Kodėl Visuomenės nacionalinis sveikatos centras skirs įspėjimus ir baudas , o ne teismai?

Kažkieno gerbiama/-s Seimo nary,
 
Inicijavus Sveikatos apsaugos ministerijai ir padirbėjus Loretai Ašoklienei prie Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 721 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. 1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, kurio pasekoje įmanomas tokio pobūdžio teisiškai pats 
blogiausias įmanomas scenarijus: 
 
1. Kuomet tėvai pasidomėję skiepų žala nusprendžia atsisakyti skiepyti savo atžalą, tuomet Įstatymų projektuose numatyta tvarka ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriuje, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktiniųskiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (toliau – Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius) nustatytomis vakcinomis po 2 mėnesių kreipiasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą bei į vaikų apsaugos skyrių pranešdami apie incidentą.
 
2. Vaikas yra nepriimamas į ugdymo įstaigas. 
 
3. Tėvams yra paskiriamas įspėjimas pirmą kartą, o sekančius kartus baudos nuo 50-115 eurų.
 
4. Prisistačius vaikų teisių atstovams, yra tikimybė, kad vaikas gali būti laikinai perduodamas laikiniems globėjams, dėl to, kad tėvai atsisakė neva tobuliausių sveikatingumo priemonių (skiepų). Už atimtus vaikus, tuo metu teisiškai atsako globėjai. Globėjai turės teisę pasirašyti sutikimą, kad jiems laikinai paskirtas vaikas būtų paskiepytas skiepais, kurie pagal naujai įsigaliosiantį įstatymą, bus privalomi arba privalės taip pat mokėti baudas, jeigu nusprestų neskiepyti. Ar tuomet perduotų kitiems globėjams?
 
KONVENCIJA DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ IR ORUMO APSAUGOS BIOLOGIJOS IR MEDICINOS TAIKYMO SRITYJE (ŽMOGAUS TEISIŲ IR BIOMEDICINOS KONVENCIJA)
1997 04 04, Ovjedas
Preambulė
II SKYRIUS – SUTIKIMAS
5 straipsnis – Bendroji taisyklė
Kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą.
Šiam asmeniui iš anksto suteikiama atitinkama informacija apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jo padarinius ir pavojus.
Atitinkamas asmuo gali bet kada laisvai atšaukti savo sutikimą.
 
LR Konstitucijos 21 straipsnis palaiko aukščiau paminėtą Konvenciją
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.
 
Kadangi LR Konstitucijos 6 straipsnis teigia: 
Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. Dėl to aš esu priverstas priminti Jums LR Konstituciją ir bandyti ginti savo teises vadovaudamasis ja.
 
LR Konstitucijos 4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Kadangi jūs, Seimo nariai, esate demokratiškai išrinkti mūsų (rinkėjų), ir mes vykdome mūsų Tautos valią, tai šiuo laišku aš jums primenu, kad jus tarnaujate mums (LR Konstitucijos 5 straipsnis skelbia – Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.), o mes jums mokame algą.
Kadangi tai yra svarbus klausimas Lietuvos piliečiams, tai yra būtina atsižvelgti į LR Konstitucijos 9 straipsnį, jog Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
 
LR Konstitucijos 25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Mano įsitikinimai yra pagrįsti publikuotais moksliniais tyrimais, statistikomis, susirgimų ir mirčių kreivėmis įvairių pasaulio šalių bei teismų sprendimams dėl patirtos vakcinų sukeltos žalos. Dėl to, aš ieškau, gaunu ir skleidžiu informaciją bei įdėjas apie didžiulę skiepų žalą, dėl kurios dauguma farmacijos kompanijų daugumoje šalių lieka neatskaitingos. Medikai taip pat neatsako.
 
LR Konstitucijos 33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus.Kadangi aš, kaip Lietuvos pilietis turiu tokią teisę, dėl to kreipiuosi norėdamas jus informuoti apie kitą medalio pusę, o tuo tarpu jums įsigilinus arba ne, pasirinksite vieną iš jų išreiškiant  tai  balsavimo Seime metu.
 
