KODĖL LIETUVOJE GARBINAMAS HITLERINIS DIVERSANTAS A.STARKUS ?

KODĖL LIETUVOJE GARBINAMAS HITLERINIS DIVERSANTAS A.STARKUS ?

Antrasis pasaulinis karas ir pokaris Lietuvai buvo didžiulių išbandymų metas. Daugybė žmonių žuvo, daug žmonių ir paliko gimtinę. Tais laikais buvo ir tokių žmonių, kurie atvirai rėmė Hitlerį ir jo kariauną, ir talkindami  vokiečių okupantams, vykdė masines taikių žmonių žudynes. Vienas iš tokių buvo Antanas Starkus, jis dar 1941 m. vasarą Anykščių ir Kupiškio rajonuose žudė  žydus ir kairiųjų pažiūrų asmenis. Tai buvo  tik jo  kruvinų žudynių kelio pradžia. Spalio 2 d. man paskambino Anykščių rajono gyventojas Algirdas Janyšius ir pasakė, jog spalio 10 d. Šimonių girioje bus rengiama ištisa A. Starkaus garbinimo ceremonija-bėgimas, skirtas jo gimimo 100-mečiui pažymėti, koncertas ir lekcijos.

Kas gi tas Starkus ? Kodėl jis taip garbinamas ? Kodėl jo garbei statomi paminklai ? A. Starkus ilgai ir ištikimai tarnavo vokiečių okupantams.  O jau link karo pabaigos, 1944 m. rugsėji buvo nusiustas į Abvero mokyklą  Rutų Prūsijoje,  ten praėjo diversantų kursus. 1945 m. sausio 21 d. Starkus kartu su dar aštuoniais parankiniais buvo nuleistas parašiutu iš vokiečių lėktuvo su ginklais, racijomis, pinigais. Jie ėmė burti ginkluotas grupes ir vykdė masines žudynes.

Vienas iš žymiausių išpuolių:    nacistinis nusikaltėlis Antanas Starkus –Montė ir jo parankiniai susprogdino Šimonių kultūros namus, žuvo 16 žmonių,  14 sužeista. 1949 m. gegužės 1-ają A. Starkus su savo bendrais atėjo prie kultūros namų, kur vyko šokiai ir pro langą įmetė prieštankinę miną. Šio teroro akto organizatoriai: taip vadinamos Algimanto  apygardos vadai-Antanas Slučka-Šarūnas ir Antanas Starkus-Montė.

Šių metų gegužės 1-ają suėjo lygiai  70 metų nuo šio baisaus įvykio. Ta proga  Šimonių miestelyje surengėme minėjimą, į jį atvyko dvylika antifašistų-Socialistinio Liaudies fronto nariai ir rėmėjai.  Savo pasisakymuose pabrėžėme, jog labai gaila kad mūsų krašte garbinami nacistiniai nusikaltėliai-kaip J. Noreika,  J. Krikštaponis, J. Barzda, A.Starkus ir kiti Holokausto dalyviai, po karo-taikių Lietuvos žmonių žudikai. Prisiminėme prieš 70 metų nužudytus žmones, tai tikras pavyzdys kaip kadaise siautėjo dabar išgarbinti ,,miškiniai“. Uždegėme žvakes, padėjome gėlių, tylos minute pagerbėme čia nužudytų žmonių ir kitų fašizmo aukų-milijonų žmonių  atminimą.

Po piliečio signalo skambinau į Anykščių ir Kupiškio merijas, kurios organizuoja A. Starkaus garbinimo ceremoniją. Deja, merijų darbuotojai apsimetė ,,nežiniukais“, jie mat nieko nežino, tik žino, kad neva ,,Starkus buvo didvyris“.

Tada  paskambinau  A. Janyšiui. Jis teigė:  ,, Tai, kad garbinamas  žudikas, kelia ir mano, ir mano kaimynų pasipiktinimą.  Juk tikrai įrodyta, jog Starkus vykdė nuožmius nusikaltimus. Mes nepatenkinti tokia padėtimi. Kas čia darosi? Kodėl garbinami tamsios reputacijos veikėjai?“.  

 1949 m. pavasarį įvykdytas Šimonių kultūros namų sprogdinimas buvo nusikaltimas prieš taikius piliečius, jo kurio metu žuvo daugybė žmonių (16 žmonių žuvo vietoje ir 14 sunkiai sužeista. Visi jie buvo šokiuose dalyvavę jaunuoliai-vaikinai ir merginos nuo 16 iki 26 metų). Ir tai jau įrodyti faktai, kad šį teroro aktą organizavo A.Slučka ir A. Starkus. 

Beje, Anykščių  rajono teritorijoje randasi žymiems nacistiniams nusikaltėliams A.Slučkai, A. Starkui ir kitiems jų bendrininkams skirti paminklai-vienas iš tokių paminklų randasi Troškūnų miestelio centre.  

Grįžtant prie nacistinių nusikaltimų tyrimo, galiu pabrėžti, jog remiamės įvairiais dokumentais, literatūra, liudininkų parodymais. Štai teko studijuoti ir tokį leidinį- knygą ,,Mane žudė broliai lietuviai” (sudarytojas Bronius Pilkauskas. Leidykla ,,Politika”. 2013 m.).  Čia pateikta ir daug faktų apie A.Slučkos, A. Starkaus, A.Kubiliaus ir kitų veikėjų nusikaltimus, net vaikų ir moterų žudymus.

Giedrius Grabauskas

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));