Konservatorė Agnė Bilotaitė galimai pažeidė viešajį interesą pasinaudodama Seimo narės pozicija imant paskolą namo statybai ir nemokėdama mokesčių

agne_bilotaite

agne_bilotaite

Konservatorė Agnė Bilotaitė galimai pažeidė viešajį interesą pasinaudodama Seimo narės pozicija imant paskolą namo statybai ir nemokėdama mokesčių

agne bilotaite

LR Seimo Anrikorupcinės komisijos nariai Edmundas Jonyla, Antanas Nesteckis ir Eduardas Šablinskas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami ištirti, ar Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nepažeidė viešojo intereso.

Kreipimesi pažymima, jog viešoje erdvėje yra pateikta informacija apie LR Seimo narės Agnės Bilotaitės finansinius įsipareigojimus bei namo statybą, apie kurią kreipimesi pateikta analizė sudaro pagrindą išvadoms, jog,viena vertus, kreditas (paskola) A. Bilotaitei galimai suteiktas, kaip tam tikra atlygio forma, nes A. Bilotaitė neturėjo pakankamai pajamų nei gauti tokio dydžio kreditą, nei aptarnauti suteiktą kreditą. Antra, – A. Bilotaitė suteiktą kreditą panaudojo  gyvenamojo namo statybai, kurį užbaigusi, nustatyta tvarka neįregistravo viešajame registre, taip galimai išvengdama nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

Seimo nariai prašo generalinę prokuratūrą:

1.      ištirti, ar A. Bilotaitė turėjo teisę gauti 600 000 Lt paskolą, ar ši paskola nėra neteisėtas atlygis (,,kyšis“), ar politikė negavo neteisėtos naudos sudarydama su komerciniu banku paskolos sutartį, nustačius nusikalstamos veikos požymius, pradėti ikiteisminį tyrimą ir imtis veiksmų patraukti kaltuosius asmenis baudžiamojon atsakomybėn; ištirti ir nustatyti ar A. Bilotaitė neatlikdama privalomos jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, – namo teisinės registracijos, neteisėtai siekė išvengti nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo, nustačius viešojo intereso pažeidimą imtis Prokuratūros įstatymo 19 str. nustatytų veiksmų;

Dėl būsto kredito suteikimo

Žiniasklaidoje (pvz. http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/banku-gerove-saugo-seimo-bankrotai-662-61854) viešai skelbiamais duomenimis A. Bilotaitės mėnesinės pajamos 2007 metais sudarė iki 2000 Lt per mėnesį. Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje, adresu http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/400_lt/Kandidatai/Kandidatas19629/Kandidato19629Deklaracijos.html viešai skelbiamais duomenimis A. Bilotaitės pajamos per 2007 m. sudarė 31698,18 Lt nuo kurių buvo sumokėta 6957,00 Lt gyventojų pajamų mokesčio. Taigi įvertinus vien tik gyventojų pajamų mokesčio naštą, valstybinio socialinio draudimo įmokos dydį bei NPD, darytina išvada, jog A. Bilotaitės mėnesinės pajamos 2007 m. nesiekė 1900,00 Lt (,,į rankas“). Be to, iš tos pat deklaracijos matome, kad A. Bilotaitė minėtu laikotarpiu jau buvo gavusi 303450,00 Lt dydžio paskolą. Turto A. Bilotaitė minėtu laikotarpiu turėjo tik už 51842,00 Lt. Nepaisant to, Vyriausiosios

 rinkimų komisijos tinklalapyje, adresu http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas76688/Kandidato76688InteresuDeklaracija.html viešai skelbiama, jog 2007-05-10 Swedbank AB, A. Bilotaitei suteikė 600 000,00 Lt paskolą gyvenamojo namo statybai. Pažymėtina, jog net jeigu kreditas būtų suteiktas 30 metų laikotarpiui (maksimalus deklaruojamas Swedbank AB būsto kreditų suteikimo terminas), mėnesinė būsto paskolos grąžinimo įmoka sudarytų per 2 200,00 Lt, kai tuo tarpu minėtu laikotarpiu A. Bilotaitės mėnesinės pajamos ,,į rankas“ nesudarė ir 1900,00 Lt. Tokiu būdu yra akivaizdi situacija, jog A. Bilotaitei, kurios mėnesinės pajamos viešai skelbiamais duomenimis nesiekė 1900,00 Lt, o  pastaroji turto turėjo tik už 51 842,00 Lt, buvo suteikta ypatingai didelė, komercine rizika nepateisinama paskola, kurios pastaroji net neturėjo galimybės aptarnauti pagal savo gaunamas ir deklaruojamas pajamas. Tokios, ypač didelės sumos, skoli nimas asmeniui, neturinčiam darbo sutarties, sudaro prielaidas įtarti, kad komercinis bankas prisiimdamas ypatingą riziką tokio dydžio paskolai, galimai neskaidriai sudarė sandorį su Seimo nare A. Bilotaite. Prašome ištirti ištirti, ar A. Bilotaitė turėjo teisę gauti 600 000 Lt paskolą, ar tokia paskola negalėjo būti duota kaip neteisėtas atlygis (,,kyšis“), ir ar politikė negavo neteisėtos naudos sudarydama su komerciniu banku paskolos sutartį.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

