Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai?

norvila1

Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai?

 

Turiu draugę Genovaitę, kuri retkarčiais nuvyksta aplankyti savo tėviškę. O paskui laisvu laiku susėdame ir pasidaliname girdėtomis naujienomis. Kurios kartais yra pribloškiančios. Šiomis dienomis TV laidų prodiuseris Gediminas Jaunius „Delfyje“ prabilo apie tai, kas vyksta Lietuvos bažnyčiose sekmadienio mišių metu. O man šiandien norėtųsi pasidalinti šokiruojančiomis žiniomis, kas vyksta Lietuvos klebonijose ne mišių metu.

Pora kartų per metus ponia Genovaitė iš Kauno vyksta į Virbalio miestelį aplankyti savųjų ir gimtų vietų. Ir jau keli metai, kai sugrįžta kupina keistų naujienų. Parapijiečiai negali atsistebėti vyskupo atsiųstu klebonu. Tai bažnyčią išdažė kaip turgaus kioskelį, tai gyvulių ūkį užveisė ir juos laiko tokiu būdu, kad, į kleboniją eidamas, turi bristi gilų purvynėlį per gyvulių mėšlą, tai žmones bažnyčioje keikia lietuviškais ir nelietuviškais keiksmažodžiais. Kenčia žmonės, bet nežino nei kur kreiptis, nei ką daryti, nes kur jau kur, o bažnyčioje teisybės nerasi.

Vos ne kasdien klebonas geria. Ir ne tik degtinę, bet ypač mėgsta naminukę. Kadangi jis yra buvęs sužeistas, kontūzytas, naminė degtinė jam visai sumaišo protą. Ateinanti gaspadinė taip pat uoliai padeda klebonui kilnoti stikliuką. O kur dar svečiai, bažnyčios patarnautojai! Taip, kad klebonija yra virtusi girtuoklynu. Bet svarbiausia tai mišių patarnautojai. Beveik visi nepilnamečiai. Šventėmis ar sekmadieniais po mišių visi kviečiami į kleboniją, kur valgo gardžius valgius ir geria skanius gėrimus – kas brendžiuką, kas baltą, kas naminę. O, kai apsvaigsta, klebonas tikrina: ar tinkami patarnauti, ar tinkami kandidatai į seminariją. Aišku, kaip ir kiekvienoje rimtoje apžiūros komisijoje, privalu nusirengti. O tada jau ir paaiškėja ar tinkamas kandidatas. Dauguma vaikų pabėgo, o kiti palaiko klebonui kompaniją. Šitaip jau tęsiasi virš 10 metų, nuo tada, kai jis atėjo dirbti į Virbalį. Dauguma žmonių tai žino, bet nėra į ką kreiptis. Vyskupas R. Norvilas šį kleboną labai palaiko, lygiai kaip ir kitus matyt pedofilus kunigus, nes, kaip kalba daugelis kunigų, pats yra gėjus. Visi žino, kad Vilkaviškio vyskupijoje geriausiose vietose ir miestuose vyskupas skiria klebonais tik gėjus. Arba tuos, kurie jam gerai užmoka. Mes čia, Kaune, bendraujame su pora šaunuolių kunigų, tai jie yra pasakoję, kad R. Norvilas, kunigų tarpe turintis pravardę Filas arba Filadelfijus, vyskupu tapo per Kauno arkivyskupo lovą. Tad nenuostabu kad ta gija toliau tęsiasi, ir, vyskupo ypatingai globojami, vyskupijoje klesti gėjai.

