Komedija – landsbergistai protestavo dėl A.Jakubausko, kuris tyrė V. Landsbergio nusikaltimus, pašalinimą (papildyta slaptais dokumentais)

NS

NS

Komedija – landsbergistai protestavo dėl A.Jakubausko, kuris tyrė V. Landsbergio nusikaltimus, pašalinimą

Nuomonė

Aurimas Drižius

 

Prie Seimo ketvirtadienį susibūrė būrelis žmonių, kurie audringai palaikė „Nacionalinio susivienijimo“ lyderį, aršų landsbergistą Vytautą Radžvilą. Pastarasis ugningais žodžiais smerkė Seimą, išdrįsusį balsuoti dėl Genocido tyrimo centro A.Jakubausko atleidimo.

Niekas nepasakė, kas vyksta ir kodėl Seime sėdinti Landsbergio dauguma meta lauk A.Jakubauską, už kurį pasisako landsbergistai gatvėje.

burausk

Aš manau, kad tiesa yra tokia – „valstiečių“ vietoj „polikapavnos“ statytinės B.Burauskaitės (nuotr. viršuje – apdovanota ordinais už ištikimybę – dar vienas LR garbės ženklų išniekinimas) paskirtas A.Jakubauskas ėmė atsargiai kapstytis po tą neišsenkamą Genocido centro archyvą. Tai, kad ne lansdbergistų žmogus kontroliuoja šį archyvą, kuris dar gali būti labai skausmingas konservatoriams, žinoma, kad kėlė nerimą pačiam Landsbergiui. Todėl A.Jakubausko likimas, Seimą užvaldžius konservatorių partijai, buvo aiškus iš anksto  – tik laiko klausimas, kada jis bus pašalintas.

 

adas

Tuo labiau, kad A.Jakubauskas (nuotr.) ėmė atsargiai krapštytis po Burauskaitės „tyrimais“, kuriuos dabar drąsiai galima pavadinti nusikaltimais.

Jeigu visi prisimena, tai Burauskaitė prieš kelis metus visam pasauliui paskelbė, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB). Kodėl ji taip padarė, arba kodėl Landsbergis sugalvojo apšmeižti šiuos žmones – galima tik kelti versijas – gal būt, todėl, kad jis išsigando, kad Rusija paskelbs Grybauskaitės nuopelnus KGB – tada bus galima rinkėjams pasakyti – na ir kas čia tokio – juk ir kardinolas Sladkevičius taip pat bendradarbiavo su KGB. Tačiau rusai neišdavė Dalkos, matyt, tik todėl, kad ji iki šiol jiems naudinga.

Kilus triukšmui, Burauskaitės buvo paprašyta pateikti įrodymus. Ši laputė ilgai išsisukinėjo, kol galiausiai pripažino, kad tokias nesąmones jai liepė paskelbti „kai kurie politikai“. Aišku, kad Burauskaitė būtų klausiusi tik pačios Grybauskaitės arba jos krikštatėvio V.Landsbergio.

Šią istoriją ėmė krapštyti signataras Zigmas Vaišvila, užvertęs Seimą ir prokuratūrą reikalavimais ištirti minėtą istoriją. Galiausiai tas pats Genocido centras paskelbė, kad Burauskaitės išvados apie minėtus žmonės buvo klastotė, Burauskaitei pripažinus, kad tas išvadas jai liepė paskelbti neįvardijami  „politikai“.

2021 m. kovo 17 d. spaudos konferencijoje Zigmas Vaišvila pranešė, kad  Seimo valdybos pavedimu Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai darbo grupei tuometinis genocido centro istorikas Marius Ėmužis prisipažino sukūręs svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtas nepagrįstas šmeižikiškas LGGRTC pažymas, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB).

 

LR Seimo darbo grupės apklausiamas M. Ėmužis prisipažino, kad nebuvo jokio pagrindo kardinolą Vincentą Sladkevičių kaltinti slaptu bendradarbiavimu su buvusios TSRS VSK (KGB).

 

2018 11 07 DG prot 1 rotated

 

2018 11 07 DG prot 2 rotated

 

2018 11 07 DG prot 3 rotated

Tarpžinybinė Liustracijos komisija ištyrė ir paskelbė, jog nėra pagrindo teigti, kad šie trys iškilūs Lietuvos žmonės bendradarbiavo su buvusios TSRS VSK (KGB). LR Seimo valdyba 2019-07-10 posėdžio protokolu Nr.SV-P-215 patvirtino šios LR Seimo darbo grupės tyrimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad už minėtų šmeižikiškų pažymų sukūrimą ir viešinimą atsakinga buvusi LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, patvirtinusi, kad tai padaryta politikų nurodymu, bet jų pavardžių šiai LR Seimo darbo grupei neatskleidusi. 

