Kodėl už aferas nekeliama byla Juozui Matoniui, kurio brolis Algirdas Matonis – buvęs Lietuvos kriminalinės policijos vadovas?

 

LR GENERALINIAM PROKURORUI

Evaldui Pašiliui

 

VILNIAUS APYGARDOS PROKURATŪROS

Vyriausiajam prokurorui Justui Lauciui

 

Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo 2018-09-11 Vilnius

Zigmo Vaišvilos, , Lizdeikos g. 29, Vilnius

 

PRAŠYMAS dėl ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 nešališkumo užtikrinimo

 

Paaiškėjo naujos aplinkės, papildomai patvirtinančios, kad ir toliau neužtikrinamas ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 nešališkumas, tyrimas dirbtinai vilkinamas.

Gavau 2018-08-28 Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroro R. Boiko raštą Nr.2.S-7555 ir ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12 šiuo metu vadovaujančios Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS prokurorės A. Abromaitienės 2018-08-29 raštą be numerio, kuriais pasisakyta dėl Ministro Pirmininko S. Skvernelio Generalinei prokuratūrai, o pastarosios Vilniaus apygardos prokuratūrai persiųsto mano prašymo dėl ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 ikiteisminio tyrimo pareigūnų – FNTT VAV NVTS vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo ir jo viršininko E. Leškevičiaus įtakos pavaldiniams, įtakojant procesinius veiksmus ir sprendimus dėl UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ direktoriaus Juozo Matonio baudžiamosios atsakomybės šioje ikiteisminio tyrimo ir kitose bylose, tyrimo medžiagose. J. Matonis yra buvęs Vilkaviškio rajono vyr. prokuroras, Generalinės prokuratūros prokuroras, vidaus reikalų ministro pavaduotojas, jo brolis Algirdas Matonis – buvęs Lietuvos kriminalinės policijos vadovas. 

Ikiteisminį tyrimą Nr.10-9-00139-12 organizuojančios viena po kitos keičiamos Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS prokurorės „nemato“, kad 2009 m. neteisėtai sukčiavimo būdu užvaldyta UAB „Skomė“, turinti 7676 kv.m komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą adresu Konstituvcijos pr. 12 Vilnius, yra valdoma suklastotų dokumentų pagrindu UAB „Skomė“ direktoriaus J. Matonio kontrolinio akcijų paketo savininke įregistruotos ir nuo 2014-12-06 d. neegzistuojančios off-shore įmonės Divine Consult Ltd vardu. Divine Consult Ltd, kurią kitų suklastotų dokumentų pagrindu atstovauja advokatas Audrius Aničas, balsuojantis šios neegzistuojančios įmonės vardu UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimuose. Tokiu būdu priimami UAB „Skomė“ direktoriaus ir jo bendrininkų, įskaitant sutuoktinę Jūratę Matonienę bei jų sūnų Mantvydą Matonį, paruošti nutarimų projektai, tvirtinamos UAB „Skomė“ metinės finansinės atskaitomybės, skirstomi pelnai, pakeisti bendrovės įstatai, jų pagrindu išrinkta dar viena nauja valdyba, kurios nariai yra J. Matonis, jo sūnus M. Matonis ir galimia nusikalstamų veikų bendrininkas Rimantas Rudžionis.

Esant tokiems įrodymams, įtarimai nepareikšti net J. Matoniui ir A. Aničui, jiems leidžiama ir toliau tęsti bei beatodairiškai vykdyti vis naujas nusikalstamas veikas. Įtarimai nereiškiami net suklastotų dokumentų pagrindu 562500 Lt (ekvivalentą eurais) pasisavinusiam įmonės Development Win Limited buvusiam direktoriui Ian Taylor, nors iš Honkongo gauta teisinės pagalbos medžiaga patvirtino, kad šis asmuo ir kokiu būdu suklastotų dokumentų pagrindu pasisavimo šias lėšas, kurias UAB „Skomė“ turėjo mokėti ir dirbtinai nemokėjo nuo 2008-11-11 d. pagrindiniam akcininkui Ellora Ltd (dabartinis pavadinimas Ellora 4522899 Ltd). 

