Konstitucinis teismas spręs dėl šokiruojančių įstatymo pažeidimų Seimo rinkimuose

Viso-gero-Valdemarai_laikrastis-A2-570x400mm_Page_1

Viso-gero-Valdemarai_laikrastis-A2-570x400mm_Page_1

Konstitucinis teismas spręs dėl šokiruojančių įstatymo pažeidimų Seimo rinkimuose

 

Pirmadienį, spalio 26 dieną, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai įteikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl šiurkščių įstatymų pažeidimų 2020 metų Seimo rinkimuose.

Spalio 14 dieną LLRA-KŠS kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją prašydama panaikinti Seimo rinkimų pirmojo turo daugiamandatėje rinkimų apygardoje rezultatus, nurodydama visą eilę rinkimų tvarkos pažeidimų faktų.

Atsižvelgiant į tai, kad VRK nesiėmė jokių veiksmų, LLRA-KŠS ir kandidatė į Seimo narius Renata Cytacka, kuri kandidatavo vienmandatėje Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pripažinti Seimo rinkimus Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje negaliojančiais.

 

priedasnr3

Pareiškėjai savo skunde įvardijo visą eilę užfiksuotų šiurkščių įstatymų pažeidimų.

Spalio 22 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos Renatos Cytackos skundą.

Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių LLRA-KŠS kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Lietuvos Respublikos Seimą prašydami pripažinti Seimo rinkimus negaliojančiais dėl šiurkščių tiek Seimo rinkimų įstatymo, tiek ir kitų įstatymų pažeidimų.

Pareiškėjai savo rašte, adresuotame Prezidento ir Seimo kanceliarijoms, pateikė faktines aplinkybes dėl Andriaus Tapino ir viešosios įstaigos „Laisvės TV“ neteisėtos rinkiminės kampanijos.

Primename, kad plataus masto kampanijoje Lietuvos žurnalistas Andrius Tapinas kvietė Seimo rinkimuose imtis veiksmų, nukreiptų prieš LLRA-KŠS: buvo platinamas antireklaminis vaizdo įrašas, į gyventojų pašto dėžutes metami specialiai išleisti laikraščiai (tiražas – 300 000 vienetų), sukurtas šmeižikiškas profilis socialiniuose tinkluose. A. Tapinas organizuotai atkalbinėjo balsuoti už LLRA-KŠS, kad tik pastaroji nepatektų į Seimą. Rašte pažymėta, kad šmeižikiška Tapino organizuota kampanija prasidėjo rugsėjo 14 dieną ir tęsėsi iki pat Seimo rinkimų – spalio 11 – dienos.

Dėl tokių Andriaus Tapino veiksmų LLRA-KŠS narys Česlav Olševski rugsėjo 29 d. raštu kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos asociaciją su prašymu įvertinti žurnalisto Tapino veiklą. Šiek tiek ankščiau, rugsėjo 22 dieną, Česlav Olševski raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl šmeižto, nukreipto prieš LLRA-KŠS, skleidimo.

Rugsėjo 21 dieną LLRA-KŠS atstovė pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl skleidžiamos šmeižikiško pobūdžio informacijos ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimų. Rašte pažymėta, kad aktyviai informavimo priemonėse ir socialinėse medijose skleidžiamos informacijos turinys akivaizdžiai nukreiptas prieš politinės kampanijos dalyvį – LLRA-KŠS ir partijos kandidatus.

 

Visas LLRA skundo VRK tekstas :

priedasnr7

Spalio 14 dieną LLRA-KŠS kreipėsi į VRK prašydama nedelsiant, artimiausiame Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje svarstyti šį skundą ir nustatyti, kad vykdant 2020 metų spalio 11 dienos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje buvo padaryti šiurkštūs įstatymų pažeidimai, kurie turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams bei pripažinti Seimo rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje negaliojančiais ir paskelbti pakartotinius Seimo rinkimus daugiamandatėje apygardoje.

Rašte pažymėta, kad Andriaus Tapino ir jo valdomos viešosios informacijos rengėjos bei skleidėjos „Laisvės TV“ pradėta neapykantos kurstymu paremta kampanija prieš LLRA-KŠS iššaukė nepamatuotą neapykantos protrūkį viešojoje erdvėje.

Spalio 14 dieną visuomeninio transliuotojo Lietuvos radijo ir televizijos laidų vedėjas Arūnas Valinskas DELFI televizijoje jau tiesiogiai eteryje pasisakė už LLRA-KŠS lyderio fizinį sunaikinimą (sušaudymą): „Tomaševskis yra absoliutus kolorado vabalas, kuris, gaudamas finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto, jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyt šiaip jau. Po vieną į metus. Pradėt nuo jo.“

Rašte, adresuotame Prezidento ir Seimo kanceliarijoms, taip pat pristatytos balsų skaičiavimo Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje grubių pažeidimų bei rinkimų agitacijos pažeidimų šioje apygardoje faktinės aplinkybės.