Optimized 2019 11 29 Virbalio baznycia 6 768x585 1

Prieš 25 metus parapijiečių ir Vilkaviškio savivaldybės lėšomis buvo pastatyta didžiulė klebonija. Daug darbo ir pinigų čia sudėjo parapijiečiai ir savivaldybė. Tačiau šiuo metu klebonas Gediminas Marcinkevičius šią naują kleboniją yra pavertęs dvokiančiu tvartu. Pirmame klebonijos aukšte arba pusrūsyje auginama daugybė paukščių – vištų, kalakutų, ančių, gyvena avys ir veda aviukus, stovi gyvulių pašarai. Antrame aukšte gyvena klebonas, o kitame gale šarvojami mirusieji, giedoriai traukia šermenines giesmes. Trečiame aukšte, mansardoje, laikomi balandžiai, perinami maži viščiukai, ančiukai, triušiai ir dar dievai žino kas. Atėjus su reikalais į kleboniją, kvapą gniaužia stipri paukščių mėšlo smarvė, net pykina. Tikras lietuviškas Tvin Pyksas – šventas namas, kontūzytas klebonas, landynė, gyvulių ūkis, numirėliai, šiurpios šermeninės giesmės ir girtų išsidirbinėjimai, – viskas po vienu stogu. Gaila tik, čia ne Amerika, niekas nefilmuoja ir filmo nepastato.

Žmonėms skaudu, kad naujas gražus pastatas paverstas girtuoklynu ir smirdinčiu tvartu. Tačiau vyskupas visai nekreipia dėmesio į šitaip niokojamą parapijos turtą, neturi gėdos jausmo nei prieš žmones, nei prieš Vilkaviškio savivaldybę, kurios lėšomis klebonija statyta.

Kodėl Ekscelencija Norvilas pro pirštus žiūri į šią betvarkę? Vienas atsakymas aiškus: sava gėjų kompanija. Atsakymas antras: klebonas vyskupui nuolatos veža paukštieną, mėsą, kiaušinius. Štai du pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos vyskupas vertina kunigus.

Juokaudami, parapijiečiai yra sakę kunigui:

„Klebone, kodėl jūs tuos kiaušinius vežat vyskupui, jis juk pats savo turi“. Klebonas, nesuprasdamas potekstės, atsako:

„Ne, vyskupas kiaušinių neturi, aš turiu jį aprūpinti“.

Todėl žmonės juokiasi, kad Vilkaviškio vyskupas neturi kiaušinių. Liaudiškai sakant, vyras be kiaušų. Kai vyskupijai vadovauja vyras be kiaušų, reikalai prasti.

Nors klebonas nuolat visiems kartojo, kad su vyskupu yra draugai ir vyskupas jį visuomet palaiko, žmonėms nusibodo kentėti keiksmus, riksmus, girdymus bei tvirkinimus. Kelis kartus žmonės skundėsi, prašė ką nors daryti. Ant žmonių supykęs, vyskupas pradžioje ketino visai uždaryti Virbalio parapiją, palikti ją be kunigo. Tačiau vėliau persigalvojo ir nusprendė kleboną G. Marcinkevičių iškelti kitur, o į Virbalį atsiųsti kitą.

Vis dėlto klebonas Marcinkevičius buvo teisus – su Ekscelencija Rimantu jie yra draugai. Labai geri draugai. Nes vyskupas Norvilas vietoj nustekentos Virbalio parapijos jį paskyrė klebonu net trims parapijoms – Plokščių, Kriūkų ir Ilguvos. Puikus atlyginimas ir įvertinimas. Už keikimą, girdymą, tvirkinimą ir tvartą!

 

Skaitytoja Joana, ponios Genovaitės draugė.

Kaunas

 

Redakcijos prierašas:

Gerb. skaitytojai, jeigu žinote daugiau panašių parapijose vykstančių istorijų, prašome, rašykite mums. Jeigu vyskupas nenori jūsų priimti ir išklausyti, jeigu, kaip rašo p. Joana, Bažnyčioje negali rasti teisybės, tai mes stengsimės jums padėti. Bažnyčioje vykdoma daug nusikaltimų, kuriuos vyskupai slepia, ir iki šiol daugelis juodų darbų lieka terra incognita.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));