Labiau politizuoti LRT regis neįmanoma

Labiau politizuoti LRT regis neįmanoma

Antanas Baskas

 

 Tautos forumo 2018 09 28 raginime, kuris pavadintas „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos neatitikties Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos strategijos nuostatoms ir grėsmių nacionaliniam saugumui“ reiškiamas susirūpinimas, kad „Žiniasklaidoje įsivyravo „teisingų“ pažiūrų propaganda, patyčios, teisinis nihilizmas, nekaltumo prezumpcijos nepaisymas, viešas žmonių ir atskirų visuomenės grupių žeminimas, kad prie konstitucinės žmonių teisės reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus ribojimų prisideda ir mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomas Nacionalinis transliuotojas (LRT), kurio priedermė stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą įtvirtinta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme“.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, būdama DELFI vadove, savo straipsniais buvo šališka liberalė, suteikdavo DELFI erdvę šališkiems Valatkai, Makaraitytei ir kitiems, koneveikiantiems Karbauskio ir jo partijos politiką. Tapusi LRT direktore, minėtiems įvardinamiems žurnalistais, o iš tikrųjų Karbauskio politikos nuskriaustųjų tarnams, suteikė LRT erdvę. Karbauskis nuskriaudė visus tuos, kurie pelnėsi iš  alkoholio reklamos, tame tarpe DELFI ir kitą žiniasklaidą. Monikos kaip ir Siauro LRT priešiškai aiškina valdančiųjų politiką. Visi mano girdėti LRT komentarai, matytos laidos šaipėsi, tyčiojosi iš valdančiųjų politikos, vietoje to, kad paaiškintų kam ji naudinga, kam nuostolinga. Valatkos šališkumą rodo ir tai, kad jis kaltindamas valstiečius išvažiavusiųjų iš Lietuvos skaičiumi, nenurodo, kad daugiau išvažiavo valdant konservatoriams liberalams. Valatka ištisai pamina žurnalistinę etiką, nuo jo mažai atsilieka Makaraitytė. Dienos temoje ji nutraukinėjo ministrą, kur jis neatitiko jos peršamoms nuomonėms, pasikvietė kitus du pašnekovus ministro koneveikimui. Pakviestas Majauskas kaltino valdančiuosius nesirūpinimu gynyba, nors valstiečiai padidino gynybos biudžetą 2018 metams 20 proc. LRT perša nuomonę, kad valdantieji nieko gero nepadarė, kad jų valdymas ištisinis blogis. Tai reiškia, kad LRT yra ne Lietuvos, o liberalų konservatorių radijas ir televizija-LKRT. Todėl jai reikėtų nutraukti biudžetinį finansavimą, tegyvena iš reklamos kaip ir kitos televizijos. Grybauskaitė aiškina, kad LRT turi būti nepolitizuota, bet pati būdama liberalė, skiria LRT tarybos narius. Monika elgiasi racionaliai. LRT direktorės kėdė laikina, o tarnavimas kapitalui amžinas. Jos objektyvumo vaizdavimo išradimas-kviesti ne tik Jakilaitį, bet ir kitus, tačiau taip pat angažuotus vienpusiškai šališkus kaip ir Jakilaitis, Valatka, Makaraitytė. Visi jie perša tą pačią nuomonę, bet žiūrėkit ne tik Jakilaitis priešiškas valstiečiams. Šaipymąsi, patyčias, etikečių klijavimą vadina kritika. Nė vienus ankstesnius valdančiuosius taip nepuolė, nešmeižė žiniasklaidą kaip dabartinius.  Suprantamas komercinės žiniasklaidos nepasitenkinimas dėl prarastų pelnų už reklamą, skatinančią žaloti sveikatą. Bet LRT neapykanta valdantiesiems, rodo, kad jos bent dalis darbuotojų, tarnauja tiems, kurių pelnai sumažėjo. Gal šie LRT darbuotojai yra alkoholio pramonės (gamybos, prekybos) akcininkai, ar jų giminaičiai. Kaip ten bebūtų, bet kaip gali būti labiau politizuota ir šmeižikiška LRT neįsivaizduoju.  Kai ne politikai skirs LRT tarybos narius, politinis angažuotumas mažės. Dabar Lietuvos politikai skiria du kartus daugiau LRT Tarybos narių, nei daugelyje ES valstybių biudžetinių televizijų valdymui.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));