Kodėl teismų banditizmas jau tapo norma?

Collage Maker 02 Sep 2022 03.38 PM

Collage Maker 02 Sep 2022 03.38 PM

Taip vadinamo vyriausiojo administracinio teismo pirmininkei S.Žalimienei (nuotraukoje)

Pareiškėjas Aurimas Drižius, UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui” vadovas, llredakcija@gmail.com
2022-09-03

Pareiškimas dėl nuolatinių nusikalstamų veiksmų ir dokumentų klastojimo jūsų taip vadinamame teisme
ir reikalavimas peržiūrėti administracinę bylą Nr AS-599-602/2022

Nors visų pakopų teismai nustatė, kad www.laisvaslaikrastis.lt nėra blokuojamas, tačiau jis vis tiek blokuojamas:

nepavyko
nepavyko
troika1
troika1

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (Iveta Pelienė, Beata Martišienė, Veslava Ruskan
man rugpjūčio 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-599-602/2022 išaiškino, kad nuo šiol bet kokia žiniasklaidos priemonė, kritikuojanti valdžią, turi būti nedelsiant uždaroma, jai apie tai nieko nežinant ir jos neišklausius ar neįspėjus. Toks taip vadinamo teismo išaiškinimas kategoriškai prieštarauja tiek Konstitucijai, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymui.

Nors minėti teisės aktai nurodo, kad „draudžiama persekioti už kritiką“, be to, aiškiai nurodo, kad žiniasklaidos priemonė gali būti uždaroma tik už nuolatinius įstatymų pažeidimus, tačiau teisėjos nusprendė, kad minėti įstatymai jau seniai nebegalioja ir nebeveikia. Todėl bet kokia žiniasklaidos priemonė turi būti nedelsiant uždaryta, „valdžiai pareikalavus“.

Primenu teismams, kad jie turi vadovauti veikiančiais įstatymais, o Visuomenės informavimo įstatymo
10 straipsnis. Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus
Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais
siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios
informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas, nutraukimas ir
prieigos prie viešosios informacijos pašalinimas
1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų
transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete
paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veikla gali būti
laikinai sustabdoma arba nutraukiama šiame straipsnyje nustatytais atvejais.
2. Inspektoriaus prašymu Vilniaus apygardos administracinis teismas gali sustabdyti viešosios
informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu viešosios informacijos
rengėjas ir (ar) skleidėjas akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
reikalavimus po to, kai buvo nustatytos visos šios sąlygos:
1) toks pažeidimas per paskutinius 12 mėnesių jau buvo padarytas ir už šį pažeidimą buvo taikytas
įspėjimas ar kitos šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės;
2) inspektorius raštu pranešė viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui apie įtariamą pažeidimą ir
apie priemones, kurių ketina imtis, jeigu toks pažeidimas pasikartos;

