Kur tų „megztų berečių“ lizdas?

   

Judėjimas

      

   Visko labai daug, o mūsų tiek nedaug. Kaip išlikti ir gyventi likusiems? Sudėtinga, nes „likusių“ beveik neliko. Visi įtraukti į būrelius, ratelius, visuomeninius judėjimus, partijas. Suskirstyti pagal priklausomybes, biografijas iki giminės kažkelintos kartos, pagal išvaizdą – akių, plaukų juodumą ar gal ( !? ) kažkada tekštelėtą karaimiškai – mongolišką ar žydišką kraujo lašiuką. Ypač išskirtinę padėtį užima jauni. Kas lieka? Nieko nelieka. Žmonėms, išlaikiusiems lietuviškumą, iš po kojų išmušta jų žemė. Kaip galėjo, per tokį trumpą ( istoriškai ) laiko tarpą taip atsitikti?

   Grįžkime atgal. Prieš 25 metus svaigino laisvė, daugybė renginių, bendraminčių kalbos, šilti žvilgsniai, viltys, pasiryžimas ir stebino jau tada atsiradę keisti reiškiniai. Vienas jų – „Tikėjimo žodžio bažnyčia“. Mačiau tos sektos gimimą.

   Tą dieną Vilniuje turėjo būti verčiamas Lenino paminklas. Sukiojamės apie buvusius KGB rūmus, po aikštę apie juos. Artėjo vidurdienis. Lenino vis nevertė. Vieni žmonės nuėjo kitur, kiti pietauti, žodžiu, kaip kam išėjo. Grįžus, Lenino jau neradau. Raudonus, marmurinius laiptus buvo apstoję žmonės, rinko skeveldras kaip suvenyrus, džiaugėsi. Manėme, kad su leninais baigta visiems laikams. Nieko netrikdė Lenino paminklo likę kojos, atvirkščiai, tuo metu tai kėlė juoką. Didybės viršūnė ir likę iš tos didybės batai.

   Bet taip tik atrodė. Likę batai ir dabar trempia lietuvius. 

   Į pavakarę toje erdvėje pradėjo sukiotis jauni, išvaizdūs jaunuoliai ir merginos. Jie dalino kvietimus. Gavau ir aš. Nuo įspūdžių svaigo galva, bet, galvojau, jeigu nepamatysiu visko ką siūlo istorija, vadinasi, kažką praleisiu. Ir nepraleidau. Renginys buvo Sporto rūmuose ( dabar juos lyg ruošiasi griauti ). Į salę rinkosi žmonės, jauni ir pagyvenę, šeimos su vaikais. Įsitaisiau priešais sceną, salės viduryje, šitai pabrėžiu, nes prasidėjus renginiui ir kai kuriems pasiekus transą – neturėjau kur bėgti. Tai buvo beprotybė! Prisimenu ant scenos pamokslininką lyg iš Danijos ar Švedijos, vertėjus, kvietimą krikštytis. Tas krikštas tai priartėjimas prie scenos ir praėjimas pro susirinkusius „krikštytojus“. Ir, žinote, nuo Sporto rūmų didžiulės salės aukštutinių tribūnų pradėjo leistis voros norinčių naujo krikšto! Kažkokios dainos ar maldos, aukštyn iškeltos rankos, isterijos ištiktų kaimynų „gydymas“. Kažkas už mano nugaros pradėjo melstis hebraiškai, linguoti kaip prie Raudų sienos…

   Atrodo ir dabar sutinku tuos jau pasenusius žmones. Ir kaip taisyklė, jie aršūs V.Landsbergio rėmėjai ir lietuvių nekentėjai patys kalbantys lietuviškai. Neapykanta kitaip nei jie mąstantiems buvo jaučiama visą laiką, tik buvo neaišku, kur tų „megztų berečių“ lizdas. Jis toje  „Tikėjimo žiodžio“ ar kitoje „zuikių“ bažnyčioje, atsiprašau, sektoje. Ar sektose, gal masonų ložėse. Ten pat vanagaitės, vėsaitės, bagdonai, ivašekevičiai… Jų daug. Tuometiniai jaunuoliai išaugo į politikus, mokslininkus, žiniasklaidininkus, apžvalgininkus, ambasadorius ir kitokius elito veikėjus. Jiems dabar turėtų būti apie 50 metų ir jie valdžioje. Kas už jų?  Modifikuota Katalikų bažnyčia? „Tikėjimo žodžio bažnyčia“?

   Ši sekta turi savo bažnyčios pastatus Vilniuje ir renkasi į savo pamaldas. Taip pat turi „Dom molitvy very evangelskoj“ – „Evangelijos tikybos maldos namus“. Vadinasi sekta apima tikybos arealą ir Rusijoje. Iš ten juos maitinantys dideli pinigai. Aleliuja. 

   Gaila, kad pas mus nėra tokių filmų herojų kaip švediškame seriale „Bekas“. Ten panaši sekta valstybiškai išsklaidyta ir sunaikinta. Tos sektos nariai nešiojo ženklelius primenančius… Ultra nacionalisto M.Murzos – Gervaldo, paėmusio į žmonas rusų kunigaikštytę, ženklą. Tai keturšonis kryžius kurio galus užbaigia trumpesni skersiniai.

   Pasirodo, tai slaptas Teutonų ordino ženklas. O teutonai ir Ordinai, kaip žinome, buvo aršūs lietuvių, prūsų, latvių, ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tautų priešai. Bet!

    Teutonai – Tautonai. Gotų žodis labai gerai suprantamas lietuviams. Ir matome kokia dabar Tautonų „Tikėjimo žodžio bažnyčia“ kuri remiasi žydų Biblija ir Evangelijomis.

     Sudėtinga? Čia gali padėti stiprios valstybinės represinės struktūros galinčios išdraskyti šį sektantų lizdą arba psichiatrai, pagaliau, atėmę iš vadovų, tipo ( ! ) Landsbergiai, jų galią.

 

     Nijolė Medelienė

 

     2017-03-21

Facebook komentarai
});}(jQuery));