Košmaro konstruktoriai

 

 

Kaip Vikipedija rašo, kad „Košmarus paskatina persivalgymas…“. Taip ir Seime, jau yra nepelnytai persivalgę, per daug privilegijų sau prisigalvojo ir nežino ką daro ir kas darosi, tai ir košmarus ne sapnuose, o realybėje konstruoja.

 

Dar vis aktuali tema, kaip čia tą Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį nuimti. O tas yra per velnią gudrus, mat ir profesoriaus vardą turi. Tai tokiam ne profesoriui kaip Ramūnas Karbauskis, V.Pranckietis pasirodė per kietas riešutas. Ne ant to užšoko.

 

Skaitome 2019-11-13 Milenos Andrukaitytės, BNS straipsnį „Seimo komisijos išvada: V. Pranckietis veikė savo naudai” [1]. Jame teisingai teigiama: “V. Pranckietis postą išlaikė ne tik per šį žlugusį balsavimą, bet ir per antrąjį balsavimą, kuomet jame dalyvavo valdantieji”.

 

Tai parodo, kad EPK išvada yra nepagrįsta, neteisinga, neteisėta ir politizuota. Tai taip pat košmaras, nes buvo tikimasi, kad jau per antrąjį balsavimą tai jau V.Pranckiečio kabinetas tai jau tikrai bus laisvas. Net pats R.Karbauskis taip sakė, kad po antradienio Seimo pirmininko kabinetas bus laisvas. Iš tų žodžių gavosi šnipštas, žodžiai pavirto nieku. Ir kokiu tikslu jis tą burną atveria?

 

Vieną kartą priimant sprendimą viena gauja pabėga iš posėdžių salės, kitą kartą kita gauja pabėja iš posėdžių salės. O juk tai pabėgimas nuo pareigos abiem atvejais. Imkime antrą balsavimą. Jeigu būtų opzicija nepabėgus, tai gal būtų “sukrapštyti” tie 8 balsai reikalingi pašalinti iš pareigų V.Pranckietį. Pabėgimas gaujos (opozicijos) iš salės reiškia, kad opozicija yra valdoma ir jai neleidžiama ir nepasitikima jos net slaptu balsavimu.

Taigi “kudašiaus” išnešimas iš posėdžių salės kai reikia balsuoti yra nepasitikėjimo, nevieningumo gaujų viduje požymis. Jei tas pasitikėjimas būtų, tai gaujos buvimas posėdžių salėje priimant sprendimą negalėtų pakeisti balsavimo rezultato, t.y. 63 balsų už V.Pranckiečio pašalinimą iš pareigų. Taigi “kudašiaus” išnešimas yra demokratinio proceso pažeidimas, Konstitucijos pažeidimas,  neleidžiant Seimo nariui laisvai išreikšti savo nuomonės priimamo sprendimo klausimu. Išvada tokia, kad tiek pozicija, tiek opozicija, išnešdama “kudašių” iš Seimo posėdžių salės sprendimo priėmimo metu, iš esmės pažeidžia Seimo narių teisę balsuojant išreikšti savo pozicijas. Tai antikonstitucininkų vykdomas košmaras.

 

Stebime ilgą laiką, kaip Ramūnas Karbauskis, tikriausiai save įsivaizduojantis visagaliu, kuris niekaip negali pakelti akmens, kurį pats sukūrė, tai yra atvedė į politiką ne mažiau užsispyrusį kaip ir jis pats. Tai ir stebime spektaklį, kuris galimai gali būti ir specialiai surežisuotas, nes skirtas tam, kad “politikai’ netyčią neišspręstų Lietuvos problemų, netyčią nesugalvotų atkurti Tautos, suvereno galias rinkti savo atstovus į Seimą pagal Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Kartu čia matau ir kitą procesą, kuris yra įvardijamas patyčiomis. Beje patyčias galima įžvelgti iš abiejų pusių.

 

Visiškai aišku pagal LR Seimo statutą, kad Seimo pirmininkas atstovauja Seimą ir Seimas išrenka ir gali jį nuimti, reikia 71 balso.   Visiškai nieko verti balsai, kad Seimo pirmininkas V.Pranckietis NIEKO neatstovauja, nei pozicijos, nei opozicijos, tai nieko neatstovauja. Tačiau Seimo pirmininkas V.Pranckietis atstovauja būtent tokį Seimą, kuris lygiai taip pat NIEKO neatstovauja, nebent kriminalines gaujas. Taip yra todėl, kad Seimas yra “išrinktas” pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kuriame įtvirtintos NELYGI ir NETIESIOGINĖ rinkimų teisės, t.y lygiai priešingai nei to reikalauja LR Konstitucija. Taip ir turime labai nusipelniusius rentininkus – signatarus ir V.Landsbergį, kurie 1992-07-09 ir priėmė tokį Seimo rinkimų įstatymą ir iš karto iš visų Lietuvos piliečių ATĖMĖ jų konstitucines teises rinkti savo valdžią, atstovus pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę.  O juk LR Konstitucijoje, 3-čias straipsnis, taip parašyta: Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.”