Jokių įstatymų mano atstovaujamas portalas ir įmonė nėra pažeidusi, tačiau yra neteisėtai persekiojamos
už nuolatinę vyriausybę ir seimo kritiką.
Atkreipiu teismo dėmesį, kad priimdamos minėtą nutartį, minėtos teisėjos ne vieną kartą suklastojo ją,
įrašydamos žinomai melagingus duomenis, ir jais pasiremdamos, ją priėmė.
1. Kreipiausi skundu į administracinį teismą dėl to, kad dar kovo viduryje tokia Seimo daugumos paskirta
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) vadovė Ramanauskaitė išsiuntinėjo visoms
telekomunikacijų bendrovėms pranešimą, reikalaudamas nedelsiant uždaryti („apriboti prieigą“) prie
www.laisvaslaikrastis.lt. Ramanauskatės pasamdyta „ekspertė“ Aliona Gaidarovič nusprendė, kad du
mūsų portale perspausdinti straipsniai iš garsaus britų portalo www.off-quardian.com yra
„dezinfomacija“
https://off-guardian.org/2022/02/27/7-fake-news-stories-coming-out-of-ukraine/
https://off-guardian.org/2022/03/02/reality-check-a-no-fly-zone-over-ukraine-means-war/
Iš esmės tai buvo tu tekstai, kurių viename buvo įspėjama, kad NATO paskelbta „neskraidymo zona“ virš
Ukrainą reiškia trečią pasaulinį karą, o kitame tekste buvo nemažai pavyzdžių apie tai, kad Ukraina
skelbia nemažai šio karo „feikų“, pvz., kompiuterinio žaidimo „armada“ vaizdus pateikia kaip savo
pergalių prieš rusų aviaciją įrodymus.
2. Žodžiu, jokios „dezinformacijos“ šiuose tekstuose nėra, ir ne „alionų“ kompetencija yra spręsti apie
britų spaudos kokybę. Padaviau ieškinį dėl tokių ramanauskaičių-alionų bandymų sužlugdyti laisvą
laikraštį į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Nurodžiau, kad net po to, kai prasidėjo karas
Ukrainoje ir Seimas suteikė daugiau galių minėtoms bobelėms, įstatymas vis tiek reikalauja, uždarius
žiniasklaidos priemonę, nurodyti, kad toks uždarymas galioja tik 72 valandas, o paskui ŽEIT jau turi
kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žiniasklaidos suvaržymo. taip pat papraščiau taikyti laikinąsias apsaugos
priemones, ir atšaukti minėtą ŽEIT raštą, nes portalas iki šiol blokuojamas, juo remiantis, nors jau praėjo
ne 72 valandos, o beveik pusė metų.