Prokurorė D. V. Kazlauskaitė, BPK nustatyta tvarka gavusi iš užsienio tai patvirtinančius įrodymus ir ignoruodama 2017-05-22 Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko rašte Nr.17.2-4354 išdėstytus nurodymus dėl šio tyrimo, savo 2017-11-17 nutarimu tyrimą buvo net nutraukusi.

Man nesuprantamas tokio tyrimo organizavimo toleravimas – 2018-02-09 Generalinės prokuratūros BPD prokurorės J. Kančauskienės nutarimu panaikinus 2017-11-17 prokurorės D.V. Kazlauskaitės nutarimą ir tyrimą atnaujinus, šio tyrimo organizavimas vėl buvo paliktas tai pačiai prokurorei D. V. Kazlauskaitei!

————

 

Paaiškėjusios naujos aplinkybės patvirtino, kad ir toliau šis tyrimas vykdomas šališkai:

1. Po ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 bylos patikrinimo Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko surašytame 2018-05-22 rašte Nr.17.2-4354 nurodyta, kad FNTT vyr. tyrėjas S. Varivoda 2013 m. – 2017 m. (t.y. iki bylos pirmojo patikrinimo) neįvykdė net 18 šiame rašte išvardintų šį ikiteisminį tyrimą organizavusių prokurorų T. Januškevičiaus, G. Zajankovskajos ir D. V. Kazlauskaitės pavedimų.

2. S. Varivoda ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 iki šiol neįvykdė ir 2013-04-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dėl UAB „Skomė“ originalių dokumentų poėmio tam, kad atlikti galimai suklastotos UAB „Skomė“ akcininkų registracijos knygos ekspertizę. S.Varivoda sutiko su UAB „Skomė“ direktoriaus J. Matonio pasiūlymu ir 2013-12-17 poėmio protokolu (t.y. tik po 8 mėnesių nuo 2013-04-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties primėmimo) paėmė ne originalius UAB „Skomė“ dokumentus, bet jų kopijas.

3. Pateikiau FNTT VAV NVTS viršininko E. Leškevičiaus įtaką savo pavaldiniams patvirtinančius rašytinius įrodymus, kuriais E. Leškevičius (tyrimo medžiaga Nr.M-6-02-00008-18) raštu (!) nurodo, kaip išspręsti vyr. prokuroro R. Boiko pavedimą FNTT VAV dėl procesinio sprendimo priėmimo pagal mano prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ direktoriaus J. Matonio bei jo bendrininkų galimai nusikalstamų veikų, t.y. nurodoma atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kurį nedelsdama ir nevykdžiusi vyr. prokuroro R. Boiko nurodymų surinkti papildomą medžiagą įvykdė tyrėja K. Stašaitytė-Tomašauskė.

4. Iškart po 2018-08-28 Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroro R. Boiko rašto Nr.2.S-7555 buvo surašytas ikiteisminį tyrimą Nr.10-9-00139-12 organizuojančios šio skyriaus prokurorės A. Abromaitienės 2018-08-29 raštas dėl šio mano prašymo. Prokurorė A. Abromaitienė šiuo raštu patvirtino, kad Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2018-05-22 rašte Nr.17.2-4354 nurodyti faktai yra teisingi – per 4 metus FNTT VAV NVTS viršininko E. Leškevičiaus pavaldinys vyr. tyrėjas S. Varivoda neįvykdė net 18 šį ikiteisminį tyrimą organizavusių prokurorų pavedimų. Tačiau prokurorė A. Abromaitienė mano, kad tai nesvarbu, nes „2017-05-22 Generalinės prokuratūros rašte Nr. 17.2-4354 dėl ikiteisminio tyrimo bylos Nr.10-9-00139-12 patikrinimo metu nustatytų procesinių pažeidimų buvo išimtinai vertinti ikiteisminiam tyrimui vadovavusių prokurorių ir aukštesniojo prokuroro veiksmai,…, tačiau nebuvo analizuojami ar nagrinėjami ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų (viršininko) procesiniai veiksmai.“ 

