“Kraujasiurbius” vykdomojoje valdžioje galima naikinti tik nepalaužiamos ir vieningos pilietinės valios dėka

SUSITELKIMO pasitarimo,

įvykusio 2020 m. sausio 11 d., Kaune,

pranešimas visuomenei ir žiniasklaidai:

 

Pasitarime dalyvavo pasiuntiniai nuo visuomeninių susivienijimų – “Lietuvos visuomeninė taryba”, “Lietuvos tautininkų-respublikonų sąjunga”, “Visuomeninė piliečių sąjunga”, “Kovotojų už Lietuvą sąjunga”, “Afganistano karo dalyvių sąjunga”, “Metro sąjūdis”, “Lietuva yra čia”, “Lietuvos liaudies partija”, “Lietuvos pensininkų sąjunga “Bočiai””, politinė partija “Drąsos kelias”, “Žemaičių partija” ir atskiri visuomeniniai veikėjai.

  • Valdančiosios daugumos pakeitimas Seime, nekeičiant sprendimų ir įstatymų vykdytojų, pasmerktas nesėkmei. Lietuvos visuomenės ir šalies gerbūvio pažangi raida tiesiogiai priklauso nuo pasišventusių Lietuvai, gabių valstybės valdymo sričių žinovų.
  • Veiklius, dalykiškus, kūrybingus ir įgudusius valstybės bei visuomenės veikėjus galima atpažinti pagal jų nuveiktus darbus ir nuosekliai įgyvendinamus sumanymus Lietuvos visuomeniniam labui. 
  • Valdžia – reiškinys, kurio mąstas ir dydis yra tiesioginėje priklausomybėje nuo pilietinio paklusnumo ir apsisprendimo veikti įgyvendinant savo valią. Šis dėsningumas įtvirtintas Lietuvos Konstitucijos antrajame straipsnyje, kuris skelbia – Suverenas priklauso Tautai. Suverenas – teisė nurodyti valstybės tarnautojams ir pareigūnams – kaip vykdyti veiklą vidaus ir užsienio santykių srityse. Tiesioginio Tautos lūkesčių įgyvendinimo galime tikėtis tik tokiu mastu, kokiu sugebėsime tiesiogiai atkurti ir įgyvendinti Tautos valią.
  • Tikėtis Seimo ir ministerijų “veteranų” veiklos nuostatų pasikeitimo jų gera valia – besikartojanti rinkėjų klaida. Tik mūsų abejingumas ir neveiklumas tampa palankia aplinkybę vykdant nusikaltimus prieš Tautą, jos papročius, šeimą, Lietuvos valstybę, gamtą ir senbuvius. “Kraujasiurbius” vykdomojoje valdžioje galima naikinti tik nepalaužiamos ir vieningos pilietinės valios dėka.
  • Šiuo metu neatidėliotinai reikia viešai ir kuo plačiau visuomenėje aptarti bei siekti ydingų “Žemės gelmių” ir “Žvalgybos” įstatymų pakeitimų, bei jų įsigaliojimo sustabdymo.
  • Antrasis SUSITELKIMO pasitarimas, kurio dalyviai atstovavo daugiau nei 80.000 Lietuvos piliečių, susibūrusių į skirtingus susivienijimus, minėtose naujose įstatymų nuostatose įžvelgė grėsmes Lietuvos erdvės vientisumui, visuomeniniam ir valstybinės sanklodos saugumui, žodžio laisvei, žmogaus prigimtinėms ir pilietinėms teisėms. Nutarta parengti reikalavimą – peticiją Seimui, Vyriausybei ir Prezidentui – nedelsiant stabdyti šių pakeitimų įsigaliojimą ir veikimą. Neatsižvelgus į reikalavimo turinį SUSITELKIMAS svarstys kitas poveikio priemones.
  • SUSITELKIMAS pritaria ir bendradarbiaus su LIETUVOS VISUOMENINIU TRIBUNOLU rengiant kaltinimus dėl nusikaltimų prieš Lietuvą  vykdžiusioms partijoms ir valstybės veikėjams.
  • Bendru sutarimu siekiama iškelti kandidatus visose vienmandatėse apygardose ir sudaryti bendrą koalicinį sąrašą artėjančiuose 2020 m. Seimo rinkimuose. Su visais SUSITELKIMO remiamais kandidatais bus sudaromas bendros rinkiminės veiklos susitarimas įskaitant jų įsipareigojimus savo atstovaujamiems susivienijimas ir Tautai tarnystės Seime metu.
  • Trečiasis SUSITELKIMO pasitarimas vyks 2020 m. sausio 25 d. Kaune. SUSITELKIMO viešas puslapis – Feisbuko puslapis “Branduolys”.

 

Kviečiame veikti Lietuvos labui kartu visus piliečius ir suisivienijimus. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));