Kritiškai referendumo klausimu

dohdihf.jpg

Kritiškai referendumo klausimu

 

 

2021-11-29 straipsnis „VRK nuomone, Tauta neturi teisės referendumu skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai” https://www.laisvaslaikrastis.lt/vrk-nuomone-tauta-neturi-teises-referendumu-skelbti-pirmalaikius-seimo-rinkimus-nes-tokiu-budu-bus-tariamai-suvarzyti-seimo-nariu-laisvi-mandatai/

 

 

Citata: “VRK nuomone, Tauta neturi teisės referendumu skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai. Skunde nurodyta, kad VRK negali remtis šiuo argumentu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-11 sprendimu byloje Nr.R-17-261/2021, nes šiame sprendime teismas pasisakė dėl laisvo Seimo nario mandato ne dėl pirmalaikių Seimo rinkimų Tautos sprendimu referendume, bet dėl siūlymo keisti Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, kad rinkėjai galėtų Seime inicijuoti apkaltą Seimo nariui. Skunde nurodyta, kad VRK nepagrįstai remiasi ir Konstitucijos 58 straipsniu, nes šiame straipsnyje nurodyti atvejai, kada Seimas ir Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Tačiau Tauta yra Lietuvos valstybės suverenas ir vadovaujasi Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, suteikiančiais Tautai teisę referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus – ne tik dėl pirmaeilių Seimo rinkimų, bet ir rinkti savo atstovus į Seimą, Respublikos Prezidentą.

VRK atsisakė registruoti ir referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, nustatant, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų.

VRK nuomone, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sugriautų Konstitucijoje numatytus ir kitus rinkimus, konkrečiai – savivaldybių tarybų rinkimus. Tačiau savivaldos rinkimuose leidžiama dalyvauti politinėms partijoms ir prieš rinkimus susibūrusiems rinkimų komitetams, kurių rinkėjai iki tol nežinojo. Nevyriausybinių organizacijų kandidatai būtų ne tik prasmingesnis pasirinkimas, bet ir sugriautų faktinę sisteminių politinių partijų monopoliją Seimo rinkimuose. VRK nepatiko ir siūlymas neleisti Seimo rinkimuose dalyvauti politinėms partijoms, gaunančioms lėšas iš biudžeto, piniginio užstato atsisakymas. Mūsų nuomone, būtent biudžetinis finansavimas drauge su draudimu gauti kitas lėšas politinei veiklai ir sukūrė tokią padėtį, kad Seimo politinės partijos rinkimuose keičia viena kitą, tačiau „politinio elito“ sąrašai – nepajudinami. Rinkėjams Seimo rinkimuose neleidžiama pasirinkti kitos alternatyvos Lietuvai. VRK, didžiąja dalimi sudaryta iš Seimo politinių partijų, atstovų, atsisakė registruoti ir šią referendumo iniciatyvą.

Skunde nurodytas ir Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad Seimo rinkimuose negali būti pažeistas iš Konstitucijos 35 straipsnio kylantis reikalavimas, kad „niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors <…> politinei partijai <…>“. Pilietis, norintis dalyvauti Seimo rinkimuose, negali būti priverstas tapti kurios nors politinės partijos nariu arba susaistyti save su kuria nors politine partija. Nevyriausybinių organizacijų alternatyva politinėms partijoms ir yra galima išeitis.

Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos…. “

 

Pirmiausia dėl sakinio: „VRK nuomone, Tauta neturi teisės referendumu skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai.“ 

LR Konstitucijos 55 str. 1 dalis sako : „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

VRK skaito LR Konstituciją, ką daryti? Esmė tame, kad Seimo sudėtis yra nelegitimi, neteisėta. Štai kas turi būti pabrėžta. Visi aštuoni Seimai yra nelegitimūs, neteisėti ir štai kodėl. Pagal Seimo rinkimų įstatymo 42 str. „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“

Esmė yra tame, kad turi būti renkami Seimo nariai lygia, tiesiogine rinkimų teise ir jokiu būdu ne sąrašu daugiamandatėje apygardoje, to nėra LR Konstitucijoje. Bet kokie sąrašai tai nelygi ir netiesioginė rinkimų teisė. Todėl visi rinkimai tiek Seimų, tiek savivaldybių yra nelegitimūs, neteisėti. Todėl Seimai gali būti paleisti ganyti žąsis bet kada, geriau kai visai neišrinkti gano žąsis. Nelegitimūs, neteisėti Seimai yra nesąmonė, tai ir daro nesąmones.

 

Todėl skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus yra neatidėliotina pareiga.

 

Dėl sakinio: „VRK atsisakė registruoti ir referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, nustatant, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos,….“

Esmė tame, kad įvedant 55 straipsnio tokį pakeitimą yra padaroma loginė klaida, nes pasinaikina lygi, tiesioginė rinkimų teisė, nes negali kandidatuoti Lietuvos piliečiai, Tautos atstovai. Todėl toks siūlymas Konstitucijai yra visai netinkamas ir netoleruotinas. O vienmandačiai rinkimai yra konstituciniai ir tik tokie gali būti.

 

LR Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių nereikia.

 

Tai signataro dr. Zigmo Vaišvilos farsas suradus 141 referendumo iniciatyvos narį. Vyti lauk Zigmą Vaišvilą, kad nemaišytų proto. Jam dar neužtenka https://www.laisvaslaikrastis.lt/35228-2/ , https://www.ekspertai.eu/signataro-audriaus-butkeviciaus-konstitucine-klaida/

Prašau skaityti ir literatūros nuorodas.

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas  joramlt@yahoo.com

2021-11-30

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));