Tuo remdamasi prokurorė A. Abromaitienė man pranešė, kad „ikiteisminio tyrimo metu nepateikta ir nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių dėl Tarnybos Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko E.Leškevičiaus ir jo pavaldinio vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo, kurios leistų spręsti klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės jų veiksmuose buvimo, todėl šioje dalyje nėra jokio teisinio pagrindo nagrinėti prašymą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio tvarka.“

Prokurorė A. Abromaitienė teigia, kad tariamai šiuo klausimus buvo išnagrinėjusi tyrimą organizuojanti prokurorė. Tačiau tai neatitinka tikrovės ir bylos medžiagos – FNTT vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimas, kurį nustatė GP BPD vyr. prokuroro pavaduotojas Z. Burokas ir kurį patvirtino pati prokurorė A. Abromatienė (18 neįvykdytų prokurorių pavedimų per 4 metus!), nebuvo vertintas dėl jo atsakomybės pagal BK 229 str. požiūriu. Prokurorė A. Abromatienė nepasisakė ir dėl neįvykdytos 2013-04-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties.

Prašau Jus užtikrinti, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroras R. Boiko ir galimai kiti asmenys neįtakotų ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12, nes:

a) Vyr. prokuroras R. Boiko nėra šį tyrimą organizuojantis prokuroras, todėl jis neturėjo teisės spręsti dėl ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 šio tyrimo ikiteisminio tyrimo įstaigos ir jos pareigūnų veiksmų bei jų tinkamumo vykdyti šį tyrimą. Sutinkamai su BPK reikalavimais , tai yra išimtinė šį tyrimą organizuojančio prokuroro. Tad vyr. prokuroras R. Boiko neteisėtai įsikišo į ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 organizavimą. Šiuo metu tik jo pavaldinė prokurorė A. Abromaitienė procesiškai turi teisę vertinti ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 organizavimą ir ankstesnių tyrimą organizavusių prokurorių pasirinktą ikiteisminio tyrimo įstaigą bei jos pareigūnus ir jų neveikimą, kurį nustatė Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojas Z. Burokas, taip pat ir šių pareigūnų viršininko E. Leškevičiaus veiksmus, net raštu nurodančio pavaldiniams, kaip spręsti (be jokių alternatyvų ir tyrimo veiksmų atlikimo) prokurorų pavedimus. 

b) Vyr. prokuroras R. Boiko neturėjo teisės spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo (faktiškai ir jo viršininko E. Leškevičiaus galimo įtakojimo šiam neveikimui), nes jis nėra nešališkas dėl šio klausimo. Būtent vyr. prokuroras R. Boiko, susipažinęs su tyrimo medžiaga Nr.M-6-02-00008-18, savo rašytine rezoliucija pritarė atsisakymui pradėti ikiteisminį tyrimą dėl J. Matonio ir jo bendrininkų galimai nusikalstamų veikų, net nevertinęs to fakto, jog E. Leškevičiaus pavaldinė K. Stašaitytė-Tomašauskė nevykdė vyr. prokuroro R. Boiko BPK nustayta tvarka jai pateikto pavedimo, o įvykdė šiam prokuroro R. Boiko pavedimui prieštaraujantį savo viršininko E. Leškevičiaus rašytinį pavedimą, kurio nenumato BPK. 

Tad liko „nepastebėti“ ir nevertinti FNTT VAV NVTS viršininko E. Leškevičiaus pavaldinės tyrėjos K. Stašaitytė-Tomašauskė neteisėti ir galimai nusikalstami veiksmai, pažeidžiant BPK reikalavimus ir nevykdžius vyr. prokuroro R. Boiko pavedimo surinkti papildomą medžiagą ir tik tada priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo dėl J. Matonio galimia nusikalstamų veikų pradėjimo ar atsisakymo jį pradėti, ir per savaitę įvykdžius neteisėtą jos viršininko E. Leškevičiaus rezoliuciją atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Klausimas, ar pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tyrėjos K. Stašaitytės-Tomašauskės galimai nusikalstamų veiksmų, BPK nustatyta tvarka sprendžiamas prokuroro nutarimu ar rezoliucija dėl pradėjimo, bet ne atsirašinėjimu.

c) Prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar atsisakymo jį pradėti (dėl vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo) sprendžiamas BPK nustatyta tvarka, t.y. prokuroro nutarimu ar rezoliucija dėl pradėjimo, bet ne prokuroro raštu, ką padarė prokurorai R. Boiko ir A. Abromaitienė.

d) Prokurorės A. Abromaitienės 2018-08-29 raštas patvirtino, kad ši prokurorė taip pat nėra nešališka – ji pati patvirtino, kad per 4 metus FNTT VAV NVTS viršininko E. Leškevičiaus pavaldinys vyr. tyrėjas S. Varivoda neįvykdė net 18 šį ikiteisminį tyrimą organizavusių prokurorių pavedimų, tačiau teigia, kad byloje nėra „jokių objektyvių aplinkybių“ dėl vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo! Generalinė prokuratūra netikrino FNTT pareigūnų veiksmų. Tačiau šiame Generalinės prokuratūros rašte nurodytus faktus patvirtino pati prokurorė A. Abromaiteinė, organizuojanti šį tyrimą. 

Nešališka prokurorė, vadovaujanti tyrimui, negali nesuprasti, o ir pati pagal bylos medžiagą patvirtino, kad šios tyrimo pareigūnas S. Varivoda neįvykdė net 18 šį ikiteisminį tyrimą organizavusių prokurorių pavedimų. Todėl akivaizdu, kad ir naująją prokurorę A. Abromaitienę tenkina ikiteismino tyrimo Nr.10-9-00139-12 FNTT pareigūnų neveikimas.

 

Gerbiamieji, Evaldai Pašili ir Justai Lauciau, šie prokurorės Austėjos Abromaitienės atvirai šališki paaiškinimai yra ne tik tyčiojimasis iš manęs ir visų šio ikiteisminio tyrimo bylos nukentėjusiųjų bei civilinių ieškovų, bet ir visiška nepagarba prokuroro statusui ir įstatymui.

Akivaizdu, kad nešališkas šios bylos tyrimas Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iajame BPS neužtikrinamas ir yra neteisėtai įtakojamas. Tai patvirtina ir šie bylą jau tris kartus patikrinusių ir jos vilkinimą konstatavusių Generalinės prokuratūros prokurorų ir paties Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroro R. Boiko nustatyti faktai:

 

1. 2018-07-09 vyr. prokuroro R. Boiko nutarimu nustatyta, kad nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų prašymus dėl procesinių veiksmų, pateiktus š.m. gegužės mėn., prokurorė D. V. Kazlauskaitė išnagrinėjo tik š.m. liepos mėn., t.y. pažeisdama BPK nustatytus terminus.

Dėl šių pažeidimų prokurorė D.V. Kazlauskaitė buvo įspėta, drausmės bylą jai iškelti atsisakyta, tik ji perspėta, kad drausmės byla bus keliama, jei šie pažeidimai pasikartos.

 

2. Vyr. prokuroras R. Boiko, neseniai vadovaujantis Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iajam BPS, priėmė 2018-07-09 nutarimą, neatkreipęs dėmesio, kad tai ne pirmas prokurorės D.V. Kazlauskaitės  šio ikiteisminio tyrimo vilkinimas:

2.1 Patikrinus ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 bylą, Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2017-05-22 raštu jau buvo konstatuotas šios bylos vilkinimas – prokurorė D.V. Kazlauskaitė minimo patikrinimo metu nebuvo išnagrinėjusi nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų 2013 m. – 2015 m. pateiktų prašymų dėl procesinių veiksmų. Tik po Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2017-05-22 rašto surašymo prokurorė D.V. Kazlauskaitė priėmė 2017-06-12 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mūsų 2013-07-19, 2013-09-05, 2013-10-21, 2015-07-29 ir 2015-12-13 prašymus. Dėl šio akivaizdaus ir dirbtinio vilkinimo net iki 4 metų nesprendžiant proceso dalyvių prašymų, kuriuos privaloma išspręsti per 10 dienų, buvo sulaukta senačių galimai nusikalstamoms J. Matonio veikoms – piktnaudžiavimui UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ direktorių pareigomis.

