apgyvendinimas globos namuose buvo vienintelis abiems pusėms priimtiniausias variantas.

Turiu atkreipti dėmesį, kad tik Fondui suspėjus užbėgti už akių rengiamai aferai – būsto užgrobimui, bobutė to kuklaus turto neprarado. Beje, Fondui jokios naudos iš to priežiūrai patikėto buto neturi: jame negalima ką nors apgyvendinti, o juo labiau nuomoti, nes yra prievolė išsaugoti ten esantį močiutės asmeninį turtą ir apmokėti komunalinius patarnavimus, garantuojant šeimininkei galimybę ten surįžti gyventi bet kurią dieną.  

.  Panevėžio savivaldybė analogiškai pasielgė su gretimos gatvės gyvenusiu neįgaliu nedarbingu 78 m. senoliu Vladu Abromavičiu. Šis dabar gyvena, prieglobsčio paprašęs pas vieną panevėžietį, apleistame name blogiau nei gyvulys. Žiemą nešildoma patalpa. Treti metai tebevarsto teismų duris. Matyt savivaldybė ir talkinanti  jiems prokuratūra ir teismai laukia kol senolis išeis anapilin.  Kitas dirbantis našlaitis E.S., dėl Panevėžio savivaldybės teikimo teismui, prašomas irgi iškelti iš benrabutyje suteikto kambarėlio į gatvę, nesuteikiant jam kitos gyvenamos vietos. Tik už 93,68 eurų nuomą savivaldybei!! Fondas pagelbėjo ir šiam. Sumokėjo įsiskolinimą.

 

Publikacijoje pateikiamai duomenys apie močiutės sveikatos būklę ne tik pažeidžia įstatymais ginamas jos teises į privatumą, bet yra klaidinantys, netgi šmeižikiški: ji nėra nei neįgali, nei psichiškai nesveika, kaip norima įteigti publikacijoje. Įvairių institucijų pateikti dokumentai liudija priešingai. Pagal tokį garbingą amžių ši moteris yra neįtikėtinai guvaus proto, o jeigu ką ir pamiršta tam momentui, tai, žiūrėk, po dienos kitos vėl puikiai prisimena. Apie savo gyvenimą pasakoja rišliai ir detaliai.

Kita vertus, močiutė, dėdama parašus ant savivaldybės darbuotojų pakišamų popierių apie paslaugų atsisakymą, pensijos paėmimą, buvo veiksni, o keisdama butą – jau nebe?!…Kodėl žurnalistas nemato, kad prokuroras R.Senkus ir skyriaus vedėjas V.Michailovas žaidžia pagal dvigubas taisykles?

 

V.Michailovas meluoja save vaduoja, bet prieis liepto galą. Atsirašinėjimas ir viešai skleidžiamą melą teks pagrįsti dokumentais. Yla išlįs iš maišo. Luktelkim

 

Noriu informuoti, kad Fondas jau anksčiau yra gavęs signalų, apie veikiančią butų atiminėjimo iš vargšų schemą. Ši byla tik patvirtina, kad tai ne „iš piršto laužta” informacija.  Tikimės, kad šis teismo procesas atsidengs ir daugiau šios „mafijukės” veikiančių asmenų…  

Apie tai esu rašęs ne vieną straisnį.  Esu informavęs LR Prezidentę, soc. Apsaugos ir darbo ministrą, Seimą, Panevėžio r. prokuratūrą, policiją, savivaldybę. Vietoje problemos sprendimo įjungė atbulinę pavarą, pasitelkę sisteminę žiniasklaidą. Lietuva ošia. Lipdo iš musės dramblį paversdami TIESĄ melu. Tą jiems teks įrodyti teisme. Visi surinkta bylos medžiaga ir  faktai jų nenaudai. 

Vienas iš daugelio mano straipsnių šioje nuorodoje: http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis—-tiesiog-tragiskai-nusikalstama-istorija–275.html

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));