Pažymėtina ir tai, kad kreditas namo statybai A. Bilotaitei buvo suteiktas daugiau, kaip prieš 8 metus, t. y. 2007-05-10. Žiniasklaidoje (pvz. http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/politikei-kaimynu-streles-681336) skelbiamais duomenimis gyvenamojo namo statyba yra baigta. Nepaisant to, mūsų žiniomis šiai dienai A. Bilotaitei priklausančio gyvenamojo namo Klaipėdos rajone, Dauparų kaime teisinė registracija nėra atlikta. Pažymėtina, jog LR statybos įstatymo 24 str. 4 (1) dalyje nustatyta, kad atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76‑2741) nustato, jog nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys ar įsigyjantys (taip pat juridiniai asmenys, perėmę nuomos ar panaudos pagrindu ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ar neterminuotai) nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, išskyrus:

1. faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;

2. valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Taigi, remiantis turima informacija bei esamu teisinių reguliavimu manytina, jog Seimo narė A. Bilotaitė galimai sąmoningai tyčia neatlieka jai priklausančio namo teisinės registracijos ir tokiu būdu vengia mokėti nekilnojamojo turto mokestį, tokiu būdu yra pažeidžiami ne tik minėti teisės aktai, mokesčių mokėtojų lygybės principas, bet ir viešasis interesas.

Administracinis teismas yra išaiškinęs, kad mokesčių mokėtojų lygybės principas pažeidžiamas ne tik tais atvejais, kai mokesčių mokėtojų atžvilgiu mokesčių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatos taikomos skirtingai, bet ir tada, kai mokesčių mokėtojai (tinkamai) neatlikdami savo pareigų nepagrįstai atsiduria geresnėje padėtyje nei kiti. Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A6-1845/2006, mokesčių surinkimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, nes taip yra gaunama lėšų visos visuomenės poreikiams tenkinti. Nemokant mokesčių yra pažeidžiamas viešasis interesas, o subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantis prie mokesčių nemokėjimo, mokesčių teisės prasme elgiasi nesąžiningai. Tokiu būdu, be kita ko, pažeidžiamas mokesčių mokėtojų lygybės principas, nes mokesčių nemokantys subjektai konkurencine prasme atsiduria geresnėje padėtyje nei juos  mokantys. Šį principą pažeidžianti veikla negali būti laikoma teisėta veikla. Todėl, teisėjų kolegijos teigimu, jeigu mokesčių mokėtojas žino apie tai, jog jo atliekamos ūkinės operacijos ar kitokia vykdoma veikla prisideda prie mokesčių nemokėjimo, arba nors ir nežino, bet atsižvelgiant į teisiškai reikšmingas aplinkybes turi galimybę žinoti, ir nepaisydamas to atlieka tokią ūkinę operaciją, jis elgiasi nesąžiningai (2006m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6 -1845/2006; taip pat žr. 2004 m. spalio 27 d. plenarinės sesijos nutartį administracinėje byloje Nr. A1 -355/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6, 2004, p. 128–143; 2007 m. vasario 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6 -206/2007).

Tokiu būdu, siekiant apginti viešąjį interesą, būtina ištirti ir nustatyti ar Seimo narė bei Seimo antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė, neatlikdama privalomos jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, – namo teisinės registracijos, neteisėtai siekia išvengti nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo.

 

Jolanta Bielskienė

LSDP frakcijos infocentro vadovė

Lietuvos socialdemokratų partija

Facebook komentarai
});}(jQuery));