skip to Main Content

KTU profesorė N. Bankauskienė: Lietuvai reikia kūrybingų pedagogų

 

„Kaip niekada anksčiau Lietuvai reikia pedagogų, kurie būtų kūrybingos asmenybės – žmonės ugdytojai, o ne vien tiktai dalykinių žinių teikėjai. Kuo anksčiau tą suprasime – tuo greičiau pasikeis ir mūsų švietimo sistema“, – teigė Kauno technologijos universiteto (KTU) laipsnio nesuteikiančių Pedagogikos studijų programos vadovė Nijolė Bankauskienė.

 

Pedagogo profesinį kelią renkasi tik tie žmonės, kuriems nesvetimas pedagoginis pašaukimas, tačiau mokymasis mokyti kitus yra ne tik atsakinga pareiga bet ir visą gyvenimą trunkantis procesas. Anot N. Bankauskienės, 17 metų sėkmingai dirbančios su įvairaus amžiaus mokytojais, pedagogikos studijos yra pirmas žingsnis karjeros link, jau dirbantiems arba savo karjerą planuojantiems susieti su bendruoju ugdymu ar norintiems dirbti švietimo įstaigose.

 

KTU siūlomos Pedagogikos studijos yra laipsnio nesuteikianti studijų programa, kurioje besimokantys bakalauro studijas baigę asmenys per vienerius metus gali įgyti pedagogo kvalifikaciją, pasirinkę iš 16 skirtingų specializacijų.

 

Studijos nuotoliniu būdu

 

KTU Pedagogikos studijos turi seną ir solidžią patirtį, rengiant stiprius, savo sritį puikiai išmanančius mokytojus. Šios studijų programos kūrėjas prof. A. Novodovskis (1909-1976) 1962 metais įsteigė ir vadovavo šios krypties mokslams tuometiniame Kauno Politechnikos institute (KPI) Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedroje.

 

Nuo 1997 m. KTU pradėjo veikti specialiųjų profesinių studijų programa Pedagogika, o 1999 m. programa pirmą kartą Lietuvoje imta dėstyti ir nuotoliniu būdu. Pasitelkiant tokį metodą šios studijos buvo pasiekiamos visiems, norintiems tapti pedagogais, gyvenantiems  ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

 

Nuotolinės studijos – modernus ir itin patogus mokymosi būdas žmonėms, dėl tam tikrų priežasčių negalintiems skirti laiko studijoms pagal griežtus universitetų paskaitų tvarkaraščius. Studijuojant nuotoliniu būdu studentas gali mokytis neišeidamas iš namų, jam patogiu metu. Informacija studijoms talpinama nuotolinių studijų aplinkose, vykdomos paskaitos internetu, interaktyviai konsultuojamasi su dėstytojais.

 

Pedagogiką renkasi žymūs žmonės

 

Pedagogikos studijų programą KTU jau baigė virš 600 pedagogų. Tarp jų galima išvysti ir Lietuvoje gerai žinomus veidus. Vienas iš jų, Lietuvos atlikėjas ir kompozitorius Linas Adomaitis, kuris teigia, kad KTU esanti laipsnio nesuteikianti Pedagogikos studijų programa yra unikali tuo, jog mokantis studentams sukuriama kūrybinė aplinka. Tokie metodai kaip refleksija, dienoraščio rašymas, atvejų analizės ir kiti, skatina kūrybiškumą, kas yra labai svarbu šiuolaikinio pedagogo veikloje.

 

„Pedagogikos studijos yra puikios visų pirma dėl to, jog čia yra lanksčios mokymosi sistemos, kurios įgalina ir labai užimtus asmenis mokytis jiems patogiu laiku. Taip pat, studijų programą sudaro naudingi ir įdomūs moduliai, kurių metu įgijau naujų žinių ir patobulinau savo turimas kompetencijas“, – kalbėjo L. Adomaitis, kuris šiuo metu dėsto ir savo patirtimi dalinasi su KTU Muzikos technologijas studijuojančiais studentais.