gaidyte
gaidyte

3. Tada ir prasidėjo cirkai – mano skundą ėmusi nagrinėti tokia Vilniaus apygardos administracinio teismo
teisėja Gaidytė-Lavrinovič iš karto ėmėsi klastoti šią bylą – parašė, kad niekas jau seniai nebeblokuoja
www.laisvaslaikrastis.lt, todėl šio klausimo ir nereikia spręsti. Nors portalas iki šiol, tai yra beveik pusę
metų yra blokuojamas Lietuvos telekomunikacijų bendrovių ŽEIT nurodymu, ir tai labai lengva patikrinti –
tereikia pabandyti jį atsidaryti, tačiau Gaidytė – Lavrinovič nurodė, kad nieko to nėra. Akivaizdu, kad
teisėja Gaidytė net nepabandė atsidaryti minėto portalo www.laisvaslaikrastis.lt ir įsitikinti, ar ji
neklastoja savo nutarties.
Nes pabandžius atsidaryti minėtą portalą gaunamas štai toks rezultatas:
Tačiau teisėja Gaidytė-Lavrinovič nustatė, kad portalas puikiai veikia, niekas jo neblokuoja, ir nurodė,
kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti ŽEIT sprendimą uždaryti portalą,
nes neva „minėtas sprendimas jau nebegalioja, jis galiojo tik 72 valandas“. Taip teisėja Gaidytė-Lavrinovič
suklastojo savo nutartį, įrašiusi į ją žinomai melagingus duomenis.
Minėtos kolegijos narės pakartojo minėtą nesąmonę ir nusikaltimą, nurodžiusios, kad „pažymėtina, kad
pareiškėjo argumentai dėl to, kad teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič veikė neteisėtai („klastojo
informaciją“) nepagrįsti jokiais įrodymais ir laikytini prielaidomis. Teisėjų kolegija, įvertinusi
skundžiamos nutarties turinį, pažymi, kad teisėja, pateikdama atsisakymo tenkinti pareiškėjo
prašymą motyvus, vykdė teismo (teisėjų) jurisdikcinę veiklą, kurios išorinė išraiškos forma –
atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas ir tai negali savaime būti
vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas”.
Nežinau, kaip man dar kitaip įrodyti akivaizdžius dalykus – portalas www.laisvaslaikrastis.lt iki
šiol tai yra rugsėjo 3 d. yra neteisėtai blokuojamas ir tai tęsiasi daugiau nei pusę metų. Tai yra
visiška teismų nusikalstama savivaldė ir piktnaudžiavimas.
4. Tada apskundžiau šią nutartį taip vadinamai „vyriausiam administraciniam teismui“. Nurodžiau, kad
nors teismas pripažino, kad ŽEIT sankcijos galėjo būti taikomis tik 72 valandas, tačiau jos taikomos iki šiol,
tai yra daugiau nei šeši mėnesiai. Pati ŽEIT vadovė Ramanauskaitė, išsiuntusi telekomunikacijų
bendrovėms nurodymą užblokuoti portalą, pamiršo ten įrašyti, kad tas draudimas gali būti taikomas tik
72 valandas. Todėl visos „telios“, bitės ir tele2 toliau blokuoja www.laisvaslaikrastis, ir daro tai neteisėtai
(dėl to pareikštas atskiras ieškinys).
Portalas uždarytas nuo kovo mėn. nors įstatymas leidžia jį uždaryti tik 72 valandomis. Negana to, šia
trijulė iš vyriausiojo administracinio teismo man išaiškino, kad nėra jokio ryšio tarp ŽEIT rašto ir portalo
blokavimo: „Akcentuotina, kad nėra pagrindo laikinai – iki bylos išnagrinėjimo, apriboti rašto, kuris jau
yra nebegaliojantis, galiojimo. Pastebėtina, kad pareiškėjas nepagrįstai tapatina Rašto galiojimą su
faktiniu Portalo prieigos blokavimu“.
Pakartoju – visos telekomunikacijų bendrovės uždarė portalą, remdamosis minėtu ŽEIT raštu, ir iki šiol jį
blokuoja, remdamosis minėtu dokumentų, o taip vadinamas „teismas” man parašo, kad tai nėra
susiję. Akivaizdu, kad tai dar vienas nusikaltimas, kurį padarė šios kolegijos narės – sąmoningas
dokumento klastojimas.
Aš nežinau, ar tos teisėjos apskritai bent skaitė mano skundą, jeigu rašo tokais nesąmones? Portalas
uždarytas dėl neteisėto ŽEIT sprendimo. Įstatymas numato, kad jis galėjo būti taikomas tik 72 valandas,
tačiau jis taikomas jau 5760 valandas (tai yra pusę metų) ir „vyriausias administracinis teismas man
išaiškina“, kad „vzio zakoono“.
5. Tai, kad visi teismai klastoja savo nutartis, reiškia, kad visa teismų sistema veikia organizuotoje
nusikalstamoje grupuotėje. VAT nieko nepasisakė ir dėl šių mano išdėstytų aplinkybių ir niekaip jų
nevertino : atsiliepime į ŽEIT rašte nurodžiau, kad kitoje administracinėje byloje ŽEIT nurodė, kad teismas
jau priėmė nutartį uždaryti portalą laisvaslaikrastis.lt, tačiau nei teismas, nei ŽEIT mūsų apie tai
