Kunigas A.Bulotas : Kas atsitiko su Lietuvos kariuomene?

kam

kam

Kreipimasis  į  Lietuvos  respublikos  vyriausiąjį  ginkluotų  pajėgų  vadą  gerb.                                                                                                                                                                                                                       

                                        Prezidentą. G. Nausėdą

Kas atsitiko su Lietuvos kariuomene?

 

Kad vyko kariuomenės kūrimasis , ir buvo klaidų, tai suprantama. Bet dabar po 30 metų moderniai apsiginklavę ir fiziškai ir intelektualiai pagal NATO standartus, kodėl pradėta priešinti Lietuvos kariuomenę su jos piliečiais? Į jokius komentarus manau negali sutilpti, kai pirmieji Krašto apsaugos savanoriai su pasitikėjimu gaudami iš KAM  tarnybinius gyvenamus butus  ir atsisakę savo gyvenamų vietovių, iki šių dienų negali  išsipirkti butų, kad galėtų užtikrinti savo  šeimų ateitį? „Auksiniai“ šaukštai? Nesolidžios  pensijos? Kartą  karininkas   rodydamas į kompiuterio ekrano finansines sąskaitas, klausė manęs: „kam tos milijoninės litų sutartys kapelione,  kasmet skiriamos remontams  už  savus pastatus“? Užsigeista  kariniais poligonais paversti derlingą dirbamą žemaičių žemę ir ardant visos  Lietuvos kraštovaizdį? Ir paskutinė  rakštis –  manau represinis karo policijos įstatymas prieš savo piliečius? Tai kas išvardinta mano manymu netgi nėra ką svarstyti. Tai antihumaniški, antipilietiški, ekstramistiški sumanymai  ir manau įstatymais  negali būti  pateisinti. Lietuvos kariuomenė kūrėsi ne lauko sąlygomis kaip 1918 metais.  Pasitraukiant TSRS  kariuomenei,  pastatai liko, savanorių netrūko, tik  trūko sąžiningumo iš to meto Ministerijų. Prašau vyriausiąjį  ginkluotųjų pajėgų vadą  gerb. Prezidentą  vetuoti  Seimo  priimtą  įstatymą  dėl  kariuomenės panaudojimo taikiu metu kaip represinių priemonių taikymą prieš savo krašto piliečius, kas nesutampa  su  Krašto apsaugos  statusu, jeigu  Seimas  priėmė atskirą įstatymą.

Pagarbiai LR kariuomenės vyriausiasis kapelionas dimisijos maj. A. Bulotas.

 

Turintis  Valstybinius  ir  KAM  liudijimus  ir aukšto įvertinimo ženklus  kaip prisidėjęs  prie  Lietuvos  kariuomenės  kūrimo ,jos institucijų  saugumo. Savo veikla  prisidėjęs  prie Lietuvos  partizanų  atminties  išsaugojimo, remdamas partizanų  įamžinimo  darbus. Padėjęs gerus pagrindus  tiek tarptautinėje  tiek Lietuvos  kapelionų  tarnystėje,  patvirtintomis  NATO  padėkomis  ir tęsiantis, kaip  gyvas  liudininkas  iš  Sausio  13  Laisvės, patriotinę  kultūrinę  auklėjamą  veiklą,  daugelį  metų  lankant  Lietuvos  mokyklas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));