 

LR Seimas 2021 metus paskelbė iškilaus Lietuvos Atgimimo simbolio kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Būtent jam Lietuvos Respublika buvo patikėjusi saugoti Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo Aktą 1991 m. sausio įvykių dienomis. Todėl M. Ėmužio, konjunktūriškai sukūrusio šmeižikišką LGGRTC dokumentą apie kardinolo V. Sladkevičiaus bendradarbiavimą su buvusios TSRS VSK (KGB), paskelbimas 2021 metų Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatu yra pasityčiojimas iš moralinio Tautos autoriteto kardinolo V. Sladkevičiaus.

 

2021 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respubliko Seimas parodė didžią nepagarbą Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai. 

emuzis

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija kviečiama panaikinti 2021 m. vasario 11 d. sprendimą dėl 2021 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos suteikimo istorikui Mariui Ėmužiui (nuotr. viršuje) LR Seimo valdyba kviečiama atsiprašyti Tautos dėl šio akibrokšto. 

Užsakomųjų šmeižikiškų dokumentų valstybės institucijos vardu sukūrimas atskleidė istoriko M. Ėmužio supratimą apie istoriko profesinės veiklos etiką ir moralę. Tai nesuderinama su Valstybės ir jos Nepriklausomybės garbe. 

 

 

LR Seimo valdybos pavedimu LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai darbo grupei tuometinis LGGRTC istorikas Marius Ėmužis prisipažino sukūręs svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtas nepagrįstas šmeižikiškas LGGRTC pažymas, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB). LR Seimo darbo grupės apklausiamas M. Ėmužis prisipažino, kad nebuvo jokio pagrindo kardinolą Vincentą Sladkevičių kaltinti slaptu bendradarbiavimu su buvusios TSRS VSK (KGB). 

Tarpžinybinė Liustracijos komisija ištyrė ir paskelbė, jog nėra pagrindo teigti, kad šie trys iškilūs Lietuvos žmonės bendradarbiavo su buvusios TSRS VSK (KGB). LR Seimo valdyba 2019-07-10 posėdžio protokolu Nr.SV-P-215 patvirtino šios LR Seimo darbo grupės tyrimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad už minėtų šmeižikiškų pažymų sukūrimą ir viešinimą atsakinga buvusi LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, patvirtinusi, kad tai padaryta politikų nurodymu, bet jų pavardžių šiai LR Seimo darbo grupei neatskleidusi. 

 

Matyt. kad A.Jakubauskas prisidėjo prie to, kad būtų paneigtas Burauskaitės melas, ir tada neišvengiamai būtų kilęs klausimas – kas Burauskaitei liepė paskelbti tą melą? Turint omenyje jos tiesioginius viršininkas Grybauskaitę ir Landsbergį, tai abejonių manau, niekam dėl to nekyla.

 

senis

Žodžiu, A.Jakubauskas būtų neišvengiamai priėjęs prie išvadų, kad Genocido centras vykdė tiesioginius Grybauskaitės arba Landsbergio nurodymus šmeižti ir meluoti.

Todėl A.Jakubauskas tapo pavojingu, todėl ji reikėjo ir pašalinti.

Nes niekaip kitaip jo atsikrayti nepavyko, todėl Seimas jį atleido tokiais pagrindais : Seimo valdybos sudaryta darbo grupė konstatavo, „kad A. Jakubauskui nepavyksta užtikrinti sklandaus institucijos darbo, kyla susipriešinimas, o viešai nagrinėjama situacija centre menkina įstaigos dalykinę reputaciją“.

„Centre dėl darbo atmosferos, informacijos teikimo darbuotojams ir darbuotojų teisės laisvai reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus ribojimo yra susiklosčiusi konfliktinė situacija tarp centro generalinio direktoriaus Ado Jakubausko ir dalies darbuotojų“, – teikdama Seimui siūlymą atleisti LGGRTC vadovą sakė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

 

Tai, kad ankstesnė Genocido centro vadovė Burauskaitė politikų nurodymu rašė šmeižikiškas pažymas apie iškiliausius Lietuvos žmones, Seimas kažkaip niekaip nevertino.

 

mitingas

Todėl itin juokinga buvo matyti aršaus landsbergisto Vytauto Radžvilio prie Seimo atvestus žmones, kuriems vėl pasakota, koks blogas tas Seimas.

Ponas Radžvilai, gal paklauskite savo viršininko Landsbergio, kas ir kodėl iš tiesų nurodė atleisti A.Jakubauską. Nes tai, kaip drausmingai balsavo visa konservatorių frakcija dėl šio klausimo, akivaizdu, kad tai yra tos pačios plaukuotos rankos braižas.