2.2 Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2017-05-22 raštu nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 ikiteisminio tyrimo pareigūnas S. Varivoda neįvykdė net 18-os tyrimui vadovavusių prokurorių pavedimų (šie pavedimai išvardinti vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2017-05-22 nutarime). Prokurorė D.V. Kazlauskaitė toleravo šią situaciją, dėl ko darytina išvada, kad ją tenkino toks ikiteisminio tyrimo pareigūno S. Varivodos  elgesys – prokurorių pavedimų nevykdymas. Tai patvirtina, kad šį tyrimą prokurorė D. V. Kazlauskaitė vykdė tik dėl akių, t.y. formaliai. Priešingu atveju ji nedelsdama būtų pakeitusi jos ir ankstesnių tyrimui vadovavusių prokurorų nevykdantį ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūną ar visą įstaigą.

 

3. Prokurorė D. V. Kazlauskaitė toleravo tai, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas S. Varivoda neįvykdė ir 2013-04-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dėl UAB „Skomė“ originalių dokumentų poėmio tam, kad atlikti galimai suklastotos UAB „Skomė“ akcininkų registracijos knygos ekspertizę. S. Varivoda sutiko su UAB „Skomė“ direktoriaus pasiūlymu ir 2013-12-17 poėmio protokolu paėmė ne originalius UAB „Skomė“ dokumentus, bet jų kopijas.

 

4. Prokurorė D. V. Kazlauskaitė tik po Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2017-05-22 rašto surašymo pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal BK 246 str. dėl 187500 UAB „Skomė“ akcijų, kurioms šiame ikiteisminiame tyrime buvo pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, nuosavybės teisių perleidimą 2013-08-23 įmonės Bismarck Limited vienašale neatlygintina forma kitai įmonei Divine Consult Ltd.

Dėl šių aplinkybių būtina įvertinti ir šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavusios Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS prokurorės G. Zajankovskajos veiksmus, dėl kurių šiame ikiteisminiame tyrime buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir pagal BK 246 str. Po UAB „Skomė“ akcininko Ellora Ltd (dabartinis pavadinimas – Ellora 4522899 Ltd) kontrolinio UAB „Skomė“ 187500 vnt. akcijų paketo perregistravimo suklastotų dokumentų pagrindu įmonei Bismarck Limted šiame ikiteisminiame tyrime šiam akcijų paketui buvo pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, įregistruotas viešame turto arešto aktų registre. J. Matonis su šiuo apribojimu buvo supažindintas.  Po šių, t.y. areštuotų, akcijų perleidimo kitų suklastotų dokumentų pagrindu įmonei Divine Consult Ltd ir šios įmonės įregistravimo UAB „Skomė“ akcininku tyrimui vadovavusi prokurorė G. Zajankovskaja ne tik nepradėjo ikiteisminio tyrimo pagal BK 246 str., bet ir faktiškai tapo šių galimai nusikalstamų veikų bendrininke – ji panaikino laikiną nuosavybės teisių apribojimą šioms akcijoms įmonei Bismarck Limited ir priteikė jį įmonei Divine Consult Ltd.

Dėl šių prežasčių nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros buvusį vyriausiąjį prokurorą. Po šio kreipimosi tyrimą oragizavusią prokurorę G. Zajankovskają 2015 m. pakeitė kita to paties 3-iojo BPS prokurorė D. V. Kazlauskaitė, kuri taip pat nepradėjo ikiteisminio tyrimo pagal BK 246 str. iki tol, kol bylą 2017 m. nepatikrino Generalinė prokuratūra. Iki šiol byloje pagal BK 246 str. vadą neatlikti jokie tyrimo veiksmai.

Todėl prašau priimti procesinį sprendimą ne tik dėl prokurorės D. V. Kazlauskaitės neveikimo (BK 229 str.), bet ir dėl prokurorės G. Zajankovskajos veiksmų pagal BK 246 str. vadą.