LR Konstitucijos 38 straipsnis
Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Kokiu būdu valstybės valdžios įstaigos atstovai prisideda prie šeimos išsaugojimo, jeigu į minėto įstatymo pataisas yra įtraukti Vaikų teisių apsaugos atstovai, kurie turės teisę išardyti šeima remdamiesi savo subjektyviu požiūriu ir galimai pastūmėti ar įtakoti suinteresuotų asmenų.
 
KELETAS FAKTŲ:
Nuo 2013 metų Lietuvoje, kasmet buvo tymų protrūkiai, iš kurių daugiausiai susirgusiųjų buvo suaugę ir skiepyti. Kodėl tuomet nėra kalbama Lietuvoje apie privalomąjį skiepijimą suaugusiems, nes jų vaikystėje gauti skiepai jau nebegalioja?
 
Viename iš savo pateiktų projektų SAM pamini tokį dalyką:
Priedas 754941 „Pastaraisiais metais neigiamos, mokslu nepagrįstos informacijos apie skiepus skleidimas padarė didžiulę žalą, dėl tėvų ir globėjų atsisakymo skiepyti savo vaikus daug vaikų liko nepaskiepyta.“ Kokiu būdu jiems pavyko nustatyti, kad tai antivakcininio judėjimo dėka ir kaip jie įvertino publikuotus mokslinius tyrimus, tokius žurnalas kaip „TheLancet“, Human Experimental Toxicology“ ir kt. (, kuriais yra remiamasi, ) jog tai yra mokslu nepagrįsta informacija, jeigu net nebuvo prašyta manęs pateikti jiems visą turimą informacija, kuo aš remiuosi kalbėdamas viešai apie skiepų žalą?
Sunerimus įstatymų kūrėjams pastebime ), jog nemažai žmonių pradeda domėtis skiepų žalos tema, t.y. būtent atra medalio puse:
„Pažymėtina, kad administracinės atsakomybės, kaip pareigos paskiepyti vaiką užtikrinimo priemonė  pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad kitos priemonės, tokios kaip  aktyvus informacijos apie skiepų būtinumas ir jų naudos skleidimas yra nepakankamos užsibrėžtam tikslui pasiekti. Informacijos sklaida apie skiepus yra didelė, pavyzdžiui Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos 2014 metais skiepų tema išplatino daugiau kaip 300 pranešimų spaudai, parašė daugiau kaip 300 straipsnių populiarioje spaudoje, davė daugiau kaip 200 interviu ar dalyvavo laidose televizijoje ar radijuje, organizavo daugiau kaip 100 įvairių renginių ir kt., tačiau skiepijimų apimtys liko nepakankamos, o Lietuvoje užregistruoti tymų protrūkiai. „ Noriu pastebėti, kad tai tik parodo, jog neskiepyjančių savo vaikų tėvai tokį sprendimą priima ne dėl informacijos stygiaus, kadangi žiniasklaidoje skiriamas didelis dėmesys skiepų propagavimui, tai reiškia, kad tokie sprendimai padaromi analizuojant įvairiapusią informaciją. Kaip rodo įvairių šalių statistika, dažniausiai savo vaikų neskiepyjantys tėvai yra turintys aukštąjį iššilavinimą.
 
