KREIPIMASIS DĖL VYKDOMO SPAUDIMO IR VISUOMENĖS NUTEIKIMO PRIEŠ MEDICINOS DARBUOTOJUS


KREIPIMASIS DĖL VYKDOMO SPAUDIMO IR VISUOMENĖS NUTEIKIMO PRIEŠ MEDICINOS DARBUOTOJUS

Kauno apygardos teismui 

Lietuvos apeliaciniam teismui  

Lietuvos Aukščiausiajam teismui 

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai  

Kauno apygardos prokuratūrai 

Žiniasklaidai

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

KREIPIMASIS

DĖL VYKDOMO SPAUDIMO IR VISUOMENĖS NUTEIKIMO PRIEŠ MEDICINOS DARBUOTOJUS

2020 m. sausio 22 d.

 Lietuvos medikų sąjūdis (toliau – LMS) šiuo kreipiasi į Jus, gerbiamus Lietuvos teisinės sistemos atstovus bei spaudos atstovus, išsakydamas savo poziciją dėl visuomenės nuteikimo prieš medicinos darbuotojus, formuojamos nuomonės teismams bei daromo spaudimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – LSMU KK) chirurgui Žilvinui Saladžinskui (toliau – Gydytojas), jo darbdaviui ir aplinkai.

LMS šį kreipimąsi teikia, atsižvelgdamas į aktualiausią informaciją, paskelbta internete (interaktyvus priėjimas https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/del-pacientes-mirties-teisiamam-kliniku-medikui-prokurore-praso-skirti-lygtine-bausme-948299).

LMS, socialiai atsakinga organizacija, ragina Jus nuosekliai laikytis Lietuvos kaip teisinės valstybės konstitucinių principų ir susiformavusios teismų praktikos.

LMS primena, kad Lietuvoje:

 • galioja nekaltumo prezumpcijatodėl iš anksto (nepasibaigus baudžiamosios bylos nagrinėjimui, teismui nepriėmus nuosprendžio ir pastarajam neįsiteisėjus) teigti ir nuteikti visuomenę, jog Gydytojas yra kaltas, jog „byloje įrodytas priežastinis ryšys tarp chirurgo veiksmų ir pacientės mirties“, taip pat kitaip iš anksto suformuoti nuomonę apie Gydytojo kaltę ir atsakomybę, yra neteisėta, neprofesionalu, nedalykiška ir neetiška;
 • teisingumą vykdo tik teismai, todėl tik įsiteisėjus nuosprendžiui, galima būtų kalbėti apie Gydytojo atsakomybę ir jos mastą;
 • teismas, spręsdamas <…> atsakomybės už paciento sveikatai padarytą žalą klausimą, gydytojų veiksmus turi vertinti ne jų rezultato, o proceso aspektu, t. y. ar konkrečioje situacijoje medicinos paslaugos buvo teiktos dedant maksimalias pastangas, imantis visų galimų ir reikalingų priemonių ir jas naudojant atidžiai, rūpestingai ir kvalifikuotai[1].

LMS ragina visus, tiek teismų, tiek teisėsaugos institucijų, tiek žiniasklaidos atstovus susilaikyti nuo vykstančio baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja Gydytojas, viešojo komentavimo ir tendencingos informacijos sklaidos, kadangi, LMS nuomone, tai prieštarauja proceso teisėtumo, nešališkumo bei objektyvumo principams.

LMS prašo gerbiamų teismų bei prokuratūros atstovų užtikrinti, kad nagrinėjamoje byloje būtų:

 • surinkta visa būtina ir įmanomai prieinamą informaciją apie:
 • pacientės būklę prieš patenkant į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas, nes tai ypatingai svarbi informacija, vertinant pacientės bendrą būklę (anot viešai skelbiamos informacijos, pacientė sirgo onkologine liga) ir susirgimo dinamiką;
 • pacientei ligoninėje teiktas ir suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (anamnezės surinkimą, laboratorinę diagnostiką, stebėseną, chirurginę intervenciją ir pan.) bei tuo metu galiojusį ir LSMU KK patvirtintą paruošimo operacijai algoritmą;
 • operacijos sudėtingumą, eigą ir medicinoje žinomas tokių operacijų baigtis;
 • Gydytojo darbo krūvį, ypatingai operacijos atlikimo dieną;
 • kitas reikšmingas aplinkybes.
 • įtraukti nepriklausomi medicinos specialistai ir ekspertai, turintys kvalifikacijos, kompetencijos ir patirties Gydytojo srities operacijose, kurie galėtų kliniškai nuosekliai ir pagrįstai įvertinti visus veiksmus, atliktus teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientei;
 • susilaikyta nuo viešų komentarų ir pasisakymų iki neįsiteisės teismo nuosprendis.

LMS pripažįsta, kad medicininių nesėkmių, komplikacijų ir netyčinių klaidų sveikatos priežiūroje buvo, yra ir bus. Mokslinėje medicininėje literatūroje ne kartą pasisakyta, kad šie neigiami reiškiniai atsiranda, išsivysto bei nulemia skaudžias pasekmes dėl kelių priežasčių.