 

5. Prokurorė D. V. Kazlauskaitė, neįvykdžiusi Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2017-05-22 rašte nurodytų tyrimo veiksmų, 2017-11-17 savo nutarimu šį ikiteisminį tyrimą nutraukė. Tai padaryta po to, kai 2016 m. gruodžio pabaigoje iš Bulgarijos gauta teisinės pagalbos medžiaga, kuri patvirtino, kad 2009 m. sukčiavimo ir UAB „Skomė“ akcininkų knygos suklastojimu perimtas UAB „Skomė“ valdymas (dėl šių galimai nusikalstamų veikų ir pradėtas šis ikiteisminis tyrimas) išlaikomas naudojant nuo 2014-12-06 neegzistuojančią įmonę Divine Consult Ltd, kurios vardu UAB „Skomė“ akcijų kontrolinį paketą UAB „Skomė“ direktorius J. Matonis įregistravo suklastotų dokumentų pagrindu, o UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimuose neegzistuojančios Divine Consult Ltd vardu balsuoja advokatas A. Aničas, veikdamas taip pat suklastotų įmonės Divine Comsult Ltd dokumentų pagrindu. 

Taip pasielgti, t.y. ne pareikšti įtarimus nusikalstamas veikas įvykdžiusiems asmenims gavus tai patvirtinančius įrodymus, o tyrimą nutraukti – galėjo tik šališka prokurorė.

 

6. 2018-02-09 Generalinės prokuratūros BPD prokurorės J. Kančauskienės nutarimu tyrimas atnaujintas, žemesnei prokurorei nurodyta atlikti konkrečius tyrimo veiksmus.

 

7. 2018-02-09 Generalinės prokuratūros prokurorės nutarime (5 puslapio trečioje pastraipoje) nurodyta, kad tyrimą organizavusios prokurorės D. V. Kazlauskaitės nenuoseklumas vertintinas kaip nesąžiningas proceso dalyvių atžvilgiu. Aukštesnė prokurorė J. Kančauskienė nurodė, kad prokurorė D.V. Kazlauskaitė, išnagrinėjusi nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų prašymą atlikti procesinius veiksmus, savo 2017-06-12 raštu nurodė, kuriuos prašomus veiksmus tikslinga atlikti, tačiau savo 2017-11-09 nutarimu išdėstė priešingą poziciją – prašymą juos atlikti atmetė.

 

8. Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko 2018-08-09 nutarime dar kartą konstatuota, kad prokurorė D. V. Kazlauskaitė vilkina tyrimą, kad iki šiol nesudarytas išsamus tyrimo planas.

 

9. 2018-07-13 nutarimu (šio nutarimo 6-o lapo antra pastraipa), panaikintu 2018-07-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, prokurorė D. V. Kazlauskaitės prisipažino, kad netiria veikų, dėl kurių pradėtas šis ikiteisminis tyrimas: „Šiame ikiteisminiame tyrime netiriamas asmenų įvykdytas ir tęsiamas neteisėtas ir galimai nusikalstamas UAB „Skomė“ valdymo perėmimas, taip pat minėto laikotarpio akcijų sertifikatų pasirašymo ar išdavimo tvarkos pažeidimai, todėl atlikti prašomus veiksmus netikslinga“. Tai patvirtina, kad prokurorė D. V. Kazlauskaitė netyrė ir nenorėjo tirti esminius faktinius duomenis ir veikas, dėl kurių pradėtas ir vykdomas šis ikiteisminis tyrimas – sukčiavimo, t.y. 2009 m. J. Matonio ir kitų su juo susijusių asmenų perimto UAB „Skomė“ valdymo, nušalinant nuo valdymo R. Vaišvilienę, Z. Vaišvilą ir jų atstovaujamas įmones UAB „Infoverslas“ bei Ellora Ltd (dabartinis pavadinimas – Ellora 4522899 Ltd), kurie iki šioje byloje tiriamų galimai nusikalstamų veikų atlikimo drauge valdė 70,4% visų UAB „Skomė“ akcijų (Ellora Ltd – 53,6%), be kitų veikų panaudojant ir UAB „Skomė“ direktoriaus J. Matonio galimai suklastotą UAB „Skomė“ akcininkų registracijos knygą. Taip šį tyrimą kvalifikavo pradžioje jį organizavęs prokuroras T. Januškevičius, vėliau jį organizavusi prokurorė G. Zajankovskaja, taip šį tyrimą kvalifikavo ir privalomus nurodymus prokurorei D. V. Kazlauskaitei davė Generalinė prokuratūra po bylos patikrinimų 2017 m. gegužės mėnesį ir 2018 m. rugpjūčio mėnesį, taip pat po bylos patikrinimo 2018 m. sausio mėnesį, po kurio buvo priimtas 2018-02-09 Generalinės prokuratūros BPD prokurorės J. Kančauskienės nutarimas.