 

Matote, labai aiškiai parašyta…. NIEKAS NEGALI, o pasirodo, kad visagaliai viską gali, tačiau net ir būdami visagaliai yra bejėgiai, nes niekaip negali sugrąžinti LR piliečiams jų konstitucinės teisės rinkti Seimą pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. 

 

Taigi tokia išvada: Visagaliai nėra jokie visagaliai, greičiau vėjo išblaškytos šiukšlės ir visiški bejėgiai, anot Gabrieliaus Landsbergio, kaip koks “kiaulių gardas”, smirdi ir smirdi kaip turi būti. Kaip ten seniau toji Rasa Juknevičienė sakė: “padugnės“, įskaitant ir ją pačią. Taigi košmaro konstruktoriai.

 

Skaitome straipsnį [1], kuriame parašyta kaip yra kaltas V.Pranckietis: “Komisija vertino spalio mėnesio įvykius, kai V. Pranckietis sušaukė skubų Seimo valdybos posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas vakare skelbti neeilinį parlamento posėdį dėl nepasitikėjimo procedūros.”  

 

Belieka atkreipti dėmesį į tai, kad ne Seimo pirmininkas V.Pranckietis priėmė sprendimą, o Seimo valdyba. Taigi neužtenką kaltinti tik Seimo pirmininką, reikia kaltinti visą valdybą visai nepriklausomai nuo to kas balsavo už, kas prieš.

 

O ką toji Etikos ir procedūrų komisija sako “Paskubinęs balsavimą dėl nepasitikėjimo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis veikė asmeniniais interesais, konstatavo Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK).”. Taigi toji EPK kaltina tik Seimo pirmininką, o reikia kaltinti visą Seimo valdybą. Taip Seimo EPK padarė etikos ir logikos klaidą, kitaip tariant nusikaltimą. Tai gauname, kad nusikaltėliai kaltina nekaltą, nes Seimo pirmininkas turi teisę organizuoti darbą, o sprendimus priima kolektyviškai, o ne vienasmeniškai.

 

Toliau straipsnyje [1] rašoma: “Pasak išvados, inicijavęs posėdį, kuriame buvo vykdoma nepasitikėjimo juo procedūra, V. Pranckietis „veikė ne tautos, o savo asmeniniais interesais, naudodamasis savo kaip Seimo pirmininko statusu asmeninei naudai gauti“.”

 

Kaip matome aiškiai parašyta, kad Seimo pirmininkas vadovavosi savo STATUSU, lyg kas nors jam būtų uždraudęs vadovautis tuo statusu. Siekti naudos teisiškai pagrįstu būdu negali būti smerktinas. Gauname, kad nesmerkiame to, kuris NETEISĖTAI siekė savo asmeninės naudos – tai Ramūnas Karbauskis.

 

Visokios Seimo komisijos, visokie komitetai, visokios valdybos ar dar kokie ten jų sugalvoti dariniai, net ir pati EPK yra viso labo antikonstitucininkų gaujos, nes jos kiekvieną kartą, kiekvieną mielą dienelę, Saulei šviečiant, lietui lyjant, mėnuliui vis besisukant apie Žemę VYKDO Tautos  suverenių galių atėmimą iš LR piliečių rinkti atstovus į Seimą pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Todėl visi jie vykdo fundamentalų nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę, Tautą ir priiminėja iš esmės neteisėtus sprendimus, visus be išimties.

 

Tik vienas jų spendimas gali būti teisėtas. Vadovaujantis Konstitucija atkurti teisėtas Tautos, suvereno galias rinkti savo atstovus į Seimą pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, o paskui ir tokią pačią lygią ir tiesioginę rinkimų teisę atkurti ir Savivaldybių tarybų rinkimuose.

