Kodėl V.Putinas netiki JAV pažadais – „JAV sulaužė NATO pažadą” („Los Angeles Times”)

putin
Netyla kalbos apie tai, kad Rusija vis labiau nervinasi matydama, kad NATO raketos statomos vis arčiau jos sienų. V.Putinas garsiai sako, kad netiki nė vienu JAV žodžiu, ir teigia, kad sulaužytas pažadas NATO nesiplėsti į rytus.
Tačiau JAV kartoja, kadd toks pažadas niekada nebuvo duotas.
Kaip yra iš tikrųjų – apie tai dar 2016 m. rašė dienraštis „Los Angeles Times”:
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-shifrinson-russia-us-nato-deal–20160530-snap-story.html
Op-Ed: Rusija turi pagrindo: JAV sulaužė NATO pažadą.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Atėnų tarptautiniame oro uoste gegužės 27 d.
JOSHUA R. ITZKOWITZ SHIFRINSON
2016 M. GEGUŽĖS 30 D. 5 VAL. RYTO
Balandį Maskva sutvirtino savo valdžią Kryme, uždrausdama totorių įstatymų leidybos instituciją, kuri nuo 2014 m. priešinosi Rusijos įvykdytai regiono aneksijai. Kartu su Rusijos karinėmis provokacijomis prieš NATO pajėgas Baltijos šalyse ir aplink jas šis žingsnis tarsi patvirtina Vakarų analitikų, teigiančių, kad valdant Vladimirui Putinui vis agresyvesnė Rusija yra pasiryžusi dominuoti kaimyninėse šalyse ir kelti grėsmę Europai, pastebėjimus.
Tačiau Maskvos vadovai pasakoja ką kita. Jiems Rusija yra nukentėjusioji šalis. Jie tvirtina, kad Jungtinės Valstijos nesilaikė pažado, jog NATO nesiplės į Rytų Europą, kuris buvo sudarytas per 1990 m. Vakarų ir Sovietų Sąjungos derybas dėl Vokietijos suvienijimo. Šiuo požiūriu Rusija priversta stabdyti NATO žygį į rytus dėl savigynos.
Vakarai griežtai protestavo, kad toks susitarimas niekada nebuvo sudarytas. Tačiau šimtai atmintinių, susitikimų protokolų ir stenogramų iš JAV archyvų rodo ką kita. Nors šių dokumentų nepakanka, kad Putinas taptų šventuoju, jie rodo, kad Rusijos grobuoniškumo diagnozė nėra visiškai teisinga. Europos stabilumas gali ne mažiau priklausyti nuo Vakarų noro nuraminti Rusiją dėl NATO ribų nei nuo Maskvos avantiūrizmo atgrasymo.
Griuvus Berlyno sienai, Europos regioninė tvarka priklausė nuo klausimo, ar susivienijusi Vokietija prisijungs prie Jungtinių Valstijų (ir NATO), Sovietų Sąjungos (ir Varšuvos pakto), ar prie nė vienos iš šių šalių. Džordžo Bušo administracijos politikai 1990 m. pradžioje nusprendė, kad NATO turėtų apimti atkurtą Vokietijos respubliką.
1990 m. vasario pradžioje JAV vadovai pateikė Sovietų Sąjungai pasiūlymą. Remiantis vasario 9 d. Maskvoje vykusių susitikimų stenogramomis, tuometinis valstybės sekretorius Džeimsas Beikeris (James Baker) pasiūlė, kad mainais į bendradarbiavimą dėl Vokietijos JAV galėtų suteikti „geležines garantijas”, jog NATO neišsiplės „nė per colį į rytus”. Mažiau nei po savaitės Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas sutiko pradėti derybas dėl Vokietijos suvienijimo. Oficialus susitarimas nebuvo sudarytas, tačiau iš visų įrodymų buvo aišku, kas už tai: M. Gorbačiovas sutiko su Vokietijos pasilikimu Vakaruose, o JAV apribos NATO plėtrą.