 KLAUSIMAI
1. Kodėl Visuomenės nacionalinis sveikatos centras skirs įspėjimus ir baudas , o ne teismai?
2. Kodėl visuomenei nėra pateikiama mokslininiai tyrimais pagrįsta literatūra (dvigubai aklą, placebo kontroliuojamą), kurioje būtų pateikti klinikiniai tyrimai tarp skiepytų ir visiškai neskiepytų vaikų / suaugusiųjų?
3. Ar nereikėtų atlikti tyrimą tarp sportuojančių (fiziškai aktyvių), sveikai besimaitinančių ir nesiskiepijančių ir gyvenančių varguolių vargingose Azijos šalyse, pas kuriuos nėra geriamo vandens, prastai maitinasi bei gyvena labai prastomis higienos sąlygomis bet paskiepytų?
4. Kodėl nėra pateikiami moksliniai tyrimai, kurie galėtų patvirtinti ilgalaikį skiepų saugumą ir efektyvumą? 
5. Jeigu ortodoksinėje medicinoje SKMS (staigus kūdikio mirties sindromas) yra dėl nenustatytos priežasties, tai kaip medikai gali teigti, kad tai jokių būdu nėra įtakota skiepų sukeltų šalutinių poveikių, nors egzistuoja mokslinių tyrimų keliančių būtent tokią prielaidą?
6. Kodėl medikai nepateikia visuomenei moksliškai atliktus tyrimus, jog suleidžiant žmogui oficialiai patvirtintus neurotoksinus ir kancerogenines medžiagas (Formaldehidas, Fenoksietanolis, aliuminis ir t. t.) yra naudinga žmogaus sveikatai ir, jog tai apsaugo jo sveikatą? 
7. Ar jums yra žinoma, kad į kai kurių skiepų sudėtį įeina nuodingos ir vėžį sukeliančios medžiagos, gyvūnų DNR bei žmonių diploidinės ląstelės MRC-5 ir WI-38 (išgautos iš kūdikių po aborto)? 
8. Kodėl nebuvo sukurtas skiepas nuo skarlatinos, maro, vidurių šiltinės bei choleros, bet šios ligos taip pat nyko, kaip ir tos kurioms yra sukurti skiepai?
9. Ar prieš skiepijant bus atliekami kraujo tyrimai, kad sužinotume ar žmogus turi tos ligos antikūnus ar ne?
10. Jeigu jus nežinote kokios medžiagos įeina į skiepų sudėtį, tuomet kaip jūs galite nežinodamas palaikyti šį įstatymo projektą?
11. Kodėl nebuvo atliekami moksliniai tyrimai dėl vėžį sukeliančių medžiagų esančių skiepuose? 
12. Ar žinote, kad jau daugybę kartų Jungtinių Amerikos valstijų teismai ( FederalcourtofclaimsruledbySpecialMasters) yra priteisę (daugiau kaip 3 milijardus JAV doleriųhttp://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/index.html) atlyginti neturtinę žalą žmonėms nukentėjusiems dėl skiepų sukeltų šalutinių poveikių?
13. Jeigu mano vaiką sužalos skiepo šalutinis poveikis, kas tuomet atsakys?
14. Jeigu jūs esate įsitikinę skiepo saugumu, tai kodėl atsakomybę dėl skiepo šalutinio poveikio neprisiima medikas, kuris tą skiepą sušvirkščia žmogui?
15. Nors JAV rekomenduojamųjų skiepų yra daugiausiai, bet taip pat JAV yra ir vienas iš didžiausių kūdikių mirtingumas iki 1 metų amžiaus (2014 metais 57 šalis pasaulyje). Kokią įtaką daro šiai mirtingumo statistikai – skiepai?
16. Kadangi visi tyrimai, prieš įvedant skiepą į rinką, buvo atlikti tik tarp skiepytų žmonių, tai ar nebūtų tikslinga atlikti skiepų klinikinius tyrimus tarp skiepytų ir neskiepytų, kad būtų gautos objektyvios išvados?
17. Jeigu farmacijos kompanijų tiekiami/kūriami skiepai yra tokie saugūs, kaip teigiama, tai kodėl tuomet reikalingas JAV įstatymas (1986 act), kuris apsaugo farmacijos kompanijas nuo tėvų ieškinių, kurie nori paduoti juos į teismą, kai vaikai nukenčia nuo skiepų sukeltų šalutinių poveikių?
18. Kodėl medikai nėra apmokomi atpažinti skiepų žalą, kaip atpažinti skiepų sužalotą žmogų? Kodėl nėra apmokomi pranešti apie skiepų žalą atitinkamoms institucijoms užpildžius atitinkamas formas? Ir kodėl nėra jokios teisinės atsakomybės dėl to, kad medikai fiksuoja, tik pavienius, nereikšmingus skiepų žalos ir nepraneša atitinkamoms institucijoms? 