Primename, kad perskaičiavus balsus Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje buvo nustatyta, kad net 12-oje iš 13-kos šios apygardos rinkimų apylinkių rezultatai skyrėsi nuo tų, kurie buvo anksčiau skelbti ir įrašyti į rinkimų komisijos protokolus.

Taip pat perskaičiuojant Panerių-Grigiškių rinkimų apygardai priskirtos Trakų Vokės rinkimų apylinkės suskaičiuotus daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenius, VRK narių įtarimus sukėlė dalis įrašų, kuriuose daugiamandatės apygardos biuletenyje, žymint vienos konkrečios partijos sąrašą ir reitinguojant kandidatą, panaudotos skirtingų spalvų rašymo priemonės. Įtarimus sustiprino tai, kad visi įrašai reitinguojant kandidatą padaryti tos pačios spalvos (galimai ta pačia) rašymo priemone. Situacija kelia įtarimų – įrašai reitinguojant konkretų kandidatą yra galimai padaryti to paties asmens (akivaizdžiai vienoda rašysena), nurodytas to paties kandidato numeris partijos priešrinkiminiame sąraše. Be to, Trakų Vokės rinkimų apylinkėje net 266 iš 1742 balsų nebuvo įskaičiuoti į protokolus, o tai sudaro šeštadalį visų balsų.

Nerimą didina ir tai, kad visuose įtarimų sukėlusiuose biuleteniuose padarytas tik vienas reitingavimo įrašas (užpildytas tik pirmasis langelis), nors rinkėjams sudarytos galimybės pirmumo balsus skirti penkiems kandidatams. Todėl įtariama, kad tokiu būdu, jau balsų skaičiavimo metu, galėjo būti neteisėtai atlikti papildomi įrašai tuose rinkimų biuleteniuose, kuriuose rinkėjai balsavo už vieną konkrečią partiją, tačiau nei vienam kandidatui neskyrė pirmumo balsų.

Panerių-Grigiškių rinkimų vienmandatėje apygardoje taip pat buvo nustatytas šiurkštus ir reikšmingas biuletenių neatitikimas, t. y. balsadėžėje rasta daugiau biuletenių, negu jų faktiškai buvo išduota rinkėjams. Iš viso buvo surasti 297 biuleteniai.

Kitas šiurkštus balsų skaičiavimo pažeidimas buvo nustatytas Panerių-Grigiškių apygardos Užusienio rinkimų apylinkėje. Šioje apylinkėje buvo surasti net 55 be apylinkės rinkimų komisijos antspaudo esantys biuleteniai, kurie laikomi negaliojančiais. Tarp šių neužantspauduotų biuletenių 16-oje buvo nurodyta, kad balsuota už LLRA-KŠS, o tai sudaro net 14 proc. nuo sugadintų biuletenių bendro skaičiaus

Panerių-Grigiškių apygardos rinkėjai buvo klaidinami: net 9 500 egzempliorių tiražu VRK išleistame rinkiminiame buklete tarp šioje rinkimų apygardoje Seimo rinkimuose dalyvavusių kandidatų taip pat buvo įrašytas asmuo, kuris net nebuvo įregistruotas kandidatu į Seimo rinkimus, t. y. jis rinkimuose nedalyvavo.

Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, LLRA-KŠS prašo LR Prezidento ir LR Seimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados:
– ar per Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus 2020 m. spalio 11 d. daugiamandatėje rinkimų apygardoje Andriui Tapinui ir VšĮ „Laisvės TV“ vykdant plataus masto informacinę kampaniją 300 tūkst. egzempliorių tiražu platinant leidinį „Viso gero, Woldemortai“ nebuvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios reikalavimus politinės reklamos ir agitacijos žymėjimui, nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskiriant nuo kitos skleidžiamos informacijos politinės kompanijos laikotarpiu;
– ar per Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus nebuvo pažeistas įstatymas, kuriame draudžiama skelbti kandidatus kompromituojančią medžiagą esant 5 dienų iki rinkimų terminui;
– ar vienmandatėje Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje, kur buvo nustatyta daugybė balsų skaičiavimo ir rinkiminės agitacijos taisyklių pažeidimų, nebuvo pažeistos demokratinės rinkimų procedūros; ar šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo pažeidimai šioje vienmandatėje rinkimų apygardoje leido Vyriausiajai rinkimų komisijai tiksliai nustatyti kandidatus, patekusius į antrąjį Seimo rinkimų turą;
– ar Andriaus Tapino ir VšĮ „Laisvės TV“ vykdoma plataus masto informacinė kampanija, nukreipta prieš LLRA-KŠS bei pažeidimai vienmandatėje Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje turėjo esminės įtakos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.

Savo rašte, adresuotame Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui, LLRA-KŠS reikalauja pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, vykusių 2020 m. spalio 11 d. daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pirmojo turo rezultatus negaliojančiais. Bei pripažinti negaliojančiais Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatus vienmandatėje Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: IVONA KAZAKEVIČ, LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
Facebook komentarai
});}(jQuery));