 

Kaip taip gali taip atsitikti, kad Seimo akademikai, profesoriai, mokslų daktarai ir šiaip seimūnai niekaip negali suprasti elementariausio, na pačio paprasčiausio dalyko, kad sąrašiniai rinkimai, nesvarbu mišrioje sistemoje ar patys savaime, niekaip netenkina Konstitucijoje įtvirtintos ir privalomos lygios ir tiesioginės rinkimų teisės? Ar taip yra todėl, kad jie yra visiškai išprotėję, o gal jų galvose jau ne smegenys, o nuo persivalgymo atsiradę kiaulių riebalai? Net ir G.Landsbergis supranta, kad buvimas pirmam sąraše užgarantuoja vietą Seime, o va paskutinis sąraše tikrai neturi lygios galimybės su pirmu sąraše. O suprasdamas tai sąmoningai vykdo antikonstitucinę veiklą, kitaip tariant yra piktybinis sąmoningas konstitucinis nusikaltėlis, ne mažiau kaip ir visi likusieji seimūnai. Absoliuti gėda ir panieka.

 

 

Konstitucinės lygios ir tiesioginės rinkimų teisės neatkuria kiekvieną mielą dienelę. Todėl Seimas veikia kaip košmarų konstruktoriai, valstybiniai nusikaltėliai… na tikrai kaip kiaulių gardas, padugnės. Nuo savęs pridėčiau, tikros smarvės, niekšai, nužmogėję padarai. Negali atsakyti į klausimą: “Ar dar gyva Deimantę?”. Tai jau tikrai išsigimėliai. Taip klausė ir Deimantė: “Ar Jūs žmonės ar ne žmonės?” Atsakymas: tikrai ne žmonės.

 

Kiekviena kriminalinė gauja gali sudaryti savo narių sąrašą, sugalvoti pavadinimą ir eiti į rinkimus. Po to Seime pakelti rankutes ir pagal įstatymą pasivogti tiek pinigų, kiek jiems reikia.  Taip ir daro, tai finansiškai sustiprina savo galimybes amžinai naudotis valstybės gėriu. Suprantama jie tai vadina partijų stiprinimu, gerovės valstybės kūrimu, be abejo patiems sau. Atrodo gražu? Vieną kartą stambiau laimėjai, gavai didžiausią kapšą (paramą) ir jau į kitus rinkimus eini geriau už kitus save pasifinansavęs, taip gaujoms ir atrodo lygi rinkimų teisė? O kitos gaujos gal nori taip pat laimėti nelygiomis sąlygomis? Tai ir atsiranda problema, kas “gudresnis” [7]: “Seimas linkęs pritarti siūlymui kriminalizuoti stambią neteisėtą paramą partijoms”. Labai įdomiai skamba, kad galvoja  kriminalizuoti tik stambią neteisėtą paramą. O kaip nes su stambia parama? Kaip su pačių partijų nelygia parama sau iš valstybės biudžeto? Toks antikonstitucininkų sunkonstruotas košmaras.

 

 

Literatūra:

 

  1. 2019-11-13 Milenos Andrukaitytės, BNS straipsnis „Seimo komisijos išvada: V. Pranckietis veikė savo naudai” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/etikos-sargai-vertins-v-pranckiecio-elgesi-939230).
  2. 2019-11-13 Jadvygos Bieliavskos, ELTA straipsnis “Karbauskis: galimai Konstituciją pažeidęs Pranckietis – tai jau opozicijos problema” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-galimai-konstitucija-pazeides-pranckietis-tai-jau-opozicijos-problema.d?id=82783165#cxrecs_s).
  3. 2019-11-13 Delfi politikos aktualijų žurnalistės Dalios  Plikūnės straipsnis “Karbauskis ruošia staigmeną Pranckiečiui: apsispręs iš pat ryto” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-ruosia-staigmena-pranckieciui-apsispres-is-pat-ryto.d?id=82782055).
  4. 2019-11-14 Indrės Jurčenkaitės straipsnis “Buldozeriu – paslaptingos pataisos, leisiančios politikos žvaigždėms į Seimą kandidatuoti tik „dėl vaizdo“” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/buldozeriu-paslaptingos-rinkimu-pataisos-leisiancios-politikos-zvaigzdems-i-seima-pretenduoti-del-vaizdo-56-1069606).
  5. 2019-10-31 straipsnis “Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia?(http://www.ekspertai.eu/gabrielius-landsbergis-kiauliu-gardeka-jis-ten-veikia99978/).
  6. 2019-11-21 straipsnis “Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą (http://www.ekspertai.eu/rungtynes-su-kartelemis-pries-lietuva/).
  7. 2019-11-24 BNS straispsnis “Seimas linkęs pritarti siūlymui kriminalizuoti stambią neteisėtą paramą partijoms” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/etikos-sargai-vertins-v-pranckiecio-elgesi-939230).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-11-25

Facebook komentarai
});}(jQuery));