Man tik keista, kaip šią avinų bandą taip lengva suklaidinti :

Informacinis-karas-A.-Anušauskas

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

Gedimino pr. 53, Vilnius, signataru.klubas@lrs.lt 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijai

 

DĖL VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STIPENDIJOS SUTEIKIMO MARIUI ĖMUŽIUI

 

2021-03-14 

Vilnius

 

2021 m. kovo 11 d. paskelbta, kad 2021 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendija suteikta Vilniaus universiteto istorikui dr. Mariui Ėmužiui. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen M. Ėmužiui įteikė ir Lietuvos valstybės simbolį – Lietuvos vėliavą. Taip LR Seimas ir Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija įvertino šiai komisijai pateiktą M. Ėmužio projektą „Penktoji kolona nepriklausomoje Lietuvoje 1919–1940 m.: komunistinis pogrindis ir jo tinklaveika“. 

Šis sprendimas diskredituoja LR Seimą ir valstybę, jos Nepriklausomybės simbolius. 

LR Seimo valdybos pavedimu LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai darbo grupei tuometinis LGGRTC istorikas Marius Ėmužis prisipažino sukūręs svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtas nepagrįstas šmeižikiškas LGGRTC pažymas, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB). Šios LR Seimo darbo grupės 2018-11-07 protokolas patvirtina ir M. Ėmužio prisipažinimą, kad nebuvo jokio pagrindo kardinolą Vincentą Sladkevičių kaltinti slaptu bendradarbiavimu su buvusios TSRS VSK (KGB). Tarpžinybinė Liustracijos komisija, vienintelė įstatymų leidėjo valia nustatyta institucija, turinti teisę nustatyti šiuos juridinius faktus, ištyrė ir paskelbė, jog nėra pagrindo teigti, kad šie trys iškilūs Lietuvos žmonės bendradarbiavo su buvusios TSRS VSK (KGB). LR Seimo valdyba 2019-07-10 posėdžio protokolu Nr.SV-P-215 patvirtino šios LR Seimo darbo grupės tyrimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad už minėtų šmeižikiškų pažymų sukūrimą ir viešinimą atsakinga buvusi LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, šiai LR Seimo darbo grupei patvirtinusi, kad tai padaryta politikų nurodymu, bet jų pavardžių šiai LR Seimo darbo grupei neatskleidusi. 

LR Seimas 2021 metus paskelbė iškilaus Lietuvos Atgimimo simbolio kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Jam Lietuvos Respublika buvo patikėjusi saugoti Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo Aktą 1991 m. sausio įvykių dienomis. Todėl M. Ėmužio, sukūrusio šmeižikišką LGGRTC dokumentą apie kardinolo V. Sladkevičiaus bendradarbiavimą su buvusios TSRS VSK (KGB), paskelbimas 2021 metų Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatu yra pasityčiojimas iš moralinio Tautos autoriteto kardinolo V. Sladkevičiaus.

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimas M. Ėmužiui, net neatsiprašiusiam apšmeižtų asmenų artimųjų ir Lietuvos piliečių už šią jo konjunktūrinę ir šmeižikišką veiklą, diskredituojančią ne tik jo, kaip mokslininko, vardą, bet ir atskleidžiančią jo, kaip istoriko, veiklos dviveidiškumą ir neprofesionalumą, mokslininko etikos ir moralės normų ignoravimą, yra nesuderinamas su pagarba Lietuvos valstybingumui ir mūsų valstybės istorijai. 

2021 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respubliko Seimas parodė didžią nepagarbą Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai. 

 

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisiją kviečiame panaikinti 2021 m. vasario 11 d. sprendimą dėl 2021 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos suteikimo Vilniaus Universiteto istorikui Mariui Ėmužiui. 

LR Seimo valdybą kviečiame atsiprašyti Tautos dėl šio akibrokšto.

 

Priedai: 

  1. www.kgbveikla.lt paskelbtos LGGRTC pažymos dėl kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio slapto bendradarbiavimo su TSRS VSK (rus. KGB). 
  2. LR Seimo darbo grupės 2018-11-07 protokolas 
  3. Tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimai dėl kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio
  4. LR Seimo darbo grupės 2019-06-26 tyrimo ataskaita

 

Pirmasis (2010-2014) Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos pirmininkas 

prof. Bronislovas Genzelis

 

Irena Andrukaitienė

 

Audrius Butkevičius

 

Zigmas Vaišvila

 

2019 06 26 DG Ataskaita 1 1 rotated

2019 06 26 DG Ataskaita 2 1 rotated

 

2019 06 26 DG Ataskaita 3 rotated

2019 06 26 DG Ataskaita 4 rotated

2019 06 26 DG Ataskaita 5 rotated

2019 06 26 DG Ataskaita 6 1 rotated

2019 06 26 DG Ataskaita 7 rotated

2019 06 26 DG Ataskaita 8 rotated

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));