Kreipiamasi į EŽTT dėl Konvencijos nuostatų aiškinimo N. Venckienės byloje

Kreipiamasi į EŽTT dėl Konvencijos nuostatų aiškinimo N. Venckienės byloje

 

2020-09-17

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) rinkimų byloje dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) sprendimo neregistruoti politinės partijos „Drąsos kelias“ keliamos kandidatės į Seimo narius Neringos Venckienės teisėtumo ir pagrįstumo, nutarė stabdyti administracinę bylą ir kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (toliau – EŽTT) su prašymu pateikti konsultacinę išvadą.

Tokio pobūdžio kreipimasis yra pirmą kartą Lietuvos teismų istorijoje. LVAT prašo išaiškinti, ar Lietuva, neužtikrindama iš nacionalinės teisės ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatų kylančių tarptautinių įsipareigojimų suderinamumo, dėl ko asmeniui, pašalintam iš Seimo nario pareigų apkaltos proceso tvarka, 6 metus užkertamas kelias įgyvendinti „pasyviąją“ rinkimų teisę, peržengia Konvencijos suteikiamą nuožiūros laisvę. EŽTT klausiama, ar tokio pobūdžio situaciją gali pateisinti susiklosčiusios padėties sudėtingumas, tiesiogiai susijęs su galimybės suderinti nacionalines konstitucinio lygmens nuostatas su tarptautiniais įsipareigojimais įstatymų leidėjui suteikimu.

LVAT taip pat prašo atsakyti į klausimą, kokie Konvencijos reikalavimai ir kriterijai apibrėžia proporcingumo principo taikymo ribas, į kuriuos nacionalinis teismas turėtų atsižvelgti ir patikrinti, ar jie tenkinami susiklosčiusioje nagrinėjamoje situacijoje. Taip pat ar tokioje situacijoje vertinant bendrojo pobūdžio draudimo, kuriuo ribojamas naudojimasis Konvencijoje numatytomis teisėmis, proporcingumą, lemiama reikšmė turi būti suteikta ne tik termino nustatymui, bet ir individualioms atvejo aplinkybėms, susijusioms su pareigų, iš kurių pašalintas asmuo, bei veikos, dėl kurios įvykdyta apkalta, pobūdžiu.

Šiandien paskelbtoje LVAT nutartyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisėjų kolegija neturi pagrindo aiškinti susiklosčiusio nacionalinės teisės ir Konvencijos nuostatų nesuderinamumo kitaip, nei tai padaryta Konstitucinio Teismo 2012 rugsėjo 5 d. nutarime.

Pasak bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos, kylančios abejonės išimtinai susijusios su teisinio netikrumo situacija, į kurią patenka N. Venckienė, ir kuriai galėtų aiškumo suteikti Konvencijos išaiškinimas. Pareiškėja, kaip buvusi Seimo narė, pašalinta iš pareigų apkaltos proceso tvarka, priklauso asmenų, kuriuos tiesiogiai paveikė konstatuotas nacionalinės teisės ir Konvencijos nuostatų nesuderinamumas, kategorijai. Pareiškėjos atveju šis teisinis netikrumas sustiprintas aplinkybės, jog nepaisant konkrečių teisėkūros iniciatyvų, nacionalinėje teisėje iki šiol nėra įtvirtintas joks terminas, ribojantis draudimo kandidatuoti Seimo rinkimuose galiojimą.

Nagrinėjama administracinė byla yra sustabdoma iki bus gauta Europos Žmogaus Teisių Teismo konsultacinė išvada.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Administracinis Teismas sustabdė bylos dėl Venskienės neregistravimo kandidate į Seimą nagrinėjimą ir kreipiasi su paklausimu į Europos Žmogaus Teisių Teismą.
Todėl, remiantis Konstitucijos 7 str. , 31 str. ir kitais str. bei precedentais analogiškose bylose, VRK sprendimas suvaržyti Venskienės teisę dalyvauti rinkimuose negali būti taikomas iki galutinio minėtų teismų sprendimo.
Priešingu atveju bus pažeista Konstitucija ir Visuotinė Žmogaus treisių deklaracija.

Facebook komentarai
});}(jQuery));