Kodėl klounų pasirodymai ateityje taps nemaloniu prisiminimu?

zalimo1
Ištrauka iš Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarimo, kurį yra pasirašęs ir šiuo metu liūdnai pagarsėjęs, konstitucinės teisės ekspertu prisistatantis Dainius Žalimas:
„Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje laikomasi principinės pozicijos, kad svarbiausi visuomeniniai santykiai turi būti reguliuojami įstatymais.
Ne kartą pažymėta ir tai, kad pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti TIK ĮSTATYMU (1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d., 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimai). JOKIOMIS APLINKYBĖMIS POĮSTATYMINIAIS TEISĖS AKTAIS NEGALIMA NUSTATYTI ASMENS TEISĖS ATSIRADIMO SĄLYGŲ, RIBOTI TEISĖS APIMTIES (2007 m. gegužės 5 d. nutarimas).”.
Tačiau šiandieną pirmiau minėtasis ekspertas D. Žalimas visus mus bando įtikinti, kad Vyriausybės nutarimas (ne Seimo priimtas įstatymas, o Vyriausybės nutarimas), nustatantis asmens konstitucinės teisės į fizinę asmens neliečiamybę suvaržymus, taip pat nustatantis asmens teisės naudotis paslaugomis atsiradimo sąlygas („pasiskiepyk ir gali naudotis”), yra super legitimus, o prof. dr. Igno Vėgėlės kalba neturi nieko bendro su teise. Ir visą tai šis klounas mums sako, nepaisant to, jog Civilinės saugos įstatymas (kaip ir joks kitas įstatymas) nenustato asmens teisės į fizinę asmens neliečiamybę ribojimo apimties, asmens teisės atsiradimo sąlygų („pasiskiepyk ir naudokis paslaugomis”), šios teisės ribojimo laikinumo.
Bičiuliai, kai labai aiškiai suvoki, kad Konstituciniame Teisme nuo 2011 metų teisėjavo, o nuo 2014 metų net jo pirmininku buvo klounas, darosi tikrai nejauku.
Tačiau gera žinia yra ta, kad klounų pasirodymai cirke, kaip ir pats cirkas, greitu laiku mums taps tik nemaloniu prisiminimu.
Ir atminkim – vilkas cirke nedalyvauja!
Facebook komentarai
});}(jQuery));