Vis dėlto didžiosios valstybės retai susiriša rankas. Vidiniuose memorandumuose ir užrašuose JAV politikos formuotojai netrukus suprato, kad NATO plėtros atsisakymas gali neatitikti Jungtinių Valstijų interesų. Vasario pabaigoje G. W. Bushas ir jo patarėjai nusprendė palikti atviras duris.
Vasario 24-25 d. aptarusios šį klausimą su Vakarų Vokietijos kancleriu Helmutu Kolliu, JAV suteikė buvusiai Rytų Vokietijai „specialų karinį statusą”, apribodamos, kokios NATO pajėgos gali būti ten dislokuotos, taip paisydamos Sovietų Sąjungos reikalavimų. Tačiau po to diplomatiniame pokalbyje nebebuvo kalbama apie tai, kad būtų uždrausta uždrausti NATO veiklą. Iš tiesų 1990 m. kovo mėn. Valstybės departamento pareigūnai patarė Bakeriui, kad NATO galėtų padėti organizuoti Rytų Europą JAV orbitoje; spalio mėn. JAV politikos formuotojai svarstė, ar ir kada (kaip teigiama Nacionalinio saugumo tarybos pranešime) „pranešti naujoms Rytų Europos demokratijoms, kad NATO yra pasirengusi svarstyti jų būsimą narystę”.
Tačiau atrodo, kad tuo pat metu amerikiečiai vis dar stengėsi įtikinti rusus, kad į jų susirūpinimą dėl NATO bus atsižvelgta. Bakeris 1990 m. gegužės 18 d. Maskvoje pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos bendradarbiaus su Sovietų Sąjunga „kuriant naująją Europą”. O birželį, remdamasis NSC parengtomis kalbėjimo nuostatomis, Bušas sovietų lyderiams sakė, kad Jungtinės Valstijos siekia „naujos, visa apimančios Europos”.
Todėl nenuostabu, kad Rusija įsiuto, kai Lenkija, Vengrija, Čekija, Baltijos šalys ir kitos šalys nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio tapo NATO narėmis. Borisas Jelcinas, Dmitrijus Medvedevas ir pats M. Gorbačiovas viešais ir privačiais kanalais protestavo, kad JAV vadovai pažeidė susitarimą dėl nevykdomos plėtros. NATO pradėjus žvalgytis dar toliau į rytus, į Ukrainą ir Gruziją, protestai peraugo į atvirą agresiją ir sabotažą.
Plečiamas NATO skėtis nepateisina V. Putino karingumo ar jo įsiveržimų į Ukrainą ir Gruziją. Vis dėlto faktai rodo, kad Rusijos protestai yra pagrįsti ir kad JAV politika prisidėjo prie dabartinės įtampos Europoje.
Mažiau nei po dviejų mėnesių Vakarų valstybių vadovai susirinks Varšuvoje į NATO aukščiausiojo lygio susitikimą. Diskusijose neabejotinai daugiausia dėmesio bus skiriama pastangoms sulaikyti ir atgrasyti Rusiją nuo avantiūrizmo, įskaitant NATO dislokavimo Rytų Europoje didinimą ir NATO ryšių su Ukraina ir Gruzija stiprinimą. Tačiau tokie žingsniai tik sustiprins Rusijos pasakojimą apie JAV dviveidiškumą. Vietoj to, sprendžiant pagrindinį Rusijos nerimo šaltinį ir nesvarstant būsimos NATO plėtros, būtų galima sušvelninti Rusijos ir Vakarų priešiškumą.
Kaip 1990 m. pažadas neplėsti NATO padėjo užbaigti Šaltąjį karą, taip ir šiandieninis pažadas gali padėti atgaivinti JAV ir Rusijos santykius.
Joshua R. Itzkowitzas Shifrinsonas yra Dartmuto koledžo tarptautinio saugumo bendradarbis ir Teksaso A&M universiteto Bušo vyriausybės mokyklos docentas. Jo straipsnis „Susitarimas ar ne? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO Expansion” (Šaltojo karo pabaiga ir JAV siūlymas apriboti NATO plėtrą) paskelbtas žurnalo „International Security” pavasario numeryje.
Facebook komentarai
});}(jQuery));