 

Fortepijonistė, koncertmeisterė ir kamerinio ansamblio atlikėja Kristina Ivanauskaitė-Jucienė baigusi laipsnio neteikiančių Pedagogikos studijų programą teigia, kad specialybę paskatino pasirinkti kvalifikacijos trūkumas.

 

„Labai apsidžiaugiau gavusi galimybę kartu su įvairiausių specializacijų mokytojais įgyti pedagogo kvalifikaciją vos per metus laiko. Ši studijų programa puikiai pritaikyta dirbantiems, nes KTU suteikiamos puikios galimybės lanksčiai priderinti darbo ir paskaitų  grafikus. Daugumą paskaitų galima stebėti net trimis skirtingais būdais: dalyvaujant paskaitose, tiesiogiai žiūrėti jas nuotoliniu būdu bei peržiūrėti paskaitų įrašus bet kuriuo kitu metu“, – kalbėjo K. Ivanauskaitė-Jucienė.

 

Profesija iš karto po bakalauro studijų

 

Pasak N. Bankauskienės mokytojų „rinka“ nuolat keičiasi, tuo pačiu keičiasi ir mokytojų paklausa, taigi atsižvelgiant į dabartinį laikotarpį, Lietuvoje ypatingai trūksta gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos. matematikos (STEM) ir užsienio kalbų mokytojų.

 

Pagal įgytą bakalauro kvalifikacinį laipsnį būsimi mokytojai KTU Pedagogikos studijų programoje gali rinktis 16 skirtingų specializacijų. Absolventai ugdymo įstaigose galės mokyti: biologijos, chemijos, ekonomikos ir verslumo, etikos, fizikos, informacinių technologijų, istorijos, kūno kultūros, lietuvių kalbos, matematikos, muzikos, profesijos mokymo, pilietiškumo ugdymo, technologijų, užsienio kalbos.

 

Pedagogikos studijos vyksta vienerius metus. Modulių medžiaga įrašoma, talpinama internete visiems prieinamoje „Moodle“ sistemoje. Paskaitas studentai gali stebėti tiesioginės transliacijos metu arba bet kada atsisiuntę informaciją į savo kompiuterius.

 

Teorinė programos dalis – (30 kreditų) yra parengta ir vykdoma nuotoliniu būdu, o pedagoginė praktika (30 kreditų) atliekama tiesiogiai ugdymo įstaigose, vadovaujant mokyklos mokytojui – mentoriui ir KTU dėstytojui – tutoriui.

 

Vyksta priėmimas

 

Norinčiųjų studijuoti Pedagogikos studijų programoje dokumentai priimami KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Studijų centre iki rugpjūčio 22 d. 12 val., pateikiant įrodymus apie baigtas bakalauro studijas universitete ar kolegijoje.

 

Prie prašymo reikia pridėti išsamią informaciją apie išklausytus ir įvertintus dalykus, prašymą – siuntimą iš ugdymo įstaigos vadovo, dokumentus apie parengtas ir vykdomas programas, dalyvavimą įvairiuose projektuose, konkursuose, apie ugdytinių pasiekimus olimpiadose ir kituose renginiuose, apie parengtus ir skaitytus pranešimus konferencijose, parengtus straipsnius ar knygas ir jų skyrius.

 

Dokumentus gali teikti asmenys, ne tik dirbantys ugdymo institucijose, bet ir ketinantys jose dirbti ir šiuo metu besidarbuojantys kitose srityse. Numatoma priimti 11 pretendentų į valstybės finansuojamas vietas ir visus, kurie norėtų studijuoti šioje programoje, už savo lėšas. Studijų pradžia 2016 metų rugsėjo 5 dieną – pabaiga 2017 metų birželio 30 dieną.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: EGLĖ ŠLIURPAITĖ, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));