19. Kadangi internetas yra didžiausia duomenų bazė pasaulyje ir jame galima pasiskaityti publikuotus tyrimus moksliniuose žurnaluose (tokie kaip Lancet), kurie yra pripažinti tradicinės medicinos, taip pat be internete esančios mokslinių publikacijų duomenų bazės neišsiverčia nei viena aukštoji ar aukštesnioji mokykla, dėl ko daugumai tuomet internetas yra nepatikimas šaltinis?
20. Kai 1975 metais Japonijoje perkėlė visus skiepus nuo gimimo į vėlesnį amžių – tik nuo dvejų metų amžiaus, jų šaly staigios kūdikių mirtys išnyko. Ar nėra ryšio tarp vėlesnio skiepijimo ir mažesnio mirtingumo?
21. Ar tikrinote, jog mirtingumų ir susirgimų sumažėjimui galėjo turėti tam įtakos pagerėjusios gyvenimo sąlygos ir pasikeitęs gyvenimo būdas, vandentiekio įvedimas, higieninių sąlygų pagerėjimas bei pagerėjęs susisiekimas?
22. Kadangi didžioji dalis suaugusiųjų yra nepasiskiepiję rekomenduojamais skiepais ir jų vaikystės skiepai nebeveikia/nebegalioja, tai kodėl jų nekaltina, kad jie taip pat yra virusų nešiotojai ir užkrečiamųjų ligų skleidėjai?
23. Ar jūs esate šimtu procentu įsitikinę ir galėtumėte tai pagrįsti, jog vakcinose nėra nei vienos medžiagos, kuri yra priskirta toksinėms (nuodingoms) arba kancerogeninėms (vėžį sukeliančioms) medžiagoms?
24. Medikai Lietuvoje teigia, kad aborto metodu buvo pašalinti kūdikiai, ant kurių plaučio ir inkstų audinių buvo ir yra auginami virusai, skirti kai kuriems skiepuose esantiems virusams auginti, ir tuo pačiu neigiama, kad skiepuose yra abortuotų kūdikių ląstelių?
25. Kaip galima teigti, kad skiepijimo nauda apsaugant nuo užkrečiamųjų ligų pasekmių, ženkliai viršija galimą riziką, jeigu ligi šiol nebuvo pateiktas Lietuvoje nei vienas tyrimas tarp skiepytų ir neskiepytų asmenų?
26. Jeigu dėl kontraindikacijų nebuvo galima, ir nebus galima kai kurių vaikų paskiepyti, tai argi jie nėra taip pat ligų nešiotojai ir potencialūs užkrato sukėlėjai?
27. Kaip ketinate užtikrinti ugdymą neskiepytiems vaikams?
28. Jeigu jūs esate įsitikinę skiepų saugumu, tai kodėl atsakomybę dėl skiepų šalutinių reakcijų neprisiima tas medikas, kuris tą skiepą suleidžia vaikui, o ją prisiimti verčiami tėvai?
29. Nuo kada vakcinos yra laikomos tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis, jeigu yra įrodymų, kad jų šalutinės reakcijos sukelia įvairiausias ligas, ir net mirtį?
30. Kadangi skiepai, kuriuos siūlo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), yra tymų, raudonukės ir poliomielito, t. y. vienvalenčiai, o Lietuvoje pateikti daugiavalenčiai – tymų skiepą sudaro 3 dozęs (3 virusai) – tymų, kiaulytės ir raudonukės; O poliomielito skiepas yra penkiavalentis, 5 dozė su 5 virusais (difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito ir B tipo Haemophilus), tai kodėl nėra pasiūlyta alternatyva – vienvalenčiai skiepai? Kaip šiuo atveju bus sprendžiama ši problema, kadangi skiepai taps privalomi, tik nuo tymų, raudonukės ir poliomielito?
31. Kodėl yra pateikta ir iš LR vaiko teisių apsaugos kontrolierės ir iš LR Lygių galimybių kontrolierės vienodi pastebėjimai dėl LR SAM įsakymo projekto derinimo išvados, kai jas pasirašė tas pats asmuo – E. Žlobienė? Ar neturėtų šios dvi vienodos pažymos būti traktuojamos kaip viena išvada?
32. Kodėl norima atimti teisę rinktis sveikatinimosi priemones ir privalomas skiepijimas keliamas tarp svarbiausių klausimų, kai tuo tarpu visuomenėje yra rimtesnių problemų, kaip pvz. alkoholizmas, dėl kurio patiriama daugybė sveikatos sutrikdymų, mirčių, įvykdoma nusikalstamų veikų ir net žmogžudysčių? Ši problema yra svarbesnė ir todėl, kad dėl jos valstybė patiria dižiulius nuostolius.
 
