Vlada Bernatonienė

 

          Vis dažniau tenka skaityti straipsnius – lietuviai bėga į užsienį. Kodėl bėga turbūt daugumai aišku: sunkus pragyvenimas, vyriausybė nesirūpina savo žmonėmis, padaugėjo sąvižudžių, prasigėrusių-degradavusių žmonių ir tai daug ką pasako, o kurie yra kažkiek stipresni, kabinasi į gyvenimą ir bando surasti geresnį gyvenimą kitur. Ir ne tik jauni, bet ir pagyvenę žmonės jieško svetur, kad galėtų išgyventi. Noriu parašyti, kodėl man teko palikti Lietuvą. Esu nusivilusi mūsų vyriausybe ir teisėsauga.

 

          Mano vyras buvo eilinis galima sakyti žmogus, anksčiau buvo daug atsidavęs sportui, turėjo daugybę apdovanojimų, keturiasdešimt metų išdirbo Lietuvos elektrinėje, sąžiningai mokėjo Valstybei mokesčius ir gana ne mažus, kadangi kiek seniau gana ne maži buvo atlyginimai. Buvo vienas iš pirmųjų savanorių 1990.01.13. įvykiuose, nieko nebijodamas, nors namie vos kelių mėnesių buvo dukrytė, jis pirmuoju autobusu išvyko ginti parlamento rūmus, aš taip pat kiek vėliau, palikusi mažylę su kitomis  savo dukromis išvykau prie parlamento, nuvežiau karštos arbatos ir sumuštinių vyrams, kadangi buvo labai šalta naktis. Mes visi tikėjome, kad viskas pasikeis į gerą, vyrai rizikavo savo gyvybe, nes norėjo laisvos Lietuvos ir geresnės ateities. Vyras buvo    gerb. prezidento V. Adamkaus dekretu 2000.04.03. apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, taip pat stovėjo Baltijos kelyje ir kaip ne keista juodojo kaspino dieną jis mirė.Na jo dauguma gal pasakys visi išeina, bet čia ne taip. 2011.08.22. (aš tuo metu buvau išvykusi pas dukras į svečius į Vokietiją, kai įvyko vyrui trauma.Apie 16 val jis su greitosios pagalbos mašina, kurią iškvietė kaimynė, buvo pristatytas į Elektrėnų polikliniką. Traumatologė A. Marcinonytė, kaip visada, nes daug tokių atvejų yra buvę susiūvo dvi žaizdas ir jokių tyrimų nebuvo tyriama, nors buvo nerišli kalba, nekoordinuota eisena, kur A. Marcinonytė klaidingai priskyrė girtumui (Valstybės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje R. Bernatonio lavono kraujuje etilo alkoholio nerasta) ir jis buvo paleistas namo, kadangi jis jau pats nesugebėjo eiti, tai buvo iškviesti policijos pareigūnai ir jų paprašė, kad mano vyrą nuvežtų namo. Jis buvo nuvežtas namo ir policijos pareigūnų paguldytas į lovą, sekančią dieną ryte mano dukra Rūta Mikalainienė jį taip ir rado gulintį lovoje, tačiau jau komos būsenoje, buvo iškviesta greitoji pagalba ir jis nuvežtas į ligoninės priimamąjį ir ten priimamąjame jis kažkur po pusvalandžio mirė tai buvo 2011.08.23. Buvo iškelta baudžiamoji byla, visur – medicininio audito, profesoriaus V. Budrio išvadose parašyta, kad nieko nepadaryta, kad galima būtų išgelbėti gyvybę ar bent jis išgyventų ilgiau, o buvo galvos smegenų trauma, dvi kirstinės žaizdos galvoje, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų kietuoju ir minkštaisiais dangalais bei į smegenų skilvelius.

         

       Negi jis nenusipelnė pagalbos, jis ką tik buvo išėjęs į užtarnautą pensiją, žmogaus nėra, nors buvo dar stiprus ir galingas vyras. Praradau vyrą, paramą, dukros tėvą, jis net nepamatė savo pirmųjų anūkų, kurių jis labai laukė. Keturis metus byla buvo atseit nagrinėjama, prokurorai nutraukia baudžiamą bylą, aš parašau gen. prokurorui vėl atnaujina, tačiau jie net nesigilindami į bylą viską perrašo tą patį, bet kas svarbiausia mes jieškome teisybės, kad būtų nubausti tie, kurie beveik atėmė iš žmogaus gyvybę. Man taip atrodo, kam rūpi svetimas skausmas, juk ne juos, ne jų artimiesiems tai nutiko. Bet negalvojau, kad ir apeliaciniame teisme taip pat dirbama, kodėl toks neatsakingumas? Apeliacinio teismo teisėja Leonarda Gurevičienė vėl tą patį perrašo ir parašo, kad nutartis neskundžiama. Bet palaukit mielieji, jūs dirbat tokį atsakingą darbą, mes norime teisybės ar tai yra blogai?, tačiau jūs nesigilinate į bylą, tik duodate atsakymus, tai čia jūsų toks darbas? Parašė: 22 rugpjūčio buvo trauma, o po kelių dienų mirė, jei jis būtų gyvas dar kelias dienas, būtume jį kitur vežę, gal būtų kitur suteikę pagalbą ir ištirę.

 

      Jo ji atleista už kitus aplaidumus darbe, bet man nuo to ne lengviau. Aš likau viena mano pensija 180 eurų, našlės 20 eurų, oj atsiprašau nuo naujų metų pridėjo 3 eurus prie pensijos ir 1 eurą prie našlės pensijos. Gal kas gali man pasakyti, kaip galima iš tokios sumos sumokėti mokesčius ir kai reikia krūvą vaistų išsipirkti, be kurių negali nei dienos.

 

      Niekas nesidomėjo, neatsiprašė, turėjau daug išlaidų, laidotuvės, paminklas, advokatas, dar ir šiandien paskendusi skolose, todėl buvau priversta išvykti iš Lietuvos pas dukras, kad galėčiau po truputį atsiskaityti su skolomis. Jauniausioji dukra pasigimdė sūnelį-Lietuvos pilietį ir ką trūko stažo dviejų mėnesių, kad gautų dekretines atostogas, o gavo tik vienkartinę pašalpą, o kitkas pasakė nepriklauso, kaip gyventi toliau, kitą kart neturėdavo net ką valgyti ir ką teko grįžti į Vokietiją, čia ji turi darbą yra gerbiama, sūnus lanko darželį, Valstybė nors ir ne Vokietijos pilietis, moka tiek vaikui, kiek aš gaunu pensijos – jo išlaikymui.

 

      Tai štai mielieji, kaip jūs sustabdysite bėgančius iš Lietuvos, jau nėra trijų milijonų, greitu laiku bus tik du milijonai, gal jūs užpildysite mūsų gretas pabėgėliais, kuriems ruošiatės mokėti daug daugiau nei mums, gal jie prigimdys jums svetimšalių ir paramą teiksite jiems pirmoje eilėje, nei Lietuvos piliečiams.

 

       Kur ritasi Lietuva? aišku sotus alkano nesupras, bet gal man ir kitiems sunkiai besiverčiantiems jauniems, seniems žmonėms galite atsakyti?

 

       Labai gaila, kad Lietuvos vyriausybė nesirūpina savo tauta, o rūpinasi tik savimi.

Facebook komentarai
});}(jQuery));