Pirma, komplikacijos yra individuali žmogaus organizmo reakcija į taikomą gydymą. Net aukščiausio lygio sveikatos priežiūros specialistai, savo srities šviesuliai ir profesionalai, turintys ilgametės pacientų gydymo patirties ir tarptautinės praktikos nėra ir negali būti 100% tikri, kad paskyrus atitinkamą gydymą, pacientui nebus komplikacijų. Dėl šios priežasties net įstatyminiame lygmenyje yra nustatyta paciento pareiga suteikti gydytojui visą pacientui žinomą informaciją apie jo persirgtas ligas, vartojamus vaistus, gyvenimo būdą ir kitas reikšmingas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos gydymo taktikos pasirinkimui bei pačiai gydymo eigai.

Antra, komplikacija ir gydytojo netyčinė klaida yra skirtingi, tačiau daug bendrų požymių turintys reiškiniai. LMS nuomone, šiuo metu egzistuojantis teisinis reguliavimas, kuriuo pagrindu priimamas sprendimas dėl komplikacijos atskyrimo nuo gydytojo netyčinės klaidos, nėra pakankamai pagrįstas ir išsamus klinikine prasme. Akivaizdu, kad aiškumo ir nuoseklumo nebuvimas šioje srityje gali lemti šališko, neobjektyvaus ir neteisingumo sprendimo priėmimą.

Trečia, viena iš objektyvių gydytojų klaidų priežasčių Lietuvoje – neproporcingai didelis ir netolygus gydytojų darbo krūvis. Tam, kad ši priežastis būtų pašalinta, būtina peržiūrėti esamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metodikas ir šių paslaugų finansavimo tvarkas, todėl LMS prašo teismų ir teisėsaugos institucijų atstovų atkreipti į tai dėmesį, o Sveikatos apsaugos ministerijos – rasti būdų bei priemonių šios problemos sprendimui.

Ketvirta, gydytojo klaida gali atsirasti ir dėl per mažo dėmesio sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimui (ne valandų skaičiui, o kvalifikacijos tobulinimo kokybei ir gaunamų žinių pavertimo įgūdžiais procesui). Atsakomybė dėl šios priežasties buvimo tenka valstybei kaip reguliatoriui, kadangi būtent valstybė nustato kvalifikacijos tobulinimo mechanizmą.

Tuo pačiu LMS atkreipia Jūsų dėmesį į siūlomų sankcijų Gydytojui adekvatumą, proporcingumą bei šių sankcijų galimas pasekmes ne tik Gydytojui, tačiau ir LSMU KK bei pacientams. LMS maloniai primena, kad Gydytojas yra aukštos profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos specialistas, mokslų daktaras, profesorius, išleidęs daugelį mokslinių, praktinių ir taikomųjų leidinių, kurių pagrindu būsimi gydytojai chirurgai įgyja savo išsilavinimą ir tobulina savo kvalifikaciją ir kompetenciją, labai gerai pacientų žinomas, gerbiamas ir vertinamas (viešai prieinama informacija atsiliepimų apie sveikatos priežiūros specialistus portaluose). Taigi, siūlomos sankcijos (uždraudimas 2 metus praktikuoti) neproporcingumas ir neadekvatumas aptariamoje situacijoje sukeltų neigiamų pasekmių:

 • pačiam Gydytojui, nes būtų prarandami profesiniai įgūdžiai;
 • pacientams, nes 2 metų laikotarpiui būtų netekta aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos medicininės pagalbos, kurią teikdavo Gydytojas.

LMS ragina:

 • Lietuvos Respublikos teismus, kaip aukščiausiąją teisingumą vykdančią instanciją Lietuvoje, kuo išsamiau, nuosekliau ir visapusiškiau išnagrinėti Gydytojo bylą ir priimti objektyvų ir pagrįstą sprendimą;
 • Prokuratūros atstovus pakartotinai įsigilinti į esamą situaciją, įvertinti žinomas aplinkybes, surinkti duomenis ir informaciją, kurie išsklaidytų esamas arba galimas abejones ir leistų tinkamai įgyvendinti prokuratūros vieną esminių funkcijų – teisingumo – įvykdymą;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją imtis aktyvių veiksmų ir peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvius, veiklos sąlygas bei profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkas;
 • visus sveikatos priežiūros specialistus, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos, patirties bei darbovietės, darbo apmokėjimo principų ir sąlygų palaikyti šį kreipimąsi.

Tikimės, kad LMS rūpestis bus suprastas, o prašymai, siūlymai bei raginimai bus išgirsti ir į juos bus atsižvelgta.

  

Pagarbiai,

Lietuvos medikų sąjūdžio

Valdybos pirmininkė                                                                                 Živilė Gudlevičienė

lms.organizacinis@gmail.com

[1] LAT 2011 m. vasario 21 d. civilinė byla Nr. 3K-3-59/2011.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ŽIVILĖ GUDLEVIČIENĖ, LIETUVOS MEDIKŲ SĄJŪDIS
Facebook komentarai
});}(jQuery));