neinfomavo. Paprašius pateikti minėtą dokumentą, Vilniaus apygardos administracinis teismas net
oficialiai raštu atsisakė mums pateikti savo šedevrą, kuriuo suteiktas leidimas blokuoti
www.laisvaslaikrastis.lt. Nors teismas nusprendė uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau pats portalas
„nėra šio proceso šalis“.
6. Žinoma, kad tai sunki tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų nusikalstama
veikla. Nors minėtoje byloje yra sprendžiamas mūsų likimas, tačiau tiek teismas, tiek ir ŽEIT mums nieko
apie tai nepraneša, o žiniasklaidos uždarymo klausimą sprendžia slapta, mums nieko apie tai nežinant.
Nors Administracinių bylų įstatymas nurodo, kad „priėmus skundą nagrinėti teisme, teisėjas.. įpareigoja
pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų
paaiškinimų raštu ar elektronine forma dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;
Žodžiu, teisėjų daromi nusikaltimai ir nebaudžiamumas pasiekė tokį lygį, kad teismai nagrinėja žmogaus
ar įmonės likimą, jai nieko apie tai nežinant, ir nepranešus. Paskui net atsisako pranešti apie savo nutartį
tam žmogui, nes jis „nėra proceso dalis“. Nežinau, tačiau net prie Grybauskaitės tie banditai su juodomis
mantijomis ir grandinėmis ant kaklų nebuvo tiek suįžūlėję, kad spręstų žmogaus likimą jam nieko apie tai
nežinant. Net Stalino „troikos“ formaliai apklausdavo teisiamąjį ir leisdavo jam pasisakyti, prieš
sušaudant ar ištremiant.
7. „Teisinėje gerovės valstybėje“ tokia praktika nebereikalinga – žmogaus likimas sprendžiamas už akių,
jam nedalyvaujant. Visi tie mano argumentai buvo išdėstyti skunde dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjų banditizmo ir skirti taip vadinamo vyriausiojo administracinio teismo
teisėjams. Tačiau pastarosios apie tai nepasisakė nė žodžio. „Vsio zakonno“. Skundą atmesti.
8. VAT kaip normalią teisinę praktiką nurodė teisėjos Gaidytės nuolatines klastotes šioje byloje. Bylą
nagrinėjanti teisėja Lavrinovič ne kartą šioje byloje klastojo savo nutartis, įrašydamos į jas žinomai
melagingus duomenis.
8. Dar 2022-06-27 kreipiausi į šio teismo pirmininką dėl organizuoto nusikalstamo susivienijimo Vilniaus
apygardos administraciniame teisme, teisėjos Lavrinovič nušalinimo, nuolatinio žalos darymo ir laikinųjų
apsaugos priemonių. Nurodžiau tokias aplinkybes : kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą
skundu, kuriame nurodžiau, kad Žurnalistų etikos inspketoriaus tarnyba (ŽEIT) jau daugiau nei du
mėnesius neteisėtai blokuoja mano administruojamą žiniasklaidos priemonę portalą
www.laisvaslaikrastis.lt. Tai yra iš trečių asmenų sužinojęs, kad dėl ŽEIT veiksmų yra blokuojama prieiga
prie portalo, kreipiausi į teismą. Tada ŽEIT parašė, kad dar kovo 18 d. išsiuntinėjo raštą visiems mobilaus
ryšio operatoriams, kad būtų blokuota prieiga prie mūsų portalo. Tokio sprendimo „pagrindas” : ŽEIT
„specialistė” Aliona Gaidarovič „nustatė”, kad du straipsniai, kuriuos portalas www.laisvaslaikrastis.lt
paviešino, ir kurie paimti iš Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org, yra neva „dezinformacija”.
Žinoma, kad tai abusrdas, nes jokios dezinformacijos ten nėra. Tuo labiau, kad ir ŽEIT „specialistės” neturi
reikiamos kvalifikacijos vertinti Didžiosios Britanijos spaudos publikacijų, tai nėra jų kompetencija.
9. ŽEIT atsiliepimė nurodė, kad blokuodama priegą prie www.laisvaslaikrastis.lt, ji rėmėsi SEimo priimtu
nutarimu dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Nors minėtas Seimo nutarimas numato, kad Žurnalistų
etikos inspekcijos tarnyba gali laikinai apriboti prieigą prie visuomenės informavimo priemonės ne ilgiau
72 valandoms, o vėliau turi kreiptis į teismą, tačiau tas blokada tęsiasi nuo kovo 18 d. iki šiandien, rugsėjo
3 d., tai yra beveik pusę metų. ŽEIT net nekreipėsi į teismą dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo,
tačiau atsiliepime teismui nurodė, kad du straipsniai, kurie yra paimti iš britų portalo off-quardian.org,
yra dezinformacija. Žinoma, kad tai ŽEIT „eksperčių” haliucinacijos, nes jokios dezinformacijos ten nėra,
