Kokie ženklai rodo jog Gudijos valiutinių kekšių revoliucija išsikvėpė?

grybe

grybe

Kokie ženklai rodo jog Gudijos valiutinių kekšių revoliucija išsikvėpė?

Gudijos valiutinių kekšių revoliucijos pradžioje, visa viešoji erdvė ir internetas buvo perpildyti „feikiniais” pranešimais apie tai, kad pav. Aleksandas Lukašenka malūnsparniu jau pabėgo į Rusiją, milicininkai masiškai pereina į protestuotojų pusę, protestai užpildė VISĄ Baltarusiją ir pan. Visi šie trumpučiai ir profesionaliai sumontuoti klipukai rėkte rėkė apie protestų visuotinumą, suponuojant žiūrinčiam mintį jog viskas jau įvyko ir reikia tik nuolankiai priimti NAUJĄ REALYBĘ (naują pasaulio tvarką su antsnukiais). Visi bandymai ieškoti kokius nors Aleksandrą Lukašenką palaikančius pranešimus arba oficialius video buvo bergždi, jie buvo totaliai užblokuoti. Tai aiškiai bylojo apie rimtą koordinaciją ir suplanuotai vykdomą ataką prieš suverenią valstybę. Feisbuko zombiai, taškydamiesi seilėmis purslavo apie naują Belarusiją, o NIEKŠŲ KELIO Lietuvoje dalyviai, savo svajonėse jau ruošė grandines, pavergimui paruoštai Gudų tautai ir įsivaizdavo kaip PLEŠ TAI KAS DAR NEPRIPLĖŠTA. Matėte kokiomis prabangiomis mašinėlėmis ir motociklais suvažiavo keli tūkstančiai niekšingų parazitų į šį „laisvos belarusijos palaikymo kelią”. Čia tie patys niekšai (ir jų berazūmiai tarnai) kurie sudraskė Lietuvą ir čiulpia iš jos paskutinius syvus, praskolindami ir apvogdami šioje teritorijoje dar išlikusius gyventojus. Jie jau „ŽEMAME STARTE”, pasiruošę išlaisvinti Gudus nuo jų susikurtos gerovės. Visi tie „rūpintojėliai” saldžiai suokia gudų avims, „Jūs tik pašalinkite jūs saugančius šunis ir gyvensite GEROVĖS VALSTYBĖJE.” Mojuodami gėlytėmis, kuriuose paslėpti peiliai skerdimui.Tai, kad niekšų planas nepavyko, galima suprasti iš Youtube platformos. Jos cenzūra jau pradėjo praleisti ir kitokius video. Pav. apie tai, kaip opozicijos valiutinės kekšės buvo išvarytos iš Žlobino miestelio gamyklos. Apie ką tai byloja? Ogi labai paprasta. Vėl prasideda pliuralizmo ir demokratijos vaidinimas. Tipo visos nuomonės ir informacija yra leidžiami. Šis vaidinimas būna tik tuomet, kada nepavyksta iš pirmo karto pasiekti norimus tikslus. Tada prasideda pasakos apie „taikius protestuotojus” ir brutualų „nepateisinamą” elgesį su valiutinėmis prostitutėmis.

Prisiminkite seną ir labai taiklų posakį: „Revoliucijas daro idealistai, o jų vaisiais visada naudojasi niekšai.” Revoliucijos darymui, niekšai niekaip nesugeba surasti idealistų (gal todėl, kad šis Diktatorius yra tikras žmogus, kuris nuoširdžiai rūpinasi šituo sudraskytos mūsų senosios tėvynės gabaliuku) todėl karts nuo karto, vis bando pasinaudoti valiutinių prostitučių paslaugomis. Kaip žinia, valiutinių prostitučių paslaugos visada trumpalaikės ir dirbtinos. Tikros revoliucijos su jomis nepadarysi.

p.s. Sėkmės Aleksandrui ir mūsų brolių gūdų tautai, kurie tikrai didvyriškai laikosi, gausiai finansuojamų zombių su antsnukiais puolimo akivaizdoje.

Su meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));