Komunistinės rinkimų konvulsijos

 

Komunistinės rinkimų konvulsijos

 

 

Kaip rašoma Olavos Strikulienės straipsnyje [1] Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanas profesorius Algis Krupavičius teigia: daugiamandatė rinkimų sistema turėtų užtikrinti mažesnį balsų, kurie dabar patenka į šiukšlių dėžę, skaičių”.

 

Demokratiniuose rinkimuose ne kiekvieno rinkėjo balsas gali būti sėkmingas, t.y. rinkėjo pasirinktas asmuo nebūtinai turi patekti į Seimą. Tokia yra demokratinių rinkimų esminė savybė. Todėl kažkaip jaudintis dėl to, kad kieno tai pasirinktas kandidatas nepateko į Seimą nėra reikalo iš viso, nes tai priklauso nuo to, kiek kiti rinkėjai pasirinko tą patį kandidatą. Kas surenka daugiau balsų tas ir nugalėtojas. Tarkime vienmandatėje apygardoje yra dešimt kandidatų į Seimą, tai tik vienas kandidatas bus išrinktas, o visų kitų devynių kandidatų balsai nebus efektyvūs, neužtikrins jų patekimo į Seimą, tačiau tai užtikrins demokratinį procesą. O tai ir yra svarbu demokratiniuose rinkimuose.

 

Todėl Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Algio Krupavičiaus nuomonė yra visiškai nieko verta pabrėžiant tai, kad jo sugalvotas kriterijus rinkimams yra niekur ir niekaip teisiškai įtvirtintas. Tuo tarpu dėl Seimo rinkimų LR Konstitucijos 55 straipsnis be kita ko įsakmiai ir privalomai reikalauja, kad rinkimai į Seimą vyktų pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę. Tuo tarpu daugiamandačiai rinkimai, kitaip tariant partijų sąrašų rinkimai yra iš pačios esmės antikonstituciniai, nes sąrašuose esantys asmenys į Seimą renkami pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę, tai yra lygiai priešingai kaip to įsakmiai reikalauja LR Konstitucija. Tačiau profesoriui tas rinkimų antikonstitucingumas nė motais, kaip nebuvę. Tai komunistinis, kgbistinis ir mafijinis požiūris į LR Seimo rinkimus. Esmė tame, kad sąraše ar sąrašuose esantys asmenys nėra lygiavertėse pozicijose patekti į Seimą, o taip pat yra renkami netiesiogiai. Todėl kalbėjimas ir agitavimas už bet kokius sąrašinius (daugiamandačius) rinkimus yra komunistinės rinkimų konvulsijos nukreiptos prieš LR Konstituciją. Tai kas čia per profesorius, kad agituoja, pasisako už antikonstitucinius rinkimus. Taip tai profesorius iš daug kartų teisto ir nuteisto Vytauto Didžiojo universiteto. Gal ten kitokių nėra, kad jam leidžiama veikti ir agituoti prieš Konstituciją, o tai reiškia prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus.

 

Ponui profesoriui A.Krupavičiui reikėtų reikšti ne nuomonę, o pasidomėti LR Konstitucinio Teismo 2015-10-20 išaiškinimu apie tai, koks yra lygios rinkimų teisės turinys [2]:

 

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”

 

Kaip matome iš 2015-10-20 LR KT išaiškinimo konstituciniuose rinkimuose nėra jokių daugiamandačių apygardų ir privalu, kad būtų “vienas rinkėjas – vienas balsas”. Tačiau kaip matome komunistinėse rinkimų konvulsijose VDU profesorius A.Krupavičius veikia antikonstituciškai. Belieka paklausti, o ko gi jis tuomet išmokina studentus? Ar taip pat veikti prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus?

 

Tokio universiteto toks profesorius A.Krupavičius nelinkęs remtis LR Konstitucija, jos išaiškinimu (jeigu pats nesugeba suprasti kas yra parašyta Konstitucijoje) o remiasi tuo, kas nėra Lietuvos valstybės teisinis pagrindas:

Estiška tvarka leidžia, tiksliau – verčia, balsuoti už konkrečius politikus iš skirtingų partijų sąrašų.”

 

Toliau pateiksiu citatą su klausimu ir prof. A.Krupavičiaus atsakymu [1] :

 

Ar tikrai, kaip teigia G.Kirkilas, patobulinus rinkimų sistemą, rinksime asmenybes?
 – Visais atvejais bus renkamos asmenybės. Tai faktas ir dėl to yra tam tikras pliusas, bet mano atsakymas būtų
skeptiškas. Parlamentas yra visuomenės veidrodis ir kartais net geresnis nei visuomenė. O ji išrenka parlamentą pagal savo sugedimo laipsnį. Jei visuomenėje vyrauja prisitaikymas, bestuburiškumas, negebėjimas turėti tvirtų pažiūrų, tai ji panašius ir rinks.”

 

Profesoriaus Algio Krupavičiaus atsakymas yra visiškai NESĄMONĖ, nes kol kas Lietuvoje iš Lietuvos visų piliečių yra atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė, todėl jokių teisėtų rinkimų Lietuvoje NĖRA. Todėl prof. A.Krupavičiaus šnekėjimas apie tai, kad “ji išrenka parlamentą pagal savo sugedimo laipsnį” yra konstitucinių nusikaltėlių propaganda kaltę suverčiant piliečiams. Kaip suprantu, prof. A.Krupavičius turi tvirtas antikonstituicnes pažiūras, yra bestuburis ir prisitaikėlis.

 

 

Literatūra:

 

  1. 2020-02-28 Olavos Strikulienės straipsnis „Politologas A.Krupavičius: Vienmandatės apygardos nėra sovietinė atgyvena” (https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/politologas_akrupavicius_vienmandates_apygardos_nera_sovietine_atgyvena/).
  2. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).

 

  1. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2020-02-29

Facebook komentarai
});}(jQuery));