PASTEBĖJIMAI:
Medicininių įstaigų darbuotojai, norėdami skiepyti kūdikį/vaiką, turėtų atlikti išsamų kraujo tyrimą, kad sužinoti, kokių antikūnų trūksta organizme, ir tik tada siūlyti atitinkamus skiepus ( taip pat, iš skiepų sudėties turi būti eliminuoti visi pavojingi ar nors kiek abejotini adjuvantai ir kiti priedai). Tokiu būdu būtų galima išvengti didžios dalies skiepų sukeltų šalutinių poveikių ir būtų sutaupyta labai daug valstybės lėšų;
 
Ligi šiol nei vienas medikas visuomenėje neargumentavo ir nepateikė faktų, kokį menamą pavojų gali sukelti nepaskiepyti vaikai paskiepytiems, jeigu paskiepyti yra gavę apsaugą nuo ligų su vakcinomis;
Sveikatos priežiūros prioritetas turėtų būti sveiko gyvenimo būdo skatinimas, ligų prevencija natūraliais būdais, rūpinimasis higiena, sveika mityba, fizinis aktyvumas, ypatingųjų žinių apie terpę užkrečiamoms ligom plisti ir kaip jų išvengti skleidimas;
 
Dėl mums nežinomų priežasčių, ligi šiol nėra įrodyta, kad neskiepyti galėtų užkrėsti skiepytus, bet yra moksliniais tyrimais nustatyta, kad paskiepyti, kurį laiką savyje nešiojasi virusus, kuriuos gavo su vakcinomis ir juos platina: kvėpuodami, kosėdami, čiaudėdami, šlapindamiesi ir tuštindamiesi. ŠALTINIS: JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, SEPT. 1995, P. 2485-2488 VOL. 33, NO. 9;
 
JAV, CDC (Centerfordiseasecontrolandprevention) paskelbė jog nuo 2003 metų nebuvo užfiksuotas nei vienas mirties atvejis nuo tymų susirgimų. Tačiau per tą patį laikotarpį nuo tymų skiepų šalutinių poveikių mirė 108 žmonės. ŠALTINIAI:USCFC.USCOURTS.GOVMEDALERTS.ORGCDC.GOV; o Lietuvoje tuo laikotarpiu, vaikų iki 17 metų amžiaus imtinai – susirgimų tymais buvo 114 atvejų ir nei vienos mirties. ŠALTINIS: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;
Kai žmogus pradeda studijuoti infekcinių ligų istoriją, atranda, kad gerai besimaitinantys vaikai yra atsparūs toms ligoms, arba šios ligos yra nepiktybinės šiems vaikams. Atranda, kad kiekviena vakcina yra visam laikui sužalojusi arba nužudžiusi daug vaikų. Ir, kad nėra jokio tikslaus būdo pamatyti, kuris vaikas sureagavo kuriai tai vakcinai, nes dažnai būna, kad vienu metu vaikas gauna jų kelias. Šioje situacijoje yra visiškai neetiška reikalauti privalomų vakcinų. Reikalauti medicininių procedūrų, kurios sukelia tragiškas pasekmes;
 
Aš asmeniškai sutinku, kad asmuo turėtų susimokėti už sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu buvo susirgta tomis ligomis, kurioms yra sudarytas vaikų skiepų kalendorius.
 
Nevyriausybinės organizacijos „Nepriklausomas skiepų informacijos centras“ valdybos narys  Artūras Bartašius
Facebook komentarai
});}(jQuery));