 

10. Ignoruojant 2018-02-09 Generalinės prokuratūros BPD prokurorės J. Kančauskienės nutarimo privalomą nurodymą ištirti ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo UAB „Infoverslas“ likvidavimo galimai nusikalstamas veikas, iki šiol šioje byloje neatliktas joks ikiteisminio tyrimo veiksmas.

 

11. Apibendrinant konstatuotina, kad keturi šio tyrimo bylos patikrinimai nustatė, jog prokurorė D. V. Kazlauskaitė vilkino tyrimą ir tai darė net ne mėnesiais, bet metais. Taip pat nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas S. Varivoda per 4 metus neįvykdė net 18 tyrimui vadovavusių prokurorių pavedimų. Jei vyr. prokuroras R. Boiko vien dėl paskutiniųjų vilkinimų – nutarimų nepriėmimo keletą mėnesių, įspėjo šiam tyrimui vadovavusią prokurorę D. V. Kazlauskaitę, tai įvertinus jos ankstesnius tyrimo vilkinimus, konstatuotina, kad šiai prokurorei ne tik keltina drausmės byla, bet ir turi būti sprendžiamas sąmoningo ir tyčinio šios prokurorės neveikimo organizuojant šį ikiteisminį tyrimą atitikimas BK 229 str. nustatytų nusikalstamų veikų požymiams. 

Prašau spręsti ir prokurorės G. Zajankovskajos veikų įvertinimą, ne tiriant, o faktiškai bendrininkaujant su šiame tyrime nusikalstamas veikas atlikusiais asmenimis, toleruojant nusikalstamas veikas pagal BK 246 str. ir faktiškai padedant jas vykdyti ir dangstyti. Kiekvieną pilietį įstatymas įpareigoja pranešti teisėsaugai apie jo matytą ar nustatytą nusikaltimą. Todėl nesuprantama, kaip galėjo tyrimui vadovavusi prokurorė G. Zajankovskaja toleruoti šias galimia nusikalstamas veikas.

Prašau spręsti ir ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl FNTT vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo, taip pat ir dėl FNTT tyrėjos K. Stašaitytės –Tomašauskės galimai nusikalstamų veikų, vykdant neteisėtą jos viršininko E. Leškevičiaus raštinį nurodymą ir nevykdant BPK nustatyta tvarka tvarka jai perduotą vyr. prokuroro R. Boiko pavedimą.

 

12. UAB „Skomė“ direktorius J. Matonis, turėdamas tokią šio ikiteisminio tyrimo pareigūnų paramą neveikimu, pradėjo nebepriiminėti akcininkų Ellora 4522899 Ltd, R. Vaišvilienės ir Z. Vaišvilos prašymų dėl informacijos pateikimo, registruotų siuntų laiškai grįžta atgal (priedai 1 – 2018-05-28 ir 2018-06-26 Ellora 4522899 Ltd, R. Vaišvilienės ir Z. Vaišvilos prašymai; priedai 2 – gražinti vokai). JAR įregistruotas 2016 m. UAB „Skomė“ balansas (priedas 3) patvirtina, kad UAB „Skomė“ balanse nebeapskaitomas jos pagrindinis turtas – 7676 kv.m nekilnojamasis turtas adresu Konstitucijos pr. 12 Vilnius.