tuo labiau ŽEIT neįgaliota vertinti Didžiosios Britanijos spaudos ir ją skirstyti į gerą ir blogą. Tačiau
portalas laisvaslaikrastis.lt yra užblokuotas jau nuo kovo 18 d., tai yra daugiau nei 160 dienų, Kasdien
mums daroma žala, kurią teks dengti mokesčių mokėtojams.
10. Vilniaus apygardos administracinis teismas, užuot vykdęs teisingumą, vykdo sunkius nusikaltimus. Kai
paprašiau teismo laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įpareigojimo ŽEIT atblokuoti neteisėtai
užblokuotą portalą, tai teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį ir savo gegužės 23 d. nutarime
man nurodė, kad : „Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą., kad nėra pagrindo
taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas
yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjos internetinio tinklapio nėra ribojama“.
11. Tada kreipiausi dėl teisėjos Lavrinovič nušalinimo, nurodžiau, kad tai akivaizdus ir įžulus
Gaidytės-Lavrinovič pačios išgalvotas melas, nes bandant prisijungti prie www.laisvaslaikrastis.lt per bet
kokį mobilaus ryšio operatorių, portalas bus nepasiekiamas. Visi mobilaus ryšio operatoriai iki šiol vykdo
neteisėtą ŽEIT nurodymą, ir blokuoja prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt. Tuo labai lengva įsitikinti,
tiesiog pabandžius prie jo prisijungti per bet kurį operatorių – to nepavyks padaryti.
12. Skunde nurodžiau, kad atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus piktybiškai neinformuoja visų
įmonių, kad jų blokavimas ne tik neteisėtas, tačiau galėjo būti taikomas tik tris dienas. Nurodžiau
Gaidytei-Lavrinovič, kad jos buvo prašoma panaikinti šį bloką, nes jis kasdien mums daro didelę žalą.
Vietoj to Gaidytė – Lavrinovič sugalvojo melą, kad tas blokavimas jau panaikintas. Kodėl jūs taip bjauriai
meluojate ir kas jums taip liepė?
13. Kai paprašiau nusišalinti teisėją Lavrinovič nuo šios bylos, nes ji jau suklastojo dokumentus šioje
byloje, jos kolegė teisėja Einikienė man nurodė, kad dokumentų klastojimas bylose yra visiškai normalus
ir teisėtas dalykas – „teisėja tiesiog nagrinėjo bylą”.
Be to, teisėja Einikienė nuodė, kad klastoti nutartis – jokia problema : „Pažymėtina, kad teismo (teisėjų)
jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių
sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos
baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas”.
Kitaip sakant, dokumento suklastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis, įvardijamas kaip
„procesinių sprendimų priėmimas”.
14. Akivaizdu, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme veikia organizuota nusikalstama
grupuotė – teisėjos klastoja savo nutartis ir viena kitą pridenginėja, nes apsimeta, kad vykdo kažkokias
administravimo funkcijas. Ir tai vyksta teisme, kuris vykdo „teisingumą”? Atkreipiu dėmesį, kad portalas
iki šiol blokuojamas, ir mūsų įmonei kasdien daroma žala dėl tokių ŽEIT ir teismo klastočių. Pareiškus
minėtoms teisėjoms nušalinimą, šio teismo laikinoji pirmininkė Miliuvienė nurodė, kad jokių klastočių jos
nepadarė, taip pat Miliuvienė taip pat suklastojo savo nutartį.
15. Remdamasis išdėstytu, pareikalavau nedelsiant nuo mano skundų nagrinėjimo nušalinti teisėjas
Lavrinovič,Einikienę, Miliuvienę, o taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybos nurodymą apriboti prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt. Taip pat
kreipiausi į Teisėjų etikos komisiją dėl drausmės bylų teisėjoms, kurios nuolat klastoja savo nutartis.
Minėta komisija nurodė, kad klastoti nutartis yra teismo pareiga.
16. ABTĮ 86 str. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nurodo : „1. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir
pagrįstas. 2. Priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus,
konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos,
kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas, pareiškimas) yra tenkintinas.
Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti tenkinamas visiškai ar iš dalies. 3. Teismo sprendime turi būti
atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus.