Todėl esu priverstas manyti, kad Juozas Matonis, vis naujas galimai nusikalstamas veikas vykdo, žinodamas apie savo nebaudžiamumą.

 

Atsižvelgiant į išdėstytą ir BPK reikalavimus, taip pat priimant domėn ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00099-13 iškėlimo aplinkybes po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko G. Kryževičiaus Generalinei prokuratūrai persiųstos medžiagos apie Juozo Matonio vadovaujamų UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ neteisėtą Zigmo Vaišvilos elektroninio susirašinėjimo sužinojimą ir tokiu būdu gautos informacijos panaudojimą teismuose, prašau Jus:

 

1. Užtikrinti, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroras R. Boiko nesikištų į ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 organizavimą ir procesinio sprendimo dėl mano prašymų dėl vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo, taip pat dėl tyrėjos K. Stašaitytės – Tomašauskės galimai nusikalstamų veikų įvertinimo, taip pat dėl šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavusių jo pavaldinių prokurorių G. Zajankovskajos ir D. V. Kazlauskaitės galimai nusikalstamų veikų priėmimą.

2. Priimti procesinius sprendimus dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo dėl:

2.1 Dėl prokurorės D. V. Kazlauskaitės neveikimo organizuojant šį ikiteisminį tyrimą.

2.2 Dėl FNTT vyr. tyrėjo S. Varivodos neveikimo nevykdnat šio ikiteisminio tyrimo prokurorų pavedimų ir teismo nutarčių.

2.3 Dėl prokurorės G. Zajankovskajos veikų šiame ikiteisminiame tyrime (pagal BK 246 str. ir kt.).

2.4 Dėl FNTT tyrėjos K. Stašaitytės –Tomašauskės galimai nusikalstamų veikų, vykdant neteisėtą jos viršininko E. Leškevičiaus raštinį nurodymą ir nevykdant BPK nustatyta tvarka tvarka jai perduoto vyr. prokuroro R. Boiko pavedimo.

Šiuos mano prašymus dėl nurodytų priežasčių negali nagrinėti Vilniaus apygardos prokuratūros joks 3-iojo BPS prokuroras, nes procesiškai 3-iojo BPS vyr. prokuroras R. Boiko yra aukštesnis prokuroras, kuriam BPK nustatyta tvarka skundžiami kai kurie ikiteisminį tyrimą Nr.10-9-00139-12 ir kitus tyrimus organizuojančio prokuroro procesiniai sprendimai.

Todėl šį procesinį sprendimą prašau priimti Generalinės prokuratūros BPD, kuris jau tris kartus tikrino ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 bylą, tačiau Vilniaus apygardos prokuratūroje šių tikrinimų išvados ir toliau yra ignoruojamos.

3. Kadangi Vilniaus apygardos prokuratūroje ir po ikiteismianį tyrimą Nr.10-9-00139-12 oranizuojančios prokurorės D. V. Kazlauskaitės pakeitimo į kitą Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS skyriaus prokurorę A. Abromaitienę neužtikrinamas nešališkas šio tyrimo organizavimas, nekeičiama ikiteisminio tyrimo įstaiga FNTT, kurios netinkamą veiklą (net 18 prokurorių pavedimų neįvykdymą per 4 metus) konstatavo Generalinės prokuratūros patikrinimas, kurio išdavoje surašytas 2017-05-22 Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroro pavaduotojo Z. Buroko raštas, ikiteismino tyrimo Nr.10-9-00139-12 organizavimą perduoti Generalinės prokuratūros BPD, kuris jau tris kartus tikrino šios bylos eigą ir nustatė jos vilkinimą, arba Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui Justui Lauciui.

 

Priedai: 1. 2018-05-28 ir 2018-06-26 Ellora 4522899 Ltd, R. Vaišvilienės ir Z. Vaišvilos prašymai

2. du gražinti vokai

3. JAR įregistruotas 2016 m. UAB „Skomė“ balansas

 

Zigmas Vaišvila

Facebook komentarai
});}(jQuery));