17. Tiek teisėjos Lavrinovič, tiek ir VAT kolegija šioje byloje nesilaikė esminių minėto straipsnio
reikalavimų – daug kartų įrašė į nutartis žinomai melagingus ir savo išgalvotus, niekuo nepagrįstus
duomenis apie tai, kad preiga prie www.laisvaslaikrastis.lt jau nebėra blokuojama. Tai melas, kurį aš
kartoju jau trijose skunduose, tačiau teisėja Lavrinovič skundžiamame nutarime nurodo, kad „Teismas,
įvertinęs tai, kas nustatyta, konstatuoja, kad ginčijamas sprendimas nebuvo sankcionuotas, taigi
sprendime nurodytas įpareigojimas operatoriams blokuoti prieigą prie pareiškėjos valdomo interneto
tinklapio yra pasibaigęs. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad nėra
pagrindo taikyti pareiškėjas prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo
vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjas internetinio tinklapio nėra ribojama. Taip pat
atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja nepateikė nei vieno argumento, pagrindžiančio būtinumą taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemonės”.
VAT kolegija pakartojo tą patį melą : „Akcentuotina, kad nėra pagrindo laikinai – iki bylos
išnagrinėjimo, apriboti rašto, kuris jau yra nebegaliojantis, galiojimo. Pastebėtina, kad pareiškėjas
nepagrįstai tapatina Rašto galiojimą su faktiniu Portalo prieigos blokavimu”.
VAT kolegija nurodė ir dar vieną melą : „Administracinio teismo funkcija tikrinti taip pat
ir nebegaliojančių sprendimų teisėtumą, nesuponuoja galimybės ir būtinumo laikinai stabdyti jau
nebegaliojančio sprendimo vykdymą”.
Kartoju – minėtas ŽEIT sprendimas yra galiojantis, apie tai, kad jo galiojimas pasibaigęs,
niekas nėra informuotas, todėl jis ir toliau taikomas.
VAT kolegija nurodė ir dar vieną melą : „Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjas
nepagrindė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybės (1) prima facie (iš pirmo
žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo, 2) argumentų dėl to, kad administracinio
akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas).
Tai, kad portalas yra nepasiekiamas nuo kovo vidurio, ir 80 tūkst. pastovių jo skaitytojų
negali jo skaityti, o taip pat tai, kad dėl neteisėtų ŽEIT sprendimų portalui kasdien daroma didelė
žala, VAT kolegija nurodė, kad aš neįrodžiau, kad „iš pirmo žvilgsnio” jai neatrodo, kad portalui
buvo padaryta didelė žala.
18. Apibendrinant nurodau, kad tiek apygardos, tiek ir VAT nutartys šioje byloje yra
klastotės, teisėjoms sąmoningai į jas rašant melagingus ir išgalvotus dalyklus. Tai, ar portalas
uždarytas ar ne, labai lengva patikrinti tiesiog pabandžius jį atsidaryti internete. Tačiau „teisėjos”
to net nebandė padaryti, o rėmėsi savo haliucinacijomis ir sapnais.
Toks sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir melagingas, įrašytas sąmoninga tyčia, nes portalas iki šiol
blokuojamas ir neveikia. Teisėja Lavrinovič atmetė prašymą panaikinti neteisėtą ŽEIT nutartį ir nurodė,
kad spręs šį klausimą rugsėjo pabaigoje, tai yra praėjus šešiems mėnesiams nuo žiniasklaidos priemonės
neteisėto uždarymo pradžios. ŽEIT, kovo 18 d.,išsiuntęs visoms mobilaus ryšio operatoriams nurodymą
blokuoti prieigą prie portalo, nenurodė, kad jis galioja tik 72 valandas. Todėl operatoriai iki šiol blokuoja
prieigą, o ŽEIT atsisako panaikinti savo neteisėtą nurodymą, ir todėl žiniasklaidos priemonė iki šiol yra
uždaryta.
19. Remdamasis išdėstytu, ir ABTĮ 86 str., prašau panaikinti minėtas skundžiamas Vlniaus apygardos
administracinio teismo ir VAT nutartis ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – panaikinti nusikalstamą
ŽEIT nutartį uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt kaip neteisėtą.
Teismo pirmininkui yra suteikta teisė inicijuoti bylos peržiūrėjimą tais atvejais, kai teisėjų sprendimas
sukelia visuomenėje didelį rezonansą ir kai teisėjų sprendimas sukelia abejonių.
Skaitykite daugiau:
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/precedento-neturintis-sprendimas-bus-perziuretas-po-kilusioskandalo-teismo-pirmininkas-atnaujina-procesa.d?id=88392579
Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));